handdator

Visa fullständig version : Protokoll & ersättningar i brf


tractors
2009-12-05, 09:55
Vi har bra flyt i vår privata BRF. Oftast är vi helt överens i styrelsen men även hos kan det någon gång uppstå lite gnissel.
1. Protokoll. Om vi är oense och jag förlorar en omröstning får jag givetvis acceptera det. Men vissta har jag väl rätt att ordagrant få min avvikande mening/motivering noterad i protokollet?
2. Ersättningar. I vår stadgar (§1) står det att "föreningen har till ändamål att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen....".
Nu vill vissa i styrelsen att medlemmar som krattar eller skottar snö. rensar i rabatter etc skall få timlön. Jag är medlem i flera föreningar och är inte van vid att ta betalt. Jag är med i en förening pga intresse för förningens verksamhet. Motorklubb, grabbens fotbollslag etc. Självklart jobbar vi gratis.
Tacksam för synpunkter.

MikHo
2009-12-05, 10:51
1. Om du önskar få din åsikt registrerad i protokollet så skall det räcka att du begär detta.

2. Grattis, du tillhör en minoritets grupp i Sverige idag (min uppfattning, inget som helst vetenskapligt belägg för detta) som faktiskt vill till viss del arbeta gratis.
Jag ser dock ekonomisk ersättning som ett alternativ till ökad delaktighet i föreningen där alla medlemmar delar på kostnaden, inte enskilda.

Om du önskar köra till tippen med skräp så är det upp till dig att begära ersättning för bensin till exempel. Eller kör du även grannarnas skräp till tippen utan ersättning?

Det är lite detta som det handlar om, gemensamma tillställningar (städdagar som exempel) är det svårt att "avlöna" för men om du tar skräpet och kör till tippen så kan du få bensinersättning för detta.

tractors
2009-12-05, 10:55
1. protokoll. Bra - då vet jag mina rättigheter.
2. skräp till tippen. Självklart tar jag med, när plats finnes, även grannarnas skräp. Utan kostnad.

Gusten
2009-12-05, 12:12
I ideella föreningar, (båtklubbar mm) är det nog vanligt att medlemmarna förväntas delta i olika arbeten.

Intresset för att delta i arbeten i en bostadsrättsförening varierar mycket mellan olika medlemmar.
De som deltar i arbeten blir ofta irriterade på dom som inte deltar.
Detta kan man lösa genom att de som utför arbeten erhåller ersättning för arbetet.

totiki
2009-12-05, 12:34
1. Protokoll. Om vi är oense och jag förlorar en omröstning får jag givetvis acceptera det. Men vissta har jag väl rätt att ordagrant få min avvikande mening/motivering noterad i protokollet?
Du har all rätt. Föreningsstyrelser har en förmåga att alltid vilja påskina att alla beslut är enhälliga för att få besluten att framstå som mer rättrådiga. Detta främjar inte demokratin utan får tvärtom medlemmarna att avstå från att exempelvis skicka in motioner till stämman eller på annat vis deltaga i föreningens arbete. Detta kan i sin tur leda till att styrelsen får svårt att motivera medlemmarna till ideellt arbete och måste föreslå att löner utbetalas till de som deltager i de nödvändiga sysslorna. Det ena leder till det andra så att säga.

2. Ersättningar. I vår stadgar (§1) står det att "föreningen har till ändamål att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen....".
Nu vill vissa i styrelsen att medlemmar som krattar eller skottar snö. rensar i rabatter etc skall få timlön. Jag är medlem i flera föreningar och är inte van vid att ta betalt. Jag är med i en förening pga intresse för föreningens verksamhet. Motorklubb, grabbens fotbollslag etc. Självklart jobbar vi gratis.

Nu är det viss skillnad på de olika föreningarna du talar om och portalparagrafens formulering om ändamålet med BRFn, som du mycket riktigt nämner.
Det går inte att se i din profil något om er förenings storlek t ex. Jag tror nämligen att detta har stor betydelse för förhållningssättet till ersättningar. Eller om det finns stora skillnader i andelstalen.
Därför är det svårt att uttrycka någon åsikt om era förhållanden. För att inte säga omöjligt.
Men om en medlem med ett andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) av 2% gratis skall stå för all snöskottning, krattning och rensning av rabatter i en förening med 50 lgh kan jag ha förståelse för att denne vill ha betalt.
Omvänt, om en medlem med ett andelstal av 50% utför jobbet och dessutom skall betala halva sin lön blir det också fel.
Visst, båda ändar av skalan men båda fallen finns i min närhet. Vilket visar på att det inte finns något generellt svar på hur man skall se på saken.

stephan
2009-12-05, 12:37
Hjälpa till, ersättningar etc i brf:er.

När HSB (Riksbyggen SBC m.fl) och därmed iden med bostadsrättsföreningar startade för snart 100 år sedan var iden att det skulle bli billigare,mer gemenskap och att medlemmarna genom detta skulle hjälpa till att föreningarna blev bra med god ekonomi.

Detta släppte speciellt HSB ganska sbannt då detta kunkrrerade med alla tjänster som HSB tror sig vara experter på.

Vilket betyder att man motarbetar sin egen startade ideologi för penningvinning skull.

Penningvinning som inte gynnar medlemmarna utan bara plöjs ner i högre chefslöner.

Hade idologin rönt framsteg enligt ovan skulle det finnas regler och hjälp hur man skall ersätta medlemmar som ser till att det blir en bra bostadsrättsförening. Det vill säga man gör saker själv, sparar in på att köpa tjänster, vilket ger en mindre avgift för de boende.

Grannsämja och andra fördelar skulle man då få automatiskt.

Gusten
2009-12-05, 22:36
Visst kan man göra saker själv och spara in på köpta tjänster bara man är
överens och inte tvingar någon att delta i arbeten.
Med undantag för de allra minsta föreningarna måste man räkna med att
finns medlemmar som inte vill delta i arbeten, och då ska dom inte tvingas till det.
Som framgår av totikis inlägg tjänar den som har en stor lägenhet mer
på gratisarbete än den som har en liten lägenhet.

totiki
2009-12-09, 09:19
Visst kan man göra saker själv och spara in på köpta tjänster bara man är
överens och inte tvingar någon att delta i arbeten.
Med undantag för de allra minsta föreningarna måste man räkna med att
finns medlemmar som inte vill delta i arbeten, och då ska dom inte tvingas till det.
Som framgår av totikis inlägg tjänar den som har en stor lägenhet mer
på gratisarbete än den som har en liten lägenhet.
Jo, och omvänt tjänar den bättre i löneersättning med mindre lgh än den med större.

Detta är en intressant fråga eftersom det funnits i detta landet en föreningskultur som byggt på gratisarbete precis som Tractors nämner.
Det är också många BRH som tror att föreningen inte angår dem utan är en utanförstående hyresvärd av klassiskt snitt.
Och dessa två inställningar är ju diametralt motsatta men förekommer ofta båda två i BRFr. Det är inte konstigt att två ytterlighetsinställningar kolliderar.

Det är säkert också anledningen till att det finns flera olika boendeformer i vårt land. Meningen är väl kanske att man själv skall kunna kategorisera till vilken form man vill höra och välja sitt boende efter det.
Jag anser att man kan ställa vissa krav på en BRH vad det gäller delaktighet och ansvar men Lagen stödjer inte det. Så klicka på min signatur och skicka ett mail till berörda parter så vi får en ändring.

Gusten
2009-12-09, 09:42
Du vill alltså ha en lagändring med införande av arbetstvång i BRF.
Vilken sanktion ska man i så fall ha mot "arbetsvägrare".

totiki
2009-12-09, 09:53
Du vill alltså ha en lagändring med införande av arbetstvång i BRF.
Vilken sanktion ska man i så fall ha mot "arbetsvägrare".
Det är inte det jag skriver.

Jag tycker att, en boende som eldar på med 30 grader och istället för att sänka värmen tokvädrar med jämna mellanrum skall vara mer delaktig och ta större ansvar. Och det spelar ingen roll om denne bor i villa, brf, hyresrätt, äganderätt eller kooperativt boende. Det finns fler aspekter än kostnaden, dessutom.

Jag vill att lagarna för de olika boendeformerna skall vara mer specifika för varje boendeform och inte ihopblandade till ett enda samelsurium, som idag. För då blir det lättare för den som bor att välja boendeform efter det ansvar och den delaktighet som denne är beredd att ta.

Tillägg: En villaägare får ju faktiskt lov att ta detta ansvar, så jag ber er att bortse från denne ur ett ekonomiskt perspektiv, dock ej delaktighet ur ett energiförbrukningsperspektiv.
Om det var klargjort att en BRH förväntades ta ansvar för sin förening skulle ett antal boende välja villa, hyresrätt, äganderätt eller kooperativt boende istället.
Var och en skulle få betala för sitt val på olika sätt och de olika boendeformerna skulle bli mer enhetliga och därmed också klarare och tydliga. Varför har vi olika boendeformer som egentligen bara skiljer sig ur ett skatterättsligt perspektiv? Jag bor ju inte för att betala skatt? Eller för att göra snabba klipp! Boende är inte en skyldighet, möjligtvis en rättighet.