handdator

Visa fullständig version : Byta elleverantör som förening, går det?


BigM
2009-10-30, 22:19
Hej,
Är novis och undrar om det är lika lätt för föreningar att byta elleverantör som det är för privatpersoner?
Eller faller vi som vanligt mellan stolarna då vi varken är privatpersoner eller företag?
Så innan jag börjar ringa runt så är det bra att veta om det ens går att göra.
Är det nåt jag ska tänka på?

/BigM

stephan
2009-10-31, 00:14
Visst är det lika lätt för en förening som för en enskild att byta elbolag.

Det man kan förhandla om om är förbrukningspriserna, vilket motsvarar cirka en tredjedel av den totala elkostnaden.

Nätavgifterna har ju ett speciellt bolag i din trakt monopol på.

Skatt och moms och certifieringskostnaderna kan man inte göra något åt.

Ta in offerter och se vem som lämnar bästa pris. Begär att de som säljer förbrukningselen lämnar flera förslag.

Löpande, fast pris ett, 2 eller 3 år.

Sedan är det bara att välja och vraka.

Tänk också på att elbolagen kan "bjuda på vissa tjänster".

totiki
2010-02-19, 10:09
Har missat denna tråden.
Jag försökte byta från Fortum till Vattenfall förra året. Det var förenat med stora besvär trots att jag var ute i god tid. Fortum påstod till Vattenfall att kunden avflyttat och förde in föreningen i sina register som avflyttad. Eftersom det då inte fanns någon kund på vår adress kunde ingen flytt av leverantör göras. Sedan kontaktade Fortum oss och gav oss ett bättre pris än det Vattenfall ville ge, så vi stannade. Det tog sex månader innan de lyckats få ordning på sitt register och vi blev införda som kund igen och vi kunde få en faktura efter detta.
Det lustiga i historien är, att trots att vi inte fanns som kund inträffade inget elavbrott på hela tiden.

Nåväl, jag har nu jämfört lite förbrukning och priser för vår förening mellan 2008 och 2009. Det visar sig då att förbrukningen är densamma fast kostnaden ökat med 47%?
Vårt nya elpris var endast 2 öre högre än det tidigare. Det representerar endast 0.02% av de 47%.
Finns det någon här på Forumet som kan tipsa mig om de nya skatter, abonnemangsavgifter m m. som tillkom under 2009 som kan förklara detta?

Trötter
2010-02-19, 10:44
Har missat denna tråden.
Jag försökte byta från Fortum till Vattenfall förra året. Det var förenat med stora besvär trots att jag var ute i god tid. Fortum påstod till Vattenfall att kunden avflyttat och förde in föreningen i sina register som avflyttad. Eftersom det då inte fanns någon kund på vår adress kunde ingen flytt av leverantör göras. Sedan kontaktade Fortum oss och gav oss ett bättre pris än det Vattenfall ville ge, så vi stannade. Det tog sex månader innan de lyckats få ordning på sitt register och vi blev införda som kund igen och vi kunde få en faktura efter detta.
Det lustiga i historien är, att trots att vi inte fanns som kund inträffade inget elavbrott på hela tiden.

Nåväl, jag har nu jämfört lite förbrukning och priser för vår förening mellan 2008 och 2009. Det visar sig då att förbrukningen är densamma fast kostnaden ökat med 47%?
Vårt nya elpris var endast 2 öre högre än det tidigare. Det representerar endast 0.02% av de 47%.
Finns det någon här på Forumet som kan tipsa mig om de nya skatter, abonnemangsavgifter m m. som tillkom under 2009 som kan förklara detta?

Elpriser med alla avgifter kräver en avhandling av högre dignitet. Jag tror att beslutsfattarna tillåter dessa invecklade beräkningarna för att vilseleda oss konsumenter. Den som tjänar mest på att vi använder el är staten. Och skulle vi sluta att använda el skulle skatten på bananer öka med 10000000000% :D
Kolla länken. Här ska det vara möjligt att analyser elpris. http://www.konsumentverket.se/SiteSeeker/HitCounter.aspx?resid=1717226057&q=Elpriser&il=sv&hitnr=5&url=http%3a%2f%2fwww.konsumentverket.se%2fGlobal%2 fKonsumentverket.se%2fF%25C3%25B6retagare%2fF%25C3 %25B6r%2520handlare%2520-%2520f%25C3%25B6retagare%2fDokument%2fjamforprisel _feb.xls&uaid=D918A679E65BC88D94098EE38E76AB65%3a38352E3233 302E3231362E3637%3a5245707706765562904

totiki
2010-02-19, 12:20
Mmm. Jag ringde och pratade med dom. Och det har inte tillkommit några nya skatter eller avgifter under 2009 som kunde förklara detta. Men tidigare felaktigheter från Fortums sida återbetalades under 2008 vilket drog ner räkningen, men inte förbrukningen. Det förklarar inte allt men de 47% kan nog mer än halveras enbart p g a. detta.
Men skall jag lägga ner arbete på att räkna ut detta genom att fördela beräknade förbrukningar på rätt ställe under de senaste fem åren. Då kommer det att kosta mig och min privatekonomi mer än vad förening kan tjäna på det totalt. Så jag får väl nöja mig med att nuvarande förbrukning och kostnad överensstämmer med verkligheten.