handdator

Visa fullständig version : Sitta i styrelse utan att bo i bostadsrättsföreningen


Malcolm
2009-11-26, 15:09
Kan man sitta i en brf-styrelse utan att man bor i brf:en ifråga, och kan man sitta i flera brf styrelser?

Upptäckte nyligen att en av våra styrelse medlemmar i den förening jag bor i nämligen gör detta då jag kollade bolagsregistret.

Denna styrelsemedlem är s.k. förtroendeman och har ett arvode på 150.000 kr om året för detta och bor i föreningen, och enligt bolagsregistret är han även styrelsemedlem i en brf på en annan ort. :14:

stephan
2009-11-26, 15:24
Ja, det måste man kunna. Eftersom HSB och Riksbyggens styrelseldamöter sitter i flera brf:ar samtidigt, upp till 10 stycken dessutom, och dessa organisationer har väl aldrig fel?:16::16:

Gusten
2009-11-26, 15:27
Beroende på stadgarna kan även andra än de som bor i huset
sitta i styrelsen. Men har verkligen föreningsstämman beslutat
om så mycket arvode till styrelsen att det är möjligt att ge
hela 150.000:- till någon av styrelsemedlemmarna ?

Malcolm
2009-11-26, 21:56
Själv tycker jag det verkade konstigt att man kan sitta i en brf styrelse utan att själv bo där - men inget förvånar en snart längre när det gäller brf:ar.

Det stämmer med beloppet på arvodet till denna styrelsemedlem som ju också kallas förtroendeman.
Föreningen har 350 lägenheter och jag har alltid också tyckt att det verkar väldigt mycket.
Han är ju ekonomiskt ansvarig, och dessutom hade han det dåliga omdömet att anställa sin egen son som fastighetsskötare under många år, ända tills någon tyckte det var lite opassande. Praktiskt att pappa betalade ut lön och övertidsersättning m.m.

De övriga styrelsemedlemmarna delar visst på ca 80.000 kr så det blir inte så mycket per ledamot för dem.

Gusten
2009-11-27, 09:46
Alla i styrelsen brukar ju kallas förtroendevalda. Vad jag förstått är er
förtroendeman inte någon representant från HSB eller Riksbyggen.
Därför undrar man lite vad en "förtroendeman" är för något i ert fall,
och varför denna får så högt arvode. Annars brukar väl kassören ligga
bra till om någon premieras vid fördelning av styrelsearvodet.

stephan
2009-11-27, 12:16
Gusten, kan du hjälpa mig vad du menar med att vara kassör.

I vanliga medlemsföreningar, sport och liknande har man en kassör, som fixar medlemsavgifter och andra ekonomiska transaktioner.

Men i en bostadsrättsförening har de allra flesta ett avtal med en entreprenör avseende ekonomiska tjänster.

Hela styrelsen har alltid lika ansvar oavsett vad det gäller i en bostadsrättsförening.

Möjligen att mycket små föreningar tar hand om "kassörsarbeten"?

Ingenstans i lagar eller stadgar gällande brf:er nämns något om kassörer.

Gusten
2009-11-27, 16:32
Bra fråga. Som du säger är ju ingen i styrelsen kassör i BRF-lagens mening, och att det mest är i små föreningar som någon i styrelsen har hand om löpande ekonomisk förvaltning.
Och visst är det hela styrelsen som blir ansvarig om den man kallar kassör gör något misstag.

I BRF-stämmoprotokoll kan man ibland se att det står att en viss person "valdes till kassör".
Mera riktigt är väl att skriva "valdes till styrelseledamot".

Malcolm skriver att den man i hans förening kallar "förtroendeman" också är "ekonomiskt ansvarig", men egentligen är ju hela styrelsen ekonomiskt ansvarig.
"Förtroendemannen" gör dock kanske samma jobb som en ekonomisk förvaltare eftersom han har 150.000 kr i arvode.