handdator

Visa fullständig version : Vad kan man kräva av en suppleant i brf?


Polstry
2009-11-01, 21:54
Hej
Jag är suppleant i en styrelse, jag har inte varit det länge så därför har jag en fråga som rör min post. Jag deltar på styrelsemöten och får ersättning för detta. Det jag undrar är hur mycket arbete man kan kräva av en suppleant utöver mötena då man varken är med i styrelsen, inte har rätt till varken arvode eller bestämmande rätt.

Jag har blivit tilldelad ett flertal uppgifter som jag tycker styrelsen själva ska lösa i första hand, samtidigt som man beslutat att inte betala ut någon ersättning längre då någon i styrelsen lägger ner mycket tid i något projekt (läsa av elmätare) eller något som förbättrar fastigheternas skick(målningsarbeten).

Vad är rimligt?

clabbe
2009-11-02, 13:44
Det är väl rimligt att man gör uppgifter i den omfattning man vet att man hinner med. Att uppgifterna fördelas någorlunda lika inom styrelsen inkl. suppleanter. Att alla ledamöter och suppleanter får ersättning på samma premisser.
Att vara aktiv i en brf innebär för det mesta en väldigt dålig timpenning, oavsett om man är ordinarie eller suppleant.

stephan
2009-11-02, 15:52
Jag håller inte med om att de flesta styrelseladamöterna har en dålig timpenning.

Tvärtom tror jag många ledamöter har en bra timpenning i förhållande till vad de gör.

Detta går nog att utveckla i det längsta, men då måste en rad olika begrepp definieras först.

Börja med att jämföra arbetslivet, en städare kan gå för 100kr/tim?
En advokat för 2000kr i timmen.?

Vilka uppgifter om man jämför dessa ligger närmast vad en styrelseldamot i en bostadsrättsförening gör?

Jag kan nämna i Väduren arbetar alla styrelseledamöter cirka 4 timmar med kräftfesten. Hur engagerade i föreningens stora ekonomiska beslut kan jag bara gissa mig till. Men efter 12 år i denna styrelse kan jag säga att många ledmaöter då inte lade ner någon speciell på det sistnämnda.

MikHo
2009-11-02, 22:03
Hej
Jag är suppleant i en styrelse, jag har inte varit det länge så därför har jag en fråga som rör min post. Jag deltar på styrelsemöten och får ersättning för detta. Det jag undrar är hur mycket arbete man kan kräva av en suppleant utöver mötena då man varken är med i styrelsen, inte har rätt till varken arvode eller bestämmande rätt.

Jag har blivit tilldelad ett flertal uppgifter som jag tycker styrelsen själva ska lösa i första hand, samtidigt som man beslutat att inte betala ut någon ersättning längre då någon i styrelsen lägger ner mycket tid i något projekt (läsa av elmätare) eller något som förbättrar fastigheternas skick(målningsarbeten).

Vad är rimligt?

Accepterar du ett uppdrag så skulle jag i alla fall tycka att du skall kunna slutföra dessa uppdrag. Ingen kan/skall bli påtvingad uppdrag mot sin vilja.

Du visste säkert ersättningsnivån när du accepterade suppleantposten, om uppdragen som du fått (och accepterat?) visar sig vara dig övermäktigt, begär hjälp av övriga ledamöter/suppleanter.
Du kanske till och med kan engagera någon som inte sitter med i styrelsen?

Polstry
2009-11-03, 11:44
Jag hade inte en aning om vad ersättningsnivåerna låg på, inte heller något jag fick reda varken innan eller efter jag blev vald, utan fick fråga mig fram.

Att lägga ner jobb har jag inte jättemycket emot, tväremot kan det vara intressant och givande, men jag tycker styrelsen själva i första hand borde göra merparten av uppdragen då de får arvode för det de gör. Jag har ingen ersättning för det jobb jag lägger ned. Sen är det inte så kul när man lägger ner jobb på att sätta sig in i en fråga på uppdrag av styrlesen och sen när man ska ta beslut har man inget att säga till om utan blir bara överkörd.

En annan sak som också irriterar mig är att iom att man inte får någon ersättning skulle föreningen kunna kompensera mig på något annat vis tex genom att får låna ex festlokal eller bastu kostnadsfritt, men inte.

Känner styrelsen att dom inte hinner med tycker jag isf att dom kan utöka antalet ledamöter från nuvarande en st till åtminstone två. I dagsläget är det fyra personer i styrlesen och fyra suppleanter. Vi har ca 140 lgh i området.

Det kanske låter småaktigt att kräva ersättning för det man gör, men någon typ av uppskattning behöver man för att hålla ångan uppe.

MikHo
2009-11-03, 22:21
Helt klart skall man få ersättning för den tid och arbete man lägger ner men om det ekonomiska är drivkraften så är nog inte styrelsearbete något för dig.

Skulle du känna någon skillnad om du varit ledamot istället för suppleant men du ändå blev nerröstad i en fråga där du lagt ner mycket jobb?

Stämman där du blev vald på skall ha haft en punkt i dagordingen gällande ersättningar för styrelsearbete. Där skall även ersättningsnivån för suppleanter tas med, var du inte närvarande på den stämma som valde dig till suppleant?

Om du valde att ställa upp som suppleant utan att veta vad ersättningsnivån var så kanske du verkligen var intresserad att kunna påverka "den dagliga driften" som styrelsen har hand om eller kanske som suppleant "se och lära" de första åren/året?

Då kanske du skall se arvodet som en bonus?

Nu talar jag med den erfarenhet som jag har i den BRF där jag bor, vilken ger samma ersättning till suppleanterna som ledamöterna. Suppleanterna är även välkomna (och inbjudna) till alla styrelsemöten. Skillnaden rent praktiskt ligger i rösträtten.


tycker jag isf att dom kan utöka antalet ledamöter från nuvarande en st till åtminstone två

Kan du förklara lite närmare med vad du menar med den meningen? I nästa mening säger du att det finns 4 ledamöter & 4 suppleanter?

stephan
2009-11-03, 23:39
Mikho skriver:

"Stämman där du blev vald på skall ha haft en punkt i dagordingen gällande ersättningar för styrelsearbete. Där skall även ersättningsnivån för suppleanter tas med, var du inte närvarande på den stämma som valde dig till suppleant?"

Beslutas verkligen vilken ersättning som skall utgå till varje styrelseledamot respektive suppleant i din förening??


I så mycket mycket ovanligt????

Det vanliga är väl att stämman beslutar ett arvode på tillexempel 5 basbelopp (42000kr cirka) till styrelsen att fördela inom sig?

Detta har diskuterats mycket i detta forum tidigare, och ingen har väl kommit med någon bra ide hur en styrelse skall fördela arvodet rättvist.???

Polstry
2009-11-04, 04:24
Ang om ekonomi är drivkraften så är det inte alls så, just därför jag skrev att föreningen styrlsen kan kompensera/visa uppskattning genom som jag nämnde låna lokal eller liknande.

Tyvärr så krockade årsmötet då jag blev vald med annat uppdrag och hade kommit överrens om att komma en liten stund senare men då var allt avklarat redan.

Hade jag varit ledamot istället så hade jag fått vara med när beslut tas, då hade man fått höra argument för/emot, nu samlar man in fakta och engagerar sig en fråga, sen har styrelsen ett extra möte där beslut tas som man inte ens får vara med på.

Det jag lite försöker få fram är att suppleant är en post mellan stolarna. Man får inget arvode, har ingen rösträtt, man är inte en del av styrelsen, som att vara barn och titta på när dom andra leker men inte får vara med.

Som ny suppleant är jag inställd på att se och lära men som mikho skriver så ska man få ersättning för det jobb man lägger ned, och i mitt fall skulle inte jag kräva mycket, utan som jag tidigare skrivit typ låna lokal etc då jag lagt ner jobb och tid på styrelsens uppdrag.

Därför tycker jag det vore bra så som det är i mikhos förening, ledamöter och suppleanter har samma ersättning då man ofta lägger ned lika mycket jobb.

Till sist ska jag förtydliga det ang antalet ledamöter, i dagsläget består styrelsen av ordf, vice ordf, sekr och en ledamot samt fyra suppleanter. Man kanske kunde ha ökat på antalet ledamoter istället för så många suppleanter.

Gusten
2009-11-04, 09:10
Inget hindrar att även suppleanter får vara med och dela på arvode.

clabbe
2009-11-04, 10:50
Jag instämmer med Gusten. Ett stämmobeslut om arvode som får fördelas fritt inom styrelsen innefattar rätten att de en del av det till suppleanterna. De är ju också invalda i styrelsen fast de har lite lägre "rang" än ledamöterna.

clabbe
2009-11-04, 10:51
Till sist ska jag förtydliga det ang antalet ledamöter, i dagsläget består styrelsen av ordf, vice ordf, sekr och en ledamot samt fyra suppleanter. Man kanske kunde ha ökat på antalet ledamoter istället för så många suppleanter.

Er styrelse har fyra ordinarie ledamöter. Tre stycken har dessutom en viss titel men de är ledamöter likväl.

clabbe
2009-11-04, 10:54
Hej
Jag är suppleant i en styrelse, jag har inte varit det länge så därför har jag en fråga som rör min post. Jag deltar på styrelsemöten och får ersättning för detta. Det jag undrar är hur mycket arbete man kan kräva av en suppleant utöver mötena då man varken är med i styrelsen, inte har rätt till varken arvode eller bestämmande rätt.

Jag har blivit tilldelad ett flertal uppgifter som jag tycker styrelsen själva ska lösa i första hand, samtidigt som man beslutat att inte betala ut någon ersättning längre då någon i styrelsen lägger ner mycket tid i något projekt (läsa av elmätare) eller något som förbättrar fastigheternas skick(målningsarbeten).

Vad är rimligt?

Jag förstår inte hur du menar. Du säger dels att du får ersättning för deltagande i möten, dels att du inte har rätt till arvode. Kan du förtydliga?

Du har visst bestämmanderätt, men bara vid frånfall av en ordinarie ledamot. Då kan du träda in i ledamotens ställe.

Det är olyckligt om du som suppleant inte får vara med i hela beslutsprocessen dock. Ska du träda in och fatta beslut har du rätt till att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut.

Polstry
2009-11-04, 11:51
Då har man lärt sig något nytt det där ang ledamöter, tackar.

Jag får en ersättning på dom möten jag går på, ingen ersättning för den post jag har. Övriga har ledamöter har en årlig ersätting för den post dom har (jag har för mig att det rörde sig om ca 10-15´per år) plus ersättning för mötena de deltar i.

Jag ska föreslå så som flera av er har det att även suppleanterna får ersättning även om det inte blir så mycket så känner man sig lite mer värd och att man ligger mer på "deras" nivå. Det blir lite utanför känsla som det är nu.

Skönt att höra andras åsikter om detta så man slipper gå och "grunna" själv.

Admin
2009-11-04, 12:15
En suppleant bör inte få någon ersättning annan än mötesersättning.

Det enda läge där suppleanter ska ha ett arvode är om stämman beslutat om specifika uppgifter för suppleanten (som sedan protokollförts i stämmoprotokoll) eller om föreningens stadgar (mot all förmodan) säger detta.

Är det så att det finns uppgifter som styrelsen behöver lämna över till suppleanten så får antingen suppleanten själv välja om suppleanten vill utföra dessa uppgifter utan speciell ersättning eller om suppleanten vill tacka nej.

Är det så att styrelsen inte mäktar med uppdraget utan att uppgifter fördelas på suppleanter så har föreningen gjort fel genom att välja för få ledamöter.

Det är då styrelsens skyldighet att klargöra detta för medlemmarna.

Som suppleant är det din uppgift att klargöra för stämman hur det fungerar i styrelsen och att du utför arbete i stället för att bara fungera som suppleant.
Sedan är det stämman som tar beslut - baserat på de för detta relevanta och korrekta uppgifter som stämman förses med - om supplantens ersättningar och ev. arvode.
Styrelsen har inget med detta att göra.

Styrelsen kan heller inte inte ge dig några förmåner för det arbete du utför!
Det ligger utanför styrelsens behörighet!

Att ha 4 suppleanter är kanske inte rimligt, men å andra sidan så är det normalt inte något som skadar på något sätt.

En suppleant får inte - som i ditt fall - uteslutas från några möten.
En styrelse som gör på detta sätt är en för föreningen farlig styrelse!

Se även;
Suppleant delta i styrelsearbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10785)
Antal ledamöter i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12326)
Hjälp mig att utreda valberedningen/styrelsens funktion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12184)
Krävs extrastämman för att välja ny ordförande? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10781)

stephan
2009-11-04, 16:09
Ditt sätt att resonera avseende suppleanters ersåttning för styrelsearbete kanske är som det skulle fungera om det inte handlar om bostadsrättsförengar.

Men dit har vi en mycket lång väg att vandra.

På det sätt som framförallt HSB har lärt ut att bostadsrättsföreningar skall fungera skall suppleanten ha betalt för det han gör som betraktas som styrelsearbete, och så fungerar det nog i de flesta HSB föreningar idag?

Blanda sedan in ett annat kärt ämne som diskuterats på andra trådar är det dubbla styrelsearvodet vicevärsersåttning som många lurar till sig av framförallt orsförandena i föreningarna.

Ett "smart" sätt att lura medlemmarna, och som godkäns utan stämmobeslut.

När jag gjorde statistiken visade det sig att det även fanns en del suppleanter i styrelsen som fick både styrelsearvode samt vicevärsarvode.

För annat än naturligt styrelsearbete????? Nej så är det inte, utan bara rent och skärt lurendrejeri, helt godkänt av HSB att man får göra.

Polstry
2009-11-04, 18:02
Det var ett sånt här uttömande svar jag var ute efter, tack igen admin.

Några frågetecken bara, extra styrelsemöten då en specifik fråga ska behandlas har jag alltså också rätt att delta i?

En annan fråga ang ersättning, det har i föreningen funnits en möjlighet till att få en ersättning (typ 100:-/h)då man gör förbättrande åtgärder på fastigheterna eller då man lägger ned extra mycket tid på något uppdrag. Är det något som är vanligt i andra föreningar och är det något man skulle kunna använda för att ersätta suppleanten då han gör något större uppdrag.

Hur ser du tex på att en suppleant är brandskyddsansvarig?

MikHo
2009-11-05, 07:01
Mikho skriver:

"Stämman där du blev vald på skall ha haft en punkt i dagordingen gällande ersättningar för styrelsearbete. Där skall även ersättningsnivån för suppleanter tas med, var du inte närvarande på den stämma som valde dig till suppleant?"

Beslutas verkligen vilken ersättning som skall utgå till varje styrelseledamot respektive suppleant i din förening??


I så mycket mycket ovanligt????

Det vanliga är väl att stämman beslutar ett arvode på tillexempel 5 basbelopp (42000kr cirka) till styrelsen att fördela inom sig?

Detta har diskuterats mycket i detta forum tidigare, och ingen har väl kommit med någon bra ide hur en styrelse skall fördela arvodet rättvist.???

I vår förening behandlas suppleanten på precis samma sätt som en ledamot, enda skillnaden är att vid en omröstning (i de fall där styrelsen inte varit överens) så räknas inte suppleantens röst.
De får däremot vara med på varje styrelsemöte, samma ersättning som en ledamot, mötesarvode på 350 kr (har för mig att det blev beslutat om den summan på senaste stämman) Utöver mötesarvodet delar ordförande & sekreterare på 1 basbelopp, styrelsen har därutöver 1 basbelopp att dela ut till någon/några inom hela föreningen som utfört arbete åt föreningen, behöver alltså inte vara personer engagerade i styrelsen (det har dock inte under de 3 år som denna post funnits, delats ut några pengar alls).

Jag bor alltså i en väldigt "kostnadsmedveten" förening till skillnad mot många andra på detta forum. ;)

MikHo
2009-11-05, 07:04
Hur ser du tex på att en suppleant är brandskyddsansvarig?

En suppleant kan inte vara brandskyddsansvarig

Polstry
2009-11-08, 11:49
En suppleant kan inte vara brandskyddsansvarig

Skulle du kunna utveckla svaret? Var kan man hitta info om det? jag är redan anmäld på utbildningen så måste ta upp detta på nästa möte.

MikHo
2009-11-08, 14:45
Eftersom suppleanten endast har ansvar de gånger han/hon träder in som ordinarie ledamot faller detta på sin egen orimlighet.

Däremot kan en suppleant vara delaktig i en arbetesgrupp men en ordinarie har alltid ansvaret.

Tillägg: Om stämman utser en person så kan det vara så att personen sitter både som suppleant & brandskyddsansvarig.