handdator

Visa fullständig version : HSB Göta, ny rutin till årlig stämma


Trötter
2009-11-16, 11:46
Till stämman 2009 gick det utmärkt att skicka in motioner via e-post men efter att jag förmedla ett 40,tal motioner till stämman 2009 via e-post till samtliga i styrelsen så har HSB Göta ändar rutinerna för hur mtionerna skall förmedlas inför 2010. Detta enligt hemsidan http://www.hsb.se/omhsb/nyhetsarkiv/1.97763#top

HSB Götas stämma 17 maj 2010

Styrelsen för HSB Göta har beslutat förlägga nästa års ordinarie stämma till måndagen den 17 maj 2010.

Motioner och nomineringar till styrelsen ska vara inkomna den 31/3 respektive den 1/3 2010 under adress
HSB Göta, Att R Lind
Box 628
551 18 Jönköping

Förslagen hanteras sedan i styrelse respektive valberedning.

stephan
2009-11-16, 17:34
Ja det 86åriga HSB är verkligen på väg åt fel håll.

Bakvända är de också 31/3 följs av 1/3 ???????

Kan vi skramla lite pengar åt HSB så de kan köpa en kulram så de kan hålla reda på hur många motioner och nomineringar de får in???

Trötter
2009-11-16, 19:18
Ja det 86åriga HSB är verkligen på väg åt fel håll.

Bakvända är de också 31/3 följs av 1/3 ???????

Kan vi skramla lite pengar åt HSB så de kan köpa en kulram så de kan hålla reda på hur många motioner och nomineringar de får in???

Jag har inte uppmärksammat felet angående datumen som de inkompitetnta medarbetarna har skappat inom HSB.

Bra idè med kul ram. Jag tror att de gör på detta vis för att göra det svårare för medlemmar att komma till tals vid stämma. Jag lobbar stenhårt i vår lilla förening för att vi skall lämmna HSB och ta han om vår förening på ett mer kosnadsefeffektivt sätt.

Jag söker en förvaltare som kan visa en mer seriös hållning mot föreningar, finns det ingen i Sverige som kan starta en organinsation/företag som kan kokurera ut drakarna på ett seriöst vis.

Francois
2009-11-16, 20:19
Det som stör mig mest av detta är denna menning:

"nomineringar till styrelsen ska vara inkomna [...] den 1/3 2010 "

Menar dem att nomineringar till styrelsen ska vara inkomna till valberedning innan den 1/3? Eller vad menar dem?

Det behövs ingen gräns för valberedning att ta emot nomineringar. Och dessa nomineringar borde inte meddelas till styrelsen.

Men jag förstår inte vad de menar, egentligen

Trötter
2009-11-19, 10:15
Det som stör mig mest av detta är denna menning:

"nomineringar till styrelsen ska vara inkomna [...] den 1/3 2010 "

Menar dem att nomineringar till styrelsen ska vara inkomna till valberedning innan den 1/3? Eller vad menar dem?

Det behövs ingen gräns för valberedning att ta emot nomineringar. Och dessa nomineringar borde inte meddelas till styrelsen.

Men jag förstår inte vad de menar, egentligen

Det är en gåta hur dessa individer inom HSB tänker som inför regler och förmaningar som försämrar för medlemmar. Jag har en teori om detta, när man ser på ålderstrukturen och utbildnings nivå på de som arbetar administrativt i HSB Göta.

Jag förmodar att utbildnings nivån ligger på en beskedlig nivå med tanke på hur det uttrycker sig i tal och skrift inför medlemmarna. Jag anser att ålderstrukturen är förknippad med hur organisationen utvecklar sitt förlegade sätt att arbeta på gentemot sina medlemmar.

Trötter
2009-11-19, 10:53
Detta står i HSB koden om utbildning = Inte ett skit i vad kraven är för att ingå i sekten HSB. Jag förmodar att de som är viktigast vid tillsättande av individer i sekten är studieskulderna.

Dessa skulder bör nog vara obefintliga.


6. UTBILDNING


6.1 Styrelsens utbildning


Styrelseordföranden ska utveckla ett introduktionsprogram som är anpassat efter
organisationens och de enskilda styrelseledamöternas behov. Syftet med introduktionen
är att ge en ny styrelseledamot utbildning så att denna så snart som möjligt kan fungera
så effektivt som möjligt i sin nya roll. När styrelseledamoten utnämns ska denna erhålla
organisationens aktuella stadgar, kod för föreningsstyrning och dokument som beskriver
styrelsens ärenden, styrelseledamöternas förpliktelser och organisationens verksamhet.

6.1.1 Styrelseordföranden ska uppmärksamma behovet av täta utbildningar för styrelseledamöter
genom att ställa upp krav på att varje styrelseledamot genomgår ett utbildningsprogram.

6.1.2 Varje styrelseledamot, såväl nyvald som omvald, ska ha ett fortlöpande utbildningsprogram.
Utbildningen ska omfatta de av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument
antagna på HSB Riksförbunds stämma.

6.1.3 Ny styrelseledamot ska genomgå erforderlig introduktionsutbildning, samt den utbildning
i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig.

6.2 Annan utbildning


6.2.1 Styrelsen ska planera och ombesörja genomförandet av utbildning av nyanställd verkställande
direktör i de gemensamma styrdokument för HSB-rörelsen antagna på HSB
Riksförbunds stämma.

6.2.2 Styrelsen ska i övrigt säkerställa att lämpliga och strukturerade utbildningsprogram för
befintlig och potentiell ledningspersonal finns. Dessa program ska i synnerhet omfatta
särskild utbildning i av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på
HSB Riksförbunds stämma, kooperativa värderingar och principer. Styrelsen ska säkerställa
att den erhåller regelbundna rapporter om de utbildningar som verkställande
ledning genomfört.

6.2.3 Styrelsen ska vid nyrekrytering av verkställande direktör informera kandidaterna om
den utbildning som följer av 6.2.1.

MikHo
2009-11-19, 20:24
Det som stör mig mest av detta är denna menning:

"nomineringar till styrelsen ska vara inkomna [...] den 1/3 2010 "

Menar dem att nomineringar till styrelsen ska vara inkomna till valberedning innan den 1/3? Eller vad menar dem?

Det behövs ingen gräns för valberedning att ta emot nomineringar. Och dessa nomineringar borde inte meddelas till styrelsen.

Men jag förstår inte vad de menar, egentligen

Om du läser orginal texten så står det

Förslagen hanteras sedan i styrelse respektive valberedning.


Kan det inte vara så att VALBEREDNINGEN satt denna tidsgräns för att kunna arbeta igenom de förslag som inkommit, för att kunna ha tid att kontakta respektive person innan stämman för att kontrollera om intresse verkligen finns eller om det är en anmälan gjord "på skoj" av någon annan?

Jag ser inget negativt med utskicket som sådant, det är dock tråkigt att man inte kan skicka motionen som e-post om det gjorts tidigare.