handdator

Visa fullständig version : Får BRF/styrelsen kräva intyg (våtrumsintyg) från renovering av badrum?


Nils
2009-10-29, 18:43
Vilka lagar och regler gäller egentligen för en BRF? Jag har för mig att det är BRL samt föreningens stadgar.

Vår förenings styrelse har fått för sig att ställa krav på renoveringar av ytskikt som de enligt varken BRL eller stadgar har rätt att göra. Specifikt gäller detta ett krav att man måste anlita en behörig tätskiktsinstallatör när man renoverar badrummet i sin lägenhet. Jag menar dock att tätskiktet hör till ytskiktet och ytskiktet ansvarar medlemmen för enl BRL o stadgar.

Jag kan förstå att om man på stämma eller motsvarande beslutar sig för att föra in ett sådan krav i stadgarna. Men man kan väl inte bara hux flux skriva ner detta på ett papper och skicka ut det och sedan gäller detta. Jag menar om tätskiktet utförs fackmannamässigt så borde väl vem som helst få lägga det. Eller?

Det verkar lite farligt att styrelsen helt plötsligt kan få för sig att komma med krav som inte ligger inom deras ansvarsområde.

j.a
2009-10-29, 19:28
Bostadsrättsföreningen har rätt att ställa krav på att arbetet utförs fackmannamässigt, föreningen äger huset och även ytskikten formellt sett.

Föreningen saknar dock möjlighet att kräva att en viss typ av entreprenör skall utföra arbetet.

Om styrelsen fattar ett sådant beslut eller inte har mindre betydelse eftersom föreningen inte har någon möjlighet att lagligen verkställa beslutet.

Henric Lellky
2009-10-29, 21:11
Ja, det är riktigt. Att det ska vara fackmannamässighet utfört avser arbetets kvalitet och utförande, inte att bostadsrättshavaren nödvändigtvis måste ha anlitat någon entreprenör som gör det.

Om man själv gjort underhållsarbetet så kan man själv också skriva ett intyg att det är fackmannamässigt gjort. :1:

Skulle det uppstå en skada på grund av ett felaktigt underhållsarbete så är det ju ändå bostadsrättshavaren som får ta det ekonomiska ansvaret för skadan gentemot föreningen och grannarna, oavsett om det har utförts av någon fackman eller inte.

En styrelse bör inte kunna förbjuda bostadsrättshavarna att själva ombesörja underhåll som man ansvarar för, förutsatt att underhållsarbetet då alltså sker på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.

Jag funderar lite på om en stämma kan besluta i frågor som ligger under bostadsrättshavarens ansvarsområde enligt stadgarna utan att föreningen då tar på sig detta ansvar. Stämmobeslut får inte strida mot stadgarna.

Admin
2009-11-02, 11:34
Som redan klargjorts kan styrelsen inte ställa andra krav än att det arbete som utförs i badrum ska vara fackmannamässigt utfört.

Det är således utanför styrelsens behörighet att utkräva vilken entreprenör som ska anlitas eller ställa specifika krav på behörigheter för den som utför arbetet. Det går alldeles utmärkt att utföra renovering av badrum på egen hand, så länge det blir fackmannamässigt utfört.

För din egen personliga del är det dock viktigt att tänka på garantier och vad försäkringsvillkor säger, när man beslutar om vad som ska utföras av vem i lägenheten.

Visst är det bra om man anlitar en behörig tätskiktsinstallatör för renovering av badrummet, men det är alltså inget krav som kan ställas av föreningen.

Det som en certifierad person inom tätskikt gör kan vem som helst göra om man bara vet vad som krävs (och det kan även vem som helst ta reda på).

Ibland får styrelser lite hybris och tror att de kan styra och ställa lite hur som helst. Alla styrelser kan göra fel, och alla styrelser gör fel. Just därför är det viktigt att det finns medlemmar som är i alla fall någorlunda engagerade och kunniga.

Se även;
Badrum renovering, kvitto saknas innan tillträde - vad göra för att minska risk? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11260)

Nils
2009-11-02, 19:25
Hur ska jag bemöta kravet från styrelsen om att behörig tätskiktsinstallatör måste anlitas vid renovering av badrummet?
Finns det något i lagen jag kan referera till?
Eller hur bör jag formulera mig till styrelsen?

Jättetacksam för alla bidrag här!

Essa
2009-11-03, 00:26
Du behöver inte referera till lag. Det är snarare så att du ska fråga styrelsen i din förening vad deras krav grundas på.

Det som inte är uttryckligen i lag förbjudet, är tillåtet.

Admin
2009-11-04, 14:36
Många medlemmar tror att det alltid är medlemmarna som måste bevisa än det ena och än det andra, och kunna hänvisa till lagar och regelverk för sina rättigheter.
Och många styrelser tror tyvärr att deras ord är lag, och att det ska räcka med det.

Men det fina här är att det inte alls fungerar så.
Ställer styrelsen krav så är det också upp till styrelsen att bevisa att de har fog för sina krav med stöd i lagar och andra regelverk. Bevisbördan ligger alltid på styrelsen.

Styrelsens ord är alltså inte lag. Det enda medlemmarna ska följa är lag, stadgar och rimliga trivselföreskrifter som beslutats gemensamt av föreningen (på föreningsstämma).

Det är lite märkligt att 99,99 % av alla medlemmar gör samma misstag.
Bostadsrätter är en hel "värld" där nästan ingen ifrågasätter någonting.

MikHo
2009-11-05, 07:08
Vill styrelsen i föreningen ha ett intyg för hur badrummet i bostadsrätten renoverats så skriv ett meddelande till styrelsen där du intygar att arbetet har utförts fackmannamässigt. :D

Det är ändå ingen garanti för att det inte kan uppstå problem i framtiden. Även fackmän gör fel ibland. ;)

Nils
2009-11-12, 16:58
Så ni menar alltså att jag som bostadsrättshavare egentligen inte behöver kunna styrka att renoveringen av badrummet är fackmannamässigt utfört?

Vem avgör om något är/inte är fackmannamässigt utfört?

Tack för alla kloka svar! :6::10:

Essa
2009-11-12, 17:38
Vem avgör om något är/inte är fackmannamässigt utfört.
Jag är ingen expert här men såvitt jag vet betyder "fackmannamässigt utfört" bara att jobbet är utfört på ett bra och hållbart sätt enligt gängse bruk i branschen.

Ett luddigt uttryck som bara bedöms i efterhand om det blir problem. Ett försäkringsbolag skulle kunna vilja minska ersättningen för en fuktskada med hänvisning till att arbete ej är fackmannamässigt utfört.

För att bedöma det får man väl anlita en eller flera oberoende fackmän.

totiki
2009-12-04, 10:55
Vem avgör om något är/inte är fackmannamässigt utfört.

Om inget fel uppstår under de första 10 åren är det ett kriterie på att jobbet utförts fackmannamässigt.
Om något fel uppstår under de 10 första åren och ett försäkringsbolag blir inkopplat kommer deras besiktningsman ha avgörandet för fackmannamässighet i sin hand.

Det finns fullt med sajter, Beijer bygg bland annat och forum där byggfrågor av olika slag behandlas. Särskilt duschrum får egna subfora bygghus.se bl a. Där kan du få svar på vad som anses fackmannamässigt för alla möjliga olika byggnationer. Men något enhetligt svar går inte att ge.