handdator

Visa fullständig version : Vem ansvarig för kostnad för fuktmätning vid ev. skada av tak i brf - Fuktskada


Maxus
2009-12-30, 02:22
En bostadsrättshavare hade fläckar i taket på övervåning och anlitade en firma för mätning av befarad fuktskada. Vem tar kostnaden för detta, ska brh eller föreningen göra det?

Ska föreningen ta kostnaden för utförd fuktmätning tills det klargjorts vem som är ansvarig för skadan?

Trötter
2009-12-31, 12:06
Du bör inte beställa fuktmätning på eget bevåg utan låt någon i föreningens styrelse (som har attesträtt) göra beställningen av jobbet. Vad gäller kostnaden för fuktmätningen så anser jag att föreningen ska stå för kostnaden.

De som har mandat att anlita entreprenör/er i föreningen är de som tilldelats attest rätten vid styrelsens konstituerande. Så om man på eget bevåg beställer ett arbete som fuktmötning, utan att ha påtalat detta för styrelsen/vicevärd, kan man få stå för kostnaden själv.

För att försöka göra detta på ett bra sätt rekommenderar jag dig att göra följande.

Kontakta föreningens vicevärd eller den som är utsedd i föreningen att ansvara för tekniska frågor. Påtala bristen i din bostad, som du anser bör åtgärdas. Göra detta skriftligen!
Begär att få ta del av hur styrelsen behandlar ärendet vid nästkommande möte. Du har rätt att få ta del av den information som behandlar dina intressen i föreningens styrelse.
Om inte föreningen visar något intresse kan du vända dig till ditt försäkringsbolag som förhoppningsvis kommer att ge dig en del råd i hur du och föreningen skall gå tillväga i ärendet.I alla kontakter med styrelsen/föreningen var noga med att dokumentera allt väldigt noga, använd gärna ljudupptagning med ett dolt fickminne eller liknade.

Om du tittar runt lite i forumet så kommer du med största sannolikhet hitta information som överensstämmer med ditt inlägg, och se hur deylika problem lösts.