handdator

Visa fullständig version : Revisor gör årsredovisning?


Hallmat
2010-01-13, 11:45
Kort fråga:

Är det under några omständigheter tillåtet att föreningens revisor också upprättar föreningens årsredovisning?

clabbe
2010-01-13, 12:32
Det har jag svårt för att tycka vara tillåtet. Revisorns uppgift är att granska årsredovisningen, inte upprätta den.

totiki
2010-01-13, 13:19
Nja, det beror väl på. Dels tror jag det handlar om att omsättningsmässigt kan det finnas olika regler. Sedan kan den som upprättar årsredovisningen "bolla" detta arbete med revisorn. Det är mycket vanligt förekommande inom näringslivet. Detta för att det skall leda fram till en årsredovisning som revisorn kan acceptera. Alla former av okunskap som ledit till felaktig hantering av bokföringen kan då rättas till.
Alternativt kan man givetvis använda sig av en annan revisor för detta. I praktiken är det dock samma arbete och alltså samma sak.
En revisor har alltid att rätta sig efter de regler som är stipulerade för dem i sitt yrkesliv. Detta oavsett om de är utsedda av en förenings styrelse eller ej. Det är lika olagligt att hjälpa någon med oegentligheter även om man inte är utsedd av styrelsen som föreningens revisor. Detta gäller icke auktoriserade i lika hög grad som auktoriserade.