handdator

Visa fullständig version : Rätten att kräva att motioner undertecknas


Admin
2010-01-21, 10:11
Så här skriver HSB Malmö idag på HSB Malmös hemsida;


Rätten att kräva att motioner undertecknas

Fråga: Har HSB Malmö rätt att kräva att inskickade motioner undertecknas med fullständigt namn?

Svar: Enligt 7 kap 6 § lagen om ekonomiska föreningar har en medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. I § 19 om motionsrätt i HSB Malmös stadgar står att medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

För att kunna härleda att en motion kommer från en medlem är det brukligt att motionen undertecknas av medlemmen. HSB Malmös förtydligande av motionshanteringen på HSB Malmös hemsida överensstämmer med detta förfarande. Att anmäla en motion, som inte är undertecknad utan endast härledd genom t.ex. medlemsnummer, innebär en risk för att motionen inte härrör från den som upprättat motionen. Genom att ändå anmäla en sådan motion utan underskrift trots att HSB Malmö förtydligat att motioner ska vara underskrivna för det med sig att HSB Malmö har rätt att inte uppta motionen till behandling.


Detta är bara trams och det kan väl ändå inte finnas någon som låter sig luras av vad HSB Malmö hittar på här.

Det är inget annat än typisk HSB retorik utan den minsta grund i verkligheten!
HSB gör som vanligt och undviker själva frågan i förhoppning om att genom detta kunna förvilla läsarna.

Det är inte en fråga om vad enskilda personer har för personlig åsikt och inte heller vad HSB Malmö - eller för den delen, HSB-organisationen - har för enskilda åsikter.

Frågan är med vilken juridisk rätt som man kan kräva det som HSB Malmö krävt, dvs;


Motioner till HSB Malmö
HSB Malmös årsmöte 2010 är den 24 april. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2010. För att en motion ska behandlas ska den vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på.

Motioner kan skickas genom brev på följande adress:
HSB Malmös styrelse
HSB Turning Torso
211 15 Malmö

Märk kuvertet: "Motioner till HSB Malmö"
eller genom e-post på följande postadress:
fraga.styrelsen@malmo.hsb.se (fraga.styrelsen@malmo.hsb.se)

Tänk på att skanna din motion och bifoga till e-post meddelandet då en motion ska vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och och en adress där det går att nå motionären på.

Eventuella frågor kring detta ska ställas till Bengt Skånhamre, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)


Notera att det nu är helt tomt på HSB Malmös webbplats huvudsida om motioner och att de ska vara inlämnade senast den 31 januari. Det är HSB Malmös "nya öppenhet".

Katten Georg
2010-01-21, 12:11
Så här står det i HSB Malmö: s stadgar
Motionsrätt
§ 19

Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma,ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
Detta innebär att motionen skall vara skriftlig ingenting annat, vilket för övrigt är fullt naturligt.

Det är en väldigt vidlyftig tolkning som HSB Malmö gör när man avger följande

Svar: Enligt 7 kap 6 § lagen om ekonomiska föreningar har en medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. I § 19 om motionsrätt i HSB Malmös stadgar står att medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

För att kunna härleda att en motion kommer från en medlem är det brukligt att motionen undertecknas av medlemmen. HSB Malmös förtydligande av motionshanteringen på HSB Malmös hemsida överensstämmer med detta förfarande. Att anmäla en motion, som inte är undertecknad utan endast härledd genom t.ex. medlemsnummer, innebär en risk för att motionen inte härrör från den som upprättat motionen. Genom att ändå anmäla en sådan motion utan underskrift trots att HSB Malmö förtydligat att motioner ska vara underskrivna för det med sig att HSB Malmö har rätt att inte uppta motionen till behandling.

Dessutom är det inte svar på de ursprungligen ställda frågorna nämligen:
1. Är detta krav som vi kan ställa på våra medlemmar i vår bostadsrättsförening?
2. Var finner man stöd för dessa krav?
3. Om motionär är sökbar via t.ex sitt medlemsnummer kan man då bortse från denna motion vid behandlingen och beslutsfattandet gällande motioner?

Detta är ingenting annat än ett "lägga locket på och försvåra inlämning av motioner" agerande från HSB Malmö: s sida.

Hur är det med öppenheten?
Hur är det med förändringsbenägenheten?
Hur är det med att följa den överenskommelse som HSB Malmö gjorde i Malmö tingsrätt, nämligen att behandla motioner på sedvanligt sätt? Detta finns tidigare dokumenterat på detta FORUM.

Dessutom är allt undanstoppat på en svårhittad plats. Varför inte inrätta en funktion som innebär att när något händer på hemsidan så får alla som vill ett e-mail om detta, en prenumerationstjänst m.a.o.

Tänk så mycket möda HSB Malmö lägger ner för att försvåra för medlemmarna i HSB Malmö att påverka HSB Malmö.
Fy Fan så dåligt.

Admin
2010-01-21, 14:56
HSB har en prenumerationstjänst, men vill inte använda sig av denna för att informera medlemmarna.

Denna prenumerationstjänst på information har funnits nu i över ett år, om jag minns rätt. Jag anmälde mig från start men har fortfarande - nu ett år senare - inte fått ett ord information.

HSB vill naturligtvis inte svara på de tre till HSB ställda frågorna eftersom om HSB skulle göra detta så skulle det bevisa att HSB Malmö saknar rätt att göra som de nu har gjort.

Vii har sett det så många gånger förr. Kan HSB inte svara på en fråga så ger man ett svar som inte hör till frågan. Med denna metod lyckas man alltid lura de lättlurade och okunniga... och av dessa finns det tydligen gott om.

Det handlar bara om att försöka göra det så komplicerat som möjligt att lämna in motioner. Genom att ställa de helt orimliga krav som HSB Malmö ställt så säkrar man sig för att medlemmarna inte ska börja skriva motioner.

Det är ju ändå så - som väl alla vet - att alla motioner avslås, oavsett hur viktiga de är för medlemmarna. Så varför HSB Malmö lägger ner så mycket kraft på att försöka försvåra motionsförfarandet ytterliggare kan man undra.

De enda motioner som går igenom på HSB Malmös stämmor är de som handlar om att begränsa demokratin.
Här är HSB Malmös styrelse och fullmäktigeledamöterna helt eniga.

insidern
2010-04-07, 12:29
Det ska nu bli mycket intressant att se om HSB Malmö fullföljer sitt hot om att eventuellt inte ta upp och behandla inlämnade motioner på årsstämman som inte följer de ”hitta på ” krav som man gått ut med på sin hemsida och innebär att motioner måste vara undertecknade.

Informationen om undertecknandet har bara lämnats på hemsidan och inte via vare sig tidningar eller annan information i pappersform.

Detta innebär alltså att alla medlemmar inte fått tillgång till denna information.

Goran
2010-04-22, 19:13
Nej man fullföljde inte sitt hot som framgår av publicerade motioner. Man tog helt enkelt och skrev in namnen vid publiceringen istället för medlemsnumret som motionerna var underskrivna med från början. Det gick alltså bra att lämna in motionerna med sitt medlemsnummer.

Att styrelsen sen avslog en motion som skulle ge medlem rätt att lämna motion utan krav på undertecknande ja, det är en helt annan historia. En kul sådan.

Vid behandlingen av denna motion så kan man önska att stämman går emot styrelsen om inte annat så för att någon form av logik bör det väl finnas i organisationen.

Francois
2010-04-22, 21:11
Att styrelsen sen avslog en motion som skulle ge medlem rätt att lämna motion utan krav på undertecknande ja, det är en helt annan historia. En kul sådan.


En styrelse kan inte avslå en motion. En motion avslås eller bifalles på en stämma.

Admin
2010-04-22, 23:23
Som alla naturligtvis förstår utifrån sammanhanget så avsågs "rekommenderade styrelsen att stämman skulle avslå motionen", vilket också framgår av motionen som Goran refererar till... samt av Gorans inlägg.