handdator

Visa fullständig version : Så behandlar HSB Malmö medlemmar !


misteln
2009-11-15, 16:07
Vi har nu under flera år sett en trend i hur man i HSB Malmö behandlar medlemsfrågor och som mycket tydligt visar att man själv avgör vilka frågor man vill/ska svara på och detta utan att ta hänsyn till medlem som ställt frågan. Det har tyvärr inte blivit bättre med åren utan tvärtom sämre. Locket läggs på allt oftare när frågorna inte passar organisationen. Vi tycker oss nu ha nått vägs ände.

Man har nu tydligen antagit en kommunikationspolicy som innebär att frågor förhalas och gör att svaren på dessa frågor försvinner ut i tomma intet. Man vill genom att inrätta två nya mejladresser försöka få medlemmar att tro att svarsfrekvensen ökar genom detta

På HSB Malmös hemsida står att läsa :

Då det gäller kommunikationen till och från organisationen förbättrar vi nu denna. På vår hemsida går det numera att skriva till såväl styrelsen som till organisationen.

Är det förresten någon som vet vad denna kommunikationspolicy innebär ?

Det är uppenbart så att den öppenhet och medlemsnytta som man i t.ex HSB Malmö nytt , Uppdraget, Hemma i HSB samt vid olika träffar och möten med medlemmar framför bara är tomma ord utan något innehåll. Att i ord framföra sin förträfflighet är tyvärr inte detsamma som att leva upp till dessa ord genom att verkligen vara öppen och motsvara de krav som bör finnas när det gäller att uppnå verklig medlemsnytta till den enskilde medlemmen.

Med anledning av ovanstående så kommer vi därför att framledes genom inlägg på detta forum visa delar av den mejlväxling som föregått under lång tid och som klart visar att medlemsfrågor inte är något som man anser sig behöva besvara på ett korrekt sätt.

Denna mejlväxling har gällt såväl till styrelsen som till organisationen.

Vi vill börja med att ställa följande två frågor med utgångspunkten att vi är betalande medlemmar i en medlemsorganisation ( HSB Malmö ) och med den erfarenhet vi har av organisationens behandling av oss som medlemmar.

1. Har vi som medlemmar rätt att ställa frågor men ingen rätt att få svar ?
Så fungerar det idag !

2. Har HSB Malmö rätten att avgöra om man överhuvudtaget ska besvara ställda frågor ?
Så fungerar det idag !Bo Linde / Fredrik Löfvall

stephan
2009-11-15, 17:12
Jag kan bara instämma avseende föregående talares inlägg, och informera om att HSB Stockholm är "steget värre".

Nyfiken är man men när det uppdagas att HSB styrelsledamöter har suttit och sovit och låtit sig fullständigt luras och satt 1000medlemmar i stort ekonomiskt bakslag, då läggs locket på.

Om det finns något som heter samvete i HSB Stockholms styrelses hjärnor finns där bara ett tomt skal.

Inklusive högste hönset av alla på HSB Kenth-Olof Stigh.

Läste att världens nu äldsta levande djur är en 407 år gammmal mussla.
HSB är bara 86 år gamla men har stora likheter med nämnda djur...

misteln
2009-11-26, 18:36
Bakgrund : På HSB Malmös årsstämma 2009 så lämnades det ut blanketten ”Samtycke till publicering av personuppgifter” för godkännande av publiceringsrätt till deltagarna på stämman samt skickades även ut till medlemmar som lämnat in motioner.

Då det senare visade sig att HSB Malmö publicerat namn ( och i vissa fall även fullständiga adresser ) utan att medlem godkänt detta så ställdes frågan till Bengt Skånhamre, HSB Malmös medlemskoordinator varför namn publicerats trots att medlem inte lämnat in blankett som godkände publicering av namnet.

Frågan till honom var : Är det verkligen så att alla namngivna motionärer har godkänt att deras namn får publiceras?

Hans svar var :
- Ja alla namngivna motionärer har godkänt att deras namn får publiceras.

Efter förnyad kontroll med berörd medlem så framkom det att ingen blankett hade lämnats.

Vi ställde därför följdriktigt dessa frågor till Bengt Skånhamre enligt följande :
Var har du underlaget som bevisar att ni fått godkänt att publicera denne medlems namn ? ? Eller var det så att du undanhöll sanningen i ditt svar ?

Så här såg svaret ut : Du har fått svar på dina frågor genom att vi vidtog rättelse och la ut protokollet på nytt med alla namn överstrukna.

Varför vidtager men en rättelse när man samtidigt säger att alla namngivna motionärer har godkänt att deras namn publicerats ?

Slutsats : Han påstår alltså att medlem har lämnat in blankett som ger HSB Malmö rätt att publicera medlemmens namn men vill inte redovisa detta dokument. Anledningen är alldeles uppenbar. Han har ingen blankett. Varför säger han att han har en blankett påskriven av medlem och på det viset misstänkliggör denne för att inte tala sanning. Kan också tillägga att det finns ytterligare medlemmar som inte lämnat in denna blankett men trots det fått sina namn publicerade.

Vad är det för tjänstemannamoral som HSB Malmös medlemskoordinator visar.

Vad säger organisationen och styrelsen i HSB Malmö om denna hantering ?

Francois
2009-11-26, 20:28
Han sa det, men sensa att han gjort fel och rättade i efterhand. Vad mer kan man begära? Dessutom handlar detta om en skitsak. Numera publiceras allas namn på Internet, och det är inget problem med det. Det har blivit praxis.
Kan man inte kämpa för nåt viktigt istället?

misteln
2009-11-27, 16:53
Svar till Francois.

En tjänsteman på HSB Malmö en organisation med över 40000 medlemmar påstår att en medlem lämnat in en blankett som ger HSB Malmö rätt att publicera vederbörandes namn i sitt protokoll på hemsidan. Denna blankett är aldrig inlämnad alltså en ren och skär lögn att påstå detta. Skitsak ?

Det är ju tur för detta forum att du finns som verkligen vet vad som är värt att kämpa för och att det i detta fallet handlar om en skitsak. Det hade dock varit klädsamt om du läst vad som skrivits i detta inlägg. Ditt svar tyder tyvärr på motsatsen.

MikHo
2009-11-27, 18:39
misteln:

du/ni har aldrig haft fel och rättat er i efterhand?
Håller med Francois, vad begär du att tjänstemannen skall göra? Vi är alla människor och människor gör fel ibland.

Francois
2009-11-27, 19:29
Svar till Francois.

En tjänsteman på HSB Malmö en organisation med över 40000 medlemmar påstår att en medlem lämnat in en blankett som ger HSB Malmö rätt att publicera vederbörandes namn i sitt protokoll på hemsidan. Denna blankett är aldrig inlämnad alltså en ren och skär lögn att påstå detta. Skitsak ?

Det är ju tur för detta forum att du finns som verkligen vet vad som är värt att kämpa för och att det i detta fallet handlar om en skitsak. Det hade dock varit klädsamt om du läst vad som skrivits i detta inlägg. Ditt svar tyder tyvärr på motsatsen.

Jo, jag har läst. Saken är att i detta fall tjänar Bengt Skånhamre ingenting på att ljuga om detta. Därför tror jag att han själv trodde på det han sa, eller kanske visste han inte och chansade. Han hade fel, ok, och det var klumpigt gjort av honom. Men vaddå? Han rättade i efterhand. För mig känns det som om du upphetsar dig för småpotatis.

Kulan
2009-11-28, 15:34
Till MikHo och Francois

HSB Malmö är till för medlemmarna. Av egen erfarenhet vet jag att verkligheten är precis tvärtom. Enligt HSB Malmö: s uppfattning är medlemmarna till för HSB Malmö, vilket ju också bevisas av det sätt som man agerar på.

Det är nämligen långtifrån första gången som ledande tjänstemän och ”trogna” förtroendevalda, t.ex. styrelseledamöter, ljuger folk rakt i ansiktet. Detta vet jag också av egen erfarenhet.

Ni båda skall inte vare sig förringa Skånhamre: s misstag eller försöka få denna fråga till att vara oviktig. Vad kan vara viktigare än att en medlem får ett rakt svar/besked från styrelse eller tjänsteman.

Skånhamre är en slipad figur och gör inget utan beräkning. Han är tillräckligt gammal i gården för att veta vad han gör. Inbilla dig inte för ett ögonblick att hans agerande var ett olycksfall i arbetet eller att det kan skyllas på den mänskliga faktorn. Hans agerande är iskallt beräknande. Så fungerar nämligen HSB Malmö.

Företagskulturen inom HSB Malmö har inte förändrats ett dugg sedan skandalen med Turning Torso. Man ljög då och man ljuger nu. Tro inget annat.

MikHo
2009-11-28, 16:50
Jag förringar ingenting men du kan inte jämföra Skånhamre "misstag" genom att svara felaktigt med Turning Torso affären.

Skånhamre måste i detta fallet varit felinformerad och antagit (eftersom det uttalats) att alla som är med på listan med namn har godkänt detta.
hade han medvetet ljugit om detta hade han troligtvis aldrig erkänt sitt misstag utan beskyllt någon annan för att ha utsatt honom för detta.

Francois
2009-11-28, 18:22
Instämmer med MikHo här.

Vill tillägga följande: HSB är säkert som Kulan beskriver det, ruttet.

Jag, som inte nor i Malmö men ändå är intresserad av det som händer i HSB-Malmö, vill läsa om verkliga problem om HSB, inte om skitsak som att en ansvarig antog att en rutin funkade, när det inte göra det. Han gjorde fel, men menade trogligtvis inte illa.

Kulan
2009-11-29, 10:50
Till MikHo och Francois

Jo det är i allra högsta grad relevant att jämföra Skånhamres beteende nu och hans och andra, såväl tjänstemäns som förtroendevaldas, beteende i turning Torsoskandalen. Hans och deras beteende nu och då skiljer sig inte åt ett dyft.

Bengt Skånhamre kan aldrig vara felinformerad i detta fall. Han var protokollförare och också ansvarig för informationen. Han visste mycket väl vad han gjorde. Man får aldrig glömma att det är den informationsansvarige inom HSB Malmö vi talar om.
Allt annat är bara snömos. Till skillnad från många andra så vet jag vad jag talar om.

Admin
2009-11-30, 12:20
Francois, jag tror du missförstått vad det handlar om.
Det är kanske inte så himla viktigt om namn publicerats på Internet eller inte (även om det i detta specifika fall av en speciell anledning var viktigt), utan vad det handlar om är avsaknaden av ärlighet.

Det är vad jag förstår detta - samt HSB Malmös diffusa "kommunikationspolicy" - som inlägget handlar om.
Samt om HSB Malmös YTTERST märkliga krav på "samtycke" som sedan visar sig vara helt utan betydelse när det verkligen gäller.

Och precis som Kulan skriver så kan vi utesluta att det handlar om att vara "felinformerad".

Om HSB-organisationen inte är ärlig mot medlemmarna så är det väl i allra högsta grad viktigt att medlemmarna informeras om detta förhållande, eller hur?

Francois
2009-11-30, 13:52
Jo, men för mig låter det lite som att anklaga en en seriemördare att han glömt stänga av kranen... Dessutom har han i detta fall verkar han ha erkänt att han gjort fel, men ändå är ni inte nöjda.

Åklagarsidan blir inte trovärdig att hålla på med petitesser. Man kan nästan tro att det inte finns viktigare saker att anklaga HSB-Malmö för?

Men jag tror att vi är klara med detta, har inget mer att tillägga för min del.

Kulan
2009-11-30, 17:04
Till Francois
En av de högsta tjänstemännen inom HSB Malmö, tillika informationsansvarig, framhärdar i ett faktum att en medlem har lämnat sitt tillstånd till namnpublicering när så inte är fallet. Han vägrar att visa upp den blankett som skulle eliminera alla tvivel helt enkelt därför att den påstådda blanketten inte finns alltså ren lögn.
Hur kan du tycka att det är en petitess. Finns det något allvarligare än att ljuga?
Jag förstår att du tycker att "vi är klara med detta" med den argumentation och de argument som du använder. Det skulle jag också göra om jag var i dina kläder.

Jo det finns många viktiga saker som man kan anklaga HSB Malmö för men det faktum att tjänstemän och förtroendevalda ljuger torde tillhöra anklagelser av det allvarligare slaget.

MikHo
2009-11-30, 19:25
Vi kan nog vara överens om att att vi inte är överens om hur allvarligt vi ser på denna "detalj".

Kulan, är du felfri i ditt yrkesverksamma liv?

Finns det något allvarligare än att ljuga?

I mina ögon är mord värre än lögn men det hör inte till saken.
Hur tycker du att vi skall gå vidare med denna sak? Spöstraff? Livstids fängelse? Han kanske rent av skall bli avskedad?
Eller det kanske inte räcker?

Admin
2009-11-30, 19:27
Ja, jag skulle vilja hävda att detta är så långt ifrån en petitess som man överhuvudtaget kan komma. Detta eftersom ett av de viktigaste grundproblemen i denna bransch (bostadsrätter) är just den tråkigt nog alltför frekvent förekommande oärligheten.

Jag tror inte man kan styra in på rätt spår förrän man kommer tillrättta med dessa osanningar och rena lögner som framförs "bara för att man kan". Om man inte ser det som ytterst allvarligt att HSB-organisationen ljuger för de medlemmar de har som syfte att tjäna så är det sorgligt.

I alla år tidigare så har man bara hasplat ur sig saker utan grund och varit oärlig bara för att man känt sig säker på att det inte skulle kunna avslöjas, med den bristande insyn som finns på alla håll och kanter här.

Därför är det viktigt att det förs fram dylika sker som i denna tråd. När man vet att det inte är fullt lika lätt att lura medlemmarna som det varit tidigare så kanske man också försöker anstränga sig lite mer att hålla sig till sanningen.

Kulan
2009-12-01, 11:36
Till MikHo
Ja om du vidhåller din åsikt att detta är en petitess så är vi definitivt överens om att vi inte är överens. Det är precis som Admin skriver så långt från en petitess som man kan komma.
Nej jag har inte varit felfri i mitt yrkesliv men jag har varit ärlig. Ingen skall kunna tafsa på min heder. Det är den stora skillnaden mot det beteende från HSB Malmös sida.
Avsked. Ja ibland är man nödgad att ta till sådant för att få ordning i organisationen. Det händer oftare än du tror.
Att sedan som du gör blanda in mord, spöstraff, som är olagligt, livstids fängelse visar bara på att dina argument tryter. Det är ingenting annat än trams.

totiki
2009-12-01, 14:28
I mina ögon är mord värre än lögn men det hör inte till saken.
Hur tycker du att vi skall gå vidare med denna sak? Spöstraff? Livstids fängelse?

Djävulen har många olika verktyg; bedrägeri, rån, mord o s v. Men lögnen är handtaget som passar alla.

MikHo
2009-12-01, 16:18
Till MikHo
Ja om du vidhåller din åsikt att detta är en petitess så är vi definitivt överens om att vi inte är överens. Det är precis som Admin skriver så långt från en petitess som man kan komma.
Nej jag har inte varit felfri i mitt yrkesliv men jag har varit ärlig. Ingen skall kunna tafsa på min heder. Det är den stora skillnaden mot det beteende från HSB Malmös sida.
Avsked. Ja ibland är man nödgad att ta till sådant för att få ordning i organisationen. Det händer oftare än du tror.
Att sedan som du gör blanda in mord, spöstraff, som är olagligt, livstids fängelse visar bara på att dina argument tryter. Det är ingenting annat än trams.

Skånhamre har i efterhand erkänt att han misstagit sig och att det saknades underlag för det han hävdat tidigare.
I det fallet var han ärlig och rättade sig när han hade fel.

Du har så rätt att mina argument tryter då jag anser saken utagerad, ett fel begicks, personen har erkänt.

Att jag gav andra alternativ än avsked var egentligen då det drogs upp liknelser med Turning Torso skandalen som innehöll bland annat ekonomiska oegentligheter.

Det är ändå viktigt att poängtera att jag inte på något sätt försvarar personen Skånhamre (en person jag varken känner eller har träffat) utan rätten att ha fel ibland utan att vara rädd att mista jobb eller riskera några andra påföljder.

MikHo
2009-12-01, 16:20
Djävulen har många olika verktyg; bedrägeri, rån, mord o s v. Men lögnen är handtaget som passar alla.

Likställer du HSB med Djävulen ? Är inte riktigt med på vad du menar med det inlägget....

totiki
2009-12-01, 16:40
Det är en vedertagen (om än gammal) ordspråksliknande aforism som betyder att egentligen kan ingen "synd" begås utan lögnens hjälp. Därför är lögnen som sådan att likställa med alla andra "synder". Den som inte har rent mjöl i påsen klarar sig inte undan utan lögnen, skulle man kanske också säga. Omvänt, är lögnen alltid ett tecken på att något inte står rätt till.
Det är alltså synnerligen suspekt att HSB far med osanning vad det gäller namnteckningarna. På grund av hemlighetsmakeriet vid detta bevisligen osanna förfarande kan medlemmarna bara befara det värsta i alla andra sammanhang. Är ett annat sätt att uttrycka det på.

MikHo
2009-12-01, 16:50
Så alla som någongång dragit en vit lögn skall man alltid misstänka att de ljuger?

totiki
2009-12-01, 17:11
Nej, det är inte det det står.

misteln
2009-12-01, 17:24
MikHo >> Skånhamre har i efterhand erkänt att han misstagit sig och att det saknades underlag för det han hävdat tidigare.
I det fallet var han ärlig och rättade sig när han hade fel.

Han har inte erkänt att hans svar inte var med sanningen överensstämmande.

Han har lagt locket på vilket inte är samma sak. Hans misstänkliggörande av medlem i HSB Malmö kvarstår.

Det är viktigt att vi har fakta när vi diskuterar på detta och andra forum.

Mistelns inlägg som startade denna diskussion och kommande handlar om att belysa etniska och moraliska normer och värderingar i en kooperativ organisation som HSB Malmö och den upplösning och omprövning av dessa som nu synes ske.

Totiki>>Omvänt, är lögnen alltid ett tecken på att något inte står rätt till.

Det är just detta som är pudelns kärna.

MikHo
2009-12-01, 22:37
misteln, vad vill du ha? En offentlig ursäkt?
I och med en rättelse har blivit gjord har också en felaktighet blivit erkänd.

Hade han vägrat svara samt vägrat att göra en rättelse så hade jag också skrivit under på att det var locket på.

Som avslutning vill jag bara veta om det är etNiska eller etiska normer & värderingar som du/ni menar?

Francois
2009-12-01, 23:19
Ni som anklagar Skånhamre: ni har inga som helst bevis på att han ljög med flit. Ni bara spekulerar för att ni anser känna HSB-organisationen så bra.
Men man kan inte utesluta till 100% att killen inte verkligen trodde på det han sa när han sa det (och sen blev det rättelse). Att påstå nåt annat är bara spekulation. Därför kan man inte döma honom att han är skyldig till lögn.

Varför anklaga honom för lögn, när det bara begotts ett administrativt fel? NI kan väl inte påstå att han lagt namnen med flit vetande att blanketten inte lämnats in. Tror ni verkligen att killen tänkte "Nu har jag inte fått blanketten från dessa medlemmar men jag ska ändå publicera deras namn på Internet, inte att jag tjänar nåt på det, men så att jag får en chans att bli anklagad för lögn, eftersom jag tänker ljuga om det om nån frågar!"?

Så, ni ser att detta inte håller. Slarv kan det varit, vit lögn kanske (han trodde han sa rätt), men uppsåt, nej, det tror jag inte på.


Berätta gärna på verkliga problem i HSB, men när det är tveksamt om det verkligen begotts nåt fel (med uppsåt), så bäst att vara tolerant.

MikHo
2009-12-01, 23:37
:10: Francois :10:

misteln
2009-12-02, 13:07
misteln, vad vill du ha? En offentlig ursäkt?
I och med en rättelse har blivit gjord har också en felaktighet blivit erkänd.

Hade han vägrat svara samt vägrat att göra en rättelse så hade jag också skrivit under på att det var locket på.

Som avslutning vill jag bara veta om det är etNiska eller etiska normer & värderingar som du/ni menar?

Självklart ska det vara ETISKA och ingenting annat !

Rättelsen innebar att alla även de som lämnat sitt godkännande ströks i protokollet. Han vidhåller alltså att medlem lämnat in en blankett vilket alltså inte är fallet. Hoppas att du/ni är nöjd(a) med detta svar.

Rättelsen innebär alltså inte att felaktigheten blivit erkänd som du/ni skriver !!

Kulan
2009-12-02, 14:19
I dagens Sydsvenska Dagblad kan man läsa att ateister är något som Gud skapade för att få vara ifred.
Lögner är något som HSB Malmö skapade för att få vara ifred.
Nog sagt om denna förljugna organisation som inte drar sig för att beljuga enskilda medlemmar inför 40 000 andra HSB Malmö medlemmar.

Wikipedia

Mytomani (myt + mani) innebär att en person, en mytoman, ljuger mer eller mindre tvångsmässigt, det vill säga utan att det finns någon tydlig orsak till lögnen. Mytomani är i sig självt ingen psykiatrisk diagnos. Ibland kan den härledas till narcissism, paranoia eller schizofreni, ibland till olika tvångssyndrom. En mytoman känner ingen skuld när han eller hon ljuger, det blir en "sport" att testa om omgivningen tror på ens lögner, även om de egentligen är betydelselösa. Många mytomaner skapar en myt om sig själva varifrån de kommer, hur deras uppväxt har varit, hur mycket pengar de har, vad de jobbar med osv. Orsakerna kan vara flera, dels att verka mer intressant, dels att väcka omgivningens medlidande etc. Vissa mytomaner tror själva på sina lögner, andra gör det inte.
Vad som händer när man avslöjar en mytoman är olika beroende på personlighet och bakomliggande orsaker till beteendet. Man bör dock vara försiktig, avslöjandet kan ibland utlösa våldsutbrott, ibland självdestruktiva eller depressiva beteenden.

MikHo
2009-12-03, 17:18
Rättelsen innebär alltså inte att felaktigheten blivit erkänd som du/ni skriver !!

För att kunna genomföra en rättelse så måste man inse att det varit fel från början, annars finns det ju ingen anledning till att göra en rättelse?

Du/Ni har dock inte svarat på vad det är du/ni vill ha, är det en offentlig ursäkt från Skånhamre ni önskar?


Rättelsen innebar att alla även de som lämnat sitt godkännande ströks i protokollet. Han vidhåller alltså att medlem lämnat in en blankett vilket alltså inte är fallet. Hoppas att du/ni är nöjd(a) med detta svar.


Detta troligtvis för att ta den enkla vägen ut, att slippa gå igenom alla motioner och kontrollera om det fanns en blankett eller inte.
Enkelt då att behandla alla "lika" och stryka alla namn.

Kulan
2009-12-03, 17:53
MikHo
Jag tycker du skall börja arbeta på HSB Malmö för din argumentation passar så väl in i den sedan länge klassiska HSB Malmö - stilen. Se för övrigt definitionen på mytomani i mitt förra inlägg.

stephan
2009-12-03, 19:59
Mytomani (myt + mani) innebär att en person, en mytoman, ljuger mer eller mindre tvångsmässigt,

Detta lär vi oss från wikipedia.

HSB lär oss att skillnaden mellan mytomani och HSB:s tjänstemän i kontakt med medlemmar är att dessa gör det inte tvängsmässigt? utan för ersättning.

Andrea
2009-12-03, 21:40
Kulan/Hasse Enarsson är ingen sanningsägare.

Det är bara trams och illaprat att inte vilja kännas vid en ursäkt.

Då det gäller Linde/Löfvall/Misteln vill de inte förstå. Det räcker med att läsa på HSB Malmös hemsida och de inlägg som är gjorda här för att begripa en sådan enkel sak.

Det är ändå ingen som tror att HSB inte menar allvar med sin rättelse? Varför skulle de annars lägga ut den på sin hemsida. :11:

MikHo
2009-12-04, 06:54
MikHo
Jag tycker du skall börja arbeta på HSB Malmö för din argumentation passar så väl in i den sedan länge klassiska HSB Malmö - stilen. Se för övrigt definitionen på mytomani i mitt förra inlägg.

Då jag väl känner till dina åsikter om HSB tar jag det inlägget som en förolämpning!

Andrea nämner namnet Hasse Enarsson, är det samma Hasse som jobbar/jobbat på viaEuropa?

Andrea
2009-12-04, 08:19
SåhärAndrea nämner namnet Hasse Enarsson, är det samma Hasse som jobbar/jobbat på viaEuropa?

Det vet jag inte, men den Enarsson jag menar var på ett möte i vår förening och pratade om bredband för något år sedan.

Sedan är Kulan och den "Enarsson" som var med i tingsrätten tidigare år samma person. Förhandlingen som rörde klander mot HSB Malmös stämma och behandlingen av motioner. Det framgår om vi bara läser Kulans inlägg på dessa sidor.

viaEuropa kan jag inget om. Vi i vår förening har Ownit och minns jag inte fel pratade Enarsson sig varm för denne leverantör.

misteln
2009-12-04, 08:51
misteln, vad vill du ha? En offentlig ursäkt?
I och med en rättelse har blivit gjord har också en felaktighet blivit erkänd.

Hade han vägrat svara samt vägrat att göra en rättelse så hade jag också skrivit under på att det var locket på.

Som avslutning vill jag bara veta om det är etNiska eller etiska normer & värderingar som du/ni menar?

Att en rättelse inte behöver göras om det varit rätt från början om detta kan vi vara helt överens. Undrens tid är inte förbi !

Jag/vi behöver inte en offentlig ursäkt från Bengt Skånhamre. Vad skulle för övrigt denna ursäkt vara värd ? Jag/vi vill bara visa på hur illa man behandlar medlemmar i HSB Malmö precis som det står att läsa i första inlägget i detta ämne.

Att välja en enkel väg för att slippa gå igenom vem som lämnat in efterfrågad blankett tror du att det är. Men varför då begära in blanketten från början ? Likabehandlingsprincipen bör väl inte användas i detta fallet.

MikHo är du också medlem i HSB Malmö ?

Kulan
2009-12-04, 10:28
Med anledning av de senaste inläggen vill jag förtydliga vad den här debatten handlar om. Den handlar om nedanstående 7 punkter ingenting annat.

1. En hög tjänsteman inom HSB Malmö hävdar att en medlem har fyllt i en blankett där namnpublicering medges.
2. Medlemmen hävdar att han/hon inte fyllt i en sådan blankett.
3. Således ljuger en av personerna.
4. Vad kan vara enklare än att denne högre tjänsteman visar upp blanketten eller att han medger att han ljög.
5. Fram till dess att så sker framstår ju medlemmen, inför hela HSB – kollektivet, som en lögnare.
6. Det förtjänar kanske att påpekas att HSB Malmö är till för sina medlemmar och inte som nu; tvärtom.
7. Hela den här debatten handlar alltså om huruvida en hög tjänsteman har hittat på att en medlem har fyllt i en blankett där namnpublicering medges.

Ett antal av de senare inläggen följer den klassiska HSB – stilen att avleda uppmärksamheten mot något annat.

Vad har ursprungsfrågan enligt ovan med bredband att göra? Ingenting.

Jag kan däremot konstatera att de föreningar som valde Ownit eller senare ViaEuropa har bredband med avsevärt bättre pris/prestanda än Bo-Lina. Men än en gång: Detta har ingenting med själva sakfrågan att göra.

Admin
2009-12-04, 17:24
Skärpning "Andrea"!

Andrea, jag vet inte vem du är och det spelar ingen roll, även om jag gissar att du arbetar på HSB Malmö eller på annat sätt är starkt kopplad till denna organisation.

Du har i dina två korta - och extremt osakliga - inlägg som du skrivit i detta forum och i denna tråd, sedan du registrerade dig för två dagar sedan, lyckats bryta mot samtliga regler för detta forum (vilket är en prestation med tanke på att regelverket består av i princip 2 meningar med självklarheter).

Det är uppenbart att du registrerat dig i forumet enbart i syfte att - anonymt - smutskasta enskilda skribenter och försöka ta fokus - i äkta HSB-anda - från sakfrågan.

Här ska inte förekomma någon pajkastning mellan forumets medlemmar.
Diskussionen ska vara saklig och handla om bostadsrätter/bostadsorganisationer.
Vill du ha något sagt så ska det alltså vara av värde och sakligt.
Du får ingen andra varning!

Denna tråd handlar om HSBs lögner och inte om enskilda medlemmar och deras förehavande, som är helt skilt från denna tråd såväl som från forumet.

MikHo
2009-12-04, 20:07
Att välja en enkel väg för att slippa gå igenom vem som lämnat in efterfrågad blankett tror du att det är. Men varför då begära in blanketten från början ?

För att enligt PUL så krävs det medgivande när namn publiceras.


MikHo är du också medlem i HSB Malmö ?
Nej.


5. Fram till dess att så sker framstår ju medlemmen, inför hela HSB – kollektivet, som en lögnare.

Skulle vara ganska intressant att veta vad denna medlem tycker om hela historien som utspelar sig här, om det är en storm i ett vattenglas eller om han/hon planerar anmälan för förtal?


Hela den här debatten handlar alltså om huruvida en hög tjänsteman har hittat på att en medlem har fyllt i en blankett där namnpublicering medges.

... eller blivit felinformerad


Vad har ursprungsfrågan enligt ovan med bredband att göra?

Absolut ingenting! Jag blev bara överraskad när namnet Hans Enarsson nämndes, jag har nämligen träffat som representant för min förening en Hans Enarsson från viaEuropa. Denna Hans lovade mig då en offert, vilken jag fortfarande väntar (ungefär ett år senare) på ;)
Detta har som redan uttalats inget med denna tråd (och skall därför inte diskuteras här) att göra förrutom brutna löften.


Vi kan säkert hålla på att diskutera huvudämnet hur länge som helst men än så länge har jag inte sett några bevis på lögn som inte kunde ha varit felinformation.

Admin
2009-12-04, 20:15
Ursprungligen skrivet av misteln http://hotpot.se/php/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=17496#post17496)
Att välja en enkel väg för att slippa gå igenom vem som lämnat in efterfrågad blankett tror du att det är. Men varför då begära in blanketten från början ?


För att enligt PUL så krävs det medgivande när namn publiceras.

Korrigering!
Jag kan PUL och det krävs absolut inte medgivande enligt PUL för att publicera namn på nätet.
Att detta krav skulle finnas faller i övrigt på sin egen orimlighet.
HSB:s agerande i att kräva medgivande för att publicera namn på nätet är således oförklarligt och HSB kan ej heller ge någon förklaring till detta.

OBS!
Ingen annan HSB-region gör som Malmö!
Detta agerande är endast ett lokalt påhitt av HSB Malmö och väldigt, väldigt selektivt.
Dvs bara när det passar HSB Malmös egna personliga syften (inte medlemmarnas, utan i stället till nackdel för alla medlemmar!).
Det sista man vill är nämligen att medlemmarna ska kunna helt eller delvis lista ut vad deras s.k. "förtroendevalda" har för åsikter och vad de tagit för beslut. När det gäller att fösöka dölja detta för medlemmarna skyr HSB inga medel.

Personligen tycker jag det är tråkigt med en medlemsorganisation där medlemmarnas bästa kommer i sista hand.
Samtidigt sitter tjänstemännen på HSB Malmö med Sveriges definitivt högsta löner (långt över vad man tjänar i Stockholm).
När katten är borta dansar råttorna på bordet sägs det, men för HSB Malmö gäller att det aldrig funnits någon katt.

MikHo
2009-12-04, 20:30
Korrigering!
Jag kan PUL och det krävs absolut inte medgivande enligt PUL för att publicera namn på nätet.

Ojdå, helt plötsligt framstår jag som en lögnare!! (OBS! IRONI OBS!)

Hade för mig att för den typen av "namngivning" krävdes det medgivande, men det är klart att det skall till ytterligare perosnuppgifter för att den skall gälla.
Ack så fel jag hade ... (efter snabb kontroll så visar det sig att det gjorts lättnader i PUL redan 2007)

Admin
2009-12-04, 21:01
Ha, ha, vi kan ju faktiskt alla ha fel ibland. Därmed inte sagt att man ljuger.

Det var egentligen inte förbjudet att namnge personer tidigare heller, men precis som du säger så gjorde man för några år sedan för ovanlighets skull ett förtydligande om vad som gällde. Då fastställdes det äntligen i skriftlig form att det inte är några problem att namnge personer på nätet. Dock med vissa specifika begränsningar (på intet sätt aktuella här).

Kan i detta sammanhang påpeka att HSB Malmö dock inte såg några problem att bryta mot PUL när det gällde mig, när de la ut alla mina personuppgifter i samband med en sanslös smutskastning av mig som enskild medlem. Först efter flera påpekanden om ett solklart lagbrott tog de motvilligt bort vissa av mina personuppgifter (och utan den minsta ursäkt för sitt tilltag här). Återigen ett exempel på särbehandling och att HSB mest bara ser till sitt eget personliga bästa.

Det är också bl.a. av denna anledning jag ser Mistelns inlägg här som mycket viktigt i denna debatt om ärlighet. Det som kanske behövs mest i bostadsrättsbranschen är en ökad ärlighet. Jag tror dock inte detta kommer att inträffa så länge lagen tillåter bostadsrättsbranschen hemlighålla allt för medlemmarna (även om vissa förbättringar kommer att ske nästa år i enlighet med de problemställningar jag tagit upp).

Francois
2009-12-05, 20:33
Skärpning "Andrea"!

Andrea, jag vet inte vem du är och det spelar ingen roll, även om jag gissar att du arbetar på HSB Malmö eller på annat sätt är starkt kopplad till denna organisation.

Du har i dina två korta - och extremt osakliga - inlägg som du skrivit i detta forum och i denna tråd, sedan du registrerade dig för två dagar sedan, lyckats bryta mot samtliga regler för detta forum (vilket är en prestation med tanke på att regelverket består av i princip 2 meningar med självklarheter).

Här ska inte förekomma någon pajkastning mellan forumets medlemmar.
Diskussionen ska vara saklig och handla om bostadsrätter/bostadsorganisationer.
Vill du ha något sagt så ska det alltså vara av värde och sakligt.
Du får ingen andra varning!

Denna tråd handlar om HSBs lögner och inte om enskilda medlemmar och deras förehavande, som är helt skilt från denna tråd såväl som från forumet.

Nu vill jag försvara Andrea. Jag ser inga konstigheter i vad Andrea skriver. Tycker Admin reagerar väldigt hårt här. Andreas inlägg är inte värre än vi andras inlägg, tycker jag.

Och detta

Denna tråd handlar om HSBs lögner och inte om enskilda medlemmar och deras förehavande, som är helt skilt från denna tråd såväl som från forumet.

var värst. Vi alla har registrerat oss av olika anledningar, som är knappt Admins sak att reda ut, gissa eller kommentera. Jag tycker att vi tvärtom ska välkommna nya forum medlemmar.

totiki
2009-12-05, 22:19
1. En hög tjänsteman inom HSB Malmö hävdar att en medlem har fyllt i en blankett där namnpublicering medges.
2. Medlemmen hävdar att han/hon inte fyllt i en sådan blankett.
3. Således ljuger en av personerna.
4. Vad kan vara enklare än att denne högre tjänsteman visar upp blanketten eller att han medger att han ljög.
5. Fram till dess att så sker framstår ju medlemmen, inför hela HSB – kollektivet, som en lögnare.
6. Det förtjänar kanske att påpekas att HSB Malmö är till för sina medlemmar och inte som nu; tvärtom.
7. Hela den här debatten handlar alltså om huruvida en hög tjänsteman har hittat på att en medlem har fyllt i en blankett där namnpublicering medges.

Den här tråden känns som den är på väg att infekteras. Jag kan ju ha fel, men min uppfattning är att det ovan citerade är det tråden ursprungligen handlade om. En sakfråga egentligen. Det mesta av det andra tråden halkat in på är inte sammanhållet, består av lösa tyckanden och smågiftiga kommentarer.
Frågan är om man kommer längre?

Francois
2009-12-05, 22:40
Kanske borde starta en ny tråd som handlar om friheten att uttryka olika åsikter på forumet, samt en debatt om vad fakta respektiv spekulation är.

Andrea
2009-12-06, 08:18
Fakta?

Kanske borde starta en ny tråd som handlar om friheten att uttryka olika åsikter på forumet, samt en debatt om vad fakta respektiv spekulation är.

Jag är böjd att hålla med här. Sedan är Kulan/Enarssons inlägg rätt, men redan efter punkterna 1-2 skulle det mycket väl kunnat stå att HSB ber om ursäkt.

HSB är inte på detta forum. I ursäkten ligger säkert att det inte fanns någon blankett. Varför skulle HSB be om ursäkt för en publicering om det fanns en blankett? Jag tror inte att HSB har haft ont uppsåt med att publicera med namn. Utan det hela var säkert en olyckshändelse.

Francois har en poäng med sitt inlägg. Så snart en forum medlem det minsta tar någon i försvar och då särskilt HSB upplever jag det som att den forum medlemmen blir bespottad. Som om det var en infektion.

Jag kommer själv att ta kontakt med HSB på måndag för att fråga hur det ligger till med publiceringen och ursäkten. Som medlem i en stor organisation lär jag få veta den saken tycker jag. :5:

Francois
2009-12-06, 09:44
Bra, ser fram emot att få läsa fakta om detta nästa vecka.
Du nämde också nåt ursäkt på HSB-hemsidan. Kan du inte lägga en länk? Jag hittar inget där...

Andrea
2009-12-06, 10:51
Däremot en rättelse. Annars hade väl inte namnen strukits? Är det så att HSB har gjort fel och rättat till detta kan det mycket väl vara så att HSB skickat en ursäkt till Misteln eller vem det nu kan vara. Bara för att ursäkten inte står på hemsidan, innebär det inte att den inte har skickats?

Jag tänker fråga och återkommer med det svar jag får. :8:

Admin
2009-12-06, 14:13
Nu vill jag försvara Andrea. Jag ser inga konstigheter i vad Andrea skriver. Tycker Admin reagerar väldigt hårt här. Andreas inlägg är inte värre än vi andras inlägg, tycker jag.
Detta är ett seriöst forum, och när det gäller personer som Andrea som registrerar sig enbart för att försöka ta fokus från sakfrågan samt försöka smutskasta andra skribenter (dessutom helt utan koppling till debatten), och som inte har något att tillföra i övrigt, så måste jag som ansvarig för forumet ryta till.

Och detta
Ursprungligen skrivet av Admin http://hotpot.se/php/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=17507#post17507)
Denna tråd handlar om HSBs lögner och inte om enskilda medlemmar och deras förehavande, som är helt skilt från denna tråd såväl som från forumet.

var värst. Vi alla har registrerat oss av olika anledningar, som är knappt Admins sak att reda ut, gissa eller kommentera. Jag tycker att vi tvärtom ska välkommna nya forum medlemmar.
Jag vet inte vad som är värst med detta. Vad menar du?
Alla har i samband med registreringen i forumet godkänt gällande rudimentära regelverk (även du Francois), och det är faktiskt min sak att styra upp forumet när regelverket inte följs. Det är så det fungerar i alla forum. Varför skulle det fungera annorlunda här?
Francois, tycker du nu att regelverket du tidigare accepterat inte ska gälla?
Jag har i min kommentar till Andreas inlägg inte tagit ställning till varken för eller emot sakfrågan. Det är inte vad mitt inlägg handlar om. Jag bara klargör det lilla grundläggande regelverk som finns för detta forum. Det ska följas!

Jag censurerar ingen och alla är fria till sina åsikter, men det ska vara på ett sakligt sätt. Alla nya medlemmar är naturligtvis välkomna, men hur svårt ska det vara att följa regelverket som består av tre meningar (med bl.a. "Det ska vara en saklig debatt i detta forum, med för ämnet relevanta inlägg! Om någon försöker klanka på andra skribenter i skydd av sin anonymitet i forumet blir Admin inte glad")?

Det extremt kortfattade regelverk som gäller för detta forum finns inte där bara för skojs skull, utan det har faktiskt ett syfte.

Francois, jag vet att du är en seriös person, och det är min förhoppning att du nu förstår vad som gäller.

Ursprungligen skrivet av Francois http://hotpot.se/php/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=17533#post17533)
Kanske borde starta en ny tråd som handlar om friheten att uttryka olika åsikter på forumet, samt en debatt om vad fakta respektiv spekulation är.

Det går utmärkt att göra detta, om du så vill. Bara bra om denna tråd kan övergå till vad tråden handlar om.

Läs den sammanställning som Kulan skrivit, och den kommentar Totiki givit till detta.

Till Andrea vill jag ställa följande fråga;
Vem är du?
Eftersom du så gärna vill få fram eller gissa dig till vem som står bakom vissa inlägg här så är du väl inte rädd för att berätta vem du själv är och vad du pysslar med, eller?

I övrigt kan jag se att det förekommer en och annan felaktighet i denna tråd, inte minst den som pseudonymen "Andrea" framför i sitt inlägg (men som till viss del rättades upp efter frågan från Francois), dvs att HSB bett om ursäkt.
"Rättelsen" som Andrea därefter - lika luddigt - refererar till kan vi väl då få en länk till?

Andrea vill sedan - utan någon som helst grund för detta - säga att det ska finnas, eller kan finnas, en ursäkt som skickats till de berörda.
Det är ren spekulation, men vad som gäller i denna fråga kan Misteln säkert klargöra.

I ursäkten ligger säkert att det inte fanns någon blankett. Varför skulle HSB be om ursäkt för en publicering om det fanns en blankett? Jag tror inte att HSB har haft ont uppsåt med att publicera med namn. Utan det hela var säkert en olyckshändelse.
Bara en snabb kommentar till detta. Det kan vara en fördel om man läser de inlägg man kommenterar. Om det var en "olyckshändelse" eller inte vet vi inget om, men det är irrelevant. Det handlar heller inte alls om ifall HSB haft "ont uppsåt"! Det är de efterföljande lögnerna som inlägget handlar om (kan någon ha missat detta vid det här laget?).
Tråden handlar också rent grundläggande om ifall det är bra att HSB ljuger för medlemmarna, och - om det inte är hur det bör fungera - vilka konsekvenser detta får i förlängningen, och vad man kan göra åt detta.
Kommentaren "I ursäkten ligger säkert att det inte fanns någon blankett. Varför skulle HSB be om ursäkt för en publicering om det fanns en blankett?" är fullständigt obegriplig och går inte att bemöta.

Så snart en forum medlem det minsta tar någon i försvar och då särskilt HSB upplever jag det som att den forum medlemmen blir bespottad. Som om det var en infektion.
Nej, jag gör inte vad du försöker göra mot andra forummedlemmar. Däremot har du inget fripass från gällande regelverk, och det är vad det handlar om.

Jag ser fram emot HSBs svar från Andrea.

MikHo
2009-12-06, 16:54
"Rättelsen" som Andrea därefter - lika luddigt - refererar till kan vi väl då få en länk till?

http://www.hsb.se/malmo/sa-paverkar-du/arsstamma/varen-2009/stammoprotokoll

Admin
2009-12-06, 18:26
http://www.hsb.se/malmo/sa-paverkar-du/arsstamma/varen-2009/stammoprotokoll

Jag vet inte om det var detta som pseudonymen Andrea syftade på med "rättelse", men detta är definitivt inte någon rättelse!!!
Jag har skrivit om detta synnerligen märkliga stämmoprotokoll bl.a. här (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=14874&postcount=28).
Rättelse av vad? Att stryka över samtliga namn är knappast rättelse!

Är det någon som någonsin sett ett sådant här protokoll tidigare?

Andrea försöker göra frågan till en fråga om trovärdighet.
Detta blir ganska lustigt, inte minst med tanke på att de som tagit upp problemen med lögnerna aldrig visat sig icke-trovärdiga vid något annat tillfälle. Tvärtom!
Är det ens möjligt att hitta någon trovärdigare part i denna fråga?

Dessutom försöker Andrea sänka trovärdigheten i frågor som vi lätt kan förutsätta att HSB läser, och därmed har alla möjligheter att dementera vad som hävdas (i motsats till vad medlemmar kan göra när HSB uttalar sig felaktigt eller lögnaktigt).

Det liksom faller på sin egen orimlighet att det Misteln informerar om här skulle vara felaktigt.

Andrea har å sin sida inte visat på trovärdighet på något sätt. Kanske lite att fundera på?

Det ska bli spännande att se vad pseudonymen "Andrea" svarar på mina frågor och vad personen i fråga presenterar för svar från HSB.
Eller kommer "Andrea" nu att välja den enkla vägen och gå under jorden?
Pseudonymen Andrea kör med HSBs grundläggande retorik rakt av.
1. När man inte kan argumentera i sak så går man in och försöker med personangrepp.
2. Ta bort fokus från sakfrågan.
Det förvånar mig varje gång att man låter sig luras av så simpla metoder.
Är människosläktet verkligen så godtrogen och lättlurad, och var är det logiska tänkandet?

Visst kan vi ägna all tid åt att ifrågasätta trovärdigheten i allt som skrivs här, men hur rimligt och meningsfullt är det?
Finessen med forumet är att alla som har några fakta har möjlighet att korrigera felaktigheter och därmed finns det en form av "självsanering" (vilket däremot inte finns inom HSB-organisationen).

misteln
2009-12-07, 10:45
Vill fortsätta på den tråd som startades den 15/11 men som tyvärr spårat ur vid olika tillfällen. Detta kan bara beklagas !

I juni månad i år så ställdes följande frågor till HSB Malmös medlemskoordinator och efter påminnelse så blev svaren följande :

Innebär ditt svar att HSB Malmö har publicerat namn utan att vederbörande lämnat samtycke till detta ?

Svar: Inga namn är publicerade.

Vem är ansvarig för detta ?

Svar: PUL-ansvarig på HSB Malmö, Josefin Persson.

Denna publicering har varit tillgänglig i flera veckor på hemsidan och skadan är så att säga redan skedd.

Svar: Nej, vi har vidtagit rättelse så ingen skada är skedd.

Vilka underlag stöder HSB Malmö sig på genom publiceringen ?

Svar: Koden då det gäller publicering av protokollet.

Att ta bort protokollet från hemsidan innebär ju att man inte följer koden, eller hur ?

Svar: Nej, vi följer koden, protokollet ligger ute. Det var borta en kort tid för att rättas till, det är inget brott mot koden.

Av ovanstående svar kan man konstatera att först så är inga namn publicerade och sedan att protokollet i sin helhet legat ute men bara en kort tid. Vad innebär för övrigt "en kort tid" på internet ?

Kulan
2009-12-07, 10:56
Jag håller med admin om att det stämmoprotokoll som refereras till knappast kan utgöra grund för rättelse.

Om jag inte missminner mig så stöks namnen över efter det att protokollet var underskrivet och justerat. Sedan när får man ändra i ett justerat protokoll utan att stämman har beslutat om aktuell ändring?

Sedan har vi ju det faktum att HSB Malmö: s stämma beslutat om att protokollet inte skall gälla som stämmans mening utan vad som sades. Hur gör man då med revisionen? Detta har belysts med all önskvärd tydlighet på detta forum så vi lämnar det ämnet på denna tråden.

Kobran
2009-12-07, 13:39
Jag har med spänd förväntan följt Mistelns ämne & debatt i denna fråga, som sett ur ett medlemsperspektiv bör anses som ytterst skrämmande. Det som också är att se som ytterst beklämmande är att flera inlägg ifrån debattörer inte håller sig till sakfrågan, utan man lägger istället fokus på helt andra ovidkommande ting. Helt enligt HSB Malmös vanliga strategi!

HSB, Malmös medlemskordinator Bengt Skånhamre, vill jag påstå begår grova felaktigheter när han vill göra gällande att man fått in skriftliga godkännande från alla medlemmar att publicera deras namn på nätet! Jag tillhör nämligen också ytterligare en av de personer som blivit namngiven på nätet utav HSB,Malmö utan att för den skull lämnat något medgivande eller godkännande för detta!

Dessutom har jag skriftligen vänligt men bestämt begärt av Bengt Skånhamre att ta fram de eller det underlag som ger HSB, Malmö att ta sig friheten till detta, och där det då också skall framgå min namnteckning! Men i vanlig ordning har givetvis man totalt ignorerat detta ifrån HSB,Malmö sida som så mycket annat! Detta är tyvärr beklagligt, när man man utger sig för att vara en professionell organisation!

Så varför undrar man ju då direkt, varför erkänner man inte via sin medlemskordinator Bengt Skånhamre att man aldrig har haft någon sådan blankett, utan detta som så mycket annat är en ren efterhandskonstruktion, för att just försöka rädda sitt eget skinn!

stephan
2009-12-07, 15:21
Härligt när sanningar kommer fram.

Hoppas fler och fler inser hur HSB genom tiderna kunnat manipulera sina medlemmar med att bara ta fram positiva saker, döljt sanningen.

Det är av denna anledning att det nu finns så många HSB frälsta som tidigare aldrig hört talas om att HSB kan göra fel, och gör det i allt större utsträckning för att dölja gamla lögner.

Bojkotta tjänster från HSB, tills de blir en medlemsorganisation värd namnet och som har en dialog med medlemmarna.

Francois
2009-12-07, 23:42
Jag håller med admin om att det stämmoprotokoll som refereras till knappast kan utgöra grund för rättelse.

Om jag inte missminner mig så stöks namnen över efter det att protokollet var underskrivet och justerat. Sedan när får man ändra i ett justerat protokoll utan att stämman har beslutat om aktuell ändring?

Sedan har vi ju det faktum att HSB Malmö: s stämma beslutat om att protokollet inte skall gälla som stämmans mening utan vad som sades. Hur gör man då med revisionen? Detta har belysts med all önskvärd tydlighet på detta forum så vi lämnar det ämnet på denna tråden.

Ah men hallå där, nu blir jag trött på denna ständiga viljan att alltid hitta fel där det inte finns, bara för att det handlar om HSB. Detta protokoll på Internet är en kopia, det förstår alla med lite synd förnuft. Alltså han man inte ändrat i protokollet. Det står ju att man strukit namnen av nån anledning, och därför ser det ut så här. :15:

Francois
2009-12-07, 23:54
HSB, Malmös medlemskordinator Bengt Skånhamre, vill jag påstå begår grova felaktigheter när han vill göra gällande att man fått in skriftliga godkännande från alla medlemmar att publicera deras namn på nätet! Jag tillhör nämligen också ytterligare en av de personer som blivit namngiven på nätet utav HSB,Malmö utan att för den skull lämnat något medgivande eller godkännande för detta!

Dessutom har jag skriftligen vänligt men bestämt begärt av Bengt Skånhamre att ta fram de eller det underlag som ger HSB, Malmö att ta sig friheten till detta, och där det då också skall framgå min namnteckning! Men i vanlig ordning har givetvis man totalt ignorerat detta ifrån HSB,Malmö sida som så mycket annat! Detta är tyvärr beklagligt, när man man utger sig för att vara en professionell organisation!
Att du inte fått var är inte bra. Och andra sidan är din fråga, hm, lite konstig, och inte ens intressant.

Jag tycker synd om dig att du ska vara så petig att du inte kan stå för dina åsikter och måste kräva tillåtelse för att du ska namges på Internet. Eller är det bara för att det handlar om HSB att du reagerar så?
Vad Admin verkar säga, så kan man namnge folk på Internet, det bryter inte enligt PUL. Så varför jaga HSB om detta? Det låter som häxjakt mot HSB.

Kan ni inte koncentrera er på vettiga saker istället?

Att HSB iblan (ofta?) inte sköter sitt jobb i andra sammanhang kan jag tro på. Men när kritikerna inte blir trovärdiga längre (Kobra, Kulan, minsteln), så kommer det att blr svårt för mig att tro på era kritiker i framtiden.

Not: har du frågat Bengt Skånhamre om han givit sdig tillåtelse att publicera hans namn på Internet?

Francois
2009-12-07, 23:56
Pseudonymen Andrea kör med HSBs grundläggande retorik rakt av.
1. När man inte kan argumentera i sak så går man in och försöker med personangrepp.
2. Ta bort fokus från sakfrågan.
Det förvånar mig varje gång att man låter sig luras av så simpla metoder.
Är människosläktet verkligen så godtrogen och lättlurad, och var är det logiska tänkandet?


Ärligt talat har Andrea visat en länk döär en rättelse står. DIN argumentation, däremot, Admin, är helt utna grund och inte värdig dig. Läs vad du skrev i rutna ovanpå. DET är personangrepp till 100%.

Admin
2009-12-08, 07:02
Ärligt talat har Andrea visat en länk döär en rättelse står.
DIN argumentation, däremot, Admin, är helt utna grund och inte värdig dig.
Läs vad du skrev i rutna ovanpå. DET är personangrepp till 100%.

Francois, du är lite dålig på att läsa vad som står i inläggen.

Andrea har inte alls visat på någon länk där rättelse står (även om jag bett "Andrea" om detta).

Är min argumentation utan grund? Hur så?
Jag kan inte bemöta detta eftersom du generaliserar, men allt jag skrivit är i allra högsta grad så väl grundlagt som det överhuvudtaget kan vara.

Om du ifrågasätter grunden till vad jag skriver, varför vill du inte göra detta till vad pseudonymen Andrea skriver?
Tycker du "Andreas" påhopp och oväsentligheter är mer välgrundade än mina klargöranden av fakta/regelverk?


Du skriver;
Läs vad du skrev i rutna ovanpå. DET är personangrepp till 100%.

Jag kan inte här hålla en kurs i vad personangrepp innebär, men jag kan säga att jag är ganska väl insatt i detta, och kan bara konstatera att det jag skrivit inte på något sätt kan kategoriseras som personangrepp. Det är helt och hållet uteslutet!

Men en separat tråd för vad personangrepp är borde kanske skapas för det är helt uppenbart att det är många som inte har den minsta insikt i vad "personangrepp" innebär utan använder sig av anklagelser om personangrepp helt fritt.

Jag tycker faktiskt det är lite dumt och mycket onödigt att anklaga mig för detta, Francois.
Du borde veta bättre än så vid det här laget, och jag är faktiskt lite besviken på dig nu.


Francois, om du inte förstår vad vi försöker säga så låt tiden utvisa detta. Pseudonymen Andrea kommer naturligtvis allt tydligare visa sin rätta sida med tiden, inte minst i sina svar - eller uteblivna sådana - på mina frågor.


Försök i stället hålla dig till tråden, och vill du fortsätta din bana utanför tråden så skapa en ny i stället.

Ev. kommer jag att kapa denna tråd på lämplig plats och lägga som separat tråd.
Därför, om ni vill fortsätta argumentera med Francois så skriv inlägg som är helt fristående från tråden i övrigt så ni inte mixar.

Francois
2009-12-08, 08:31
Francois, du är lite dålig på att läsa vad som står i inläggen.

Andrea har inte alls visat på någon länk där rättelse står (även om jag bett "Andrea" om detta).

Ok, MikHo hann förre. Men länken finns ju, det var det viktigaste.

Är min argumentation utan grund? Hur så?

Jag kan inte här hålla en kurs i vad personangrepp innebär, men jag kan säga att jag är ganska väl insatt i detta, och kan bara konstatera att det jag skrivit inte på något sätt kan kategoriseras som personangrepp. Det är helt och hållet uteslutet!

Där har vi motsatt åsikter. Du tycker inte om vad Andrea skriver och istället för att vara svara med fakta till honom, börjar du prata om generella argument om personangrepp, när du själv faller i din egen fälla.

Men en separat tråd för vad personangrepp är borde kanske skapas för det är helt uppenbart att det är många som inte har den minsta insikt i vad "personangrepp" innebär utan använder sig av anklagelser om personangrepp helt fritt.

Inte minst du behöver lära dig en hel del om vad personangrepp betyder.

Jag tycker faktiskt det är lite dumt och mycket onödigt att anklaga mig för detta, Francois.
Du borde veta bättre än så vid det här laget, och jag är faktiskt lite besviken på dig nu.

Vad saklig, snälla du, du kan inte börja blanda i känslor p.g.a. brist på argumentation.

Francois, om du inte förstår vad vi försöker säga så låt tiden utvisa detta. Pseudonymen Andrea kommer naturligtvis allt tydligare visa sin rätta sida med tiden, inte minst i sina svar - eller uteblivna sådana - på mina frågor.

För en gångs skull: sluta spekulera och skriv om fakta. Vad du tror om vad framtiden ska visa är jag inte intresserad av. Fakta här och nu ska det vara i detta forum, eller?

Försök i stället hålla dig till tråden, och vill du fortsätta din bana utanför tråden så skapa en ny i stället.

Ev. kommer jag att kapa denna tråd på lämplig plats och lägga som separat tråd.
Därför, om ni vill fortsätta argumentera med Francois så skriv inlägg som är helt fristående från tråden i övrigt så ni inte mixar.[/COLOR]

Jag håller mig inte mer utanför tråden än vad du eller andra här gör.

Admin
2009-12-08, 10:23
Ok, MikHo hann förre. Men länken finns ju, det var det viktigaste.
Om MikHo "hann före" vet vi inget om.
Sedan är vi inte överens om ifall länken MikHo la in går till en rättelse eller ej, men det ska vi inte gå in på här eftersom det faktiskt hör till själva tråden och jag inte vill mixa.
Och ifall detta är det viktigaste är en definitionsfråga. Det beror bl.a. på vilken utgångspunkt man har.

Där har vi motsatt åsikter.
Vad är det egentligen som vi har olika åsikter om, menar du?
Du väljer att inte bemöta varken mina frågor eller sakliga argument (eller egentligen något jag skrivit) och då blir det liksom omöjligt att reda ut vem som tycker vad om vad, etc.

Du tycker inte om vad Andrea skriver och istället för att vara svara med fakta till honom, börjar du prata om generella argument om personangrepp, när du själv faller i din egen fälla.
Francois, du måste förstå att jag är administratör för forumet och som sådan måste se till att forumets regelverk följs!
Jag faller inte i egen fälla (förutom det faktum att jag inte har någon "fälla") när jag klargör och understryker regelverket och vad konsekvenserna kan bli om regelverket inte följs.

Inte minst du behöver lära dig en hel del om vad personangrepp betyder.
Jag väntar med spänning på att du ska lära mig vad "personangrepp" innebär i juridisk mening. :13:
En enkel fråga; Exakt vilka personangrepp har jag riktat mot vem här?

Det är min förhoppning att alla förstår att följande utdrag från min text;
Pseudonymen Andrea kör med HSBs grundläggande retorik rakt av.
1. När man inte kan argumentera i sak så går man in och försöker med personangrepp.
2. Ta bort fokus från sakfrågan.
Det förvånar mig varje gång att man låter sig luras av så simpla metoder.
Är människosläktet verkligen så godtrogen och lättlurad, och var är det logiska tänkandet?

inte har det minsta med begreppet "personangrepp" att göra.

Vad saklig, snälla du, du kan inte börja blanda i känslor p.g.a. brist på argumentation.
Jag är så saklig som det går att vara under dessa omständigheter.
Och brist på argument är det sista jag har (vilket torde framgå av mina inlägg i denna fråga).
Du är i glashuset, Francois. ;)
DIN argumentation, däremot, Admin, är helt utna grund och inte värdig dig.


För en gångs skull: sluta spekulera och skriv om fakta.
Mot bättre vetande så bemöter jag din kommentar här.
"För en gångs skull"? Tråkigt om du har denna inställning.
Är det nu plötsligt jag som spekulerar? Du och Andrea gör det däremot alls inte detta?
Hmmm.

Vad du tror om vad framtiden ska visa är jag inte intresserad av.
Jag tror inte kommentarer som dessa leder diskussionen så mycket framåt.
Vad du är intresserad av är inget jag kan veta i förväg och heller inget jag kan ta hänsyn till när jag bemöter dina synpunkter. Sorry, Francois.

Fakta här och nu ska det vara i detta forum, eller?
Tolkar jag dig rätt i att du nu ändrat dig och håller med mig?
Spekulationer kan aldrig undvikas, men i de fall de förekommer så är det viktigt att de är relevanta och tillför något.

Jag håller mig inte mer utanför tråden än vad du eller andra här gör.
Det har jag heller inte sagt.
Att jag håller mig utanför tråden är en naturlig följd av trådens inlägg samt min roll här. Något annat vore liksom omöjligt om jag som administratör ska kunna styra upp tråden och se till att regelverket följs.
Jag försöker alltså bara styra upp diskussionen så att den ursprungliga tråden kan fortsätta som tråd och övrigt kan förpassas till annan tråd framöver.
Jag blir lite förundrad över dina synpunkter. Det tycks som du missat att jag är administratör för forumet.

MikHo
2009-12-08, 11:48
MikHo
Jag tycker du skall börja arbeta på HSB Malmö för din argumentation passar så väl in i den sedan länge klassiska HSB Malmö - stilen. Se för övrigt definitionen på mytomani i mitt förra inlägg.

Detta tolkar jag som ett personangrepp, grundat på de åsikter som Kulan har om HSB anställda och detta är det ingen som reagerat på!?

Jag tillhör nämligen också ytterligare en av de personer som blivit namngiven på nätet utav HSB,Malmö utan att för den skull lämnat något medgivande eller godkännande för detta!

Dessutom har jag skriftligen vänligt men bestämt begärt av Bengt Skånhamre att ta fram de eller det underlag som ger HSB, Malmö att ta sig friheten till detta, och där det då också skall framgå min namnteckning! Men i vanlig ordning har givetvis man totalt ignorerat detta ifrån HSB,Malmö sida som så mycket annat! Detta är tyvärr beklagligt, när man man utger sig för att vara en professionell organisation!

Admin har ju klarlagt att det inte krävs tillstånd (utifrån PUL) att publicera namn så det verkar (utan att veta i vilket sammanhang ditt namn har publicerats) som att ditt krav inte har någon grund.

Jag vet inte om det var detta som pseudonymen Andrea syftade på med "rättelse", men detta är definitivt inte någon rättelse!!!
Jag har skrivit om detta synnerligen märkliga stämmoprotokoll bl.a. här (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=14874&postcount=28).
Rättelse av vad? Att stryka över samtliga namn är knappast rättelse!

Det har kommit in klander på att det finns namn på personer som inte vill ha sina namn publicerade på internet. HSB stryker då namnen och får sedan bannor för detta.

Admin, kan du ge ett konkret exempel på vad du önskar att HSB hade gjort i detta fall då det inkommit klander gentemot att man publicerade namn på internet?
Ett agerande som du själv argumenterar inte är något felaktigt utan helt lagligt (enligt PUL).Det är vad jag förstår detta - samt HSB Malmös diffusa "kommunikationspolicy" - som inlägget handlar om.


Är det någon som har en länk eller möjlighet att scanna in denna kommunikationspolicy så man har möjligheten att läsa den?


Som summering så känns det som att det "letas" fel och numera så har vissa blivit så bitna av detta så man hugger på alla detaljer och "småsaker".

Admin
2009-12-08, 12:53
Admin, kan du ge ett konkret exempel på vad du önskar att HSB hade gjort i detta fall då det inkommit klander gentemot att man publicerade namn på internet?
Ett agerande som du själv argumenterar inte är något felaktigt utan helt lagligt (enligt PUL).
Om HSB Malmö nu går ut med att endast de namn ska publiceras där medlemmen gett tillstånd så måste det väl betecknas som högst vilseledande när detta sedan inte sker, eller hur?
Vem ska man lita på?
Vad var det annars för mening med det annars meningslösa formuläret om tillstånd för detta?

Jag har som sagt aldrig hävdat att det inte är tillåtet att publicera namn, men om man inte följer sina egna riktlinjer - och dessutom ljuger - så är något helt galet. Inte sant?

Vad HSB skulle gjort är två saker (som jag tror sagts flera gånger redan);

HSB Malmö skulle inte ljuga om förhållanden (t.ex. HSB Malmös lögn om att de berörda skrivit under ett medgivande)!
Be de berörda om ursäkt som förlitat sig på att HSB skulle leva upp till vad de säger (inte minst med tanke på de speciella omständigheterna i ett av fallen).Som summering så känns det som att det "letas" fel och numera så har vissa blivit så bitna av detta så man hugger på alla detaljer och "småsaker".
Jag vill återigen upprepa vad jag och andra sagt.
I min värld är det inte acceptabelt att ljuga!
Speciellt inte i en medlemsorganisation när tjänstemän eller förtroendevalda gör detta inför medlemmarna.

Det skulle vara synnerligen skruvat om man finner ett dylikt beteende acceptabelt och om man kategoriserar dessa lögner som en "bagatell".
Jag vill understryka att dessa lögner är bara en mikroskopisk del av de som förekommer.
Alltså endast ett exempel, och verkligen ingen engångsföreteelse.

MikHo
2009-12-08, 13:42
HSB Malmö skulle inte ljuga om förhållanden (t.ex. HSB Malmös lögn om att de berörda skrivit under ett medgivande)!
Be de berörda om ursäkt som förlitat sig på att HSB skulle leva upp till vad de säger (inte minst med tanke på de speciella omständigheterna i ett av fallen).

Ponera att Skånhamre skulle gå ut med ett pressmeddelande där han medger att han varit felinformerad gällande detta ärende och i och med det ber om ursäkt till de personer som känner sig kränkta.
Skulle detta förändra situationen? I så fall hur?I min värld är det inte acceptabelt att ljuga!

Inte i min heller, men jag har inte sett bevis på att det faktiskt var en lögn.
Skånhamre kan ju faktiskt ha uppfattat det som att i och med att det blev publicerat i den form det blev (första utgåvan) så hade alla godkänt det.


Det skulle vara synnerligen skruvat om man finner ett dylikt beteende acceptabelt och om man kategoriserar dessa lögner som en "bagatell".

Det enda "bevis" som framförts i detta ärende här på detta forum är de delar av en mailkorrespondans som misteln har skrivit.

Admin
2009-12-08, 15:39
Ponera att Skånhamre skulle gå ut med ett pressmeddelande där han medger att han varit felinformerad gällande detta ärende och i och med det ber om ursäkt till de personer som känner sig kränkta.
Skulle detta förändra situationen? I så fall hur?
Jag ska inte föra Mistelns talan här, det gör de mycket bättre än jag, men nu handlar det inte om att vara felinformerad.
Vem har pratat om något pressmeddelande?
Sedan är det väl självklart att ursäkter fyller en funktion i samhället.
Eller ska vi skippa alla ursäkter för allt i fortsättningen.

Att erkänna att man gjort fel är inte alltid så lätt. För HSB är det i princip omöjligt. Det vet vi av erfarenhet (med många exempel på bara i detta forum), och det är ingen spekulation.

Inte i min heller, men jag har inte sett bevis på att det faktiskt var en lögn.
Skånhamre kan ju faktiskt ha uppfattat det som att i och med att det blev publicerat i den form det blev (första utgåvan) så hade alla godkänt det.
Nu stämmer inte detta med vad Misteln förklarat.
Men om så varit fallet - vilket det tydligen inte är - så vidhåller jag att en ursäkt skulle kunnat förbättra situationen, i alla fall något.

Det enda "bevis" som framförts i detta ärende här på detta forum är de delar av en mailkorrespondans som misteln har skrivit.
Det är inte så "enda" det.
Tror du verkligen, helt seriöst, att Misteln skulle gå ut med en fejkad historia som Bengt Skånhamre, HSB Malmö, resten av HSB och massor med andra läser?
Jag vill här understryka att det inte är en mailkorrespondens som Misteln skrivit utan som Misteln och HSB Malmö/Bengt Skånhamre skrivit.

Vi kan ifrågasätta precis allting om vi vill. Gudar, planeter, om vatten är vått och precis allt. Men ibland kanske man får dra slutsatser för att logiskt komma fram till vad som är sant och vad som inte är sant.

Den kritik som du, Francois och pseudonymen "Andrea" riktar mot Misteln för att de avslöjar hur HSB ljuger för medlemmarna - vilket alltså inte kan beskrivas som annat än synnerligen allvarligt, och jag är glad att du håller med mig om detta - kanske borde riktas mot dem som ljuger i stället.
Det känns lite mer logiskt för mig i alla fall.

Varför är det så svårt för dig att tro att HSB ljuger för medlemmarna?
Jag skulle kunna rada upp det ena efter det andra exemplet på detta! Alla sanna!

Varför misstror du Misteln och vad är det du vill ha för att du ska tro på vad Misteln avslöjar här?

Andrea
2009-12-08, 16:25
Jag besökte HSB Malmös kontor på Föreningsgatan igår måndag och fick träffa Bengt Skånhamre. Här fick jag ta del av det stämmoprotokoll och de handlingar som fanns till stämman. Tydligen är jag den förste av alla medlemmar som ber att få läsa dem efter stämman i våras. Jag undrade också över den publicering av namn som har skett. Svaret blev att HSB Malmö naturligtvis inte gjort detta med avsikt, och dessutom bett dem, som man sa, "känt obehag" skriftligt om ursäkt. :5:

När jag ville se ursäkten fick jag en vänligt svar att korrespondens till enskilda inte lämnas ut. Jag berättade om forumet och diskussionen här (så långt den var i söndags...). Man lät då meddela att visar detta sig bli en stor fråga får man så klart överväga om inte de ursäkter som har skickats ska publiceras bara för att visa att de faktiskt finns. Men idag gör HSB bedömningen att detta är ingen stor fråga utan tvärtom utagerad. Jag kan också berätta att jag blev trevligt bemött och bjuden på både kaffe och pepparkakor.

Av mitt möte kan jag då konstatera att: Ett fel har begåtts och rättats till, och HSB har bett om ursäkt. Hur många som fått ursäkten vet jag inte och det är kanske inte intressant heller.

Slutklämmen måste blir att flera borde ta kontakt med HSB för att höra om mina uppgifter stämmer eller inte.

Admin
2009-12-08, 17:28
Så ska det se ut ! :4:

Ett sakligt inlägg i debatten, och vi är tillbaka på tråden igen !

Jag vill egentligen inte lägga mig i, i detta läge, men jag kan ändå inte avhålla mig från att kort kommentera HSBs kommentar som Andrea framför här;
Men idag gör HSB bedömningen att detta är ingen stor fråga utan tvärtom utagerad
Har vi hört det förut?
Jo, precis varje gång HSB vill komma undan en känslig fråga så gör HSB (märk väl, ensidigt HSB) bedömningen att frågan är utagerad.
Vi kan konstatera att de berörda inte är av samma åsikt, men om detta tar HSB ingen hänsyn till, varken i denna fråga eller någonsin annars.

MikHo
2009-12-08, 19:11
Vem har pratat om något pressmeddelande?

endast ett förslag för att nå ut till massorna, dessutom är det "mera värt" (?) än att skicka enskilda brev till berörda medlemmar.


Eller ska vi skippa alla ursäkter för allt i fortsättningen.

Nu lägger du ord i min mun, det är endast din uppfattning som du presenterar.


Att erkänna att man gjort fel är inte alltid så lätt. För HSB är det i princip omöjligt. Det vet vi av erfarenhet (med många exempel på bara i detta forum), och det är ingen spekulation.

om man tycker man har gjort rätt så är det alltid svårt att be om ursäkt för det.Jag vill här understryka att det inte är en mailkorrespondens som Misteln skrivit utan som Misteln och HSB Malmö/Bengt Skånhamre skrivit.

Skulle kanske varit tydligare med att poängtera att det var mailkorrespondans mellan misteln och HSB Malmö/Bengt Skånhamre. Det är dock misteln som presenterat utvalda delar av denna korrespondans.


Vi kan ifrågasätta precis allting om vi vill. Gudar, planeter, om vatten är vått och precis allt. Men ibland kanske man får dra slutsatser för att logiskt komma fram till vad som är sant och vad som inte är sant.

korrekt att man måste dra slutsatser för att komma fram till sanningen, men du måste hålla med om att man bör/skall åtminstone lyssna på fler än en part innan man drar sina logiska slutsatser.Den kritik som du, Francois och pseudonymen "Andrea" riktar mot Misteln för att de avslöjar hur HSB ljuger för medlemmarna - vilket alltså inte kan beskrivas som annat än synnerligen allvarligt, och jag är glad att du håller med mig om detta - kanske borde riktas mot dem som ljuger i stället.
Det känns lite mer logiskt för mig i alla fall.

Jag håller med dig om att det är allvarligt att ljuga, samtidigt har jag inte framfört kritik mot misteln för att de framför sina åsikter och avslöjande gentemot HSB. Det jag och Francois (troligtvis Andrea också, osäker om Andreas åsikter) har argumenterat för att vi anser att detta är en historia som oförtjänt fått "kvällstidningsrubriker".Varför är det så svårt för dig att tro att HSB ljuger för medlemmarna?
Jag skulle kunna rada upp det ena efter det andra exemplet på detta! Alla sanna!

Jag tar dig på ditt ord om detta.


Varför misstror du Misteln

Jag mistror inte Misteln utan framförde argument att jag ansåg detta vara en banal händelse, möjligtvis ett mänskligt misstag.

Admin
2009-12-08, 19:29
Utmärkt MikHo. :5:
Därmed tycker jag att vi har rett ut en hel del, missförstånd och annat, i denna fråga, och vi kan gå vidare utifrån Andreas kontakt med HSB Malmö, i fortsättningen på själva tråden.

Francois
2009-12-08, 23:00
När det nu framgår att HSB faktiskt bett om ursäkt till medlemmarna i frågan, förväntar jag mig att Admin och de andra som anklagat HSB att inte ha bett om ursäkt, att de nu ber om ursäkt för att ha spekulerat om detta och för att ha smutskastat HSB i detta ärende.

I övrigt vill jag också säga att jag haft exakt samma resonnemang som MikHo i detta ärende. Jag håller fast till allt jag skrev (med undantag när jag skrev i en mening "För en gångs skull: sluta spekulera och skriv om fakta" till Admin, det ångrar jag. Det var inte meningen, och jag tar tillbaka det).

För övrigt tycker jag att Admin har skött detta ärende på ett bedrövligt sätt, verkligen inte sakligt. Jag går inte in på detaljer här, det är bara att läsa igen alla inlägg. Ursäkta, Admin, att jag nu en sista gång sätter fringret på detta, men jag tycker att du borde ha lite mer själv insikt på hur du har agerat och tänkt den här gången.

Admin
2009-12-08, 23:22
När det nu framgår att HSB faktiskt bett om ursäkt till medlemmarna i frågan, förväntar jag mig att Admin och de andra som anklagat HSB att inte ha bett om ursäkt, att de nu ber om ursäkt för att ha spekulerat om detta och för att ha smutskastat HSB i detta ärende.
Men snälla Francois, nu får du väl ändå tänka till lite.
Det framgår på intet sätt att HSB bett om ursäkt till medlemmarna i frågan. Hur lyckades du komma till denna märkliga slutsats?
"Medlemmarna i fråga" säger att de inte fått någon ursäkt!

En anonym person som ingen vet något om - eller ens vem det är - har (troligen, men det vet vi inget om) frågat HSB om detta och fått ett svar som tyvärr inte tycks vara annat än en utveckling av lögnerna (nu är detta inte min fråga så jag ska egentligen inte driva denna, men Misteln kommer förmodligen att gå mer in på detta).

Jag kan inte låta bli att förundras över att
du tror mer på en enskild helt anonym person från ingenstans
än på ett antal medlemmar som under flera år, på åtskilliga sätt,
visat på styrka, mod, djup kunskap och insikt samt omfattande engagemang.
Och som arbetat hårt inte bara för sina egna medlemmar utan för alla medlemmar i HSB.
Och som dessutom aldrig någonsin tidigare visat sig ha fel.
Ditt beteende är därför för mig helt obegripligt.


Om vi sedan leker med tanken att Andrea verkligen finns och att denna person verkligen varit på HSB och ställt dessa frågor och fått här angivna svar - och att "Andrea" inte är tjänsteman på HSB, Bengt Skånhamres kusin eller kanske rentav Bengt Skånhamre själv - så väljer du att bara rakt av köpa vad denna tjänsteman (i denna organisation som dessutom visat sig skrämmande lögnaktig gång på gång tidigare) - dvs ingen mindre än huvudpersonen i denna historia, Bengt Skånhamre - säger (floskler som vi hört så många gånger förr), trots att Bengt inte kan prestera det minsta bevis för påståendena.

Hade du förväntat dig att Bengt skulle säga;
"Jo, jag har ljugit för medlemmarna och det stämmer att någon ursäkt aldrig skickats ut"?

Det finns inte ens i dina tankar att Misteln kan ha rätt.

För övrigt tycker jag att Admin har skött detta ärende på ett bedrövligt sätt, verkligen inte sakligt. Jag går inte in på detaljer här, det är bara att läsa igen alla inlägg.
Tråkigt att du tycker detta och att du inte kan förklara vad du menar, vilket naturligtvis får den givna konsekvensen att jag inte kan bemöta dina repetetiva angrepp på mig.
Det är också en välkänd HSB-metod du nyttjar dig av här;
- Kasta skit på en person men gör det så luddigt att det inte går att bemöta.

En annan välkänd HSB-metod är att slingra sig och inte svara på frågor, så som du gjort i inläggen här där du bara låtit mina kommentarer på dina synpunkter "gå dig obemärkt förbi".
När det blir för svårt att argumentera så är det en ganska frekvent använd retorikmetod att inte bemöta argument i sak.

Ursäkta, Admin, att jag nu en sista gång sätter fringret på detta, men jag tycker att du borde ha lite mer själv insikt på hur du har agerat och tänkt den här gången.
Självinsikt har jag gott om. Och en hel del insikt, inte minst i egenskap av medlem i HSB Malmö, vilket du inte är.

Francois
2009-12-09, 13:19
[COLOR=darkred]- Kasta skit på en person men gör det så luddigt att det inte går att bemöta.


Nej, det gör jag inte.

- Det kommer fakta från HSB att inte altl gått rätt till. Men vi vet inte så mycket
- Du och andra spekulerar och antar massa med saker. Svartmålar hela situationen samt kommer ut med antagande om en ny medlem i detta forum.
- Jag försöker säga att man inte ska spekulera, men ta reda på fakta först. Jag tycker att det är viktigare undersöka än att komma med förhastiga slutsatser. Jag vänder mig mot er (och mot dig) som drar slutsater utan att ta reda på allt, samt att ni inte kan ta en rättelse på vad det är.

Så, min kritik är att jag säger att ni inte har nån rätt att dra förhastade slutsatser. Detta kan man inte kalla för att "kasta skit på nån".
Däremot att granska en ny medlem i detta forum och komma med spekulationer på varför han blivit medlem (om hans "onda syfte"), det kallar jag kasta skit på nån.

Ibland tycker jag att du borde reflektera lite mer på vilka kommentarer/kritiker du får av mig och av andra. Du skulle vinna på det. Det handlar att inte bara kunna prata ut (det är du mästare på), men att kunna lyssna också, och förstå andra, och att ge dem rätt att uttrycka sina åsikter.

Hela min resonnemang har kretsat runt detta att man inte kan anklaga folk utan bevis, vilket du och andra gjort.

Men nu slutar jag också skriva på denna tråd. Om du inte kan ta till dig kommentarer/argument mot ditt agerande, spelar nog ingen roll hur mycket jag tjatar, det tränger inte genom.

Admin
2009-12-09, 14:56
Nej, det gör jag inte.
Jo, det är otvetydigt så att du väljer att kasta skit på mig för att jag gör det jag ska göra, och det gör du utan att kunna förklara dig.

- Det kommer fakta från HSB att inte altl gått rätt till. Men vi vet inte så mycket
Jag tycker att vi vet väldigt mycket. Mer än vad som är normalt i många trådar här.

- Du och andra spekulerar och antar massa med saker. Svartmålar hela situationen samt kommer ut med antagande om en ny medlem i detta forum.
Jaha, så det gör vi?

- Jag försöker säga att man inte ska spekulera, men ta reda på fakta först. Jag tycker att det är viktigare undersöka än att komma med förhastiga slutsatser.
Ja det kan jag hålla med om, eftersom det är just vad jag påpekat till dig. Dvs i den mån det går under givna förutsättningar.
Tycker du att du tagit reda på fakta innan du angripit mig och andra här, eller det du säger ska bara gälla andra?

Jag vänder mig mot er (och mot dig) som drar slutsater utan att ta reda på allt,...
Vad är det för "allt" som du vill vi ska ta reda på?
Vad finns det vi inte vet och som vi inte kan vänta på kommer fram av naturliga anledningar?

... samt att ni inte kan ta en rättelse på vad det är.
Vad då för rättelse om vad från vem? Från dig?
Vad är det du vet som vi som är insatta i frågan, såväl som i HSB Malmö, inte vet?

Så, min kritik är att jag säger att ni inte har nån rätt att dra förhastade slutsatser.
Vem har dragit vilka förhastade slutsatser om vad?

Vad har du för anledning till att i denna fråga kräva något som du aldrig krävt tidigare?
Tänk om Misteln skulle göra som du och hålla på och ifrågasätta precis allt du skriver utan någon grund. Skulle det vara meningsfullt, tycker du?

Detta kan man inte kalla för att "kasta skit på nån".
Jo, det gör jag när du kommer med grundlösa anklagelser och inte vill förklara vad du menar och när du inte bemöter argument och bara slingrar dig hela tiden.

Däremot att granska en ny medlem i detta forum och komma med spekulationer på varför han blivit medlem (om hans "onda syfte"), det kallar jag kasta skit på nån.
Francois, har du fortfarande inte förstått att jag är administratör för forumet?
Jag förstår att du inte är insatt i hur det fungerar med forum, men när jag nu förklarat detta för dig så kanske du borde ta åt dig?

Det var inga spekulationer att Andrea i sitt första inlägg inte följde regelverket, och det måste du väl ändå förstå! Det kan knappast bli tydligare!

Ibland tycker jag att du borde reflektera lite mer på vilka kommentarer/kritiker du får av mig och av andra.
Det är du fri att tycka.

Du skulle vinna på det. Det handlar att inte bara kunna prata ut (det är du mästare på), men att kunna lyssna också, och förstå andra, och att ge dem rätt att uttrycka sina åsikter.
Francois, du känner inte mig, men jag är en mästare på att lyssna!
Jag ger alla rätt att uttrycka sina åsikter - och du kan heller inte hitta något exempel på där jag inte gjort detta, utan detta är bara en tramsig kommentar för att fortsätta försöka "svartmåla" mig -, men fortfarande gäller att det anspråkslösa regelverket på tre meningar ska följas.
Vad är det du inte förstår i detta?

Hela min resonnemang har kretsat runt detta att man inte kan anklaga folk utan bevis, vilket du och andra gjort.
Men då är det väl bra att alla dina anklagelser mot mig och andra är så välgrundade, eller?

Återigen, vad är det för "bevis" du vill ha?

Det finns en "street magician" vid namn David Blaine. Han kan t.ex. presentera bevis för att han kan levitera. Men tror du att dessa bevis innebär att han verkligen kan levitera? Någonstans får man nog dra en gräns på vilka beviskrav man kan ställa, och låta det sunda förnuftet råda till viss del i stället.


Men nu slutar jag också skriva på denna tråd. Om du inte kan ta till dig kommentarer/argument mot ditt agerande, spelar nog ingen roll hur mycket jag tjatar, det tränger inte genom.
Ja, jag tror att det stämmer som Totiki sagt för länge sedan.
Du vill inte lyssna på några argument, du undviker att bemöta mina argument, du vill inte svara på de frågor jag ställer till dig som skulle kunna reda ut vad som gäller, och vi kommer därför helt enkelt inte vidare i denna fråga.

Vi kan alla ha en dålig dag och vakna upp på fel sida, men din enorma aggressivitet mot mig personligen är, enligt min mening, inte bara ogrundad utan även synnerligen missriktad. Jag arbetar för de svaga och förtryckta. Det är inte utan att man börjar undra, utifrån ditt märkliga beteende här, om du tycker det är mer behjärtansvärt att ljuga och bedra medlemmar i en medlemsorganisation.

Kulan
2009-12-09, 15:43
Jag förstår inte att det ska vara så svårt att förstå att detta inte handla om att man ber om ursäkt för ett begånget fel. Det är man duktig på inom HSB Malmö. Om det sedan bara är läpparnas bekännelse får var och en värdera. Det framförs ständigt stolta paroller om trygghet, öppenhet, ärlighet kundvänlighet, osv. Jag letar fortfarande efter bevis för vad det är som gör HSB tryggt, öppen, ärligt, kundvänligt osv.

Denna diskussion handlar, eller skulle handla om, varför HSB Malmö nästan med automatik trasslar in sig i situationer som leder till lögner som man sedan inte kan ta sig ur. Detta tillvägagångssätt har jag upplevt som legio alltsedan avslöjandet om skandalen med Turning Torso och Bo-Lina.

1. Uppenbarligen behövde man inte tillämpa PUL. Kunde inte en organisation som HSB Malmö ta reda på en sådan enkel sak?
2. När man sedan gör en rättelse så stryker man över även de namn som tycker att de är naturligt att visa vad man står för. Varför gör man så? Jag har svårt att hitta någon annan orsak än slött slappt och likgiltigt.
3. Det är klart att man ber om ursäkt om man gör fel men varför då helt plötsligt påstå att medlemmar har gett publiceringsgodkännande när det uppenbarligen inte är så. En enkel koll skulle ju då ha visat att något publiceringsgodkännande från diverse personer inte finns.
4. Varför går man ut med en uppgift i en infekterad fråga, som svar från en kritisk medlem och helt enkelt ljuger?
5. Komna så långt har man passerat det stadium då en enkel ursäkt räcker.

När jag läser ”Andreas” inlägg så kan jag bara konstatera att han/hon/det tycker att han/hon/det blivit väl behandlat och blivit bjuden på kaffe och pepparkakor. Och varför skulle du inte bli det i dessa jultider?
När jag ville se ursäkten fick jag ett vänligt svar att korrespondens till enskilda inte lämnas ut. Jag berättade om forumet och diskussionen här (så långt den var i söndags...). Man lät då meddela att visar detta sig bli en stor fråga får man så klart överväga om inte de ursäkter som har skickats ska publiceras bara för att visa att de faktiskt finns. Men idag gör HSB bedömningen att detta är ingen stor fråga utan tvärtom utagerad. Vad tycker de medlemmar som blivit beljugna?

Hur många gånger tror du att jag fått motsvarande svar som senare visat sig värdelösa? Men det är ju inte om HSB Malmö har skickar ut en ursäkt som den här diskussionen handlar om. Denna diskussion handlar om att man som svar på en fråga påstår att medlemmen har gett tillstånd till namnpublicering. Varför går man ut med en uppgift i en infekterad fråga, som svar från en kritisk medlem och helt enkelt ljuger? Allt annat som framförts om HSB: s ursäkter hit och dit är bara dravel för det har inte med saken att göra.

totiki
2009-12-09, 16:25
Jag kan faktiskt också levitera framför era ögon, precis som David Blaine. Och det är på riktigt, tro inget annat.

Admin
2009-12-09, 17:02
Ha ha, det skulle jag vilja se, Totiki.

Jag kan faktiskt också levitera för det har jag lärt mig... det är inte "på riktigt", men jag kan! :1:

Vi skulle kanske kunna uppträda på någon av HSBs "firmafester".

PS.
Precis som Kulan mycket riktigt påpekar här så är det lögnerna från HSB som är kärnfrågan.
Känns lite som kärnfrågan kommit i skymundan i denna tråd.

PS 2.
Francois, när du nu ställer dina märkliga krav på bevis så kan väl knappast Kulans kommentar bättre bemöta detta;
Jag letar fortfarande efter bevis för vad det är som gör HSB tryggt, öppen, ärligt, kundvänligt osv.
Behöver det sägas mer om detta?

Francois
2009-12-09, 19:54
Lögn eller administrativ miss. Det vet vi fortfarande inte. Om man vill vara opartisk, kan man anklaga utan grund.

Nar jag skriver "... samt att ni inte kan ta en rättelse på vad det är. ", menar jag HSB:s rättelse på deras hemsida, det förstår alla.
så skriver Admin:
"Vad då för rättelse om vad från vem? Från dig?
Vad är det du vet som vi som är insatta i frågan, såväl som i HSB Malmö, inte vet?"

och så fortsätter det på allt jag skriver... Omöjlig dialog.

Mitt lilla bråk med Admin fortsätter jag per mail med honom, här känns det inte möjligt.

Admin
2009-12-09, 20:30
Lögn eller administrativ miss. Det vet vi fortfarande inte. Om man vill vara opartisk, kan man anklaga utan grund.
Jag förstår fortfarande inte bl.a.;

Vad det är för ytterliggare bevis som du kräver (och varför)
Varför du inte tycker de bevis som presenterats duger
Varför du misstror en högst trovärdig part (Misteln, m.fl)
Varför du misstror fakta där de berörda parterna läser allt och har full möjlighet att dementera vad som sägs om det skulle vara oriktigt
Varför du å andra sidan helt tror på precis allt vad anonym part/HSB/den som ljugit säger utan att ens det minsta ifrågasätta ett ord från dem
Hur du kan beteckna en solklar lögn (en i mängden, kan tilläggas) som "administrativ miss" (du måste skilja på lögnerna och på att namn publicerats utan ifylld "godkännande-blankett")
Hur du kan säga att anklagelser skett (jag gissar att du här syftar på de fakta Misteln framfört) "utan grund" (vilket kan ställas mot de påhopp du gör på mig som däremot är utan grund).Nar jag skriver "... samt att ni inte kan ta en rättelse på vad det är. ", menar jag HSB:s rättelse på deras hemsida, det förstår alla.
Inte alla. T.ex. inte jag.

Sedan förstår jag inte vad det du kallar för "rättelse" har med saken att göra.
Din referens till "rättelsen" rättar inte upp lögnerna från HSB.

så skriver Admin:
"Vad då för rättelse om vad från vem? Från dig?
Vad är det du vet som vi som är insatta i frågan, såväl som i HSB Malmö, inte vet?"
och så fortsätter det på allt jag skriver... Omöjlig dialog.
Alternativet vore att inte bemöta vad du säger och att inte få några klarlägganden i vad du menar.
Det blir bara en omöjlig dialog om motparten inte vet vad den talar om eller om motparten kort och gott har fel.
I annat fall - om motparten inte har fel - går det naturligtvis utmärkt att bemöta mina frågor och påståenden.

Det är så man argumenterar. Jag talar för min åsikt och du för din, och utifrån det som då kommer fram kan sedan var och en bilda sig en egen uppfattning. Eller så medger helt enkelt den ena eller andra parten att den hade fel (helt eller delvis).

I en argumentation så ingår det också som regel att man ställer konkreta frågor - så som jag gjort - för att kunna bena ut frågeställningen/arna. Uteblir då svar så får var och en då göra en tolkning av detta.

TILLÄGG:

1.
Andrea skriver;
"Svaret blev att HSB Malmö naturligtvis inte gjort detta med avsikt, och dessutom bett dem, som man sa, "känt obehag" skriftligt om ursäkt."
Men de berörda parterna säger att de inte erhållit denna skriftliga ursäkt som nu Bengt Skånhamre bara för någon dag sedan påstår skulle ha delgivits dem.
Om vad Andrea säger skulle vara sant byggs alltså den ursprungliga lögnen på ytterliggare, och bevisen hopar sig.

2.
Jag har själv läst hela den ursprungliga mejlkonversationen med lögnerna. De finns alltså svart på vitt.

Bengt Skånhamre läser naturligtvis detta och har alltså fullt ut möjlighet att bemöta detta om han så önskar.
Precis som hela HSB Malmö, om HSB Malmö vill visa att man tar lögner på allvar och strävar efter att de ej ska förekomma.

misteln
2009-12-10, 09:41
Hur hemligt kan det vara med blanketter som denna tråd handlar om ? Blanketter som är så hemliga att de personer som påstås ha skrivit under dessa inte ens känner till dom. Blanketterna kan inte lämnas ut eller visas för t.ex Andrea eller av beskylld medlem som begärt att få kopia av sin egen namnteckning. Hemligare än så kan det väl knappast bli ja, det skulle i så fall vara i jämförelse med Coca Colas recept. Men alla hemligheter till trots så kan vi alla vara eniga om att Coca Colas recept finns !!

Efter att ha läst inlägget från Andrea så kontaktades två av de medlemmar i HSB Malmö som är drabbade av att få sina namn publicerade utan att själva ha godkänt detta. Båda förnekar på det bestämdaste att man fått en skriftlig ursäkt om detta. Deras svar är helt oberoende av varandra. Blev precis som Andrea också trevligt bemött dock utan kaffe och pepparkakor. Ord står alltså mot ord och det är bara en av parterna som har möjlighet att bevisa sin oskuld nämligen HSB Malmö. Det är svårt för att inte säga omöjligt att bevisa att man INTE fått ett brev.

Att Andrea dessutom var den första medlem som bett om att få läsa protokollet visar väl på ett minst sagt dåligt engagemang av HSB Malmös medlemmar. Men det kan också bero på att man redan sett protokollet i sitt ursprungliga utseende innan överstrykningarna gjordes.

När det sen gäller om det är en stor fråga eller inte är ju upp till betraktaren och läsaren av detta forum att avgöra. HSB Malmö tycker inte att denna fråga är en stor fråga utan istället utagerad. Detta uttalande var ju inte speciellt förvånande för oss som är medlemmar i denna organisation.

Ditt konstaterande att ”hur många som fått ursäkten kanske inte är intressant” är en aning förvånande. Det är naturligtvis oerhört viktigt att alla får ursäkten och inte bara vissa. Det är just detta Skånhamres påstående att alla skrivit på blanketten som är upphov till denna tråd. Alla innebär i vår värld att ingen är undantagen.

Vi litar till fullo på dina lämnade uppgifter och känner för egen del inget behov att kontakta HSB för att kontrollera dessa.

Vi vill också passa på tillfället att kommentera följande i ett tidigare inlägg nämligen :

Då det gäller Linde/Löfvall/Misteln vill de inte förstå. Det räcker med att läsa på HSB Malmös hemsida och de inlägg som är gjorda här för att begripa en sådan enkel sak.

En ganska grov anklagelse som du riktar mot oss. Vad vi vet så känner vi inte dig och du inte oss så hur kan du då veta att vi” inte vill förstå ”? Sen kan du kanske peka på låt oss säga två inlägg där du tycker dig se att vi” inte vill förstå”. För övrigt så skriver vi inte på HSB Malmös hemsida så det du läst där är ju HSB Malmös åsikter och inte våra !

Eftersom du namnger oss så vore det väl klädsamt att du träder fram ur mörkret och presenterar dig. Det är betydligt lättare att föra en diskussion när båda parter vet vem som är vem. Genom ditt besök hos Bengt Skånhamre så vet ju han vem du är.

Avslutningvis så vill vi återigen beklaga att denna tråd vid alltför många tillfällen har kommit att handla om helt andra saker än vad som var tänkt. Att ta bort fokus från sakfrågan är inte en nyhet för oss som medlemmar i HSB Malmö det är istället en väl använd strategi. Det är bara synd att vissa använder sig av denna strategi även på detta forum.

Francois
2009-12-10, 19:39
Nu tycker jag i alla fall att det är bra att fakta om uteblivna ursäkter kommer fram. NU, och inte innan, är det dags att klaga på HSB om lögner om detta.

Kulan
2009-12-11, 19:46
Igår kväll tittade jag på ett avsnitt av den fantastiska serien keeping up the appearance, eller skenet bedrar som den heter på svenska. Serien handlar, om ni minns, om den fantastiska Hyacint Bucket eller Buquette som hon hellre vill framstå som. Det är ju en dam i övre medelåldern som försöker spela en roll som hon inte behärskar. Hon vill vara en verklig överklassdam men saknar de flesta attribut och egenskaper för att kunna vara en sådan dam. Hon har dessutom en fantastisk förmåga att trassla till nästan varje situation hon hamnar igenom att alltid framhäva sig själv. Behöver jag tillägga att hennes man lider alla helvetes kval i sin vardag såväl som på helgerna och i synnerhet de senare.

Serien har en otrolig humor.

När jag tittar på avsnittet som sändes i TV4+ igår kväll förekommer en scen där telefonen ringer, Hyacint svarar, lämnar telefonen till sin man som efter en stund kommer tillbaka till henne med en bekymrad min. På frågan vem det var som ringde svarar mannen att det var hans chef som erbjöd honom en ”early retirement”. Hyacint svarar med att rusa fram till sin man och med sin gälla röst skrika, ”så underbart då får vi mycket mer tid att spendera tillsammans”. Jag tror mig aldrig ha sett ett så bekymrat och skrynkligt ansikte när han uttrycker; men det är ju det som bekymrar mig.

Med hela denna bakgrund om att hålla skenet uppe, trassla till situationer som damen gör, samt lidandet av den äkta mannen, så började jag gapskratta.

Ersätt damen med HSB Malmö och mannen med de beljugna medlemmarna så får man ju faktisk en humoristisk situation. Jag skattar fortfarande ett dygn efteråt vid tanken.

Keep up the appearance is what it is all about. Håll skenet uppe.

Visst är liknelsen slående!

misteln
2009-12-23, 17:42
Upp till bevis !

Det är nu hög tid för HSB Malmö och dess medlemskoordinator Bengt Skånhamre att göra det som man har rätt att förvänta sig nämligen upp till bevis ! Ta nu fram de två blanketter med namnunderskrifter som du påstått att medlemmar har skrivit under.

Det är hög tid att bevisa att din beskyllning av medlemmar är sann. Det hjälper inte att du till ”Andrea” har sagt att du bett de medlemmar ”som känt obehag ” om ursäkt. För vad ? Dessutom har dom aldrig fått något brev !!

Du vidhåller ju att alla medlemmar lämnat sitt godkännande. Både vi och du vet att detta är lögn. En upprättelse för drabbade medlemmar är väl det minsta man kan begära. Tänker du ge dem det ?

stephan
2009-12-23, 23:05
HSB är en rutten organisation.
Lever mest på sin gamla tradition.

På avgälder och dyra avgifter för sina tjänster
har man nu en organisation som inte glänser.

Medlemmarna är förda långt bort från ljuset och betalar glatt.
och för sina pengar bara få tillbaka en liten slatt.

Stanna upp och tänk efter varför HSB tar ut en deposition.
Är det inte bara för att gynna sin position?

God Jul till er alla på forumet.

stephan

Kobran
2009-12-30, 19:34
FRANCOIS, har ju gjort ett flertal inlägg under rubriken: "Så behandlar HSB, Malmö medlemmar.

Man ställer sig då frågan som också måste ses som relevant i sammanhanget.

Eftersom du enligt egen utsago ej är medlem i organisationen, och kanske ej heller varit detta, så måste man undra hur du kan påstå att det mer eller mindre är felaktigheter som berättas ?

Jag både vill och vågar påstå att man både skall och måste utgå ifrån att författaren av detta ämne har på fötterna för att lägga ut en sådan sak på ett forum som är att betrakta som mycket seriöst! Man hänvisar ju till en mailväxling mellan två parter.

Är man av åsikten att författaren av ämnet har fel, både skall och bör man också själva undersöka om det begåtts felaktigheter i de uttalanden som är gjorda, innan man själva går till "attack"

Därför FRANCOIS är det på sin plats att du för läsarna på detta forum berättar hur du vet att de som anklagar Skånhamre inte har några belägg för detta. Så upp till bevis!

FRANCOIS, man kan inte som du vill göra gällande säga att man "trott sig handla rätt" För i verkligheten är det så här: Att innehar man en position som Skånhamre har har, under förutsättning att Skånhamre är professionell, vilket vi skall utgå ifrån. Så skall han aldrig ljuga, för att den vägen eventuellt försöka klara sig undan! Hu kan man komma fram till detta FRANCOIS ??

Sedan beträffande verkliga problem som HSB orsakat på olika sätt är bara för dig att endast läsa i detta forum !

MIKHO, vad man med all rätt kan och skall begära av en sådan här medlemsorganisation är en skriftlig ursäkt till dem det berörde, och där det då klart och tydligt framgår att någon blankett med godkännande som man nu vill göra gällande ej finns! och som tyvärr endast är en skröna! Detta MIKHO, måste och skall man av en organisation som vill utge sig för att professionell ha mer än rätt att begära! Det här med vita lögner är inte att se varken som hållbart eller försvarbart, med tanke på att det avslöjas både enkelt och snabbt dessutom! Sedan är det att se, att dom eller den som ertappas med sådan här verksamhet det vill säga att ta sig fram på lögner också skall ta de konsekvenser det kan medföra! Helt självklara ting!

Så MIKHO såvida du själva inte sitter i toppen på "TORSON" vill man nog tro att om du själv blivit utsatt för felaktigheter, och blivit särbehandlad på olika sätt, så hade du nog också reagerat! Eller?

MikHo
2009-12-31, 00:03
Så MIKHO såvida du själva inte sitter i toppen på "TORSON" vill man nog tro att om du själv blivit utsatt för felaktigheter, och blivit särbehandlad på olika sätt, så hade du nog också reagerat! Eller?


KOBRAN, Jag sitter inte i toppen av "TORSON" så det spåret kan du faktiskt lägga ner. För den sakens skull kan jag faktiskt endast passerat "TORSON" utanför (på behörigt avstånd) och aldrig varit inne.

Om man nu skall återknyta till ämnet samtidigt som jag svarar på din fråga så hade jag inte blivit speciellt upprörd om mitt namn hade publicerats på internet som motionär på en årsstämma, oavsett om det hade delats ut lappar om medgivande eller inte. Mitt namn och en stor del av mina åsikter finns redan publicerade på olika sidor på Internet.

Om du vill veta min reaktion för olika situationer så får du gärna specificera vilka situationer du syftar på så skall jag svara sanningsenligt.

Kobran
2009-12-31, 09:11
KOBRAN, Jag sitter inte i toppen av "TORSON" så det spåret kan du faktiskt lägga ner. För den sakens skull kan jag faktiskt endast passerat "TORSON" utanför (på behörigt avstånd) och aldrig varit inne.

Om man nu skall återknyta till ämnet samtidigt som jag svarar på din fråga så hade jag inte blivit speciellt upprörd om mitt namn hade publicerats på internet som motionär på en årsstämma, oavsett om det hade delats ut lappar om medgivande eller inte. Mitt namn och en stor del av mina åsikter finns redan publicerade på olika sidor på Internet.

Om du vill veta min reaktion för olika situationer så får du gärna specificera vilka situationer du syftar på så skall jag svara sanningsenligt.

Vad det handlar om och det tror jag faktiskt du också förstår! Att man oavsett var man arbetar, så handlar det om hänsyn och respekt till andra människor MIKHO, det vill jag påstå att efter själva ha sett all den skriftväxling som förekommit i detta/dessa ärenden. HSB,Malmö bör/skall lära sig att om man vill utge sig för att arbeta professionellt också visa att man upplever till detta. Tyvärr fungerar inte denna organisationen så idag, utan detta var för många många år sedan MIKHO. För mig är det nämligen och har alltid varit en dygd att respektera sina kunder ! eller vad man nu vill kalla det.

Och till sist MIKHO vill jag önska dig ett Gott Nytt 2010 !

Francois
2010-01-02, 10:06
Kobran, jag har redna skrivit allt ja gtycekr om detta ärende tidigare.

Min grundprincip är att man inte ska anklaga utan bevis. Jag tyckte mig märka att bevis på vissa anklagande saknades, vilket jag kommenterade.

Lätt att förstå alltså.

Gott nytt år till er alla.

Mumintrollet
2010-01-02, 10:38
Jag har följt det här ärendet (och andra på forumet) under ett tag nu. Jag har väldigt svårt att förstå att man kan anklaga HSB för bristande respekt mot sina medlemmar samtidigt som någon anställd där plockas av heder och ära och anklagas för illvilja och ondska. Det är tråkigt att det ska förekomma sådant på ett sådant här forum där man annars kan hitta mycket nyttigt.

Det är ju skönt att det finns personer som Totiki och Francois som kan se på frågorna med distans, objektivitet och klokhet. Tack för era inlägg som ger någon form av balans åt en annars sanslös diskussion.

Sluta med personangrepp och omotiverade angrepp på HSB - det krävs för att forumet ska ha någon trovärdighet. Den dagen ni behöver göra ett allvarligt påpekande kommer ingen att tro på er -minns Peter och vargen.

stephan
2010-01-02, 11:52
Bäste Mumintroll, har du inte missat något?
HSB Malmös styrelse och budbäraren, spjutspetsen Skånehamre har väl inte agerat som en medlemsorganisation i ett stort antal ärenden?

Bahndlingen av motioner med att plötsligt hitta på nya odemokratiska regler, tillsammans med allt "snilleri" som f.d styrelser har åstadskommit måste man väl få kritisera å det allvarligaste.

HSB Stockholm är inte bättre de. Nej jag tror att hela HSB har allvarliga problem. Man har hitttills levt på "gamla lagrar" och medlemmar som fått betala enligt kollektivprincipen.

Tiderna blir hårdare för alla i alla brancher, och hade just inte medlemmarna varit så flata och bara betala avgälder, depositioner, medlemsavgifter och allt vad HSB tar överbetalt för så hade HSB:s problem visat sig tydligare.

Sist men inte minst massmedia verkar ha ett mycket gott öga till HSB. Det är endast några få tidningar som bevakar och kritiserar HSB. Om det är av okunskap av bostadsrättsbranschen som jag tror så är det på tiden att media lär sig hur denna branch fungerar.
Något slutnare med icke officiella styrelseprotokoll bara för att ta ett exempel, finns inte i andra brancher i dagens annars så öppna samhälle?

Kobran
2010-01-02, 12:36
:5: Stephan kan bara ge dig en stor eloge för ditt senaste inlägg i denna debatt, där tydligen det är svårt för en del att förstå hur HSB:s organisation fungerar i verkligheten! Allt du lyft upp Stephan belyser endast verkligheten i denna "elefant på lerfötter" Hade medlemmar engagerat sig lite mer och inte endast betalat till denna många gånger totalt meningslösa organisation, där allt idag endast många gånger går ut på att se till sitt "eget" och inte medlemmarna, som till trots gör att dessa tjänstmän har sina arbeten!
Personligen vet jag hur man gör allt för att nästla sig in i föreningar som har valt att inte ha organisationen som förvaltning. Många föreningar idag går hellre ut på "stan" och köper sig en många gånger bättre och mer sakkunnig förvaltning och dessutom till billigare kostnader för sina boende i sin förening. Föreningar som gör detta är föreningar som har en bra styrelse och som tänker framåt i sitt och sina boende i föreningen!

MUMINTROLLET, Vem du än är, så kan man tyvärr endast konstatera de faktum att du tyvärr nog har för lite information, eller felkaktig sådan, för att debattera detta mycket seriösa ämne. Här finns ingen vad jag vet som kastat "skit" som du vill försöka göra gällande, utan allt är endast klar och ren fakta, och tyvärr är det ju den som tar hårdast och inte är accpeterad av alla, vad de nu kan bero på. Så bästa Mumintroll kom tillbaka när du vet vad detta handlar om! :16:

Admin
2010-01-02, 14:37
Ja, det är inte svårt att, bara från vad som skrivs i detta forum, förstå hur viktigt det är att bostadsorganisationerna granskas. De har levt skyddade i så många år att det naturligtvis kan upplevas som lite besvärligt när det nu "plötsligt" börjar komma fram information om hur det egentligen fungerar i HSB och de andra bostadsorganisationerna.

Att HSB beter sig synnerligen respektlöst mot medlemmarna kan det vid det här laget knappast råda något som helst tvivel om för alla som läst bara en minimal del av inläggen i detta forum om hur HSB agerar (och då inte minst i de inlägg som redogör för hur HSB misshandlar motioner, och dessutom hjälper brf:arnas styrelser att göra likadant mot medlemmarna i de enskilda bostadsrättsföreningarna). Det är viktigt att detta kommer fram i ljuset.

Alla som bidrar med synpunkter och frågor i detta forum är en extremt viktig del i processen mot bättre bostadsorganisationer och bättre boende för en mycket stor del av landets befolkning.

Bostadsrätten har kanske lite levt ut sin roll. Bostadsrätten tjänade säkert sitt syfte en gång i tiden, men utvecklingen har stått väldigt stilla inom detta område och det var länge sedan som medlemmen stod i centrum. Idag är medlemmen närmast något nödvändigt ont och en medlem som inte sitter i bostadsrättsföreningens styrelse har normalt inte den minsta möjlighet att kunna påverka sitt boende.
Detta är naturligtvis bl.a. HSB fullt medveten om, men det ligger inte i HSBs intresse att verka för de enskilda medlemmarnas bästa. Det innebär att de som sitter på makten (bostadsorganisationerna, och inte - som det borde vara - medlemmen) inte gör något som verkligen är till gagn för medlemmarna. De brf:ar som har turen att ha en styrelse som bryr sig fungerar, men majoriteten gör det inte.

Jag ser personligen inte äganderätt som en lämplig ersättare till bostadsrätten (enligt vad jag skrivit om tidigare i detta forum), som det ser ut och fungerar idag, men det står helt klart att det krävs förändringar.
Att äga sin bostad - i motsats till hur bostadsrätten fungerar - borde kunna resultera i att de boende börjar bry sig om just sitt boende (också helt i motsats till hur det fungerar idag).

Sedan ska man vara medveten om att de avslöjanden som görs i detta forum bara är en bråkdel av allt som händer bakom kulisserna.

Så, ni som skriver i detta forum, fortsätt att kämpa för ett bättre boende i bostadsrätt eller för att ta fram bättre fungerande alternativ till bostadsrätten. Det kommer alltid att finnas dem som inte gillar att man gör sin röst hörd, men engagera dig och låt dig aldrig skrämmas till tystnad!

Jag vill också passa på tillfället att be alla försöka rikta in sig på sakfrågorna. Annars kommer det som är viktigast att hamna i skymundan och det är inte bra.
Det är väldigt lätt att halka in på att kritisera dem som skriver i stället för dem som missköter sina uppdrag o.dyl., men vi måste alla försöka undvika detta. Att ta fokus från sakfrågorna är bl.a. HSBs specialitet, och det klarar HSB alldeles utmärkt på egen hand utan vår hjälp.

totiki
2010-01-03, 16:30
Det är ju skönt att det finns personer som Totiki och Francois som kan se på frågorna med distans, objektivitet och klokhet. Tack för era inlägg som ger någon form av balans åt en annars sanslös diskussion.

Tack. Men du kan lämna mig utanför resonemanget.
Jag är ingen tillskyndare av bostadsrättsorganisationer över huvud taget. Jag såg helst att varje förening var begränsad till storlek samt sköttes av de boende i förening.

En, på detta forum, som verkligen besitter distans, objektivitet och klokhet är j.a. i mina ögon. Till skillnad från dig anser jag att även Admin har dessa egenskaper.

misteln
2010-01-05, 18:15
Vi startade upp denna tråd den 15 november förra året och inläggen har varit många. Åsikterna har också gått isär och en av orsakerna till detta är definitivt om man är eller varit medlem i HSB Malmö eller annan HSB region eller inte. Det är ju ganska naturligt att man som ickemedlem har svårt att förstå att man i en medlemsorganisation kan behandla sina medlemmar på sätt som framgått av de av oss publicerade mejl som utgör grunden för denna tråd.

Om man däremot har insikt och kunskap om hur organisationen fungerar (som medlem) så är det betydligt lättare att förstå hur saker och ting ligger till. Det har ju på sina håll framförts att det skulle handla om ” petitesser, man skulle kämpa för något viktigt, upphetsat sig för småpotatis, det finns viktigare saker att anklaga HSB Malmö för, koncentrera er på vettiga saker”, Ja listan kan göras lång men vi stannar där. Vi har ju åsiktsfrihet i detta forum och dessa uttalanden talar ju för sig själv.

Vad gäller själva sakfrågan så är det på det sättet att beskyllningen av medlemmar kvarstår. Ingenting har hänt.
Något bevis har inte synts till. Är det förresten att visa respekt mot medlem.

Sen känns det som ett behov att bemöta Mumintrollet där han i sitt inlägg bland annat skriver : Jag har väldigt svårt att förstå att man kan anklaga HSB för bristande respekt mot sina medlemmar samtidigt som någon anställd där plockas av heder och ära och anklagas för illvilja och ondska. Vem har anklagat någon för illvilja och ondska ?

Denna tråd handlar om att beskylla medlemmar för att ha skrivit på en blankett med tillstånd för HSB Malmö att publicera vederbörandes namn. En av HSB Malmö framtagen blankett.

Du tycker att diskussionen i denna tråd varit sanslös, en diskussion som handlar om hur en HSB anställd beskyller medlemmar i HSB Malmö för att ljuga !

Det har från vår sida inte förekommit något personangrepp och framförallt inga omotiverade angrepp på HSB. Vi har hänvisat till mejl som förekommit i detta ämne. Ingenting annat.

Denna tråd är verkligen ett allvarligt påpekande ämnad att informera och tillvarata medlemmars intresse. Vi har redan erhållit många bevis på vår trovärdighet så dina farhågor om Peter och vargen oroar oss inte allt för mycket. När det sen gäller detta forum så är det ingen större risk för dess trovärdighet så länge man håller sig till fakta i form av skrift av olika slag. Så som vi har gjort i denna tråd.

misteln
2010-01-27, 18:06
Jag tycker att Bengt har svarat korrekt, en rättelse innebär att något är tillrättalagt. I det aktuella fallet har vi gjort så genom att i mejl be om ursäkt och förklarat i en text som är utlagd på vår hemsida. Det går inte att förlänga denna diskussion längre.

Ovanstående svar erhöll vi på frågan ställd till HSB Malmös VD Michael Carlsson om han tyckte att Bengt Skånhamres svar som innebar att han vidhöll att medlemmar lämnat godkännande för publicering av sina namn var acceptabelt. Ett svar som innebar en grov beskyllning av medlemmar för att dessa skulle ljuga när man säger sig inte ha lämnat någon blankett med godkännande.

Någon ursäkt till medlemmarna har inte framförts och vad skulle dessa ursäkter bestå av ? Någon blankett med medlemmarnas underskrifter har inte visats av det enkla skälet att det inte finns och har aldrig funnits några. Den åberopade texten på hemsidan har inte överhuvudtaget med ställda frågor att göra.

Att misstänkliggöra medlemmar i HSB Malmö på grund av egna osanningar är alltså något som högste ansvarig tjänsteman står bakom !!

Michael Carlssons avslutande rad ” Det går inte att förlänga denna diskussion längre ” talar ju sitt eget språk.

Närmare maktfullkomlighet än så går väl inte att komma.

En struken rad är aldrig utsuddad.

Francois
2010-01-28, 09:15
Åsikterna har också gått isär och en av orsakerna till detta är definitivt om man är eller varit medlem i HSB Malmö eller annan HSB region eller inte.

Jo, det stämemr. Kanske är det så att man saknar objektivitet när man inte kan betrakta händelserna utifrån, när man ändå redan är arg från början.

De flesta inlägg i början i tråden handlade om det var rätt eller inte att anklaga en person för lögn, utan bevis. Dessa inlägg handlade inte alls om HSB, men mer om objektivitet och rätten eller icke rätten att beskylla nån för lögn utan bevis.
Det var i alla fall så jag uppfattade det debatten, i alla fall början på denna tråd.

insidern
2010-02-12, 18:59
Det finns ju ett gammalt talesätt som säger att när du fått för höga tankar om dig själv och din egen förmåga börjar det gå åt skogen.
En del människor tror att de behärskar allt.

Man kan se det som ett uttryck för egofixering. Ingen står för den enda kunskapen och den enda sanningen. Många blir sin egen framgångs fånge.

Det blir ju om möjligt ännu mer allvarligt när det handlar om tjänstemän i en medlemsorganisation som agerar på detta sätt mot medlemmarna.

Hur kan en medlemsorganisation som HSB Malmö ha kvar tjänstemän som ser medlemmarna som något mindre värda ?

totiki
2010-02-12, 21:12
Det finns ju ett gammalt talesätt som säger att när du fått för höga tankar om dig själv och din egen förmåga börjar det gå åt skogen.
En del människor tror att de behärskar allt.

Man kan se det som ett uttryck för egofixering. Ingen står för den enda kunskapen och den enda sanningen. Många blir sin egen framgångs fånge.

Det blir ju om möjligt ännu mer allvarligt när det handlar om tjänstemän i en medlemsorganisation som agerar på detta sätt mot medlemmarna.

Hur kan en medlemsorganisation som HSB Malmö ha kvar tjänstemän som ser medlemmarna som något mindre värda ?
Det är en dödssynd som kallas högfärd.

Admin
2010-02-12, 22:29
Kanske inte så konstigt att denna dödssynd gäller i HSB.
Det är ju tjänstemännen som äger HSB.

Och medlemmarna är bara något nödvändigt ont.

insidern
2010-04-19, 18:32
Oavsett inställning i sakfrågan om HSB Malmö har rätt att beskylla medlemmar för att ljuga så lämnar medlemskoordinatorn och Vd:s krumbukter mycket i övrigt att önska. Medlemmarna förtjänar ett annat bemötande.

Varför har man egentligen hanterat frågan som man gjort ? Knappast på grund av kunskaper om hur ett medlemskap ska se ut.

Krystat låter i varje fall deras svar. Man tror tydligen att kritiken mot deras agerande ska tystna om man bara står på sig.