handdator

Visa fullständig version : Vem ansvarar för element i en brf?


Dread
2009-12-14, 08:58
En av våra medlemmar har ett element som rostat sönder och behöver bytas. Enligt rörläggaren som besiktigade skadan så är det typ alltid föreningens ansvar. Jag hittar inget i våra stadgar som nämner något om detta. I stället hittar jag:

Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av följande inom lägenheten:
• Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och el, till den del dessa är synligt belägna inom lägenheten och inte betjänar fler än en lägenhet

Ska man tolka det som att elementen ingår i medlemmens ansvar? Och är det något konstigt?
Jag kan ju själv tycka det är konstigt om det nu är föreningen som ändå ansvarar för värmesystemet i sig.

stephan
2009-12-14, 09:02
Element, eller radiatorer som det heter, ligger alltid på föreningens ansvar.

Det som kan ligga, och oftast ligger, på den boendes ansvar avseende radiatorer är målningen av dem.

Suna
2010-01-11, 07:32
Vår förening har varit tvungen att följa lagen och har till att börja med bytt ut element hos dem som bor högst upp och kan ha extremt kallt. Detta tack vara en medlem som lämnade in motion om detta inför årsmötet om att det är för kallt i lägenheterna (18 grader i höstas, före vintern och kylan kom).

De som nu säger till och kräver nya element fick dessa redan före jul/ska få dem snart, i alla rum om de så vill, helt plötsligt. Så det blev fart på gubbarna trots att de låtsats som om problemet inte funnits i alla år.

Du som undrar om elementen får rosta utan åtgärd: Tänk om alla föreningar lät elementen förfalla. Då skulle det ju bli översvämningar och mycket dyrt för alla.

:10:

fiffikins
2010-01-20, 12:50
Jag har svinkallt i lägenheten (bostadsrätt) och elementet fungerar ej. Har prövat alla råd och tips sedan i början av oktober.

Har ringt styrelseordförande och andra flera gånger utan åtgärd och först nu när jag ringde och sa att jag tänker hålla in med avgiften skulle de skicka någon. Styrelsen påpekade oxå; "Vi är rätt hårda när det gäller att hålla inne med avgiften, jag råder dig att betala".

Jag sover med två duntäcken, två par strumpor och har dubbla tröjor inomhus. Varit genomförkyld 5 ggr sedan i oktober.

Vad ska man göra nu om de inte fixar? Betala och se glad ut? Jag har sovit över hos kompisar och mamma & pappa många gånger nu för att bli frisk från mina förkylningar. Min granne har tvärtom problem med att det är alldeles för varmt inne hos honom och han har inte heller fått hjälp.

Trötter
2010-01-20, 13:43
Har ringt styrelseordförande och andra flera gånger utan åtgärd och först nu när jag ringde och sa att jag tänker hålla in med avgiften skulle de skicka någon.
Jag tycker att du ska kräva en kompensation av föreningen pga den låga temperaturen. Om de inte skulle tillmötesgå din begäran av en reducering av årsavgiften, testa genom att räkna av en liten del på en månadsavgift på ca 15% och se hur reaktionen blir.

Styrelsen kommer med säkerhet att kräva dig på dessa 15%. Då kan du komma med argumentet. Föreningen inte har följt sina åtaganden om att förse bostaden med den service som du har betalat för vad gäller värme i din bostad.

"Jag skulle kanske låt föreningen få testa detta rättsligt och se vad det utslaget skulle ge."
Jag undrar om det finns någon prövning av detta med att inte få den temperatur som rekommenderas i en bostadsrätt under vinterhalvåret?

Gusten
2010-01-20, 15:34
Kan vara riskabelt att hålla inne delar av årsavgiften. Man riskerar att bli
uppsagd p g a förverkande och tvingas betala in det som fattas inom
en viss återvinningsfrist. Om man tycker att man behöver sova över
hos andra så är det antagligen så kallt att styrelsen är skyldig att
vidta åtgärder. Mät temperaturen och meddela styrelsen vilken
temperatur det är. Om styrelsen ändå fortsätter att vara passiv
kan man ansöka om åtgärdsföreläggande i hyresnämnden.

kluringen
2010-01-22, 11:38
Inte lätt att skapa heltäckande regler avseende värme och radiatorer i BRF lägenheter.

Enligt de flesta mönsterstadgar, således även i flertal BRF stadgar svarar de boende endast för målning av värmerör och element. Logiskt och rimligt eftersom värmesystemet är ett slutet system som justeras som en helhet. Ändras strypningen på en radiator påverkar det effekten på alla andra radiatorer på samma stam. Självklart då att det är föreningen som måste underhålla radiatorerna, byta ut uttjänta element och stå för justeringar mm.

Så byggs enstaka lägenheter om. Radiatorer monteras bort för att ge plats för extra skåpinredning i t.ex hallar och kök. I vissa fall byts lamellelement ut mot släta element som är lättare att hålla rent men har lägre effekt. När det sen blir extremt kallt, kan det bli svårt att få upp värmen till normenlig nivå i dessa lägenheter. Det kan då inte vara rimligt att föreningen (läs grannarna) ska behöva drabbas av kostnad för att återställa enstaka medlemmars tilltag. Är det en tidigare ägare som har gjort ändringen, så har den nya ägaren köpt lägenheten i befintligt skick. :(

Trötter
2010-01-22, 12:39
För att en bostadsrättshavare ska få byta element i en bostadsrätt krävs att styrelsen godkänner förfarandet. Vilken typ av element som kan accepteras grundar sig på det effektuttag som eftersöks för volymen på rummet. Skulle det visa sig att det är ett element med för låg/hög effekt så bör det bytas mot ett element som har rätt effekt.

totiki
2010-01-22, 14:14
Är det inte också så att när en BRH på egen hand byter ut en enhet som är föreningens ansvar, då även övertar ansvaret för enheten. Detta då den ej längre är tillhandahållen av föreningen.

Gusten
2010-01-22, 14:56
Är det inte också så att när en BRH på egen hand byter ut en enhet som är föreningens ansvar, då även övertar ansvaret för enheten. Detta då den ej längre är tillhandahållen av föreningen.

I ett av de fem yttranden som finns på Bostadsrättsnämndens hemsida ansåg nämnden att underhållsansvaret
för en kran som bostadsrättshavaren bytt ut på ett korrekt sätt, kvarlåg på föreningen.

totiki
2010-01-22, 15:48
Bostadsrättsnämnden i all ära. Men är det inte en rådgivare? Säkert med en hel del juridisk erfarenhet. Men, fortfarande en rådgivare.

kluringen
2010-01-23, 17:56
Frågan är högaktuell i vår förening efter klagomål från en medlem som hade endast 16 grader i lägenheten när det var som kallast. Bara att inse att BRL och föreningens mycket så väl genomtänkta stadgar inte är heltäckande för alla situationer i fråga om värme i lägenheterna. Man måste även beakta normer och fastighetsägarens ansvar. Tidigare tolkningar och beslut i liknande fall bör också ses över om man inte vill få problem med likabehandlingsprincipen. Man måste också tänka igenom vilka framtida konsekvenser ett visst beslut kan medföra för föreningen och dess medlemmar.

Vi kan inte göra som Suna:s föreningen gjorde (se svar 3). Det lär komma protester från medlemmar som har kompletterat bortmonterade element (med styrelsens tillstånd) på egen bekostnad med rätta.

Sannolikt finns det inte underlag i föreningen för ett beslut om att åtgärda alla lägenheter då många skulle behöva ge avkall på individuella lösningar som bortmonterade och bytta element har varit i vägen för. Generell avgiftshöjning kan inte heller undvikas för att genomföra beslutet.

Pragmatisk diplomati i samråd med medlemmarna är nog den enda framkomliga vägen till en lösning. Vi kommer att behandla frågan på årsmötet.
:72: