handdator

Visa fullständig version : Hyresskillnader beroende på våning i brf


Jesper.L
2010-01-12, 18:31
Jag gick in som vice ordförande i vår bostadsrättsförening i samband med att jag flyttade in i huset för ungefär ett år sedan. Föreningen är liten, 14 lägenheter på sammanlagt 4 våningsplan.

Efter någon månad i styrelsen så bestämde vi oss för en hyreshöjning. Det hade inte varit någon höjning på flera år, och jag såg då att hyrorna var olika beroende på vilken våning man bor på.
De som bor på nedersta våningen betalar 2800 kr/mån för en tvåa på 61,5 kvm.
Jag bor på översta våningen och betalar 3400 kr/mån för en tvåa på 60 kvm.

Självklart frågade jag varför det var på detta sätt och tydligen så har en som tidigare suttit i styrelsen, fortfarande boende i huset, bestämt att det måste vara dyrare att bo högre upp eftersom "det kostar mer att bygga högt". Till detta hör att denna person själv bor på våning två.

För mig låter det jäkligt lustigt att ha det på detta sätt och vänder mig därför till er och frågar ifall detta är vanligt?
Jag skulle helst vilja få fram en kvadratmeterhyra som gäller för alla lägenheter i huset.
Det är inte så att de som bor högst upp har någon bättre utsikt eller lyxigare balkong.

Gusten
2010-01-12, 20:53
Vid nybyggnation brukar andelstalet för insatsen vara högre för lägenheter högre upp i huset medan andelstalet för årsavgiften brukar vara samma oavsett hur högt bostadsrätten ligger.

Enligt SBC-direkt nr 6/2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19036) kan även årsavgiften differrentieras utifrån läge i huset.
SBC är generellt emot att man går in och ändrar i de andelstal som en gång fastställts (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010).
De menar bl a att föreningen riskerar skadeståndsskyldighet gentemot den vars lägenhet de sänker marknadsvärdet för genom att höja andelstalet.

I ert fall är det ju onekligen en rätt stor avgiftsskillnad beroende på läge i huset. Särskilt om det saknas hiss?

Eftersom den som ursprungligen bestämde andelstalen själv bor lågt kan det inte uteslutas att det kan ha påverkat fördelningen.
Kanske kan man föreslå en minskning av skillnaderna men inte radera ut skillnaden helt.

Jesper.L
2010-01-12, 21:08
Huset är byggt 1983 men när avgiftsskillnaden uppstod kan jag inte riktigt svara på. Ska kolla.

I huset bor mestadels, eller uteslutande, pensionärer. Så hiss finns att tillgå. Menar du att tillgången till hiss på något sätt skulle rättfärdiga avgiftsskillnaderna?

Min fundering, och det som jag egentligen behöver hjälp med, är att lägga fram vettiga argument till varför denna skillnad ska slätas ut.

Jag vet att han som införde detta, nu 90 år, kommer skrika åt mig och säga att han ska fan inte betala extra för att jag valt att bosätta mig högst upp i huset..

Gusten
2010-01-12, 22:07
Jag läste någonstans att hiss kunde tillmätas betydelse. Om man ser på marknadspriserna så verkar det ju vara mer attraktivt att bo högt upp, men vid nyproduktion brukar man bara differrentiera insatserna men inte årsavgifterna, utifrån läget i huset.

För att slippa diskussioner efteråt om att vissa fått fördelar av att ha föreslagit viss fördelning kanske en utomstående konsult kan vara bra att anlita.

En annan fråga är vilken majoritet som krävs för ändring av andelstalen.
SBC skriver att andelstalen kan omfördelas efter "vissa särskilda majoritetskrav" vilket skulle kunna tolkas som att SBC anser att det inte räcker med enkel majoritet för omfördelning.

De röster som blir svårast att värva är förstås de som får höjda andelstal.

Det verkar finnas många olika filosofier när det gäller beräkningsmodeller för att fördela andelstalen. Artikeln i SBC-direkt nr 6/2009 kan vara intressant för styrelser som funderar på att lägga fram förslag till omfördelning av andelstalen.

totiki
2010-01-13, 09:21
Det kanske är kuriosa i BRF sammanhang men jag har bott i två hyresrätter med likadana lgh på varje våning. Båda husen hade 7 våningar. Hyressättningen ökade upp till 4:e våningen för att därefter minska. Detta var framhandlat med hyresgästföreningen.
Jag tror anledningen berodde på att brandkårens stegbilar inte räckte högre, bl a. Att utrymmningsvägar ledde genom balkonggolv, mm. Antal trappor vid hissavbrott o s v.

Så det finns inget som säger att det generellt ska vara högre andelstal för högre våningsplan. Numera finns det ju hisskrav redan vid 4 våningar så kraven kanske ändrats sedan början på 90-talet?

Trötter
2010-01-25, 17:39
2008 författade jag en motion inför stämman som behandlade hyresgrundande andelstal. I vår förening tillämpades differentierad hyresättning, vilket jag finner orättvist. Eftersom medlemmarna ska dela på de gemensamma kostnaderna i en ekonomisk förening utefter nyttjandegraden = bostadsytan + eventuell balkong storlek/utformning mm.

Jag utformade motionen med hänsyn till rättvisa för medlemmarna vid finansiering av de stora renoveringarna som vi står inför. Det var en enhällig stämma som beslutade om ändring av andelstalen.

Detta fick till följd att alla i föreningen betalar årsavgift med utgångspunkt från bostadens yta.

mikkan
2012-07-19, 10:28
Varför varierar avgiften för två likadana bostadsrätter?
Är det lagligt?
Ska inte alla ha samma kvadratmeterpris? Eller hur fungerar det egentligen?

Den lägenhet som betalar mindre i avgift har även ett högre andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) än de andra.

Gusten
2012-07-19, 10:41
Den lägenhet som betalar mindre i avgift har även ett högre andelstal än de andra.

Den avgiftsfördelning som anges i stadgarna måste följas.

Hur står det i stadgarna att årsavgiften ska fördelas? Ska avgifterna fördelas efter andelstal?

mikkan
2012-07-19, 10:56
Den avgiftsfördelning som anges i stadgarna måste följas.
Hur står det i stadgarna att årsavgiften ska fördelas ? Ska avgifterna fördelas efter andelstal?
Vi i styrelsen tillträdde för några veckor sedan då den andra avgick hastigt. Vi har precis hittat våra stadgar, så jag ska läsa igenom dem;

I stadgarna står det att årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas insatser.

Är det så att om man betalar 50 % av lägenheten som insats, så får man en lägre avgift?
Vi betalade bara 10 %, medan jag vet ett annat par som betalade just hälften, men vi har samma kvadratmeterpris på öret.

Vad exakt är en insats? Är det den andel man betalar kontant? Eller avser detta något annat i detta fall?

tette
2012-07-19, 11:14
Insats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010)
Insats enligt ekonomisk plan som den första ägaren till bostadsrätten betalar till bostadsrättsföreningen. Det totala insatsbeloppet ser ni i föreningens balansräkning.

Gusten
2012-07-19, 12:25
Insatsen för respektive lägenhet ska finnas i den sk lägenhetsförteckningen.

Men enklast är kanske att titta i den ekonomiska planen där ska finnas en rad med alla lägenheters insatser.

Korsdraget
2012-07-19, 12:55
Gamla föreningar (dvs byggda före 1930 och HSBs intågande som byggkoncern) har andra grunder för avgifter. I Stockholm finns det flera föreningar som har andelsvärden. Jag bor i en.
Det framgår av den ursprungliga ekonomiska planen. Står det andelsvärden där får de aldrig ändras. Det har faktiskt domstol prövat!

Ett "andelsvärde" = kapital. En mix av vad de olika betalat. Högt belopp inbetalat ger ett högre andelsvärde, ungefär som A och B-aktier.
Ett andelstal = drift och underhåll per km.

Post 1 på hyran: grundavgift är baserad på andelsvärdet.
Post 2 på hyran: drift och underhåll = andelstal. (El, mm)

Hus är, som allt annat, en fråga om tillverkningsår.

danne1960
2015-05-04, 19:04
Jag gick in som vice ordförande i vår bostadsrättsförening i samband med att jag flyttade in i huset för ungefär ett år sedan. Föreningen är liten, 14 lägenheter på sammanlagt 4 våningsplan.

Efter någon månad i styrelsen så bestämde vi oss för en hyreshöjning. Det hade inte varit någon höjning på flera år, och jag såg då att hyrorna var olika beroende på vilken våning man bor på.
De som bor på nedersta våningen betalar 2800 kr/mån för en tvåa på 61,5 kvm.
Jag bor på översta våningen och betalar 3400 kr/mån för en tvåa på 60 kvm.

Självklart frågade jag varför det var på detta sätt och tydligen så har en som tidigare suttit i styrelsen, fortfarande boende i huset, bestämt att det måste vara dyrare att bo högre upp eftersom "det kostar mer att bygga högt". Till detta hör att denna person själv bor på våning två.

För mig låter det jäkligt lustigt att ha det på detta sätt och vänder mig därför till er och frågar ifall detta är vanligt?
Jag skulle helst vilja få fram en kvadratmeterhyra som gäller för alla lägenheter i huset.
Det är inte så att de som bor högst upp har någon bättre utsikt eller lyxigare balkong.
Hej jag undrar i sammanhanget,kan man ha olika avgifter per kvadratyta ,beroende
på om man bor på övre plan eller bv,med motiveringen ,bv kan disponera ute-ytorna
utanför ytterdörr samt på bv baksida utanför altandörr ,vid egen... uteplats !?

Admin
2015-06-05, 10:45
Ja, man kan ha olika avgifter per kvm av precis vilka skäl som helst. Det är andelstalet som styr och det beror på vad andelstalet baseras på. Problemet är bara att man normalt inte vet vilka skälen är.