handdator

Visa fullständig version : Kan man lita på Stephan?


Mats A
2009-12-27, 13:14
Hej Stephan,

Jag har under lång tid läst och förfärats om vad du skrivit om vad som händer och sker i Väduren i Haninge/Stockholm. Det har nästan varit svårt att tro vad du berättat om styrelsens INKOMPETENS och vilja att sko sig på de boende men du har uppenbarligen haft en riktigt bra insyn så jag har faktiskt trott på dig rakt av. Jag kommer från en enkel bakgrund och jag tycker att alla ska göra rätt för sig i samhället! Därför känner jag att jag faktiskt blir extra arg och rasande när de sitter på sina stolar och skor sig på de boende utan att göra det de faktiskt har betalt för! När jag var yngre var jag journalist (omskolad sedan många år) så jag antar att det är därifrån drivkraften kommer vad det gäller att kämpa mot orättvisor och myglare.

Jag har inte varit medlem på forumet tidigare, även om jag läst här länge så registrerade jag mig ganska nyligen. Jag kände att jag behövde skriva ett brev till dig. Du förstår, jag tyckte att det fanns en del som var så upprörande att jag ville gräva vidare själv. Jag har en del tid över och jag tänkte att jag antagligen vet mer om grävning än de flesta (även om det var ett tag sedan).

=== PERSONANGREPP BORTTAGNA AV ADMIN ===

Jag (och många med mig tror jag) inväntar din förklaring!

Hälsningar
Mats


PS. Allt detta har skapat ett antal frågetecken i mitt huvud och jag behöver ställa frågor för att få en klarare bild av vad som händer och sker. TILL DIG SOM LÄSER DETTA: Bor du (och kanske är styrelsemedlem) i Vädurens förening i Haninge? Jag skulle uppskatta om du kontaktade mig på min privata mail: mats.a.312@gmail.com

Admin
2009-12-28, 13:29
Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva upprepa det som står som regelverk i samband med att man registrerar sig i forumet.
Detta forum är till för att diskutera sakfrågor hörande till bostadsrätter, inte för att gå till personangrepp mot enskilda forummedlemmar.
Även om detta forum är lyckligt befriat från personangrepp, jämfört med andra forum, så är det onödigt de få gånger de förekommer.

Om det är något Stephan skriver som du inte håller med om så bemöt detta sakligt, inte genom att kritisera forummedlemmen personligen eller genom att dra upp personliga förhållanden.

Pajkastning mellan forummedlemmar leder ingen vart.

En enskild medlems historik har inget med någon sakfråga i detta forum att göra och om du inte kan bemöta Stephan på ett sakligt sätt i frågor som hör till bostadsrätter av mer allmänt intresse så kommer det heller inte någonsin att kunna leda till en diskussion som är till gagn för någon eller något i det syfte som detta forum har (dvs att värna om bostadsrättshavarnas intresse och utveckla/förbättra bostadsförhållandena för dem som bor i bostadsrätt).

Det som du uppenbarligen vill framhäva här om Stephan kan du ta privat med honom, men har inte det minsta här att göra (dessutom skriver du själv att detta inte är något Stephan skrivit om och då finns det heller inget att bemöta i denna fråga).

Du riktar dig direkt till Stephan i ditt inlägg (i en helt ny tråd, utan koppling till något specifikt tidigare inlägg). Varför tar du inte och skriver ett brev/mejl till Stephan med dina synpunkter? Om du vill få svar på något från Stephan så vore det väl en ypperlig metod att kontakta honom personligen?

Stephan är ingen offentlig person (och/eller förtroendevald som kan kritiseras för det som görs idag).

Jag blir också en aning irriterad när man angriper andra forummedlemmar inte bara osakligt/utanför forumets område utan även anonymt.
Det är fullständigt oacceptabelt under alla tänkbara omständigheter.

Jag vill passa på att rent generellt be alla som kan tänkas beröras av detta att tona ner ordvalet när det gäller kritik mot enskilda personer även om de är offentliga personer eller förtroendevalda som ska synas i sömmarna. Ju sakligare ett inlägg skrivs desto bättre gehör får man och desto intressantare blir diskussionen.

För första gången i denna sajts historia väljer jag här att cencurera ett inlägg (detta genom att radera personangreppen som förekommer i föregående inlägg av pseudonymen "Mats A").

Jag vill också be Stephan att inte bemöta ovanstående inlägg så att vi kan försöka hålla ribban fortsatt högt för detta forum.

Henric Lellky
2009-12-28, 16:11
Admin/Tryggve >>

Varför får inte Stephan svara på detta inlägget?

Det kanske inte var din mening men det kan uppfattas som att du i princip omyndigförklarar honom genom att be honom att inte gå i svaromål på inlägg som riktar sig till/mot honom. Stephan borde väl kunna besvara detta inlägg på ett sakligt sätt och självklart ha samma möjlighet att posta i denna tråd precis som alla andra som är registrerade på detta forum?

Även om du som administratör och ägare av detta forum får ha vilka regler som du vill ha så vill jag ändå rikta uppmärksamhet på din inkonsekventa behandling av inlägg. Jag har tidigare fått uppfattningen att du är för "det fria ordet", men det kanske du bara är ibland...

Min personliga uppfattning är för övrigt att censur ska undvikas i möjligaste mån, sen om det som "Mats A" skrev var ett gravare personangrepp än mycket annat som skrivs på detta forum får var och en bedöma som hann läsa inlägget.

Sen kan jag ju tycka att du har en något snedvriden definition av personangrepp när du inte censurerar personangrepp i inlägg riktade mot andra personer men gör det här för att "skydda" din vän. :18:

Essa
2009-12-28, 17:07
Varför får inte Stephan svara på detta inlägget?

Poängen med ett forum är att det är öppet för alla att läsa och sätta sig in i frågorna. Man kan tycka både bra och dåligt om censur av personangrepp men faktum är att när vad som skrivs blir borttaget finns inget att bemöta.

Om det inte är interssant läsning för utomstående finns ingen anledning att posta i forumet, privat medelandefunktion finnes.

Admin
2009-12-28, 17:29
Varför får inte Stephan svara på detta inlägget?
Skälet till varför jag ber Stephan att inte bemöta inlägget anser jag framgår, med all önskvärd tydlighet, av den förklaring till detta som jag redan givit i mitt föregående inlägg.
Vet inte hur jag ska kunna skriva det tydligare än så.

Vi har sett det så många gånger förr.
När argumenten tryter i sak så övergår man till att angripa personen som sådan i stället.

Det är naturligtvis inte bara i bostadsrättsvärlden som detta förekommer, även om det är skrämmande vanligt just där.

Det kanske inte var din mening men det kan uppfattas som att du i princip omyndigförklarar honom genom att be honom att inte gå i svaromål på inlägg som riktar sig till/mot honom.
Måste jag verkligen upprepa det som jag vet att du läst så många gånger förr, Henric?
Detta är ett forum om bostadsrätter inte ett forum för personangrepp.
Om du vill uppfatta denna elementära sak på ett felaktigt sätt så är jag rädd för att det inte är mycket jag kan göra åt detta.

Anonyma personangrepp får inte förekomma! Hur många gånger ska jag säga detta så att du förstår?

Stephan borde väl kunna besvara detta inlägg på ett sakligt sätt och självklart ha samma möjlighet att posta i denna tråd precis som alla andra som är registrerade på detta forum?
Upprepning på upprepning här; Stephans svar -- vad det nu än är, förutom helt ointressant -- har inget värde för forumet eftersom det inte ligger inom forumets område att behandla, lösa eller diskutera.

Dvs precis lika lite som om det är du eller din flickvän som tvättar i hushållet och vilket tvättmedel ni använder (även om jag hoppas att det är miljövänligt).

Även om du som administratör och ägare av detta forum får ha vilka regler som du vill ha så vill jag ändå rikta uppmärksamhet på din inkonsekventa behandling av inlägg.
Jag är synnerligen konsekvent, och det är tråkigt att du är av en annan inställning... och att du dessutom anklagar mig för att vara inkonsekvent utan att ens kunna ge det minsta exempel på detta (även en välkänd HSB-strategi, och för övrigt en metod som du, Henric, använt dig av mot mig flera gånger tidigare).

Menar du att det skulle vara mer konsekvent att tillåta samtliga personangrepp oavsett allvarlighetsgrad?
Notera att detta är första gången jag går in och plockar bort personangrepp i detta forum som annars är ovanligt väl förskonat från dylikt!

Vill du ha ett forum fyllt av personangrepp och trådar ej hörande till ämnet, eller vill du ha ett forum där medlemmarna kan bli glada över att få svar och kunskaper som de annars inte skulle kunnat få?

Jag har tidigare fått uppfattningen att du är för "det fria ordet", men det kanske du bara är ibland...
Detta är INTE en fråga om "det fria ordet" !!!
Henric, du upprepar dina grundlösa anklagelser mot mig som du brukar föra fram i tid och otid, men när jag bemöter dem (vilket jag gör varje gång) så vill eller vågar du inte förklara dig.

I diametral motsats till HSB (som t.ex. är livrädda för forum, inte minst HSB Malmö som dessutom utalat sin rädsla för det fria ordet svart på vitt, bl.a. genom dig Henric) så är jag inte rädd för det fria ordet.

Varför har du aldrig någon åsikt om hur det fria ordet trycks ner inom såväl HSB som inom många bostadsrättsföreningar?
För dig är det alltså mycket viktigare om jag som enskild person - och administratör för ett forum - försöker begränsa personangrepp och styra in forumet på dess område?
Det tycker jag kanske är lite snedvridna prioriteringar.

Men "det fria ordet" ska fortfarande följa det lilla och ytterst grundläggande regelverket... så på det sättet är ordet kanske inte helt fritt.
Men säg den demokrati i världen där man får kasta ur sig precis vad som helst om vem som helst på vilket sätt som helst, var som helst, hur som helst (och skulle det då vara bra)?

Min personliga uppfattning är för övrigt att censur ska undvikas i möjligaste mån,
Där överensstämmer i så fall våra personliga uppfattningar till 100 %.
Därav att det var första gången idag som jag tog bort personangreppen i hopp om att detta nu ska leda vägen för alla framöver (så mycket det nu går).

Bara synd att din åsikt om censur (och "det fria ordet") inte framgick under den tid du satt i HSB Malmös styrelse.
Där hade du ju då möjlighet att verka för något positivt för HSB Malmös medlemmar.

sen om det som "Mats A" skrev var ett gravare personangrepp än mycket annat som skrivs på detta forum får var och en bedöma som hann läsa inlägget.
Ja, och det är därför det måste finnas en administratör för forum (detta såväl som för alla andra forum).
Det måste finnas någon som drar gränserna, eftersom alla naturligtvis inte kan diskutera allvarlighetsgraden i personangreppen för varje inlägg, för att sedan komma till ett gemensamt beslut om vilka personangrepp som inte hör hemma i forumet.

Det är så världen fungerar. Vill du ändra på världen så att personangrepp alltid ska tillåtas i alla lägen får du nog försöka arbeta på en annan nivå än specifikt detta unika forum för bostadsrätter.

Sen kan jag ju tycka att du har en något snedvriden definition av personangrepp när du inte censurerar personangrepp i inlägg riktade mot andra personer men gör det här för att "skydda" din vän.
Stephan är inte mer min vän än vad han är din vän, så du kan sluta med dina personangrepp på mig för något som du inte har fog för (och som du återigen - i vanlig ordning - bara kastar ur dig utan att vilja/kunna motivera).

Däremot ser jag Stephans avslöjanden som mycket värdefulla för alla Sveriges bostadsrättshavare, och det är tråkigt om inte även du gör detta.
Det är bra när sanningen kommer fram och Uppdrag Granskning inte räcker till för att kunna täcka upp allt.
Vi ska alla vara honom djupt tacksamma för detta.
Om sedan precis varje ord är helt korrekt kan vi kanske inte bedöma fullt ut alltid (det gäller för oss alla), men Stephan har pekat på många allvarliga problemområden och han har kämpat hårt för inte bara Vädurens medlemmar utan även för Sveriges alla bostadsrättshavare.
Hade det funnits fler Stephans i detta land så skulle bostadsrättsvärlden tveklöst fungerat mycket, mycket bättre!

Henric, du försitter inte den minsta chans du får att försöka misskreditera mig, och ibland tar sig dessa försök mest desperata uttryck.
När du beter dig så här är risken stor att du ger intrycket av att detta är ditt enda syfte här i forumet.

Detta att försöka misskreditera kritiska röster är också något som ligger helt i HSB Malmös linje.
När HSB Malmö inte klarar av att argumentera eller bemöta kritik så är "sista" (kanske oftast första) utvägen att försöka baktala dem som är kritiska. Det har vi sett många tydliga exempel på under årens lopp.

Som sagt, det är administratörens roll att ta besluten och din personliga åsikt i administrationsfrågorna väger där tyvärr väldigt lätt... och hör inte heller hemma i detta forum.

OBS!
Notera att det inte är åsikterna som jag anser kan behöva censureras! Det är personangreppen.
Som alla kan konstatera så är alla är helt fria att tycka vad som helst om bostadsorganisationer och bostadsrätter.
Vill man vara helt okritisk och inte ta sitt ansvar som bostadsrättshavare eller förtroendevald så är det upp till var och en (men man kanske inte ska förvänta sig att felaktiga påståenden alltid går oemotsagda).
Henric försöker göra frågan till något annat, men jag har mycket svårt att tro att någon låter sig luras.

Henric, du är väldigt glad för att försöka utnyttja varje chans du har att försöka hoppa på mig. Inte minst när jag försöker styra upp personangreppen (som lyckligvis är få i forumet... även om du stått för en del av dessa själv, Henric Lellky).

Hur skulle det vara om du i stället koncentrerade dig på att bistå medlemmarna med hjälp?
Du har ju faktiskt gett ett antal bra svar i några sakfrågor, så jag uppskattar att du tillför diskussionerna dina synpunkter och erfarenheter i sakfrågor, men vi kanske ska försöka avhålla oss från personangrepp och från att stödja dessa.

Som Essa säger;
För den som vill hoppa på någon forummedlem eller föra en privat diskussion så går det alldeles utmärkt att göra det via den meddelandefunktion i forumet som Essa nämner här.
Där finns det ingen kontroll/styrning överhuvudtaget (fungerar som vilken mejl som helst) och ingen tredje part som bryr sig vad som sägs.

bostadsrättsinnehavare
2010-01-01, 19:59
Är Mats A involverad i Vädurens förening i Haninge?
Det vore ju något underligt om han inte är det även om han i inlägget verkar vilja ge sken av att vara fullständigt neutral.:1:

stephan
2010-01-01, 20:32
Mats A svarar inte på mail från mig...

Det är nog så att människan är funtad så att ibland tål man inte höra sanningen. Jag skulle mer tippa på att mats A är anställd hos blufföretaget ADEX. Där man bara kan hoppas att "sötebrödsdagarna" nu är slut?

Varför. Jo. för 10 dagar sedan fick jag 11 mail från blocket. Någon hade gått in och svarat på annonser om allehanda saker på blocket och skrivet till annonsörer tillexempel "finns stolarna kvar". Detta hade man undertecknat med min mailadress.

När jag kollade Ipadressen visade det sig att man får veta bolag och ort.

Sammanträffande att bolaget var Ownit (inte så stora jämförbart med de större) samt att orten var Bromma.

Det vill säga där ADEX har sitt kontor.

MikHo
2010-01-01, 22:45
Nu vet jag inte vilket verktyg just du använt för att få fram bolag och ort men när jag gör en slagning på min ip så får jag träff i Hägersten, bara ca 60 mil ifrån där jag sitter i verkligheten. Så man skall inte alltid lita på alla resultat man får fram på internet.

Vill inte misskreditera Stephan på något sätt... vill bara framföra att just informationen gällande IP och en ganska exakt adress får man inte fram så lätt.

Admin
2010-01-02, 01:02
MikHo har rätt.
Det behöver inte vara så att IP-adressen går till den ort som hör till användaren.
Ofta indikerar IP-adressen område (ibland t.o.m. exakt adress, bl.a. beroende på vilket verktyg man använder), dock långt ifrån alltid.
Ownit är den bredbandsleverantör Brf Väduren har, eller hur?

Att någon utger sig för att vara någon annan på Blocket kan dock polisanmälas, så kan polisen ta reda på vem det var.
Jag rekommenderar att dessutom anmäla detta till Ownits Abuse-adress.

Men, det är ju intressant i sammanhanget att pseudonymen "Mats A" inte svarar på mail från Stephan, trots att han tydligen tyckte det var viktigt att få svar från Stephan... eller kanske det inte var så viktigt när allt kommer omkring?

stephan
2010-01-02, 08:25
Polisanmälan gjort, besked, nerlagt efter 3 dagar.

Brevet till Mats. A


"Hej Mats A.

Du är välkommen att ställa vilka frågor som helst avseende vad som hänt i Brf Väduren.

Klart man blir lite nyfiken på vad Admin tog bort av det du skrivit, men eftersom allt jag skriver är sanning till 98% (de 2% fel jag kan ha skrivit får jag skylla på "mänskliga faktorn".

Som sagt skriv gärna till mig och ställ frågor eller be vad jag skall konkretisera i mina skrivningar.

P:S.
Om du nu är bra "grävare" och f.d. journalist har du nog kompisar kvar som kan göra bostadshistoriens största scoop, om du verkligen är intresserad om vad Adex och några i styrelsen haft för sig senaste 5 åren.


Hoppas jag kan intressera dig för detta med att tala om att Brf Väduren lånat 100 miljoner de senaste åren.

Till vad kanske du undrar. Ja det gör många med mig i en av Sveriges största bostadsrättsföreningar.

Stephan"

Mats A
2010-01-03, 01:45
Hej alla,

Det är spännande att läsa inläggen som svar på det jag skrivit. Jag måste dock göra er besvikna, jag har inte försvunnit. Däremot har jag varit bortrest några dagar över julen och endast mycket sporadiskt och kort hunnit titta in. Familjeplikterna har dock inte medgivit att jag satt mig ner för att skriva svar. Och för att denna gång förekomma eventuella frågetecken vill jag redan nu meddela att jag imorgon kommer resa bort och vara tillbaka om en dryg vecka. Först då kommer jag kunna svara och kommentera ordentligt.

Och ja, jag kan bekräfta att Stephan har mailat mig på min privata mailadress. Han har inte heller fått svar, av samma orsak som ovan. Jag kan även bekräfta, för de som är nyfikna, att jag även fått andra mail med intressant information. Mer om det när jag kommer tillbaka.

Delen som blev censurerad av admin var det enda faktamässiga i mitt inlägg, jag gav ut ett nummer till en rättegång som jag anser väldigt relevant för min frågeställning. Detta var tydligen inte okej enligt admin så istället rekommenderar jag intresserade att maila mig på mats.a.312@gmail.com så kan jag svara med hela mitt ocensurerade inlägg (naturligtvis sparat lokalt innan jag postade här).

God fortsättning,
Mats

Admin
2010-01-03, 02:44
Du är självfallet varmt välkommen att återkomma när helgerna är över, men jag hoppas att det då inte handlar om enskilda medlemmars personliga förhållanden eller kritik av enskilda forummedlemmar, utan att det är faktafrågor i bostadsrättsföreningar/Väduren av mer allmänt intresse som du vill diskutera.

Dvs kort och gott att det ligger inom ramarna för detta forum att behandla och diskutera.

Interna diskussioner utan allmänt intresse kan som sagt föras via meddelandefunktionen i forumet eller via mejl.

Du säger att det som var intressant i ditt inlägg var en rättegång mellan två enskilda medlemmar i Brf Väduren. Det är emellertid inte något som jag kan se hör det minsta till detta forum.

Jag (och alldeles säkert även Stephan) ser därför fram emot att du i stället vill bemöta de fakta Stephan tagit upp i sina inlägg om bostadsrättsföreningar/bostadsorganisationer i allmänhet och Brf Väduren i synnerhet.

Är det något där du menar inte stämmer, och i så fall vad och varför?
Eftersom du säger att du är duktig på att gräva och dessutom intresserar dig för situationen så förutsätter jag att du då har fakta att tillföra i de frågor Stephan tagit upp om Brf Väduren och hur det gått till där.

Jag noterar att du inte fyllt i din profil (http://hotpot.se/php/vb/faq.php?faq=vb_faq#faq_profil). Det finns inga krav i detta forum på att man måste uppge vem man är (Stephan är en av de få som velat och vågat identifiera sig), men om du vill diskutera specifikt Brf Väduren så tror jag vi alla skulle uppskatta att i alla fall veta vilken kunskap du besitter i dessa frågor, då kanske främst om du är boende i Brf Väduren.

En likaledes god fortsättning önskas dig såväl som alla andra!