handdator

Visa fullständig version : Avgiftshöjning i brf


Robban
2009-12-20, 11:46
Jag har i dagarna fått en lapp från styrelsen om en avgiftshöjning på 3,5% för 2010 för att klara alla renoveringar som komma skall. Vi är en ny förening som bildades för ca ett år sedan. Den ekonomiska planen vid ombildningen ska visa kostnaderna för 11 år framöver. Detta är framtaget vid 100% uppslutning. Det var det inte i vårat fall. Vi har ca 80 hyreslägenheter kvar.

Vid ombildningen blev den gamla styrelsen rekomenderad att ta en viss entrepenör för att sköta all teknisk och administrativ förvaltning för föreningen. Den tidigare styrelsen upptäckte ganska snabbt att detta var ett misstag, men med tanke på att man hade ett avtal som löpte i två år så var dett bara att gilla läget. Den nya styrelsen informerades om detta med tanke på att föreningen bokstavligen blöder pengar till detta bolag.

Det är så att den nya styrelsen med brist på erfarenhet förlitar sig totalt på den här entrepenören. Där finns än rad åtgärder man kan göra för att se över sina omkostnader i en förening.

Det som förvånar mig mest är att styrelsen inte har informerat om vad avgiftshöjningen gäller. Det enda man har lämnat som motivation är framtida renoveringar. Det är ytterst oroväckande att vi kanske skall betala för renoveringar som möjligen skall vara klara om 10 år. Borde det inte vara så att en styrelse för en dialog med sina medlemmar, och diskuterar om eventuella sparalternativ, samt att man skulle kanske ta upp detta på en stämma.

Taksam för svar.

Trötter
2009-12-20, 16:09
Det du skulle kunna göra är at skriftligen ställa frågor till styrelsen.

Frågeställning till styrelsen
Vad grundar styrelsen avgiftshöjningen på i budgeten, vilka kalkyler ligger till grund för höjningen
Har rekommendationen kommit från den ekonomiska förvaltaren om att höja årsavgiften
Hur ser framtida renoveringar/underhåll ut i underhållsplanen
Vilken plan har styrelsen för att hålla ner kostnaderna i föreningen
För sök komma med egna förslag på att hålla ner kostnaderna i föreningen. Som t ex. Minska värme förbrukningen, sänka vatten åtgången, arvodes sänkningar, byta förvaltare med ett års avtal mm.Du kan säkert komma på fler frågor till styrelsen. Det kan vara smart att göra övriga medlemmar uppmärksammade på din/dina skrivelse till styrelsen så du skapa en opinion som omöjligt kan stödja dig i dit engagemang.

Försök få styrelsen att besvara dina frågor skriftligen, om nu inte styrelsen skulle svar på dina frågor så kan du vid stämma uppmana styrelsen att svara på dina frågor genom en motion. Om nu inte styrelsen skulle svara på stämma så har du möjlighet att begär en granskning angående dina frågor genom att votera på stämman. Det räcker att du får med dig 10% av närvarande medlemmar på stämma för att granskningen skall utföras på föreningens bekostnad.

totiki
2010-01-10, 21:09
Det har varit väldigt vanligt att nya föreningar bildats på s k. glädjekalkyl. Under 2000 talet har detta förfarande minskat. Därmed inte sagt att det alldeles upphört.
Utan vidare information om den belägenhet er förening är utsatt för finns ingen möjlighet att svara på din fråga.