handdator

Visa fullständig version : Ändring av stadgar


kaffemannen
2009-11-22, 02:10
Hej alla,

Jag bor i en liten förening där jag tidigare har varit ordförande men valde att hoppa av det då mitt vanliga arbete tog för mycket tid för att hinna med allt.

Nu har det efter mig skett förändringar i styrelsen sedan årsmötet förra året två gånger om, dvs nya ledamöter har kommit in i styrelsen då den som tog över efter mig valde att hoppa av.


Problemet med denna nuvarande styrelse är att man har klubbat genom ett beslut med en avgiftshöjning om 24% !!
Detta för att täcka renoveringskostnader för pågående projekt och kommande. jag med flera medlemmar undrar hur detta gick till eftersom då när jag satt hade vi budgeterat för detta projekt och höjde avgiften med 10% 2008 för att få in lite mer pengar i reparationskassan.
Vi är inte ens klara med nuvarande projekt och redan nu vill man höja utan att ha pratat med banken om lån och räntevillkor och dessutom ta tag i andra stora renoveringsarbeten som absolut inte är brådskande. Jag har själv kollat upp detta tidigare och vad man avser att renovera vidare är det inget behov av på åtminstone 3-5 års tid.

Jag har sprungit runt i alla portar och kommer att göra en skrivelse till styrelsen om en extra stämma då intresset är väl över 10% av medlemmarna att genomföra en sådan.

Min fråga är om vi kan ha en punkt där vi gör en stadgeändring som innebär att alla investeringsbeslut på mer än en viss summa (säg 100 000kr) måste godkännas av en föreningsstämma och ej kan fattas av styrelsen själv. Detta för att undvika liknande överraskningar i framtiden.


En annan fråga jag har är om vi som medlemmar har rätt att se alla protokoll från styrelsemötena som har varit?

Essa
2009-11-22, 04:37
Min fråga är om vi kan ha en punkt där vi gör en stadgeändring som innebär att alla investeringsbeslut på mer än en viss summa (säg 100 000kr) måste godkännas av en föreningsstämma och ej kan fattas av styrelsen själv. Detta för att undvika liknande överraskningar i framtiden.

Låter som en bra ide, styrelsen mäste följa stadgarna om de inte bryter mot lag.En annan fråga jag har är om vi som medlemmar har rätt att se alla protokoll från styrelsemötena som har varit?


Ingen rätt till protokoll. Finns dock inget som förbjuder styrelsen att visa protokoll utom paragrafer med känslig info om enskild medlem.

totiki
2009-11-22, 08:40
Man kan givetvis också göra en stadgeändring/tillägg gällande genomlysning av styrelseprotokoll för medlemmarna.

kaffemannen
2009-11-22, 10:17
Tackar för hjälpen, dags att börja samla underskrifter för att utlysa en extra stämma.

totiki
2009-11-22, 10:43
I kallelsen till extramötet måste stå vad det skall handla om och vilket/vilka frågor du vill rösta om. Därför måste du fundera noga på ordalydelsen på stadgeförändringar så att detta inte blir bordlagt för vidare utredning. Ifall du vill gå snabbt fram måste du alltså vara bra förberedd.

MikHo
2009-11-22, 12:00
En annan fråga jag har är om vi som medlemmar har rätt att se alla protokoll från styrelsemötena som har varit?

Finns inte skrivit i någon lag om du får se dem eller inte, de flesta styrelser brukar dock vägra visa protokollen för alla utom revisorn.
Det som står gällande protokollen är att Styrelsen är ansvarig att se till att protokollen förvaras "säkert".

Vad det innebär är en tolkning som varje enskild styrelse får stå till svars för.

kaffemannen
2009-11-22, 13:24
Jag har skrivit följande förslag till ändring i stadgar:

Tillägg till §21 i föreningsstadgarna om att renoveringsbeslut som överstiger
100 000kr krävs det en föreningsstämma för att det skall godkännas. Undantag är vid akuta situationer där fastigheten behöver åtgärdas med omedelbar verkan för att förhindra större skador eller att medlem drabbas synnerligen svårt.

kaffemannen
2009-11-22, 13:42
En fråga till sen är jag nog nöjd :)


Jag kommer troligen inte att kunna närvara vid extra stämman som jag vill få genom på grund av en planerad utomlandsresa. Jag har anmält mitt intresse till valberedningen att ta en plats i styrelsen som ledamot, dock undrar jag om jag kan bli vald genom ombud? Min sambo kan vara ombud och föra min talan och jag undrar om det gäller då ?

MikHo
2009-11-22, 16:10
Undantag är aldrig bra, det kommer lätt bli ett återkommande styrelsebeslut att kalla renoveringsarbetet "undantagsarbete".

totiki
2009-11-22, 16:36
En akut situation är aldrig planerat renoveringsarbete. Så det tillägget kan du avvara.

100.000 syns mig kanske som en ganska låg summa med tanke på att två basbelopp är dryga 80.000 och styrelsen blir lite väl handlingsbefriad. Det hänger givetvis ihop med hur stor föreningen är men kanske är det mer adekvat med 4 basbelopp. Då blir summan dessutom infaltionsskyddad och man slipper skriva om stadgarna med jämna mellanrum.

MikHo
2009-11-22, 17:52
En fråga till sen är jag nog nöjd :)


Jag kommer troligen inte att kunna närvara vid extra stämman som jag vill få genom på grund av en planerad utomlandsresa. Jag har anmält mitt intresse till valberedningen att ta en plats i styrelsen som ledamot, dock undrar jag om jag kan bli vald genom ombud? Min sambo kan vara ombud och föra min talan och jag undrar om det gäller då ?

Du har anmält ditt intresse till valberedningen som kommer att föreslå dig (om de tycker du passar som ledamot till styrelsen) därefter kommer röstningen. Inte mycket "talan" som din sambo behöver göra ....

Däremot kan din sambo föreslå dig om det skulle vara så att valberedningen inte vill föreslå dig ;)