handdator

Visa fullständig version : Vilken betydelse har ett stämmobeslut i HSB ?


misteln
2010-01-19, 18:09
Vid HSB Malmös årsstämma i april 2009 så togs nedanstående beslut och så här står det i det justerade protokollet från detta årsmöte:

Motion 01 angående begränsning av motionsrätten.
Resultatet blev vilket också framgår av protokollet följande :

Motionären justerar sitt yrkande i anslutning till behandlingen med att ”Förbundets uppgift blir att hos justitiedepartementet hemställa om lagändring som även framöver ger medlem möjlighet att få fråga behandlad vid stämman samtidigt som en begränsningsregel gällande antalet motioner som medlem till varje stämma har rätt att lämna införs i lagtexten.

Stämman beslutar att bifalla motionen med ändrat yrkande.

Hur långt har HSB riks kommit med detta ?

Ovanstående skickades i ett mejl till Kent-Olof Stigh förbundsordförande i HSB i början av november och med en påminnelse om uteblivet svar några veckor senare. Ingen som helst respons har kommit på denna fråga.

I början på december så ställdes följande frågor till HSB Malmös styrelse med anledning av ovanstående protokoll :
Har styrelsen lämnat detta vidare till HSB Riksförbund ? När togs ett styrelsebeslut om detta ?

Responsen från HSB Malmös styrelse är exakt samma som från HSB riks. Alltså total tystnad.

Det har nu gått snart 9 månader sen denna stämma avhölls och detta beslut fattades.

Vad kan anledningen vara att vare sig HSB Malmö eller HSB riks svarar på dessa frågor ?

”När stämman fattar beslut måste stämmans beslut gälla” så uttalade sig HSB Malmös ordförande Claes Caroli på årsstämman 2009.
Hans uppfattning då har tydligen ändrats under året som gått. Beklagligt

tette
2010-01-19, 19:55
HSB måste betecknas som en organisation ur tiden.
Större musslor finns inte, och värst är "hövdingen" själv?
Kenth-Olov Stigh är ett skämt, som har en samling småhövdingar runt sig som inte verkar bry sig det minsta lilla om att de företräder en halv miljon människor.

Tyvärr har detta inte gått ut till mer en några handfulla av alla dessa människor. Här kommer tystnaden in i bilden. Medier skriver inget negativt, politiker skiter i bostadsrättsbranchen etc.

eländes elände det är HSB

Kobran
2010-01-20, 14:52
Du har rätt "tette" :3: Men tyvärr räcker det inte med detta!:mad: HSB är idag en organisation som om inget annat nästlar sig in i föreningar, där man sere att det finns pengar att tjäna på styrelsens okunskaper, mede andra ord är HSB inget annat än parasiter, se bara hur man låtit det gå till i Brf Marietorp, där man sov och lät skiten falla! med en dåre som förre detta ordförande! Detta bekräftar hur toppen ser ut i HSB och vad det går ut på. Att sko sig själva och inget annat! Det är bara att läsa i media hur man burit sig åt!

Trötter
2010-01-20, 16:06
Så länge medlemmarna sitter och är helt overksamma/ovetande och bara bor, så kommer inget att hända. Jag tycker det är beklämmande att inget annat företag försöker konkurrera ut HSB genom att erbjuda tjänster som är bättre anpassade till verklighet. HSB lever i det förgångna, deras visioner stämde möjligt vis in på tidigt 1900tal när många var begränsade i konsten att inhämta information. Hör upp alla ni som jobbar, stöder eller är på något sätt aktiva i HSB. Vi lever på 2000 talet i ett upplys samhälle med demokrati.

Ta i beaktande inget är för evigt!!!

Om alla lämna HSB samtidigt vad skulle hända då? :13::13::13:
Jag uppmanar alla i organisationen HSB att avsluta sitt medlemskap från och med den 1 april 2010:1:

Admin
2010-01-20, 19:33
Det är naturligtvis så att denna motion som, på HSB Malmös styrelses inrådan, bifölls av en närmast enig stämma i HSB Malmö är ytterst besvärande för hela HSB organisationen.

När HSB Malmö tagit upp med HSB Riks att man som medlemsorganisation vill begränsa motionsrätten för medlemmarna så har HSB Riks självfallet sagt att det inte låter sig göras.

Även om HSB Riks åtagit sig detta uppdrag att uppvakta regeringen för att försöka inskränka medlemmarnas inflytande så skulle Justitidepartementet skratta högt över detta önskemål från HSB att begränsa demokratin.

Så vad HSB nu försöker göra är (som i vanlig ordning) att lägga locket på och låtsas som ingenting.
Detta i hopp om att det ska bli som alltid annars, dvs det faller i glömska.

Samtidigt som HSB Malmö i ord talar sig varm för vikten av motioner så lär HSB Malmö ut till styrelserna att de inte behöver bry sig om att genomföra motioner.
Det rimmar himla illa.

Det är också synnerligen fegt av HSB Riks att inte våga besvara frågan om hur HSB Riks hanterat HSB Malmös önskemål att begränsa den redan starkt begränsade motionsrätten för medlemmarna.

Se även;

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2008 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-080426.pdf)

Fredde
2010-01-26, 11:05
Efter HSB Malmös stämma i april 2009 så stod följande att läsa i media.
Men på stämman diskuterade HSB Malmös ledamöter möjligheterna att begränsa motionsrätten. Allt slutade i ett beslut att uppvakta HSB:s riksorganisation. Riksorganisationen ska i sin tur uppvakta regeringen för att undersöka möjligheten att begränsa motionsrätten.

Så här uttalade sig Claes Caroli, ordförande i HSB Malmö och deltagare på stämman:
Vår grundinställning är att uppmuntra motioner. Vi vill engagera medlemmarna. Men det vi har sett på fjolårets och årets stämma är en avart eller ett hot mot demokratins möjligheter.

Med detta uttalande så stöder alltså Claes Caroli beslutet att begränsa motionsrätten. Allt tal om att engagera medlemmar och uppmuntra motioner är alltså bara ett spel för galleriet. Hotet mot demokratins möjligheter är Claes Caroli och inte någon annan.

Detta stämmobeslut är fullständigt absurt. Rätten att motionera är helt grundläggande. I varje fall i en organisation som ska ha rätten att kalla sig demokratisk. Tystnaden från övriga styrelseledamöter är total.

tette
2010-01-26, 15:02
Håller med er fullständigt som skriver om hur illa HSB uppför sig.
Det svinaktiga i detta är även media.

Jag kan inte förstå hur de stora tidningarna kan vara så tysta.

HSB:s agerande borde stå på förstasidorna i alla stora tidningar, men icke.
Tystnaden hur HSB behandlar medlemmar är total.

Hur kan detta komma sig. Okunnighet, köpta???

Som sagt det frångår min kunskap hur det förhåller sig att ingen talar om sanningen om denna svinaktiga organisation.

Henric Lellky
2010-01-27, 18:45
tette wrote:
"Jag kan inte förstå hur de stora tidningarna kan vara så tysta."


De är inte intresserade, helt enkelt. Nyhetsvärdet är - om inte noll så nära noll, tydligen.


När det gäller ämnet i övrigt så kan man ju påpeka att politisk påverkan är ganska så segdragen, åtminstone så länge media inte är med och trycker på.

Holger
2010-02-01, 15:10
Att just den motion som vill starkt begränsa och försämra den enskilde medlemmens möjlighet till engagemang, förbättring och omtanke överhuvudtaget antogs är uppseendeväckande,minst sagt.
(Man antar en motion som talar emot, så gott som, samtliga av HSBs värderingar!)

Henric Lellky>>
När det gäller ämnet i övrigt så kan man ju påpeka att politisk påverkan är ganska så segdragen, åtminstone så länge media inte är med och trycker på.

Ja, den politiker som tar i denna motion är nog inte född än. Den politiska banan hade nog fått ett abrupt slut. Det skulle möjligen fungerat i Nordkorea.

Admin
2010-02-04, 23:46
HSB Malmös styrelse vill, som bekant, inte svara skriftligt på frågor. Därför ställde jag frågor om detta direkt till Claes Caroli när jag träffade honom den 3/2 på HSB Malmös medlemscenter.

Så här är det.

HSB Malmös styrelse har under januari 2010 skrivit och lämnat in en motion till HSB Riksförbund om detta för behandling på HSB Riksförbunds kommande årsstämma (HSB Riksförbunds årsmöte äger rum den 6 maj 2010 kl. 10-12, i HSB-salen på Fleminggatan 41 i Stockholm).
Dvs efter HSB Malmös årsstämma den 24 april 2010.
Ingen information om detta har gått ut till någon, men nu vet ni.

Jag bad Claes Caroli om att få se denna motion, men lyckades inte få något konkret svar.

misteln
2010-02-26, 17:53
Sanningen räds inga frågor detta uttalande som en tidigare VD i HSB Malmö för några år sen framförde har idag fått en ännu större betydelse med tanke på den totala tystnaden från både HSB Malmös ordförande Claes Caroli och HSB Riks förbundsordförande Kent-Olof Stigh när det gäller frågan om vad som hänt med det stämmobeslut som innebar en begränsning i motionsrätten enligt tidigare inlägg i denna tråd.

Det är tydligen en fråga som man av någon outgrundlig anledning inte vill svara på. Kanske kan den kommande årsstämman få fram ett svar. Vill man det ?

Som sagt var ”sanningen räds inga frågor”. Varför räds HSB ?