handdator

Visa fullständig version : Stadgar


Loellan
2009-12-07, 16:56
Vad vi förstår så har det ej funnits några som helst regler eller ens stadgar för hur valberedningen ska arbeta i vår förening och detta är något som det måste bli ändring på!

Vi i valberedningen tänker lämna in en motion om vilka fel och brister det har varit under detta år då vi har varit verksamma som valberedare samt att valberedningen vill att vissa punkter ska in in stadgarna eftersom det inte har fungerat alls tidigare.

Kan vi begära eller önska att vissa punkter ska in i stadgarna i våran motion? Vi tänker också skriva för att vara på den säkra sidan att motionen kommer med till årsstämman på årsredovisningen, att det ska skrivas in i årsredovisningen så att alla medlemmar får se vad som har varit fel och brister och vad vi vill ha in i stadgarna.

Hoppas att någon förstår vad vi menar!?

Vänliga hälsningar
Loellan

Gusten
2009-12-07, 17:29
Motionen ska bifogas med kallelsen till årsstämman så alla medlemmar
kommer på så sätt att få se motionärernas synpunkter minst två veckor
före årsstämman. För att få in det motionärerna önskar i stadgarna krävs
två stämmor och minst två tredjedels majoritet på 2:a stämman.

Loellan
2009-12-08, 01:11
Tack för ditt svar Gusten!

stephan
2009-12-21, 14:00
§
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
För arbete vid övergång av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbelopp enligt lag 1962:381) om allmän försäkring vid tidpenkten för ansökan om medlemsskap.

Betyder detta att föreningen får ta ut ersättning vid gåvoöverlåtelse?

Tillexempel att makan skriver över lägenheten på maken som gåva?

stephan
2009-12-21, 14:25
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19620381.htm

Jag har lite svårt att koppla stagdetexten med hänvisning av denna lag?

Någon som dser bättre vad som åberopas i stadgetexten?

Jonte_1953
2009-12-21, 16:23
Ja, det är rätt tolkat. Anledningen till att föreningen får ta ut en avgift i samband med en överlåtelse är att föreningen ibland får betala en avgift till den ekonomiska förvaltaren, och denna avgift skall bara drabba köpare/säljare och ingen annan i föreningen.

stephan
2009-12-21, 18:44
Jonte skriver:
Ja, det är rätt tolkat. Anledningen till att föreningen får ta ut en avgift i samband med en överlåtelse är att föreningen ibland får betala en avgift till den ekonomiska förvaltaren, och denna avgift skall bara drabba köpare/säljare och ingen annan i föreningen.

? Köpare kan väl aldrig få betala en överlåtelseavgift?
Jag vet att vid en försäljning/överlåtelse skall den säljande betala max 2,5 % av ett basbelopp. för närvarande cirka 1100kr.
Men det handlar ju om pappersarbete, utlämning av nycklar och lite till.
Ger man bort en andel som gåva handlar det ju inte om några större uppoffringar?

stephan
2009-12-21, 19:12
http://www.maklarsamfundet.se/upload/K%C3%B6pa%20&%20s%C3%A4lja/Pdf/Avgifter%20brf%20hemsidan.pdf

Enligt mäklarsamfundet kan överlåtelse ta ut av endera säljaren eller köparen.
däremot säger mäklarsamfundet att överlåtelseavgift ffår tas ut vid försäljningsöverlåtelse och om det skall ske i andra lägen måste det finnas i stadgarna. Gåvoöverlåtelse är inte reglerat i våra stadgar.

MikHo
2009-12-21, 20:03
? Köpare kan väl aldrig få betala en överlåtelseavgift?


Jo, fler och fler föreningar gör faktiskt detta också.
Det underlättar nämligen att "jaga" pengarna hos den som bor i föreningen än hos den som flyttat därifrån.

Summan brukar dessutom vara så låg att det rent ekonomiskt inte lönar sig att lämna in till Kronofogden eller inkasso.

Det enda som föreningen möjligtvis skulle "tjäna" på det är självkänslan att "vi har minsann lyckats med att driva in pengarna"

Citerat från dokumentet som stephan länkat

Överlåtelseavgift torde även kunna utgå vid andra överlåtelser än köp, byte eller gåva.
Föreningen har samma typ av administrativa kostnader även vid bodelning, arvskifte eller
liknande. För uttag av överlåtelseavgift i sist uppräknade fall bör detta inte ske utan stöd i
stadgarna, vilket kan vara fallet om stadgarna föreskriver att överlåtelseavgift får uttas vid
övergång av bostadsrätt som är ett vidare begrepp än överlåtelse.


Enligt texten BÖR det inte göras utan stöd i stadgarna (beroende på formulering i stadgarna) men samtidigt så verkar det som att det inte skulle kunna gå även om stadgarna ej specifikt säger så.

Jonte_1953
2009-12-22, 08:39
Bostadsrättslagenslagen 7 kap 14 §: Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.