handdator

Visa fullständig version : Energi deklaration för brf


Trötter
2010-01-14, 10:31
Jag har funderat lite kring detta om energideklarationen som alla Sveriges fastighetsägare har fått utsätta sig för. Det kommer med största sannolikhet höja drakarnas resultat inför bokslutsredovisningen under våren och visa sig att det inte kommer att resultera i någon större energieffektivisering i brf. Den information som jag har blivit delgiven av deklarationen av vår förening är den onödigt fulla loggon som sitter längst ner i trapphuset och med största sanolikhet har kostat föreningen en ansenlig summa.

Några frågor här på forumet.

Vad skall en energideklaration kosta.
Vad skall denna deklaration egentligen leda till.
Är det någon förening som inte har gjort energideklarationen.
Hur ser övriga forumanvändare på detta med att deklarera för den energi som bostäder förbrukar.

totiki
2010-01-14, 11:11
Den information som jag har blivit delgiven av deklarationen av vår förening är den onödigt fulla loggon som sitter längst ner i trapphuset och med största sanolikhet har kostat föreningen en ansenlig summa.

Håller fullständigt med dig. Och det är olagligt att ändra på storleken också. Vilket förmynderi.


Några frågor här på forumet.

Vad skall en energideklaration kosta.
Vad skall denna deklaration egentligen leda till.
Är det någon förening som inte har gjort energideklarationen.
Hur ser övriga forumanvändare på detta med att deklarera för den energi som bostäder förbrukar.
1. Beror på vilket jobb de lägger ner såklart, men över 5.000 inkl. moms för de enkla, inklusive besök och okulär besiktning, tycker jag inte man skall behöva betala.
2. Bra fråga. Det är ju ändå i fastighetsägarens intresse att hålla ner energiförbrukningen. Av kostnadsskäl. Energi och räntor är väl den enda besparingen en BRF utnyttja.
3. Vi har. Men enligt media är det en stor mängd som ännu inte har. Fastigheten kan inte säljas utan har jag lärt mig. Gäller mer villaägare förstås.
4. Ifall det fanns ett 50% bidrag, eller mer, från staten på alla energibesparande åtgärder för BRFerna kopplat till detta så skulle det givetvis komma i ett annat läge. Men så länge kostnaderna är högre än besparingen finns det inget incitament till förändring.
Så länge Staten anser att den bästa "hjälpen" är att öka energiskatten, så tar Staten in de medel BRFerna behöver till energibesparande investeringar i förskott. Skulle Staten ge tillbaka dessa medel till BRFerna i form av ovanstående bidrag så skulle Statens framtida intäkter i energiskatter minska. Ett moment 22 för Staten.
Men på detta viset får Staten ju ett tillskott av medel på 25% av kostnaden för energideklarationen, genom momsen. På det viset kan Staten få in ytterliggare medel p g a. energifrågan utan att behöva öka energiskatten som ju snart börjar bli en iögonfallande intäkt i alla fall. Ytterliggare ett sätt att politiskt skjuta problemen framför sig.

Essa
2010-01-14, 16:04
Några frågor här på forumet.

Vad skall en energideklaration kosta.
Vad skall denna deklaration egentligen leda till.
Är det någon förening som inte har gjort energideklarationen.
Hur ser övriga forumanvändare på detta med att deklarera för den energi som bostäder förbrukar.


1 Skall bli intressant att jämföra om fler postar vad deras föreningar betalat. Relevant är väl att ange totalsumma och pris per lägenhet (ink ev hyreslgh).
10000 kr / 18 lgh = 556 kr
Har för mig att deklarationen skall göras om vart tionde år.

2 Att stimulera till energisparande åtgärder. Vi förväntas inte vara intresserade av att minska våra löpande kostnader om inte statsauktoriserad konsult mot betalning föreslår vad som kan göras. Lagen kom till efter ett tvingande EU direktiv men i sedvanlig svensk duktighetsanda gick riksdagen längre än direktivet krävde.

3

4 Mycket negativt! Enda vinnaren är energikonsulterna som tjänar pengar på ett arbete som är till hundra procent helt onödigt. För föreningens del får vi kostnaden att lägga till eventuella investeringar, vilket gör de något mindre intressanta än annars