handdator

Visa fullständig version : Parkeringsplatser Riksbyggens BRF


cHeLo
2008-05-05, 10:37
Jag har varit medlem i min föreningi två månader nu. Sedan jag flyttade in har jag märkt att det är stor brist på p-plaser i föreningen men jag tänkte "det är väl överallt".

Men det har visat sig att vissa medlemmar har mer än 2 p-platser till sitt förfogande. Har tagit reda på lite om föreningens bakgrund och det har visat sig att föreningen hade stora ekonomiska problem under slutet av 80 och början av 90 talet. Vid den tidpunkten har många flyttat från föreningen och föreningen behövde varje slant så de hyrde ut p-platser utan nåt system till vem som helst och hur många som helst.

I dagsläget ligger föreningen bra till och man har infört regel om max 2 p-platser per hushåll.
Men det jag retar mig på är att vissa fortfarande har 3-4 p-platser från den tiden när föreningen var svag, fast idag är situationen omvänd. Vissa har stått nu i runt ett år på kö till en p-plats. Själv har jag stått i kö i två månader.

Föreningen har ansvar för :
241 p-platser och i föreningen bor 176 hushåll.

Så det finns ju p-platser till alla. Men det jag fick som svar från förvaltningskontoret är att föreningen kan inte ta tillbaka de p-platser som hyrs av folk som har 3-4 stycken. De måste själva säga upp dem eller flytta för att de ska avvara sina p-platser. Jag tycker det låter sjukt eftersom situationen är kritisk angående p-platser i föreningen.

Det jag undrar över är om någon av er varit i samma situation och hur man ska gå till väga och ändra reglerna av uthyrning av p-platser i föreningen så att alla kan få i alla fall en p-plats?

schrapet
2008-05-05, 13:31
Den Brf jag bor nu i var tidigare med i Riksbyggen och även vår föreningen hade problem med ekonomin i början av 90 talet. Föreningen har färre p-platser än lägenheter men det hände ofta att styrelsen var tvungen att hitta utomstående till att hyra parkering av föreningen. Det finns inga juridiska hinder för styrelsen att säga upp ett parkerinsavtal. Hur detta skall ske uppsägningstid m.m skall framgå i avtalet. Jag tycker du skall lägga in en motion till kommande stämman att styrelsen bör se över fördelningen av antalet p-platser per lägenheter och se till att ingen behöver stå i kö. Situationen ser ju helt annorlunda ut nu än för 10 år sedan. /SP

Francois
2008-05-05, 21:24
Jag är ordförande i en Riksbyggen förening. Fram till i somras fanns det platser till alla, men då tog det slut. Vid närmare granskning visade det sig att en boende hade 7 platser (!). Alla andra hade 0, 1 eller 2 platser.
Vi tog ett styrelsebeslut om att begränsa antal platser till max 2 per hushåll om det finns parkeringskö (man får hyra fler om det finns lediga platser).

Nu har vi sagt upp 3 st. platser av medlemmen som hade 7 platser. Kön försvann (det var en liten kö!).

När Riksbyggen säger att man inte kan ändra avtalet, säger de fel. Det är bara så med Riksbyggen, man ska inte lita på vad de säger. Det är bara att ta ett styrelsebeslut. Jag tycker att den boende som har många platser ska få lite tid på sig (uppsäningstid) för att lämna sina platser (1-2 månader kanske?).

Om styrelsen inte vill agera var det ett bra förslag att skriva en motion.

Admin
2008-05-06, 06:27
Ja, jag kan bara instämma med föregående två talare.

Naturligtvis kan parkeringsplatsavtal alltid sägas upp. Vill inte styrelsen göra det så får man försöka övertala stämman, via en motion om detta, precis som Francois säger.

Uppsägningstiden från respektive sida ska stå i avtalet.

I min brf så finns det en kö till parkeringsplatserna, samtidigt som det finns parkeringsplatser som innehas utan att de som hyr parkeringsplatserna ens innehar en bil (eller någonsin har haft detta).
Det tycker jag är orimligt, men själv har jag en parkeringsplats, så jag bryr mig inte om just detta. Det är ingen medlem (utom jag) som ställer upp för någon annan (precis som i många andra brf:ar), så en enskild medlem har ofta svårt att få igenom något (om inte styrelsen är engagerad och anstränger sig för medlemmarna).

cHeLo
2008-05-06, 10:33
Tack för era svar, ska försöka ta det här problemet vidare. Jag börjar med motion så får vi se vad styrelsen kommer göra åt saken. det enda som bekymrar mig är att Rikbyggens representant finns med i styrelsen som ledamot. Gillar inte tanken att nån utomsående bestämmer över oss.
Kan man i värsta fall samla röster och kalla folk till extra stämma och rösta fram förslaget mot styrelsens vilja då? Kan styrelsen lägga nån veto eller nåt :)?

nyombildad
2008-05-06, 11:06
Nej, det som beslutas på stämman måste styrelsen rätta sig efter.

Det känns som ni har ett "i-landsproblem". :)
Vi har 120 lägenheter och 28 p-platser (och 44 garageplatser).