handdator

Visa fullständig version : Höjd på konvektorer i ny bostadsrätt


MagganSthlm
2009-12-28, 15:02
Vi ska snart flytta till en brf med nya lägenheter i ett gammalt hus.

Byggaren har nu satt konvektorer nedanför fönstren med sjöutsikt. Problemet är att konvektorerna är så höga att de sticker upp ca 10 cm på fönstret.

Vad kan vi begära att de gör? Installera lägre konvektorer? Det finns sådana.

Det är i princip endast två lägenheter i föreningen som har detta problem, vi och dem som bor under oss. Tyvärr vet vi inte namnen på bostadsrättshavarna under oss och byggaren lämnar inte av princip ut namn på köpare!

Jag är fly förbannad på dem. Först skulle vi få välja om vi ville ha konvektorerna under fönstret eller på sidan om. Sedan gick inte besiktningsmannen med på att ha dem på sidan. Nu är det 2 månader till inflyttning.

Trötter
2010-01-02, 11:29
Det bör föreligga någon typ av dokumentation på hur kornvektorerna ska placeras. Begär att få ta del av denna dokumentation. Om det är så att det föreligger ett aktivt val för hur saker ska utföras under en entreprenad så bör/måste detta göras skriftligen annars blir det svårt att hävda sin rätt.

Om man anser att entreprenören har utfört ett bristfälligt/felaktigt arbete tycker jag att du ska vända dig till föreningens styrelse, som i sin tur väcker talan mot entreprenören.

totiki
2010-01-10, 21:20
Vad är konvektorer? Vilket syfte har de? Hade det gått att lösa problemet innan färdigställandet?
Kan man inte höra med någon myndighet vem som skall flytta in så man kan fråga grannarna vad de tycker i frågan?