handdator

Visa fullständig version : Hur lång förvarning av styrelsen är rimlig vid stambyte?


Klabbe
2009-11-24, 21:40
Jag har via omvägar fått reda på att styrelsen i vår Brf planerar att dra igång ett stambyte i januari. Med tanke på att det är slutet av november nu tycker jag att framförhållningen är åt h-e för kort, i synnerhet med tanke på att vi har flera 80+ i huset.

Jag tvivlar inte en sekund på att stambytet behövs men om det blir så kommer jag och min sambo att behöva avboka en Afrikaresa och vi kommer inte att få hela beloppet tillbaka.

Frågor:
Finns det någon regel för vad som är rimlig tid för att förvarna hyres- och bostadsrättsinnehavare om start för stambyte?

Behövs det något stämmobeslut? Räcker enkel majoritet?

Trötter
2009-11-25, 00:04
Det som jag kan vägleda dig med i din frågeställning är följande

När det gäller ingreppet i bostaden vid renoveringar, så bör det inte störa funktionen i bostaden. Det är nog ofta så att föreningar gör underhållsarbeten utan att tänka på de kortsiktiga konsekvenserna som uppstår vid bristfällig planering och förankring hos medlemmarna
Jag anser att det behövs ett stämmobeslut för att göra en stamledningsrenovering. Styrelsen har oftast rätt att fatta beslut i underhållsfrågor som ej medför stora ingrepp i fastigheten och föreningens ekonomi. Om du granskar föreningens stadgar och de eventuella beslut som styrelsen har fattat i frågan så skulle du kunna försöka få med dig medlemmar i föreningen för att kalla till en extrastämma och för att därmed vägleda styrelsen till att fatta ett bra beslut som passar er förening.Till sist fyll gärna i din profil så är det lättare att göra en bedömning utefter de förhållanden som din förening lyder under. :4: