handdator

Visa fullständig version : Dagordning


tractors
2010-01-13, 09:01
I vår privata BRF pågår redan nu förberedelser till vårens ordinarie föreningsstämma. Vi i styrelsen är inte överens om utformningen av dagordningen. Vi har ett par frågor som berör alla medlemmar och för min del anser jag att vi givetvis skall notera dessa i dagordningen. Några av mina
kollegor tycker att "vi tar det på övriga frågor". Fel tycker jag och ser nu framemot kommentarer. Tack.

totiki
2010-01-13, 09:12
Det som styrelsen känner till i förväg anser jag att ni givetvis skall sätta upp som egna punkter för att förvarna medlemmarna om att dessa skall diskuteras. Att inte göra detta tycker jag är att utöva ett maktspel genom överraskning.

Gusten
2010-01-13, 09:13
Det kanske beror på hur medlemmarna berörs.
I Björn Lundens bostadsrättsbok nämns en Tingsrättsdom där ett
stämmobeslut upphävdes pga att ärendet saknades i kallelsen.
Stämman beslutade att en medlem skulle fråntas ett extra vindsutrymme.
Det kunde väl stämman i och för sig besluta men i och med att ärendet
saknades i kallelsen förklarades beslutet ogiltigt.

clabbe
2010-01-13, 10:33
Jag har lärt mig att man får aldrig fatta beslut i en fråga som inte finns med på dagordningen (som skickas ut i förväg) . De som kallas till mötet måste få veta i förväg vad det ska fattas beslut om. Frågor som man lägger till på sittande möte kan bara vara diskussionspunkter, inte beslutspunkter.

Francois
2010-01-13, 22:08
Jag tycker också att du ska stå på dig och kräva att frågan ska vara med i dagorningen. Det finns ingenting att vinna att inte ha frågan på dagordningen.