handdator

Visa fullständig version : Motioner till HSB Malmö


Katten Georg
2009-12-19, 05:41
Följande finns att läsa på HSB Malmös hemsida:
HSB Malmös årsmöte 2010 är den 24 april. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2010. För att en motion ska behandlas ska den vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på.
Motioner kan skickas genom brev på följande adress:
HSB Malmös styrelse
HSB Turning Torso
211 15 Malmö
Märk kuvertet: "Motioner till HSB Malmö"
eller genom e-post på följande postadress:
fraga.styrelsen@malmo.hsb.se
Tänk på att skanna din motion och bifoga till e-post meddelandet då en motion ska vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på.
Eventuella frågor kring detta ska ställas till Bengt Skånhamre, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

När man läser detta inställer sig ett antal frågor:
1. Varför måste en motion som ska behandlas vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på. Det borde räcka med medlemsnumret eftersom detta leder till medlemmen och därmed adressuppgifterna. Kontroll måste ändå göras mot medlemsregistret om man bara skall gå på namnet. Dessutom måste man ju kolla om aktuell person verkligen är medlem. Detta är ju också ett, av många, sätt att verifiera att medlemsregistret är rätt.
2. Borde man inte ha en helt unik e-postadress till vilken motionerna skickas eftersom det visat sig att med den stora mängd frågor som kommer in till styrelsen, och den uppenbarligen har svårt att hinna med att svara på, lätt leder till oordning i hanteringen. Bättre vore en e-postadress a la motioner2010@malmo.hsb.se
3. Vad gör en motionär som inte har scanner? Måste denne medlem då gå pappersvägen. Verkar onödigt krångligt.
4. Man får onekligen en känsla av att HSB Malmö här försöker göra det mer omständligt att skicka in motioner. Kan detta förfaringssätt verkligen vara förenligt med den deklarerade öppenheten och det på stämma fattade beslutet att man vill uppmuntra medlemmarna att lämna in motioner?

stephan
2009-12-19, 08:59
Det fattas bara en sak i HSB:s hantering av motioner.
Att de gör som i allt annat, tar bra betalt.

Admin
2009-12-19, 17:41
1. Varför måste en motion som ska behandlas vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på.
Det borde räcka med medlemsnumret eftersom detta leder till medlemmen och därmed adressuppgifterna.
Kontroll måste ändå göras mot medlemsregistret om man bara skall gå på namnet. Dessutom måste man ju kolla om aktuell person verkligen är medlem.
Detta är ju också ett, av många, sätt att verifiera att medlemsregistret är rätt.
Som bostadsorganisation borde HSB veta en så elementär sak som att HSB Malmö inte kan eller har rätt att ställa dylika krav.
Det finns inget som helst stöd för detta i lagen.
Motionären avgör själv på vilket sätt motionären vill visa var motionen kommer från.
Vill motionären ange endast medlemsnumret (vilket också varit enligt HSB Malmös tidigare regelverk) så är det fullt tillräckligt och HSB Malmö äger ej rätt att varken opponera sig mot detta eller lägga till namn i motionen.

Problemet här är väl snarast bl.a. att HSB inte har ett korrekt medlemsregister och därför försöker HSB lösa sina problem på andra (ej juridiskt giltiga) sätt.

HSB vill säkra sig att det ska vara möjligt för fullmäktigeledamöter att trakassera medlemmar och avslå deras motioner baserat på vem det är som skrivit dem och inte på innehållet.

Med tanke på att HSB Malmö skriver;
För att en motion ska behandlas ska den vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på.
så vill jag rekommendera eventuella motionärer (vilket knappast inberäknar fullmäktigeledamöterna eftersom de i princip aldrig skriver en enda motion... mer än om det handlar om att försöka inskränka motionsrätten) att fullständigt ignorera HSBs tveklöst olagliga krav på motionärer.

2. Borde man inte ha en helt unik e-postadress till vilken motionerna skickas eftersom det visat sig att med den stora mängd frågor som kommer in till styrelsen, och den uppenbarligen har svårt att hinna med att svara på, lätt leder till oordning i hanteringen. Bättre vore en e-postadress a la motioner2010@malmo.hsb.se
HSB Malmö hade en dylik epostadress för motioner tidigare.
Men det fungerade väl för bra så det tog HSB bort.

3. Vad gör en motionär som inte har scanner? Måste denne medlem då gå pappersvägen. Verkar onödigt krångligt.
Samma sak här.
HSB tror att de står över lagen och har rätt att göra precis som de vill... och många låter sig luras.

När HSB Malmö skriver;
Tänk på att skanna din motion och bifoga till e-post meddelandet då en motion ska vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på.
så visar detta på en antingen skrämmande okunnighet eller en total nonchalans för medlemmarna och lagen (eller både och).

Naturligtvis behöver ingen scanna in sin motion, och var och en begriper säkert att HSB Malmö inte äger rätt att ställa något krav på detta.

Notera att HSB skriver;
... då en motion ska vara undertecknad med namn, innehålla ett namnförtydligande och en adress där det går att nå motionären på
precis som att det finns något regelverk som säger detta och vi ska bara falla till föga.

Så är det alls icke.
En motion behöver inte alls innehålla ett namnförtydligande eller adress där det går att nå motionären, och motionen behöver inte ens vara undertecknad!

HSB räknar fortfarande idag med att alla är helt okunniga (lika okunniga som HSB tycks vara, och som bevisligen fullmäktigeledamöterna rent generellt är) om vad som gäller.

4. Man får onekligen en känsla av att HSB Malmö här försöker göra det mer omständligt att skicka in motioner.
Kan detta förfaringssätt verkligen vara förenligt med den deklarerade öppenheten och det på stämma fattade beslutet att man vill uppmuntra medlemmarna att lämna in motioner?
Det ligger tyvärr i HSB:s strategi att försöka undvika motioner på alla sätt som är möjliga.

Det visar också på att allt HSB säger i ord inte har något fäste i verkligheten.
Vi kan bara kallt konstatera att HSB gör som vanligt; säger en sak och gör sedan raka motsatsen.

Francois
2009-12-19, 18:01
Jag tycker inte att HSB Malmös krva är orimligt här.

Här är vad jag tycker:

1. Underskrift behövs. Det är en normal rutin när man skriver ett officiellt dokument. Annars kan man tro att man behandlar en kopia som man inte vet är klar elelr inte.
2. Håller med Katten Georg
3. Att skicka en motion med post är inte krångligt. Men om man vill göra sig besväret att skicka det per mail, kan man göra det. En erfaren dataanvändare kan ha en redan skannad underskrift som man bara klistrar i ett word-dokument. Då behöver man inte ens skanna.
4. Tvärtom. Förr skickade man per post. Nu finns det möjlighet att skicka per mail. Alltså har medlemmarna fler val nu än tidigare.

Att behöva skanna ett dokument enbart för att man ska få med underskriften är lite krångligt, men nödvändigt, då vet man att det är rätt dokument man behandlar.

En sak tycker jag är verkligen fel av HSB Malmö, är att de har sina årsredovisningar på Internet, UTAN underskrifter!!

Kolla sida 54 och 55
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.60521!2007.pdf
http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.60521!2006.pdf

Däremot är det gott om töntiga bilder (typ en baby med HSB-tshirt)

Admin
2009-12-19, 18:39
Jag tycker inte att HSB Malmös krva är orimligt här.
Fast det är en annan fråga än den jag tog upp.
Jag tog upp det faktum att HSB Malmös krav inte överensstämmer med lagen.

Sedan får var och en ha en åsikt om HSB behöver följa lagen eller om HSB ska stå över lagen.

1. Underskrift behövs. Det är en normal rutin när man skriver ett officiellt dokument.
Annars kan man tro att man behandlar en kopia som man inte vet är klar elelr inte.
Jag förstår inte.

Varför behövs underskrift i motionen om detta t.ex. redan finns i inlämnade handlingar tillsammans med motionerna?
Var hittar du detta i lagtexten?
Hur menar du att man ska skriva under en motion som lämnas in elektroniskt om man inte har scanner eller kunskapen?
Behandlar en kopia? Styrelsen behandlar de dokument som kommit in angivna som motioner. Något annat kan styrelsen inte göra. Med eller utan underskrift.2. Håller med Katten Georg
Och alltså även mig, får jag då förutsätta.

3. Att skicka en motion med post är inte krångligt.
Men om man vill göra sig besväret att skicka det per mail, kan man göra det.
En erfaren dataanvändare kan ha en redan skannad underskrift som man bara klistrar i ett word-dokument. Då behöver man inte ens skanna.
Jag håller inte med. Jag anser att det är avsevärt krångligare och betydligt mer tidskrävande att skicka in en motion via snigelpost jämfört med e-brev.
Dessutom dyrare (0 kr relativt x kr).
Dessutom dyrare och mycket omständigare ju fler motioner man skickar in.
En erfaren dataanvändare kan ha en scannad underskrift, men du vet likaväl som jag att alla inte är erfarna datanvändare med scanner och kunskaper om hur detta ska hanteras. Speciellt inte i en miljö med mestadels pensionärer.
Sedan kan jag scanna in vilken underskrift jag vill och uppge mig vara denna person.

Ska man då rätta sig efter minoriteten (eller de som inte ens finns), eller ska man ha ett regelverk som alla kan följa på ett rättvist och sunt sätt och som överensstämmer med lagen?

4. Tvärtom. Förr skickade man per post. Nu finns det möjlighet att skicka per mail. Alltså har medlemmarna fler val nu än tidigare.
Eh? Tvärtom vaddå?
HSB gör det enklare för medlemmarna för att tekniken medger fler möjligheter?
Jag förstår inte logiken i detta.

Vilket problem ser du med den metod som gällt tidigare inom HSB Malmö, och som fungerat utan problem, dvs att medlemsnummer räcker?

Sedan vill jag kraftigt understryka att ingen identifikation överhuvudtaget behövs i motionerna!!!
Och ingen kan opponera sig mot detta, oavsett argument, så länge det är lagen som gäller.

Att behöva skanna ett dokument enbart för att man ska få med underskriften är lite krångligt, men nödvändigt, då vet man att det är rätt dokument man behandlar.
Nödvändigt för vad?
Lagen ger bevisligen inte HSB denna rätt, men du tycker ändå att det är nödvändigt att scanna in dokument för att få med en underskrift!
Jag förstår inte varför du anser att det är nödvändigt med något som aldrig varit nödvändigt tidigare (alltså förutom att det inte är lagenligt).

En sak tycker jag är verkligen fel av HSB Malmö, är att de har sina årsredovisningar på Internet, UTAN underskrifter!!
Ja, men inte bara det. PRV har gjort fel som godkänt dessa årsredovisningar från HSB Malmö.
När jag påtalat detta så har PRV erkänt sitt fel, men rycker nonchalant på axlarna och säger att gjort är gjort!

Francois
2009-12-19, 19:46
Fast det är en annan fråga än den jag tog upp.
Jag tog upp det faktum att HSB Malmös krav inte överensstämmer med lagen.
Det står inte i lagen heller att man inte ska skriva en motion på blöt toapapper. Eller med osynlig bläck. Jag tycker inte det är att "gå över lagen" att kräva att en motions författare skriver under sin egen motion. Det är praxis och visar att författaren verkligen står för det han/hon skriver med nån slags egen "stämpel", nämligen sitt underskrift.

Och alltså även mig, får jag då förutsätta.
Ditt inlägg fanns inte än när jag skrev mitt, annars kunde jag ha skrivit att jag håller med dig.


Nödvändigt för vad?
Lagen ger bevisligen inte HSB denna rätt, men du tycker ändå att det är nödvändigt att scanna in dokument för att få med en underskrift!
Jag förstår inte varför du anser att det är nödvändigt med något som aldrig varit nödvändigt tidigare (alltså förutom att det inte är lagenligt).

Jag tycker att namunderskrifter är lika nödvändiga på årsredovisningar som på motioner.

MikHo
2009-12-19, 20:53
Sedan vill jag kraftigt understryka att ingen identifikation överhuvudtaget behövs i motionerna!!!
Och ingen kan opponera sig mot detta, oavsett argument, så länge det är lagen som gäller.


Så som jag har uppfattat det så är det endast medlemmar som får lov att motionera till en stämma....

Om en motion lämnas in anonymt kan man inte på något sätt säkerställa att det är en medlem som har lämnat in den och jag skulle i det fallet vara tveksam till att ens behandla den.
Sedan om den skall vara undertecknad med medlemsnummer eller namn/adress kan vara hugget som stucket.

Henric Lellky
2009-12-19, 22:17
Francois & MikHo >>

Jag har redan tidigare fått uppfattningen att det är viktigare för Admin/Tryggve att kunna kritisera HSB-organisationen än att få sin motion beviljad av HSBs fullmäktige och därigenom förbättra den. :1:

Jag å min sida hade föredragit att mer fokus hade lagts på att skriva en motion som man kan rösta "ja" på, för viljan att förändra har han ju.

Einar
2009-12-20, 11:22
Några saker som är väsentliga i sammanhanget:

1) Jag lägger aldrig ut en skannad underskrift varken i email eller på Internet. Detta av den enkla anledningen att då har vem som helst framöver mycket enkel tillgång till att återanvända densamma! Tänk på det före ni gör detta! Sedan kan naturligtvis även en på papper handskriven signatur skannas in för återanvändning, men då är det mycket mer uppenbart om uppsåtet.

2) Det är inte underskriften i sig själv som är det väsentliga avseende motionerna (detta formkrav finns inte lagstadgat eller i HSB:s normalstadgar). Det är att man kan identifiera den som skickat in motionerna såsom en medlem i föreningen, dvs som behörig motionär. Därför behöver inte varje enskild motion skrivas under. Om man skickar in per email och i mailet som sådant klart och tydligt anger vem dessa kommer från så skall det räcka. Men glöm inte begära mottagningsbevis som förhoppningsvis returneras. Annars kan föreningen ange att man aldrig erhållit motionerna (vår förening har en email adress, men tycks aldrig tömma den när man inte vill veta av mottagen epost).

Själv har jag till och med officiellt kommunicerat med Tingsrätten (och även sett advokater göra detta) utan inskannade namnteckningar!

MikHo
2009-12-20, 11:35
2) Det är inte underskriften i sig själv som är det väsentliga avseende motionerna (detta formkrav finns inte lagstadgat eller i HSB:s normalstadgar). Det är att man kan identifiera den som skickat in motionerna såsom en medlem i föreningen, dvs som behörig motionär. Därför behöver inte varje enskild motion skrivas under. Om man skickar in per email och i mailet som sådant klart och tydligt anger vem dessa kommer från så skall det räcka.

Absolut men då är motionerna inte inlämnade anonymt, det finns en gemensam "avsändare".

Jag har själv aldrig lämnat in en motion eller skrivelse underskriven utan endast maskinskrivet mitt namn och adress.

Inte för att jag är tvungen, utan snarare för att jag vill underlätta för de som faktiskt läser den.
Inte bara styrelsen utan även för resten av medlemmarna i föreningen som läser motionerna inför stämman när dessa distribueras.

Einar
2009-12-20, 13:11
Jag håller naturligtvis med MikHo. Jag försökte bara sammanfatta vad som är kärnpunkten.

Och min kommunikation med Tingsrätten avsåg naturligtvis då via email.

Francois
2009-12-21, 09:21
Några saker som är väsentliga i sammanhanget:

1) Jag lägger aldrig ut en skannad underskrift varken i email eller på Internet. Detta av den enkla anledningen att då har vem som helst framöver mycket enkel tillgång till att återanvända densamma! Tänk på det före ni gör detta! Sedan kan naturligtvis även en på papper handskriven signatur skannas in för återanvändning, men då är det mycket mer uppenbart om uppsåtet.

Detta hade jag inte tänkt på! Mitt underskrift finns på Internet, inte skyddat dessutom.

2) Det är inte underskriften i sig själv som är det väsentliga avseende motionerna (detta formkrav finns inte lagstadgat eller i HSB:s normalstadgar). Det är att man kan identifiera den som skickat in motionerna såsom en medlem i föreningen, dvs som behörig motionär. Därför behöver inte varje enskild motion skrivas under. Om man skickar in per email och i mailet som sådant klart och tydligt anger vem dessa kommer från så skall det räcka. Men glöm inte begära mottagningsbevis som förhoppningsvis returneras. Annars kan föreningen ange att man aldrig erhållit motionerna (vår förening har en email adress, men tycks aldrig tömma den när man inte vill veta av mottagen epost).


Jag tycker också att HSB hade gjort det smidigare för medlemmarna om de inte hade krävt underskrifter på motionerna. Men det är inte säkert att de har ställt detta krav med uppsått att göra det svårt fär medlemmarna. Kan det inte vara så att de bara utgick från praxis att man brukar skriva under sin motion, utan att tänka på konsekvenser?

Admin
2009-12-21, 12:32
Jag har redan tidigare fått uppfattningen att det är viktigare för Admin/Tryggve att kunna kritisera HSB-organisationen än att få sin motion beviljad av HSBs fullmäktige och därigenom förbättra den.
På vilket sätt har detta nonsens med vad att göra?
Vad din uppfattning om mig är tror jag de flesta redan är helt klara över.
Henric, du borde vid det här laget ha lärt dig att detta forum inte är till för att hacka på andra forummedlemmar utan för att komma med sakliga inlägg.

Du har nu under en period lyckats ganska bra med detta, och det är därför synd att du inte kunde fortsätta med detta.

I övrigt kan jag tillägga att det bara blir löjligt när saklig kritik bemöts av dig med irrelevanta påhopp som;
"...kunna kritisera HSB-organisationen än att få sin motion beviljad av HSBs fullmäktige och därigenom förbättra den".
Det kanske har fungerat så under väldigt många år tidigare att HSB inte kunnat kritiseras, men det är nya tider nu, och det är nog bara att anpassa sig till detta, tror jag!

Vad menas sedan med;
att kunna kritisera HSB-organisationen än att få sin motion beviljad av HSBs fullmäktige och därigenom förbättra den
Alla som är det minsta insatta - vilket du borde vara, Henric - i hur det fungerar inom HSB, och inte minst specifikt i HSB Malmö, vet att det spelar ingen som helst roll hur jag skriver en motion. Det är ändå helt uteslutet att den någonsin kommer att godkännas;
- oavsett hur bra motionen är
- oavsett hur välskriven motionen är
- oavsett vad motionen handlar om (såtillvida det inte är en motion med syfte att inskränka motionsrätten eller demokratin i övrigt)
- oavsett hur väl detta skulle gagna föreningens medlemmar.

HSB Malmös fullmäktigeledamöter (inkl. du, Henric) har visat bortom allt tvivel att det är fullständigt egalt vad en motion handlar om.
Det enda som är viktigt för HSB Malmös fullmäktige är att ingen motion från mig ska gå igenom.
Det blir ändå alltid så som styrelsen vill att det ska bli, dvs avslag (fullmäktige har inte några egna åsikter om motioner).
Se bl.a. Allt om HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8967) som ett av närmast oändliga bevis för detta.

Detta är ju naturligtvis också en av flera anledningar till att fullmäktigeledamöterna inte motionerar. Fullmäktige är väl medvetna om att motioner inte bifalles oavsett vad de handlar om.
Historien talar för sig själv här.

Så detta osakliga trams från dig, utan förankring i verkligheten, om att jag ska "förbätttra" mina motioner är utan betydelse för något.
Mer välskrivna motioner än mina lär aldrig ha existerat i HSB Malmös historia, men det är inte det som det handlar om.

Fullmäktigeledamöterna skriver i princip aldrig motioner - mer än om det handlar om att försöka stoppa motioner - och verkar definitivt inte för medlemmarnas bästa.
Det är sorgligt att det är så här illa, men det är i alla fall något som mina motioner nu bekräftat för alla som tidigare inte haft vetskap om detta.

Att fundera på:
Är det motionerna man ska ändra på eller är det fullmäktigeledamöterna man ska ändra på/byta ut?

Jag å min sida hade föredragit att mer fokus hade lagts på att skriva en motion som man kan rösta "ja" på, för viljan att förändra har han ju.
Ja, ingen dum idé, Henric.
Du kanske ska fundera på att verka för medlemmarnas bästa genom att börja motionera till HSB Malmö. Det kanske kan få i alla fall någon av de övriga fullmäktigeledamöterna att bemöda sig med att skriva i alla fall en motion någon gång i framtiden.

Jag väntar med spänning på motioner från dig, i egenskap av fullmäktigeledamot för HSB Brf Södermanland, där du verkar för medlemmarna och där du visar hur motioner ska skrivas så att fullmäktigeledamöterna förstår dem.

Admin
2009-12-21, 13:23
Det står inte i lagen heller att man inte ska skriva en motion på blöt toapapper. Eller med osynlig bläck.
Jag tycker inte det är att "gå över lagen" att kräva att en motions författare skriver under sin egen motion.
Det är praxis och visar att författaren verkligen står för det han/hon skriver med nån slags egen "stämpel", nämligen sitt underskrift.
Ja, det är mycket som inte står i lagen.
Jag säger att lagen inte ger HSB Malmö den rätt HSB Malmö nu tagit sig, och detta vidhåller jag.

Om nu även jag ska gå till överdrift här så innebär det enligt din tolkning, och ditt sätt att resonera, att det skulle vara ok om HSB Malmö ställde kravet att varje medlem som vill få en motion behandlad måste åka upp till Stockholm och niga tre gånger inför HSB Riksförbunds ordförande och sedan betala in en avgift på 250 kr per inlämnad motion.

Att det skulle vara praxis att motioner undertecknas är din personliga bedömning.

Jag tycker också att HSB hade gjort det smidigare för medlemmarna om de inte hade krävt underskrifter på motionerna. Men det är inte säkert att de har ställt detta krav med uppsått att göra det svårt fär medlemmarna. Kan det inte vara så att de bara utgick från praxis att man brukar skriva under sin motion, utan att tänka på konsekvenser?
Det är nog få i Sverige som läst så många motioner som jag. Jag har varken sett motioner med inscannade namnteckningar eller hört talas om något krav på detta tidigare. Ej heller har jag någonsin hört talas om någon som ställt något krav på adress, och vad jag kan påminna mig just nu har jag heller aldrig ens sett en motion till HSB som innehåller adress.
En förutsättning för att definieras som praxis måste ju vara att någon gjort det tidigare.
Det är t.o.m. banbrytande för HSB Malmö, så praxis kan vi nog lugnt utesluta att det är.

Vi kan bara spekulera om vilket syfte HSB Malmö har med sina olagliga krav, men vi kan som sagt kallt konstatera att det försvårar inlämnandet av motioner.
Men det kanske inte spelar så stor roll eftersom det ändå bara är jag och kanske ett par till som skriver motioner till HSB Malmö.
Och jag kommer inte att följa HSB Malmös krav.

Jag tycker att namunderskrifter är lika nödvändiga på årsredovisningar som på motioner.
Jag är inte riktigt med på denna jämförelse.
En årsredovisning ser i alla fall jag som en betydligt viktigare handling än en enskild medlems motion.
Hur dessa skulle kunna jämställas är svårt för mig att förstå (förutom det faktum att årsredovisningen måste följa bl.a. redovisningslagen).

Att namnunderskrift i motion ej behövs, och ej kan ställas krav på, framgår såväl av vad jag tidigare skrivit och vad jag lagt till här nedan.

Själv har jag till och med officiellt kommunicerat med Tingsrätten (och även sett advokater göra detta) utan inskannade namnteckningar!
Jag kan till 100 % hålla med Einar i allt han skriver och understryka att jag ofta kommunicerat med myndigheter utan namnteckning överhuvudtaget.
Varför det då ska vara viktigare för specifikt motioner - och enbart i HSB Malmö och specifikt denna gång, aldrig tidigare - att de innehåller en underskrift tror jag inte någon kan lyckas förklara (och definitivt inte HSB Malmö själv.. som i vanlig ordning inte ens försökt förklara varför de vill ändra på de tidigare väl fungerande rutinerna).

Jag har själv aldrig lämnat in en motion eller skrivelse underskriven utan endast maskinskrivet mitt namn och adress.
Jag instämmer också med MikHo i detta.
Motioner innehåller ibland underskrifter, ibland inte, och ingen har som regel brytt sig om detta eftersom det aldrig varit något problem.
Problemet är snarare att få någon till att skriva motioner.

OBS !!!
Ingen motion kan någonsin avslås - tvärtemot till vad HSB Malmö säger - för att motionen saknar underskrift (inscannad eller ej).

Så som jag har uppfattat det så är det endast medlemmar som får lov att motionera till en stämma....
Om en motion lämnas in anonymt kan man inte på något sätt säkerställa att det är en medlem som har lämnat in den och jag skulle i det fallet vara tveksam till att ens behandla den.
Sedan om den skall vara undertecknad med medlemsnummer eller namn/adress kan vara hugget som stucket.
Här får vi nog bena ut vad som egentligen gäller:

Det är korrekt att det bara är medlemmar i föreningen som innehar rätten att motionera till föreningsstämman.
Vem har pratat om att lämna in motioner anonymt?
Det finns inget lagstadgat krav (eller ens skrivet i föreningarnas stadgar) att motioner ska undertecknas.
Det låter sig inte göras av en styrelse att ej behandla en motion bara för att styrelsen personligen gör bedömningen att det inte kan säkerställas vem som lämnat in motionen.
Den styrelse som inte tar upp en motion av denna anledning riskerar att dras inför rätta.
Sist - men inte minst viktigt;
- Det är inte hugget som stucket om motionen ska vara undertecknad med medlemsnummer eller namn/adress!
- En motion behöver inte undertecknas med varken det ena eller det andra och HSB Malmös tilläggskrav på att även address ska uppges är ytterst märkvärdig och likaledes odiskutabelt lagstridig.
- En styrelse som ej behandlar en motion bara för att den ej undertecknats begår otvetydigt ett lagbrott.
- Det är naturligtvis en uppenbar fördel om motioner som lämnas in kan härledas till någon (även om lagen - liksom stadgar - saknar uttalade krav på detta), men man måste förstå skillnaden på;
a) att underteckna motion jämfört med att lämna in motioner tillsammans med en undertecknad skrivelse (eller via epost).
b) att underteckna med "maskinskrift" (vilket är fullt tillräckligt) jämfört med handskriven namnteckning.Summa summarum:
1. En motion behöver aldrig undertecknas, varken med medlemsnummer eller på något annat sätt.
2. En styrelse som inte låter behandla en ej undertecknad motion begår ett lagbrott.

Hoppas att denna fråga därmed är klar och utredd och att alla nu förstår vad som gäller här.

MikHo
2009-12-21, 19:58
2. Vem har pratat om att lämna in motioner anonymt?

Att inte sätta sitt namn på en motion måste väl räknas som att lämna in den anonymt?

4. Det låter sig inte göras av en styrelse att ej behandla en motion bara för att styrelsen personligen gör bedömningen att det inte kan säkerställas vem som lämnat in motionen.
Den styrelse som inte tar upp en motion av denna anledning riskerar att dras inför rätta.

Så vem skall avgöra om motionen skall behandlas eller inte om inte medlemskap kan säkerställas.


5. Sist - men inte minst viktigt;
- Det är inte hugget som stucket om motionen ska vara undertecknad med medlemsnummer eller namn/adress!

Inte? Båda varianterna härleder till vilken medlem som lämnat in motionen.


- En motion behöver inte undertecknas med varken det ena eller det andra och HSB Malmös tilläggskrav på att även address ska uppges är ytterst märkvärdig och likaledes odiskutabelt lagstridig.

Må så vara att det inte står i lagen att adress skall uppges, ponera att en motion inkommer där det endast står ett namn.
Detta namn kanske finns i medlemsregistret både en eller fler gånger.
Detta namn kanske även finns på andra ställen i staden.
Med namn/adress, alternativt medlemsnummer gör man livet enklare att kontrollera medlemskap.


- En styrelse som ej behandlar en motion bara för att den ej undertecknats begår otvetydigt ett lagbrott.

Så länge medlemskap i föreningen kan styrkas skall motionen behandlas.


- Det är naturligtvis en uppenbar fördel om motioner som lämnas in kan härledas till någon (även om lagen - liksom stadgar - saknar uttalade krav på detta)

Nja, det saknas inte krav (detta är tydligen en tolkningsfråga) men det finns ett uttalat krav på att motioner endast får skrivas av medlemmar i föreningen. om detta inte kan säkerställas.....

Sen hur mycket arbete det skall krävas för att säkerställa medlemskap är en annan tråd.


b) att underteckna med "maskinskrift" (vilket är fullt tillräckligt) jämfört med handskriven namnteckning.

Det är detta jag hela tiden förespråkat, sedan att jag tycker det är upp till alla motionärer att underlätta för sina styrelseledamöter genom att uppge namn/adress/lägenhetsnummer/medlemsnummer så att det kan säkerställas att det är en medlem som inkommit med motionen.
(Hela detta inlägg skall läsas som väldigt generellt skrivet och inte med just HSB:s årstämma 2010 i tankarna.)Hoppas att denna fråga därmed är klar och utredd och att alla nu förstår vad som gäller här.

Jo, det tror jag nog de flesta förstått...........

Admin
2009-12-21, 20:46
Att inte sätta sitt namn på en motion måste väl räknas som att lämna in den anonymt?
Nej, att inte underteckna en motion har inte det minsta att göra med om motionen är anonym eller inte.

Om du läser vad jag skrivit så ser du att det finns andra sätt att verifiera avsändaren.
T.ex. epost-adress och/eller att avsändaren ger sitt namn - t.ex. "maskinskrivet" - i dokument som bifogas motionen.

Så vem skall avgöra om motionen skall behandlas eller inte om inte medlemskap kan säkerställas.
Stämman.
Styrelsen har bara å sin sida att behandla motionen.
Misstänker styrelsen däremot att motionen kanske inte kommer från en medlem så är det upp till styrelsen att avgöra om kontroll av motionär ska göras, inget annat.

Inte? Båda varianterna härleder till vilken medlem som lämnat in motionen.
Visst, båda varianterna ("undertecknad med medlemsnummer eller namn/adress") kan - men behöver inte - leda till vem som lämnat in motionen.
Men det var inte det jag sa. Jag sa att ingen av dessa två varianter behövs.

Och HSB Malmös unika tillägg om adress är särskilt överflödig.
Det har fungerat i 100 år utan detta, så varför ska det helt plötsligt behövas nu?

Må så vara att det inte står i lagen att adress skall uppges, ponera att en motion inkommer där det endast står ett namn.
Detta namn kanske finns i medlemsregistret både en eller fler gånger.
Detta namn kanske även finns på andra ställen i staden.
Med namn/adress, alternativt medlemsnummer gör man livet enklare att kontrollera medlemskap.
Som sagt, råder det några tveksamheter så är det styrelsens sak att utreda.
Dock är det inte styrelsens sak att avslå eller ej behandla en motion bara för att namnteckning eller medlemsnummer saknas.
HSB Malmös hot om att bryta mot lagen slår tillbaka på dem själva.

Det handlar inte om att göra det enklare för styrelsen. Det ska inte kompliceras för motionärer.
Fortfarande är det inte juridiskt rätt att ställa de krav HSB Malmö gjort!

Så länge medlemskap i föreningen kan styrkas skall motionen behandlas.
Eller så här;
Om styrelsen - med alla rimliga medel/metoder - inte kan härleda en motion till en motionär så ska styrelsen ta upp detta på stämman, och låta stämman ta beslut om motionen ska behandlas eller ej.

Nja, det saknas inte krav (detta är tydligen en tolkningsfråga) men det finns ett uttalat krav på att motioner endast får skrivas av medlemmar i föreningen. om detta inte kan säkerställas.....
Det är ingen tolkningsfråga.
Om du kan hitta i lagen (eller t.o.m. i några stadgar, om du så vill) uttalade krav på att motioner ska kunna härledas så ska jag erkänna att jag har fel.
Men jag är rätt säker på att du inte kommer att lyckas med detta!

Du har rätt i;
"men det finns ett uttalat krav på att motioner endast får skrivas av medlemmar i föreningen"
men du har fel i;
"om detta inte kan säkerställas", det står inget uttalat om detta i lagen.

Sen hur mycket arbete det skall krävas för att säkerställa medlemskap är en annan tråd.
Jo, det skulle det kunna bli en annan tråd, men kort och gott kan det allmänt beskrivas som; "Allt styrelsen rimligtvis kan tänkas göra".

Det är detta jag hela tiden förespråkat, sedan att jag tycker det är upp till alla motionärer att underlätta för sina styrelseledamöter genom att uppge namn/adress/lägenhetsnummer/medlemsnummer så att det kan säkerställas att det är en medlem som inkommit med motionen.
(Hela detta inlägg skall läsas som väldigt generellt skrivet och inte med just HSB:s årstämma 2010 i tankarna.)
Visst, det är ju precis det som mina inlägg i denna tråd handlat om.
Nu låter det plötsligt som du instämmer i allt jag sagt.
Det är upp till motionären att underlätta för styrelsen.
Det är inte upp till HSB/styrelsen att ställa regelvidriga och orimliga krav.

Sedan kan man möjligen tycka att det skulle behövas en lagändring, men det är en annan femma.

Återigen, vad alla dessa texter handlar om kan fortfarande sammanfattas i;

Summa summarum:
1. En motion behöver aldrig undertecknas, varken med medlemsnummer eller på något annat sätt.
2. En styrelse som inte låter behandla en ej undertecknad motion begår ett lagbrott.

samt;

3. HSB Malmö hotar med att bryta mot lagen.

Klart som korvspad, eller?

MikHo
2009-12-22, 14:18
Om du läser vad jag skrivit så ser du att det finns andra sätt att verifiera avsändaren.
T.ex. epost-adress och/eller att avsändaren ger sitt namn - t.ex. "maskinskrivet" - i dokument som bifogas motionen.

Om du hade läst vad jag skrev så innebär de förslagen du anger precis samma resultat. Personen har satt sitt namn på motionen, därmed är den inte anonym.


Misstänker styrelsen däremot att motionen kanske inte kommer från en medlem så är det upp till styrelsen att avgöra om kontroll av motionär ska göras, inget annat.

Om denna kontroll, vad styrelsen kan uppbringa visar att det inte var en medlem som skickat in den, skall den inte behandlas?


Visst, båda varianterna ("undertecknad med medlemsnummer eller namn/adress") kan - men behöver inte - leda till vem som lämnat in motionen.
Men det var inte det jag sa. Jag sa att ingen av dessa två varianter behövs.

Om inte styrelsen inte kan härleda motionen (pga att den inte har varken namn/adress eller medlemsnummer noterat till sig i form utav direkt skriven på motionen eller epost eller bifogat meddelande.) måste den väl betraktas som anonym och det är oklart om det är en medlem som lämnat in den.


Det är ingen tolkningsfråga.
Om du kan hitta i lagen (eller t.o.m. i några stadgar, om du så vill) uttalade krav på att motioner ska kunna härledas så ska jag erkänna att jag har fel.
Men jag är rätt säker på att du inte kommer att lyckas med detta!

förrutom att det endast är medlemmar som får motionera.


Du har rätt i;
"men det finns ett uttalat krav på att motioner endast får skrivas av medlemmar i föreningen"
men du har fel i;
"om detta inte kan säkerställas", det står inget uttalat om detta i lagen.

Stämmer att det inte står något om säkerställandet i lagen men samtidigt skall inte motioner från icke-medlemmar behandlas på en stämma. Därför finns det ett behov att säkerställa att motionen kommer från en medlem, annars bryts det mot lagen om en motion, skriven av en icke-medlem mot förmodan skulle behandlas.


Det är inte upp till HSB/styrelsen att ställa regelvidriga och orimliga krav.

Är det ett orimligt krav att du sätter ditt namn på en motion, du som ofta talar om hur du står för dina åsikter? må så vara om det är maskinskrivet eller handskrivet?

Sedan kan de inte kräva att det skall signeras

Admin
2009-12-22, 17:27
Om du läser vad jag skrivit så ser du att det finns andra sätt att verifiera avsändaren.
T.ex. epost-adress och/eller att avsändaren ger sitt namn - t.ex. "maskinskrivet" - i dokument som bifogas motionen.

Om du hade läst vad jag skrev så innebär de förslagen du anger precis samma resultat. Personen har satt sitt namn på motionen, därmed är den inte anonym.
Hmm, jag tror att det är du som inte läser vad jag skriver.
Jag förstår heller inte vad det är du menar att jag skulle ha missat i vad du skrivit. Vad jag ser har jag bemött allt du skrivit, mening för mening, eller?
Återigen - som jag nu påpekat vid ett flertal tillfällen;
- en motion behöver inte undertecknas
- en motionär behöver inte sätta sitt namn på motionen.
Det är definitivt inte samma sak att underteckna motionen (som HSB Malmö regelvidrigt kräver) som att t.ex skicka motioner via epost eller att lämna in en bilaga med maskinskrivet namn. Det är olika saker, men dessa metoder - och fler därtill - är fullt tillräckliga för att kunna identifiera en motionär. Vilket alltså inte HSB Malmö håller med om. Dvs det problem som trådägaren tar upp och som denna tråd egentligen skulle handla om.

Misstänker styrelsen däremot att motionen kanske inte kommer från en medlem så är det upp till styrelsen att avgöra om kontroll av motionär ska göras, inget annat.

Om denna kontroll, vad styrelsen kan uppbringa visar att det inte var en medlem som skickat in den, skall den inte behandlas?
Ju fler tilläggsparametrar vi lägger in i denna diskussion och ju mer vi breder ut ämnet, desto svårare blir det att för läsarna att förstå vad denna tråd kort och gott handlar om, dvs att det HSB Malmö gör inte är lagenligt.

Men för att svara på din fråga;
Som jag sagt tidigare, om styrelsen kan bevisa att en inlämnad motion inte kan härledas till en medlem så behöver den inte behandlas, men det säger sig förhoppningsvis själv att styrelsen ska informera stämman om detta.

Dvs - om vi ska försöka hålla oss till tråden en aning bättre - HSB Malmö kan inte underlåta att behandla en motion om motionärerna inte följer de unika krav som HSB Malmö ställt.

Visst, båda varianterna ("undertecknad med medlemsnummer eller namn/adress") kan - men behöver inte - leda till vem som lämnat in motionen.
Men det var inte det jag sa. Jag sa att ingen av dessa två varianter behövs.

Om inte styrelsen inte kan härleda motionen (pga att den inte har varken namn/adress eller medlemsnummer noterat till sig i form utav direkt skriven på motionen eller epost eller bifogat meddelande.) måste den väl betraktas som anonym och det är oklart om det är en medlem som lämnat in den.
Återigen!
Det är inte vad det handlar om !!!
I din kommentar här ovan så mixar du nu plötsligt in mina förklaringar i dina synpunkter.
Det handlar om HSB Malmös krav för att motion ska behandlas, dvs att;
- medlem ska scanna in motion/namnteckning
- medlem ska underteckna motion
- medlem måste uppge adress i motionen.
Eller - för att sammanfatta - det handlar om att HSB Malmö inte vill och/eller kan använda sitt medlemsregister.
I övrigt har jag redan besvarat din här ställda fråga. Dvs om styrelsen kan bevisa att motionen inte går att härleda till en medlem så kan motionen betraktas som anonym och behöver därmed inte behandlas.

Det är ingen tolkningsfråga.
Om du kan hitta i lagen (eller t.o.m. i några stadgar, om du så vill) uttalade krav på att motioner ska kunna härledas så ska jag erkänna att jag har fel.
Men jag är rätt säker på att du inte kommer att lyckas med detta!

förrutom att det endast är medlemmar som får motionera.
Det är korrekt och något annat har jag aldrig hävdat. Ingen annan har heller motsatt sig detta faktum.

Du har rätt i;
"men det finns ett uttalat krav på att motioner endast får skrivas av medlemmar i föreningen"
men du har fel i;
"om detta inte kan säkerställas", det står inget uttalat om detta i lagen.

Stämmer att det inte står något om säkerställandet i lagen men samtidigt skall inte motioner från icke-medlemmar behandlas på en stämma.
Det verkar väl rimligt.

Därför finns det ett behov att säkerställa att motionen kommer från en medlem, annars bryts det mot lagen om en motion, skriven av en icke-medlem mot förmodan skulle behandlas.
Det är rätt, och något annat har jag inte sagt.
Men MikHo, läs vad jag skrivit! Du måste förstå hur verkligheten ser ut;
1. Vem som helst kan underteckna en motion med vilket namn som helst.
2. Det finns inget lagstadgat om att en motion ska undertecknas (och i så fall hur).
3. Det finns ingen som kan neka att behandla en motion - enligt vad HSB Malmö i sin totala okunskap säger - bara för att själva motionen inte är undertecknad.

Det är inte upp till HSB/styrelsen att ställa regelvidriga och orimliga krav.

Är det ett orimligt krav att du sätter ditt namn på en motion, du som ofta talar om hur du står för dina åsikter? må så vara om det är maskinskrivet eller handskrivet?
Jag vet inte om jag ofta talar om att jag står för mina åsikter, men självklart gör jag det. Så även här, även om jag inte riktigt förstår kopplingen i det du skriver...
Du bortser här från kärnfrågan i min mening ovan, såväl som i tråden (dvs HSB Malmös regelvidriga krav).
Nu är egentligen inte frågan vad som är rimligt, utan frågan är om en styrelse kan underlåta att behandla en motion som inte är undertecknad där motionären kan identifieras på andra sätt, men;

Ja, det är tveklöst ett orimligt krav att ställa att en motion ska undertecknas för att behandlas, om det går att verifiera avsändaren på andra sätt.
(Som jag också förklarat tidigare, men utanför denna tråd, så kan det t.o.m. vara en mycket stor nackdel att underteckna motionen med nuvarande odemokratiska system.)
Ja, det är tveklöst ett orimligt krav att ställa, för att motion ska behandlas, att alla ska kunna scanna in sina motioner/namnteckningar.
Ja, det är tveklöst lagstridigt att inte behandla en motion - i enlighet med vad HSB Malmö säger - enbart för att motionen inte är undertecknad.Sedan kan de inte kräva att det skall signeras
Hmm, MikHo, precis som i ditt förra inlägg så börjar du med att i en lång text motsäga mig för att sedan avsluta med att du håller med mig.

misteln
2009-12-29, 18:02
HSB Malmös krav på motionärer innebär både livremmar, hängslen och fallskärmar. Ja kanske behövs det också hjälm och knäskydd.

Det är ju på det viset att när man flyttar in i en bostadsrätt så blir man automatiskt medlem i HSB Malmö eftersom bostadsrätts-föreningen är medlem i denna organisation. HSB Malmö ger då medlemmen ett medlemsnummer.

Att lämna en motion där man skriver sitt medlemsnummer borde väl vara ett säkert sätt för motionären att kunna identifieras av HSB Malmö. Det är ju bara att slå en blick i sitt medlemsregister, eller hur ? Om man som motionär istället väljer att skriva sitt namn borde väl också detta fungera. Om man skickar sin motion via mejl så framgår det ju vem som är avsändare och även detta borde vara fullt tillräckligt. Att lämna in sin motion personligen till HSB Malmö borde väl också fungera.

Alltså det finns många sätt att lämna sin motion på utan att man ska underteckna densamma. Varför ska man som motionär ange sin bostadsadress när HSB Malmö med hjälp av sitt medlemsregister mycket enkelt kan kontrollera att motionär verkligen har rätt att inlämna motion.

Det är uppenbart så att dessa nya krav inte är till för att underlätta för motionärer att lämna sina motioner. Vad syftet är vet väl bara HSB Malmö.

Det handlar väl max om 20 olika motionärer. Hur svårt ska det behöva vara att kontakta dessa om man finner ett behov av detta. Det är ju också så att oavsett hur man undertecknar sin motion så måste man ju kontrollera medlemsregistret, eller hur ?

Sen måste man kommentera Henrik Lellky före detta styrelsemedlem i HSB Malmö.

Tror att du fullständigt har missuppfattat vad som är viktigast för Admin. Om det varit som du påstår varför då lämna in motioner ?

Sen får man konstatera att viljan att förändra är ju ingenting som du har gemensamt med honom. Du har väl aldrig lämnat in en motion till HSB Malmö,eller ?

Ser fram emot nästa stämma i HSB Malmö då du förhoppningsvis kommer att motionera med "rätt fokus" allt för att få motionen bifallen.
Du om någon borde veta hur man gör. Välkommen i "motionsgänget" !

MikHo
2009-12-29, 20:45
Att lämna en motion där man skriver sitt medlemsnummer borde väl vara ett säkert sätt för motionären att kunna identifieras av HSB Malmö. Det är ju bara att slå en blick i sitt medlemsregister, eller hur ? Om man som motionär istället väljer att skriva sitt namn borde väl också detta fungera.

Håller med.Om man skickar sin motion via mejl så framgår det ju vem som är avsändare och även detta borde vara fullt tillräckligt. Att lämna in sin motion personligen till HSB Malmö borde väl också fungera.

Nja, håller inte riktigt med till 100%... en mailadress som till exempel "harret87@hotmail.com" säger inte så mycket om avsändaren.
men om mailet dessutom innehåller antingen medlemsnummer och/eller namn så är det fullt tillräckligt som motion.


Alltså det finns många sätt att lämna sin motion på utan att man ska underteckna densamma.

Genom att kunna identifiera avsändaren (genom medlemsnummer eller namn/adress på motionen) så har du faktiskt undertecknat motionen.Varför ska man som motionär ange sin bostadsadress när HSB Malmö med hjälp av sitt medlemsregister mycket enkelt kan kontrollera att motionär verkligen har rätt att inlämna motion.

om inte motionären uppgett medlemsnummer utan endast namn/adress är det bra information för att kunna koppla ihop det med medlemsnumret (omvänt uppslag i medlemsregistret)

misteln
2009-12-30, 17:37
Håller med.

Nja, håller inte riktigt med till 100%... en mailadress som till exempel "harret87@hotmail.com" säger inte så mycket om avsändaren.
men om mailet dessutom innehåller antingen medlemsnummer och/eller namn så är det fullt tillräckligt som motion.

Detta borde räcka med råge. Dock inte i HSB Malmö. Varför ?

MikHo
2009-12-30, 23:50
Håller med.

Nja, håller inte riktigt med till 100%... en mailadress som till exempel "harret87@hotmail.com" säger inte så mycket om avsändaren.
men om mailet dessutom innehåller antingen medlemsnummer och/eller namn så är det fullt tillräckligt som motion.
Detta borde räcka med råge. Dock inte i HSB Malmö. Varför ?


Det får du fråga HSB Malmö om, tror faktiskt inte du får något korrekt svar på detta forum, endast spekulationer.

Einar
2009-12-31, 19:37
Om denna kontroll, vad styrelsen kan uppbringa visar att det inte var en medlem som skickat in den, skall den inte behandlas?


Om inte styrelsen inte kan härleda motionen (pga att den inte har varken namn/adress eller medlemsnummer noterat till sig i form utav direkt skriven på motionen eller epost eller bifogat meddelande.) måste den väl betraktas som anonym och det är oklart om det är en medlem som lämnat in den.

förrutom att det endast är medlemmar som får motionera.

Stämmer att det inte står något om säkerställandet i lagen men samtidigt skall inte motioner från icke-medlemmar behandlas på en stämma. Därför finns det ett behov att säkerställa att motionen kommer från en medlem, annars bryts det mot lagen om en motion, skriven av en icke-medlem mot förmodan skulle behandlas.

Jag har följt diskussionen mellan Admin och en del andra här. Jag anser att Admin har helt rätt avseende formaliteterna och vilka krav som kan ställas eller inte ställas. Styrelsen kan inte låta bli att behandla en motion oavsett anledning. De har för det första en undersökningsplikt att utröna både vem som skrivit den (dvs medlem elle rinte) och vad som avses med den om något är oklart och för det andra kan de endast presentera resultatet för stämman och sitt eget FÖRSLAG till stämmobeslut. STÄMMAN är den som skall ta ställning till en motion och avstyrka eller tillstyrka den, oavsett om det är på av styrelsen föreslagen grund att motionären inte är medlem eller av andra sakskäl. Det skulle ju exempelvis kunna vara så att motionären ger sig till känna på själva stämman, om inte förr .... eller?

MikHo
2010-01-01, 08:27
Styrelsen kan inte låta bli att behandla en motion oavsett anledning.

Jo, om motionen lämnats in av en icke medlem skall den inte behandlas på stämman, lagen säger så.

STÄMMAN är den som skall ta ställning till en motion och avstyrka eller tillstyrka den, oavsett om det är på av styrelsen föreslagen grund att motionären inte är medlem eller av andra sakskäl.

Inte oavsett eller inte, är inte motionären medlem i föreningen (ellr HSB Malmö i detta fallet) skall inte motionen behandlas på stämman överhuvudtaget, den skall inte ens tas upp.


Det skulle ju exempelvis kunna vara så att motionären ger sig till känna på själva stämman, om inte förr .... eller?
Mycket riktigt, därför skulle inga problem finnas om motionären hade i motionen (eller på annat sätt) identifierat avsändaren med antingen medlemsnummer eller namn/adress så att medlemskap kan styrkas innan stämman.

Katten Georg
2010-02-02, 08:09
Nu har motionstiden gått ut. Skall bli spännande att se om HSB Malmö verkligen vågar gå ifrån gängse sätt att hantera motioner eller om motioner undertecknade med medlemsnummer hamnar i papperskorgen?
I detta FORUM finns dokumenterat vad HSB Malmö förbundit sig i förhandlingar förda vid Malmö Tingsrätt. Om man väljer att inte behandla motioner på gängse sätt har man frångått en överenskommelse gjord inför skranket. Frångår man en sådan överenskommelse så kan man frångå allt.
Igår fanns en karikatyr i Sydsvenskan med texten

Varför litar vi inte på en del människor – jo för det har vi gjort förut.

Admin
2010-02-02, 16:39
Min teori är att HSB inte vågar kasta bl.a. mina motioner i papperskorgen för att därmed dra fokus till detta, och till HSBs ej fungerande organisation samt bristande kompetens, i kommande domstolsförhandlingar, vilket skulle bli resultatet av att styrelsen inte behandlar motioner pga egenpåhittade, orimliga krav.

HSB Malmö skulle i så fall inte bara bryta den rättsliga överenskommelsen i domstolen 2009 utan även mot lagen i övrigt.

HSB Malmö har inte ens vågat gå ut till medlemmarna med information om de krav HSB Malmö ställer på årets motioner. HSB Malmö har bara lagt en kort och synerligen luddig information om detta på en plats på HSB Malmös webbplats dit inte ens jag kunde hitta utan direkt hjälp av andra.

tette
2010-02-02, 18:46
Va inte så säker på vad de. ledande i dagens HSB kan hitta på. Gänget som idag styr HSB är alla i den äldre generationen. De har försäkrat sig om sina pensioner. Empati vet de inte vad det betyder. Vilket medför att de bara slår vakt om nuet och sina egna liv.

Vad som händer i framtiden med HSB bryr de sig inte om....:16::16:

tette
2010-02-02, 18:48
Va inte så säker på vad de. ledande i dagens HSB kan hitta på. Gänget som idag styr HSB är alla i den äldre generationen. De har försäkrat sig om sina pensioner. Empati vet de inte vad det betyder. Vilket medför att de bara slår vakt om nuet och sina egna liv.

Vad som händer i framtiden med HSB bryr de sig inte om :16::16: