handdator

Visa fullständig version : TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller???


lennart
2010-01-14, 22:40
Fibernät med TV, bredband, telefon - Vad gäller?
Vi har fått ett erbjudande i föreningen av Telia att installera fiber nät med tv, bredband och telefon.
Vi har haft ett möte i föreningen. Där vi röstat igenom ett altenativ med tv och bredband, som gäller för alla i föreningen. Ska alla i föreningen betala lika mycket för tv och bredbandet?
Eller ska avgiften delas upp på vilken andel man har i föreningen???

Har styrelsen rätt att lägga kostnaden för bredbandet som en extra avgift varje månad???

Så här står det i stadgarna;

Insatser och Avifter

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelse avgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall alltid beslutas av föreningsstämman. Föreningens löpande kostander och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrrätshavarna betalar årsavgift till föreningen. Till täckande av eventuella opåräknade utgifter skall bostadsrätthavare efter beslut enligt föreningssammanträde, avfodras särskilt tillskott. Detta delas lika mellan bostadsrättslägenheterna och får ej avkrävas bostadsrättshavare tidigare än 2 månader från det att beslut om tillskott fattades.

Se även bl a;
Gruppanslutning HSB Bolina - bredband och ip-telefoni (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16683)

Ztefan med Z
2010-01-14, 23:33
I min förening fördelas kostnaden efter andelstalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) eftersom att våra stadgar föreskriver det.
Vi har en annan leverantör som erbjuder triple-play, och alla är med och betalar för bredbandet. Tv och telefoni (månadsavgift samt trafik) debiteras individuellt.
Men det finns nog många andra lösningar på detta.

MikHo
2010-01-15, 07:00
I vår bostadsrättsförening betalar alla lägenheterna lika för tillgången till internet. Därefter får respektive lägenhet själv teckna och betala för extra tjänster så som TV eller telefoni.

Dread
2010-01-15, 08:38
Det vore väldigt konstigt om andelstalen i en bostadsrättsförening skulle styra då man knappast kan knyta konsumtionen av tv + bredband + telefoni (exkl trafiktaxor) till det. Ett abonnemang kostar lika mycket oavsett om det installeras i en 5:a på 200 kvm och används av 10 pers, som för en person i en 1:a på 25 kvm.

Det är inte som värme/vatten/el i en brf.

schrapet
2010-01-15, 10:38
Gemensamma kostnader som faktureras föreningen ska alltid bakas in i månadsavgiften. Hur mycket av detta som medlemmen ska betala regleras av lägenhetens andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) i % som står i föreningens ekonomiska plan.
Sådana avgifter som medlemmen kan välja bort t.ex. parkering ska inte bakas in i avgiften utan denna kostnad ska läggas till avgiften som en extra post på avin.

Vad jag förstår så ska er förening välja om man ska låta Telia vara TV / bredbandsleverantör. Installationskostnader av fiber och LAN måste föreningen stå för.

Sedan förmodar jag att varje lägenhetsinnehavare kan teckna ett separat abonnemang hos Telia på TV och bredband x Mbit/s, men denna avgift fakturerar Telia abonnenten och inte föreningen.
Så fungerar det hos Bredbandsbolaget som vår förening anlitade för några år sedan.

Om det är så att er föreningen väljer att kollektivt abonnera på TV/Bredband så blir föreningen debiterad för detta. I så fall ska denna kostnad bakas in i månadsavgiften precis som allt annat (vatten, renhållning e.t.c).

Gusten
2010-01-15, 15:32
I schrapets bostadsrättsförening har man tydligen inte gruppanslutning, men jag antar att det är fråga om gruppanslutning i lennarts fall, och då brukar det väl vara föreningen som betalar till bredbandsleverantören som sedan tar ut kostnaden via årsavgiften enligt den fördelning som anges i stadgarna.

I det utdrag ur stadgarna som lennart visar står det dock inget om hur årsavgiften ska fördelas. Står det inget även om hur årsavgiften ska fördelas, t ex att årsavgiften fördelas efter insatserna?

lennart
2010-01-15, 17:16
Ett abonnemang kostar ju lika mycket oavsett om det installeras i en 5:a på 200 kvm och används av 10 pers, som för en person i en 1:a på 25 kvm.

Jag håller med dig, och det gör nio av våra tio bostadsrätthavare med. Men ett par gnäller på allt vi gör i föreningen.
Har vi laglig rätt att lägga det som en TV-/bredbandsavgift ovanpå hyran?

lennart
2010-01-15, 17:28
Vad jag förstår så ska er förening välja om man ska låta Telia vara TV / bredbandsleverantör. Installationskostnader av fiber och LAN måste föreningen stå för.
Sedan förmodar jag att varje lägenhetsinnehavare kan teckna ett separat abonnemang hos Telia på TV och bredband x Mbit/s, men denna avgift fakturerar Telia abonnenten och inte föreningen.
Så fungerar det hos Bredbandsbolaget som vår förening anlitade för några år sedan.
Om det är så att er föreningen väljer att kollektivt abonnera på TV/Bredband så blir föreningen debiterad för detta. I så fall ska denna kostnad bakas in i månadsavgiften precis som allt annat (vatten, renhållning e.t.c).

Telia står för installation om föreningen binder upp sig på kollektiv tv och bredband som faktureras föreningen. Men som de flesta i föreningen tycker, så ska man väl betala lika för bredband och tv om man bor i en etta eller en tvåa? Det är samma kanaler och samma hastighet på bredband för alla i föreningen.

Har hört att andra föreningar har lagt upp en kabel-tv och bredbands avgift som man betalar ovanpå hyran. Har styrelsen rätt att välja utbud på tv samt hastighet på ett kollektivt bredband?

Dread
2010-01-15, 17:49
Har vi laglig rätt att lägga det som en TV-/bredbandsavgift ovanpå hyran?

Jag har svårt att se att något i den del av stadgarna som du klistrade in, säger att avgiften måste avspeglas i andelstalet. Våra stadgar gör det och vi skulle således behöva ändra i stadgarna för att kunna få igenom det på "rätt" sätt.

Är det inte specificerat i stadgarna så är det, såvitt jag kan utläsa i min litteratur, upp till styrelsen att sätta årsavgifterna utefter de utgifter som föreningen har.

Gusten
2010-01-15, 18:58
Ja det verkar som en del bostadsrättsföreningar lägger på en bredbandsavgift ovanpå årsavgiften utan att ha stöd för detta i stadgarna. Antagligen inte lagligt.

En del föreningar tar dock in en bestämmelse i stadgarna om att i årsavgiften ingående kostnader för vissa uppräknade saker, t ex informationsöverföring, kan tas ut med lika belopp per bostadsrätt.
SBC har tagit in en sådan bestämmelse i sina senaste mönsterstadgar.

Gusten
2010-01-15, 19:07
Är det inte ett lagkrav att det MÅSTE vara specifierat i bostadsrättsföreningens stadgar hur årsavgiften ska fördelas mellan bostadsrätterna, t ex efter andelstal?

MikHo
2010-01-16, 14:45
I min motivering till varför kostnaden per lägenhet skulle vara lika för alla, oavsett andelstal jämförde jag med bl a parkeringsplatser/garage.
Det är alltså ett "tillägg" på årsavgiften som står i proportion till vad du får.

Värmetillägg eller liknande styrs av andelstalet pga den generaliserade beräkningen att en stor lägenhet kräver mer uppvärmning än en liten.

En bredbandsuppkoppling (mätmässigt, enligt leverantörens "garanterande") är lika stor oavsett om du har en liten eller stor lägenhet. Alltså kan/ska den kostnaden inte räknas fram med andelstalet som grund.
Precis som en parkeringsplats eller garageplats, den blir inte mindre för att du har en liten lägenhet.

Gusten
2010-01-16, 17:36
Bredbandskostnaden kan, och SKA i vissa fall, räknas fram med andelstalet som grund.
Se kabeltv-målet NJA 1989 s751 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=36120&postcount=15).

Parkeringsplatser/garage är sådant som föreningen hyr ut till medlemmar eller till någon annan. Vid gruppanslutning till bredband är föreningen abonnent och betalningsansvarig gentemot bredbandsleverantören, och kan bara ta ut dessa kostnader av bostadsrättshavarna via årsavgiften med den fördelning som anges i stadgarna.

SBC har dock tagit in en bestämmelse i sina mönsterstadgar om att i årsavgiften ingående kostnader för vissa uppräknade saker, bl a bredband, kan tas ut med samma belopp per lägenhet.
För att ha rätt att ta ut bredbandskostnader med samma belopp per lägenhet måste den enskilda föreningen ta in en bestämmelse enligt SBC:s modell i sina stadgar.

MikHo
2010-01-18, 06:52
Eftersom vår bostadsrättsförening står för kostnaden gentemot bredbandsleverantören får vi väl hävda att föreningen hyr ut bredbandsuppkopplingen till föreningens medlemmar :D

Gusten
2010-01-18, 08:20
Eftersom vår förening står för kostnaden gentemot bredbandsleverantören får vi väl hävda att föreningen hyr ut bredbandsuppkopplingen till föreningens medlemmar.
Uthyrning kan inte ske tvångsmässigt. Däremot kan man vid KOLLEKTIVT bredband, sk gruppanslutning, tvinga alla medlemmar att vara med och bidra via årsavgiften oavsett om de nyttjar bredbandet eller ej.
Fördelningen av bredbandskostnaden ska då tas ut via årsavgiften med den fördelning som anges i stadgarna för årsavgiftsfördelning.

Det kan i sammanhanget nämnas att även den sk fastighetsavgiften som ersatte fastighetsskatten ofta belastar föreningen med samma belopp (ca 1200 kr) per lägenhet oavsett lägenhetsstorlek. Inte heller denna kostnad får fördelas på annat sätt än vad som anges för årsavgiftsfördelning i stadgarna, vanligen efter insatserna eller andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010).

totiki
2010-01-18, 10:00
Det kan i sammanhanget nämnas att även den sk fastighetsavgiften som ersatte fastighetsskatten ofta belastar föreningen med samma belopp (ca 1200 kr) per lägenhet oavsett lägenhetsstorlek. Inte heller denna kostnad får fördelas på annat sätt än vad som anges för årsavgiftsfördelning i stadgarna, vanligen efter insatserna eller andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010).
Här vill jag framhålla en annan ståndpunkt. Efter en diger mailväxling med både finansdepartementet och skatteverket har jag slutligen fått svaret att:
"Det är bostadsföreningen som betalar denna avgift. Hur sedan bostadsrättsföreningen vill ta ut denna avgift av medlemmarna i föreningen har inte skatteverket någon åsikt om. Vill ni fördela kostnaden på kvm per lägenhet så torde det gå bra, det är en civilrättslig fråga.
Med vänliga hälsningar
Towe Nilsson
Skatteverket, Servicejouren"

"Tack för din e-post om bostadsrättsföreningar och den nya fastighetsskatten.
Som du redan fått besked om av Skatteverket så tas avgiften ut på fastigheten i sin helhet. Hur bostadsrättsföreningen sedan fördelar den samlade avgifter är inte en fråga för staten att hantera.
Vänligen
Håkan Boberg
Kansliråd
Finansdepartementet"

Gusten
2010-01-18, 11:29
Ja det är ju riktigt att skatteverket inte lägger sig i hur den enskilda föreningen fördelar fastighetsavgiften, men internt måste ju föreningen fördela kostnaden via årsavgiften, som enligt de flesta stadgar ska fördelas efter insatser eller andelstal.

Vill man att den del av årsavgiften som avser bredband och/eller fastighetsavgift ska kunna fördelas med samma belopp per lägenhet så måste man ta in en bestämmelse om detta i stadgarna.
Bestämmelsen i SBC:s senaste mönsterstadgar kan vara en bra utgångspunkt.
Där finns bredbandskostnader med men inte fastighetsavgift.

För att göra en sådan stadgeändring krävs 75 procent majoritet på 2:a stämman.

MikHo
2010-01-18, 19:19
Vi har en liten intressant del i paragrafen gällande avgifter och insatser i bostadsrättsföreningens stadgar:
Särskild debitering
Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela kostnader genom särskild debitering.
Detta tolkar jag som att styrelsen kan ( och får ) fördela kostnader som till exempel bredbandsanslutningen med samma summa på alla lägenheter

lennart
2010-01-18, 20:03
Har styrelsen rätt att rösta igenom vilken leverantör av kabel tv och bredband som ska väljas. Eller måste styrelsen kalla till en extra stämma??

Uthyrning kan inte ske tvångsmässigt. Däremot kan man vid KOLLEKTIVT bredband, sk gruppanslutning, tvinga alla medlemmar att vara med och bidra via årsavgiften oavsett om de nyttjar bredbandet eller ej.
Fördelningen av bredbandskostnaden ska då tas ut via årsavgiften med den fördelning som anges i stadgarna för årsavgiftsfördelning.

Det kan i sammanhanget nämnas att även den sk fastighetsavgiften som ersatte fastighetsskatten ofta belastar föreningen med samma belopp (ca 1200 kr) per lägenhet oavsett lägenhetsstorlek. Inte heller denna kostnad får fördelas på annat sätt än vad som anges för årsavgiftsfördelning i stadgarna, vanligen efter insatserna eller andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010).

Gusten
2010-01-18, 20:58
Särskild debitering
Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela kostnader genom särskild debitering.
Denna stadgebestämmelse verkar väldigt speciell för just denna bostadsrättsförening. Stadgeparagrafen är lite luddigt skriven.
Avses med "särskild debitering" att vissa kostnader ska kunna tas ut vid sidan av årsavgiften?

MikHo
2010-01-19, 13:06
Denna stadgebestämmelse verkar väldigt speciell för just den föreningen. Den är lite luddigt skriven.

Riksbyggen förening. Riksbyggen har skrivit orginalstadgarna som detta kommer ifrån.

Gusten
2010-01-19, 15:00
Du har helt rätt. Bestämmelsen finns i Riksbyggens mönsterstadgar.
SBC har ett annat upplägg där bredbandsavgiften är inbakat i själva årsavgiften, men där den del av årsavgiften som avser bredbandskostnader kan tas ut "per lägenhet".
Med Riksbyggens formulering "särskild debitering" antar jag att det är fråga om debiteringar vid sidan av årsavgiften.

Beträffande lennarts ursprungsfråga så får man väl i så fall även i den föreningen ta in en bestämmelse enligt SBC:s eller Riksbyggens modell om man ska ha rätt att ta ut bredbandskostnader med samma belopp per lägenhet. Vad som ser konstigt ut med stadgarna i lennarts förening är dock att de helt saknar bestämmelse om hur årsavgiften ska fördelas mellan lägenheterna.