handdator

Visa fullständig version : MEMO och uppslagsverk


Suna
2009-11-23, 17:55
Detta med BRF är ett så stort ämne att man skulle önska att det fanns
något som MEMO och/eller ett uppslagsverk att söka i.

Finns dessa funktioner samlade någonstans??

totiki
2009-11-23, 18:51
Det finns ju en sökfunktion här på forumet. Eller kan du söka på google då kommer ofta många träffar just på detta forumet.

Suna
2009-11-23, 19:48
Vad är obligatorium hur en BRF ska agera och förhålla sig?

Har ordf och andra i styrelsen tystnadsplikt? I så fall i vilka sammanhang?

Vilka faktorer utmärker en klanderfri BRF?

clabbe
2009-11-24, 10:34
Om din förening är med i SBC, HSB eller Riksbyggen så har de kurser som du kan gå för att få svar på dina frågor. Annars finns det bra litteratur du kan läsa för att få koll. T.ex. boken Bostadsrätt som getts ut av Björn Lundén förlag. http://www.blinfo.se/GoToProduct.do?id=brf

totiki
2009-11-24, 11:26
Vilka faktorer utmärker en klanderfri BRF?

Bra fråga. Finns det? Så länge det finns medlemmar i förening kommer det alltid att finnas klander.

Styrelsen i förening med medlemmarna skall ägna sig åt att tillhandahålla bästa ekonomiska intresse för medlemmarna (portalparagrafen) och tillse att boendevillkoren är bra. Det innebär att tillse att fastigheten underhålls på ett bra sätt och enligt likaprincipen. Detta skall göras i förening med varandra vilket borgar för att information om vad som sker tillhandahålls medlemmarna samt att dessa deltager i föreningens skötsel som funktionärer i olika funktioner som styrelse exempelvis.

Detta genomförs på olika sätt av olika föreningar, bättre eller sämre.
Jag anser att ett bättre sätt är att delegera uppgifterna i stor omfattning bland medlemmarna.
Andra anser att ett bättre sätt är att styrelsen skall vara minimal och köpa alla tjänster från näringslivet.

Det är som vanligt, det finns olika åsikter om allting.