handdator

Visa fullständig version : Styrelsens sätt att förtala medlemmar i brf


Trötter
2010-01-08, 13:39
Bakgrund


Styrelsen i min förening har anklagat mig för att jag har kostat föreningen 300 000 kr. Det styrelsen grundar detta på är från årsstämman, under stämman så biföll 3 av 12 medlemmar en motion som gav styrelsen i uppgift att tillsätta en granskning av föreningens verksamhet. Styrelsen utförde inte detta, vilket gav mig möjlighet att utforma granskningen efter eget bevåg.

Under 2009 har styrelsen kallat till en stämma för att besluta om byte av balkonger, där jag inte hade möjlighet att närvara. Vid denna stämma så beslutades det om att byta ut balkonger. Efter några veckor fick jag en lista som medlemmarna skulle underteckna, och som jag ansåg skulle ge styrelsen mandat att utföra balkong bytet efter eget gottfinnande utan att behöva gå via medlemmarnas önskemål på utformning och storlek. Jag har i en skrivelse till styrelsen ställt några krav för att delge mitt medgivande till att starta projektet med balkongbytet. Den information som jag har efter sökt är på hur balkongerna kommer att se ut, vara placerade samt hur mycket det kostar. Jag har fortfarande inte fått svar på minna frågor. Jag har diskuterat med andra medlemmar i föreningen, medlemmarna lever i den tron om att styrelsen skulle kalla till ytterligare minst en stämma för att besluta om utformning, placering och att fastställa finansieringen av denna omfattande renovering/ombyggnation

I samband med att styrelsen blev informerad om att föreningen skulle utsättas för en granskning samt att jag inte undertecknar fullmakten angående balkong byte kommer det ut information till samtliga medlemmar i föreningen. Jag åter ger hela innehållet i skrivelsen.


Brev från styrelsen/HSB

Äntligen kommer här lite information om vad som händer i huset.

Som ni säkert märker har renoveringen med att få ordning på den efterlängtade värmen inomhus redan påbörjats. Den beräknas var slutförd under v 45.

Styrelsens planer har hela tiden varit att vi skulle vara färdiga med all renoveringar under 2009. Vi var klara med att beställa arbeten i slutet av augusti då vi hade valt ut en av fyra byggfirmor.

Av olika anledningar har det dock blivit förseningar som vi inte kunnat påverka.

Det saknas fortfarande ett godkännande från Tötter ang. utbyte av balkonger. Detta har lett till att vi har varit tvungna att ta in nya offerter där de har uteslutits renovering på husfasaden med balkonger. denna försening och uppdelning av renoveringsarbetet i olika delar ger oss nu en merkostnad på ca 300 000:-


Tre medlemmar har begärt granskning hos Länsstyrelsen av styrelsens arbete som sträcker sig till år 1999. Denna begäran är insänd till Länsstyrelsen av Trötter med en beskrivning av vad som ska granskas. Advokatfirman "lag och rätt" är utsedda av Länsstyrelsen, på Trötters förslag att granska styrelsens arbete. I ett brev till styrelsen från advokatfirman beskriver de utifrån den begäran som är inskickad av Trötter, "att denna granskning är en förhållandevis omfattande särskild granskning som påkallats och kostnaderna skall bäras av föreningen". Hur stor denna kostnad är vet vi inget om i dagsläget.

Förutom advokatkostnaderna tillkommer också kostnader för att få fram allt arkiverat underlag från 1999 och framåt som har begärts in av advokatfirman.

Vi återkommer när vi har med r information om kostnader och tider


Styrelsen
Brf XXX


Slutsats

Jag är har en känsla av att det inte är styrelsen som har författat denna skrivelse, utan att det är någon på HSB som står bakom innehållet. Jag grundar detta på att det inte sitter någon i styrelsen som har den lingvistiska förmåga som krävs för att få till en sådan skrivelse.

Efter denna skrivelse, några veckor före JUL har styrelsen vänt sig till hyresnämnden för att få göra avsteg från vår stadga som kräver en enhällighet vid denna typ av renoveringar som balkongbytet medför.


Jag anser att styrelsen har förtalat mig genom denna skrivelse som har delgett samtliga medlemmar i förningen. Vad anser forumet om detta?

Admin
2010-01-08, 14:19
Till att börja med så vill jag säga att jag finner det högst troligt att det är HSB som står bakom skrivelsen du refererar till.

Om medlemmarna bara visste hur mycket HSB styr så skulle de nog bli mäkta förvånade. Att HSB har makten i föreningarna är en naturlig följd av att det finns så många svaga och okunniga styrelser.

Det är givetvis mycket fult när en styrelse utnyttjar sin makt för att i eget syfte smutskasta enskilda medlemmar. Men det är en metod styrelser gärna använder sig av med stöd från HSB.

Jag har själv blivit utsatt för detta där styrelsen i min egen brf smutskastat mig på två ställen i den senaste årsredovisningen. Dessutom rena lögner! I en årsredovisning! En årsredovisning granskad av inte bara HSB utan även de av HSB tillsatta revisorerna!
Detta förtal i årsredovisningen är dessutom bevisligen författat av HSB genom att HSB sitter i styrelsen med sin HSB ledamot.

Det är givet att det är förtal du utsatts för i och med att du är namngiven.
Hade styrelsen (dvs HSB) varit lite smarta så hade de undvikit att nämna dig vid namn och då hade det varit lite svårare (dock förmodligen inte så mycket) att kunna påvisa förtal.

För styrelsen/HSB handlar det nu - som alltid i dylika sammanhang - att göra allt för att försöka vända de andra medlemmarna mot dig. Och för detta utnyttjar de inte bara föreningens resurser utan även dina egna pengar, Trötter.

Att göra så som nu skett i din brf är en av de mest grundläggande rutinerna i HSB:s bok. HSB Malmö kanske är värst i Sverige i sin behandling av medlemmarna, men jag skulle misstänka att många av de övriga HSB regionerna inte ligger långt efter (det finns emellertid några HSB regioner som verkar sköta sig ganska bra, dock ingår inte de största HSB-regionerna bland de som gör ett bra jobb).

Från bl.a. Einars inlägg kan vi se att HSB i Kristianstad i princip kopierar HSB Malmö rakt av när det gäller att köra över medlemmar.

Det är rent ut sagt vidrigt att det får gå till på detta sätt, men styrelser/HSB förlitar sig på att medlemmar inte ska gå vidare när de utsätts för smutskastning.

Trötter
2010-01-08, 15:22
Jag funderar på att vända mig till min advokat för att se om jag skall driva detta vidare till tinget. Om det är någon som har tips angående detta så är det välkomnande.

MikHo
2010-01-08, 15:32
Vet inte hur många boende ni har i er förening men jag hade skrivit ett brev till samtliga medlemmar där du förklarar med de frågor du ställt styrelsen som inte blivit besvarade gällande balkongbygget.

Du skulle även kunna skriva att du funderar på att anmäla Styrelsen för kränkning eftersom de endast skrivit delar av den händelse som utspelar sig.

Trötter
2010-01-08, 16:01
Vet inte hur många boende ni har i er förening men jag hade skrivit ett brev till samtliga medlemmar där du förklarar med de frågor du ställt styrelsen som inte blivit besvarade gällande balkongbygget.

Du skulle även kunna skriva att du funderar på att anmäla Styrelsen för kränkning eftersom de endast skrivit delar av den händelse som utspelar sig.

Alla 12 medlemmar med rösträtt i föreningen har tagit del av minna skrivelser till styrelsen, jag har även delget mina skrivelser till HSB och vår revisor.

Detta är skrivelsen till Styrelsen
Skrivelse angående beslut om balkonger

Den ordinarie årsstämman för brf XXXX genomfördes den 1/6-2009. Protokoll från årsstämman har fortfarande ej delgivits medlemmarna, fast det skulle vara utskickat senast två veckor efter årsstämmans datum.

En extrastämma genomfördes den 20/8-2009 angående beslut om utbyte av balkonger. Jag hade ej möjlighet att närvara p g a att jag för närvarande arbetar på annan ort. Protokoll från extrastämman har ej delgivits medlemmarna ännu, så jag har ej kännedom om vad som avhandlades eller beslutade vid mötet. På dagordningen till extrastämman fattades dock följande punkter: fastställande av dagordning samt fråga om kallelse behörigen skett.

Däremot har jag fått ett dokument angående beslut om utbyte av balkonger från en av medlemmarna i brf XXXX, där jag förväntas skriva på om jag bifaller beslut om utbyte av balkonger enligt framtaget förslag eller ej. Till dokumentet finns dock inget framtaget förslag presenterat. Det finns inga ritningar över balkongerna eller information om mått och material. Uppgifter om kostnader för balkongerna har ej heller redovisats.

Först när jag fått ovanstående handlingar (d v s protokoll från ordinarie årsstämma, protokoll från extrastämma, ritningar över balkonger med information om mått och material samt kostnader för balkonger) kan jag ta ställning till att bifalla beslutet om balkonger eller ej.

Med vänliga hälsningarTötter

Detta brev delges samtliga medlemmar i brf XXXX. Dokumentet angående beslut om balkonger ges tillbaka till den medlem som gav mig det, i avvaktan på ovanstående utskick.

Myggan
2010-01-09, 12:42
"Förutom advokatkostnaderna tillkommer också kostnader för att få fram allt arkiverat underlag från 1999 och framåt som har begärts in av advokatfirman."
Skriver din styrelse....
Felet måste ju vara att din styrelse inte har skött sitt uppdrag,annars hade det ju ALDRIG blivit en granskning och i och med det så är det styrelsen som orsakar kostnaden!?
Kan nämna att under pågående granskning i Myggan Ett i trollhättan som pågick under en längre tid kom det fortlöpande i brevlådan vad granskningen har kostat hittills varje månad!
Bara för att smutskasta dom som röstade FÖR en granskning.
Givetvis på order av HSB.
Förslag:Skicka en skrivelse till SAMTLIGA i styrelsen och fråga om dom ställer sig bakom skrivelsen och begär skriftligt svar!
En del styrelser är bara "nyttiga idioter" åt HSB .
Lycka till Trötter -ge dig inte!

totiki
2010-01-10, 21:04
I den mån styrelser känner behov av att förtala medlemmar kommer de att fortsätta göra detta efter sitt eget förstånd.
Ibland kommer de att möta ett motstånd som besitter ett högre förstånd än de själva. Föreningen kommer att få betala för en sådan styrelses oförstånd. Det vill säga medlemmarna. Det kan då vara viktigt att medlemmarna eller en eller annan ledamot av styrelsen genast säger till, innan det går så långt.

Trötter
2010-01-20, 15:47
"
Förslag:Skicka en skrivelse till SAMTLIGA i styrelsen och fråga om dom ställer sig bakom skrivelsen och begär skriftligt svar!
En del styrelser är bara "nyttiga idioter" åt HSB .
Lycka till Trötter -ge dig inte!

Jag tror styrelsen har tappat skrivförmågan det är helt tyst från styrelsen både skriftligen och ljudligen.

Angående den information som styrelsen har skickat ut så verkar det som hela styrelsen står bakom handlingen. Jag har pratat med en ledamot i styrelsen angående de som styrelsen anklagar mig för. Styrelsen har enligt ledamoten haft en diskussion på ett möte eller liknande.
Jag funderar starkt på att göra en anmälan om förtal. Men först ska jag ta en diskussion med några i föreningen som förhoppningsvis står bakom mig. Jag tycker det är fruktans värt jobbigt att det ska behöva funka på detta sätt.

Roten till det onda måste vara HSB, jag kan inte se det på något annat sätt.