handdator

Visa fullständig version : Rätt pris på omvandlade hyresrätter? - Smålandsposten


Admin
2009-11-17, 22:20
Är det rimligt att en kommunägd lägenhet som omvandlas till bostadsrätt till priset av 522 000 kronor ett år senare säljs för 1,3 miljoner?
Hur Växjö kommun värderar de fastigheter som säljs har principiell betydelse, menade Carl-Olof Bengtsson (s) i tisdagens fullmäktigedebatt. Han hade tagit upp frågan i en interpellation till ordföranden i Växjö kommunföretag AB, Peter Norrman (m).
– Det här handlar om en del av kommunens förmögenhetsvärde som avyttras utan anbud. Om vi säljer till ett alltför lågt pris stör det dessutom den ordinarie bostadsrättsmarknaden, menade Carl-Olof Bengtsson.
Peter Norrman betonade att kommunen inte sålt ut lägenheter, utan hela fastigheter till en bostadsrättsförening.
– Om man ska ta ut det pris som man kan sätta på respektive lägenhet så blir det ingen affär. Det är inte lätt att sätta ett pris som alla accepterar, hävdade Peter Norrman.
– Om det är så att vi ger rabatt, så stör vi i högsta grad den öppna marknaden, hävdade Carl- Olof Bengtsson som efterfrågade en ordentlig principiell debatt för hur man ska gå tillväga.
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/ratt-pris-pa-omvandlade-hyresratter(1633981).gm)