handdator

Visa fullständig version : Har du lärt dig något? - HSB Malmös årsstämma


Admin
2008-05-06, 06:54
Den andra dagen av ett ännu okänt antal dagar för HSB Malmös årsstämma 2008 hölls igår. 116 st (initialt) fullmäktige dök upp jämfört med första dagen (drygt 180 av totalt cirka 300). Med en knapp majoritet, och efter en hel del diskussioner, beslöt stämman att motioner skulle behandlas en och en, och inte klumpas ihop så att alla motioner behandlades med ett enda avslag.

Gårdagens stämma varade mellan 18.30 och 22.30.
42 av 196 motioner hann med att behandlas under dessa 4 timmar.
Samtliga av dessa 42 första motioner beslutades enligt styrelsens förslag.
Samtliga av styrelsens förslag var inget förslag (genom att styrelsen i princip bara skrivit att motionen ska anses besvarad, utan någon tillhörande relevant motivering).
Varken HSB Malmös styrelse (såväl kommande som dagens ledamöter), HSB Malmös valberedning (såväl kommande som dagens ledamöter) eller HSB Malmös tjänstemän ville eller kunde svara på en enda fråga.

Trots att jag vid upprepade tillfällen, uppenbarligen till vissas förtret, tryckte på att stämman skulle rösta enligt vad som var bäst för HSB Malmös 42.000 medlemmar, och inte "mot mig" bara för att jag motionerat, så gjorde fullmäktigeledamöterna inte detta.

Efter att stämman behandlat, eller rättare sagt "misshandlat", motionerna så avslutades gårdagens stämma med en fullmäktiges (Åke Persson) fråga till mig;
"Har du lärt dig något?"
Jag förstår att han med sin hånfulla fråga syftade på att jag efter detta skulle ha lärt mig att jag inte ska tro att jag kan lämna in några motioner till stämman, för fullmäktige (där nästan ingen själv skrivit en motion någon gång) kommer ändå att se till så att alla motioner avslås oavsett vad de handlar om.

Så här fint fungerar det i HSB!

Det finns redan material för gott och väl ett år framåt att skriva om denna stämma, och mer information kommer löpande om detta. Det är t.o.m. värre i denna synnerligen odemokratiska organisation än vad jag någonsin kunnat ana.

Den tredje delen av HSB Malmös årsstämma kommer att hållas den 18 maj.
Jag rekommenderar alla som har möjlighet till detta att besöka denna stämma för att se hur det går till.
Det är en skrämmande upplevelse!

Micke1
2008-05-06, 08:00
Vet du har motvind just nu och vet att du har en massa "guldkorn" i en del motioner.
Säger som en talare på stämman igår att det tar tid innan fullmäktige förstår vad man menar när man vill förändra men går man i motvinden tillräckligt länge så vinner man tillslut om man orkar kämpa.
Det tog två år innnan de förstod TT-affären fullt ut.
Tror det hade varit bra med att förenkla en del i motionerna eftersom en del inte förstår vad som skrivs.
Kämpa på och hoppas du vinner några slag tillslut för medlemmarnas skull.
Sen är där en del som bara sitter i församlingen och låter sin egna tro styra sin röst och inte medlemmarna i föreningen där man bor.
Hade det inte varit så hade du haft mindre avlag.

Admin
2008-05-06, 09:14
Visst är det som du säger, Micke. Mina motioner kommer att ha effekt på lite längre sikt, trots att det blir avslag på alla motioner. Och motionsboken kommer att finnas spridd överallt inom HSB Malmö, så det kommer förhoppningsvis att tillföra bra saker även i lokala brf:ar.

Dessutom så har HSB Riksförbund nu av mig fått ett betydligt bättre material att utgå från i dessa frågor än vad de fått av hela HSB-organisationen tillsammans. Man kan bara hoppas att de drar nytta av detta (och det tror jag).

Egentligen är det så att hur fullmäktige än röstar i anledning av mina motioner så blir det en vinst. Rent generellt så kommer tyvärr HSB Malmö (och till viss del hela HSB) att ta skada av hur HSB Malmös fullmäktigeledamöter beter sig, men ju fler medlemmar som vaknar till och gör sin röst hörd på olika sätt (inte minst genom motioner) desto fortare kommer förändringar till det bättre att ske.

Inte minst så kan alla nu se att HSB Malmös styrelse lurat medlemmarna om att man strävar mot öppenhet och demokrati, och det är inte så illa bara det. Kanske det t.o.m. kan leda till att HSB Malmö om ett eller två år har fått en ny styrelse som arbetar för medlemmarna och som inte bara sitter där för egen personlig vinning.

HSB Riksförbund har precis köpt in en reklamsnutt (http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=163511) som visas i TV3, Kanal 5, MTV, TV400 och TV4s lokalsändningar. Denna reklam är säkert framtagen pga det dåliga anseende HSB fått efter vad som inträffat i HSB Malmö och HSB Skåne, men jag tror att det enda som kan uppväga allt som hänt inom HSB är att HSB gör drastiska och konkreta förändringar mot demokrati, öppenhet och insyn. Många låter sig naturligtvis påverkas av reklam, men i det långa loppet så är det ändå hur verkligheten ser ut som gäller.

Ja, det är otvetydigt så att brf:arnas medlemmar kom i andra hand när fullmäktige igår röstade på motionerna, och man kan ju bara hoppas att medlemmarna i dessa föreningar börjar reagera, allteftersom jag lägger ut information om hur HSB Malmös årsstämma 2008 gått till.

Tyvärr är det så att det hade inte spelat någon roll om jag bara skrivit så få som fem motioner. Det hade blivit avslag på alla motioner ändå. Fullmäktigeledamöterna röstar mot mig för vad jag skrivit på denna sajt plus för att jag i motionerna kritiserat fullmäktige för deras obefintliga engagemang, där de inte ens skriver motioner, och inte för vad som är bäst för medlemmarna. Det är naturligtvis trist, men då är det upp till medlemmarna i brf:arna att se till att byta ut sina fullmäktige till några som arbetar för dem.

Ett stort plus dock till de som kom fram till mig på stämman och uttryckte sitt missnöje med såväl fullmäktige som HSB Malmös styrelse. Medlemmarna i deras föreningar ska vara väldigt glada över att de har någon som står på medlemmarnas sida, och det är skönt att se att det faktiskt finns ledamöter därute som engagerar sig.

Jag kunde på årsstämman se att fullmäktige i min egen brf röstade emot allt som skulle innebära att jag fick möjlighet att försvara mina motioner, och mot att jag skulle få yttranderätt, och mot att motionerna skulle behandlas i demokratisk ordning. Jag hade inte precis förväntat något annat, men nu vet jag att det sitter många som dem därute i brf:arna.

Admin
2008-05-07, 16:08
En fullmäktigeledamot, på årsstämman 2008, bad om ordet och det enda han ville ha sagt på denna stämma var att upprört anklaga mig för att vara rättshaverist.

I föregångaren till detta forum så har denna fråga diskuterats av och till. Det visar sig att de som anklagar andra för att vara rättshaverister inte ens vet vad ordet betyder. De har bara lärt sig något som de tycker låter fint och sedan kastar de ur sig detta i sammanhang där tidigare rutiner bryts, vilket dessa personer inte är kapabla att klara av.

Frågan är om man är rättshaverist för att man skriver motioner?

Det är inte utan att jag undrar hur denna person som aldrig själv skrivit någon motion vill definiera sig själv?

Är man inte avsevärt mer rättshaverist när man missbrukar systemet, t.ex.
- genom att inte engagera sig,
- genom att aldrig skriva några motioner,
- genom att inte ha något att tillföra på stämmorna,
- genom att inte se till medlemmarnas bästa?

Och är man i då inte rättshaverist så kan jag lova att jag har en stor samling andra ord som utmärkt skulle kunna definiera dagens fullmäktigeledamöter, med tanke på ovanstående och hur illa det ser ut idag.

Som en klok (och engagerad, vill jag tillägga) fullmäktigeledamot sa till mig, ungf;
"Här kommer du och ställer till det, vi är vana att sova oss igenom stämmorna".

Ja, det tyckte jag var väl uttryckt! Tänk om fler fullmäktigeledamöter resonerat så här, i stället för att bara vända taggarna utåt och gå till planlöst angrepp mot den eller de som vågar kritisera och framföra krav på dem som ska representera medlemmarna.

Jag hoppas att jag fungerar som någon form av katalysator, så att fullmäktigeledamöterna någon gång i framtiden börjar ställa krav på den styrelse som ska arbeta för medlemmarna, så att det börjar hända något. Tyvärr verkar det vara så att så länge fullmäktigeledamöterna inte sätter upp riktlinjer och ställer krav på en fungerande organisation så kommer styrelsen att utnyttja detta genom att mest bara sitta av tiden, precis enligt hur det fungerat tidigare.

Goran
2008-05-07, 18:39
Kan väl bara konstatera att denne Åke Persson som ställde frågan” Har du lärt dig något ”var samma Åke Persson som på den tidigare avbrutna stämman ställde 12 olika frågor som behandlade den framlagda årsredovisningen.
Han hade i förväg inlämnat dessa frågor och fick som svar att styrelsen skulle besvara desamma i anslutning till föredragningen av årsredovisningen. Han fick också svar på sina ställda frågor till skillnad från den motionär som han ställde denna rent oförskämda fråga till.
Vad han menade med frågan vet han möjligtvis själv men är det någon som tror att Åke Persson själv lärde sig något ?
Med denna typ av fullmäktigeledamöter så kan det bara gå utför för HSB Malmö.
Vill också beklaga bospargruppen som har en sådan representant.

Francois
2008-05-07, 21:11
Jag känner inte denna Åke Persson, men jag tycker så illa om honom redan nu. En sån där hånfull attityd som han har.

Jag vill här prata om just attityd, eller, för att använda ett mer positivladdat
ord, inställning.
Admin har skrivit väldigt många och väldigt bra motioner. Bara det borde verkligen respekteras av alla, speciellt av alla som inte skrivit nåt och som inte har någon ambition att påverka sin omgivning, i synnerhet det som inte fungerar så bra idag, i detta fall HSB Malmö.

Denna negativ attityd som Åke Persson visar är så fruktanssvärd. Att jämföra med den underbara kreativa inställningen som Admin visar med sitt engagemang. Rätt inställning har Admin, och för det borde han uppmuntras och få stöd. Jag förstår inte varför inte så många på stämman inte inser detta. Vad är det för typ av folk som sitter där, egentligen?

Ove Mollvik
2008-05-08, 13:46
Mobbledarna med sin anonyma elitmajoritet av experter och befattningshavare i ryggen vet att peka ut varje enskild invändare mot systemet som sjuklig. Är man då inte ensam så blir man. Var femte svensk menar expertisen inte kan förstå sitt eget bästa utan måste tas om hand. I svåra fall talas om sjuka genier som inte är värda att lyssna på utan bara kräver medlidande. Så knäcker man den viljestarkaste individ och så skapas så många rättshaverister eller idoler kollektivisterna och styrelserna behöver för sin egen identitet och sammanslutning.
Under många år har jag ställt frågor på nätet utan att få svar. Istället har jag måst försvara mig som människa mot de mest märkliga anonyma påhopp. Rekordet sattes då jag enligt kontrakt gjorde anspråk på ett ynkligt förråd i källaren. Hela styrelsen kom för att avhysa mig. Ordföranden började med att kalla mig rättshaverist. Polis tillkallades för att vittna eller som det sades skydda oss från varandra.
Unga söta polisen lovade avskriva den falska anmälan om inbrott, skadegörelse, egenmäktighet osv. men avslutade med att kalla mig barnslig som gjort så stor affär av en så löjlig sak. När styrelsen sedan ansökte om tvångsförsäljning av min bostadsrätt och tog konflikten i källaren som exempel på min farlighet var det ren tur att en personlig kontakt hos Kronofogden kunde avslöja bluffen och påpeka rättsordningen.
Någon tipsade om Wikipedia. Där beskrevs en rättshaverist som lätt paranoid och typiskt intresserad av föreningar som NKMR.org eller Bankrattsforeningen.org.se – de enda forumen där jag ännu bemötts med respekt och aldrig censurerats. Först något år senare ändrades denna uppgift. Istället kallas jag nu kryptonazisten framför alla på Google. Då min rätt till familjebostad avgjordes var detta min anonyma grannes påstående det enda som fanns att se. Yahoo gav fortfarande motsatt bild i överflöd men vem brydde sig?
Ett ännu opåverkat forum som detta med en i bästa bemärkelse suverän rättshaverist som Admin får vi vara evigt tacksamma för så länge det inte stryps helt.
Ove Mollvik