handdator

Visa fullständig version : sammansättning hsb regioner


stephan
2010-01-02, 17:51
Jag skrev för en timme sedan följande inlägg på annan tråd.

Ni som kan HSB:s hisroria kanske också funderar på varför det ser ut som det gör i styrelserna i HSB regionerna. Man har kvinnovoterat, men hur många invandrare sitter i HSB styrelser?
Sedan kommer åldern in också som jag tror påverkar att inga invandrare är intresserade att vara med.

Sist men inte minst valberedningarna har jag studerat lite. Alltså de som skall se till att HSB är representerat av olika människor.
Behöver jag säga vad jag kommit fram till avseende valberedningarna arbete?

För att visa att man kan lita på Stephan gjorde jag en snabb sammanställning från ALLA BOLAG avseende styrningen i hsb regioner.
Jag tog de 5 första regionerna som kom upp.

Statistiken visar "kommentarer överflödiga"?Östergötland
STYRELSE
Petersson, Sten-Åke 64
Bengtsson, Lars Olov 57
Boman, Mats Erik Jonas 63
Fornlund, Lars Erik Fredrik 51
Gillberg, Per Håkan 47
Gustafsson, Leif Arvid 63
Johansson, Jan 63
Matalalampi, Timo 46
Nårdal, Ivar 60
Persson, Ingrid 65
Svensson, Marita 68
Snitt 58,8år

HSB Göteborg ek för.
STYRELSE
Andersson, Dick 41
Andersson, Erik 65
Bastiancich, Roberto 42
Brandin, Clas-Göran 62
Carlberg, Lena 46
Elverdam, Jan 54
Garherr, Marina 50
Jagefeldt, Dan 56
Johansson, Per 44
Johansson, Sune 69
Westring, Jim 56
Snitt 53,2år


Mälardalen
STYRELSE
Andersson, Arne 55
Cedergren, Margareta 63
Dragowski, Ulf 62
Hellström, Mats 42
Ringqvist, Leif 53
Teodorsson, Stig 69
Yngström, Leif 65
Åkesson, Mari 51
Snitt år 57,5 år

Stockholm
STYRELSE
Almgren, Hans 70
Bornestrand, Leif 67
Leif Roland 64
Lars-Åke 54
Henström, Nils 45
Johansson, Bernt 43
Johansson, Signe 66
Larsson, Lars 66
Larsson, Sylvia 61
Linder, Anders 53
Lönegård, Birgitta 53
Modin, Anita 71
Warnehed, Britt 60
Hållander, Mats 54
Rydberg, Monica 62
Snitt år 54,8 år

Gävleborg
STYRELSE
Almquist, Sven 68
Andersson, Sven 68
Hedman, Sven-Erik, 58
Jenssen, Inger 59
Kazmierczak, Michael 41
Larsson, Björn 58
Larsson, Hans-Eric 65
Olsén, Ossian 67
Sandberg, Aina 62
Åberg, Erik 49
Åslin, Alf Erling 60
snitt 55,5 år