handdator

Visa fullständig version : Avfallskvarn för brf lgh


tractors
2009-10-29, 10:12
I vår privata brf vill nu en medlem installera en avfallskvarn i sitt kök.
Vårt hus är från 1954 och inte stambytt. Är det ngn som har några erfarenheter? Kan vi neka? Finns det några fördelar för föreningen? Tacksam för synpunkter.

schrapet
2009-10-29, 11:10
Var ute på nätet och sökte på avfallskvarn. Den skall tydligen monteras mellan diskhon och avloppet. Maler matrester till ett fint slam står det. Det där slammet tillsammans med fett kan nog ställa till problem. Jag skulle vilja förbjuda den där grunkan i flerfamiljshus. Långa stamledningar och en massa krökar hit och dit är nog så problemtyngande redan. I får förening måste vi vart 3:e år rensa avloppen till en kostnad av ca 8000 kr och det utan att någon har den där grunkan installerad. Funderar alvarligt att BRF borde ge bidrag till den som installerar diskmaskin i köket. Diskmaskinens avloppsvatten är både starkt fettupplösande och hett.:13:/SP

Admin
2009-10-29, 13:49
Håller med Schrapet, och dessutom undrar jag om inte en avfallskvarn medför ett störande ljud som sprids vidare i ledningarna till alla grannar?

Se även;

Installera avfallskvarn i brf-lgh (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11946)

Kan styrelsen i en brf bestämma om man får installera en avfallskvarn? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11097)

j.a
2009-10-29, 19:48
Det måste vara ett sakligt motiverat beslut, jag vet att vissa kommuner tillåter kvarn och andra inte. Moderna kvarnar mal till ett mycket fint mjöl som är betydligt finare än kaffesump etc, men givet att det kan bli mer frekvent "malning" även kaffesump. Det är dock ett mycket miljövänligt sätt att transportera avfall till hantering.

Francois
2009-10-29, 23:13
En bra styrelse ska:
- undersöka för- och nackdelar
- skriva ett dokument som också innehåller ett styrelsebeslut
- meddela sitt svar till den boende
- offentligt göra dokumentet till alla medlemmar (via t.ex. föreningens hemsida)

Så gjorde vi angående luftvärmepump. Tyckte jag var bra gjort.

totiki
2009-10-30, 11:06
Frågan är väl om detta är något styrelsen skall lägga sig i överhuvudtaget?

MikHo
2009-10-30, 20:04
Frågan är väl om detta är något styrelsen skall lägga sig i överhuvudtaget?

Tycker jag att styrelsen skall ha all rätt att lägga sig i.
Nu vet jag inte i detalj hur en avfallskvarn fungerar men det kommer på något sätt att involvera områden som föreningen har ansvar för vilket gör att styrelsen skall bli involverad.

De får (kanske i samråd med frågeställaren) undersöka vilka fördelar respektive nackdelar det finns med avfallskvarn i ert hus.

Ta kontakt med fackman inom vvs !?

totiki
2009-10-30, 22:24
Tycker jag att styrelsen skall ha all rätt att lägga sig i.


Jag är inte lika övertygad om det-
Frågeställningen är dock så intressant att den kräver ett egen tråd.

tractors
2009-11-17, 06:35
Tack för alla synpunkter. Vi har nu varit i kontakt med Solna Vatten AB och även tagit del av deras "Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Solna".
Enligt deras bestämmelser är det ej tillåtet att installera avfallskvarn.
Bra - då är det problemet löst. Dessutom är våra "rörgubbar" negativt inställda
att installera avfallskvarn i ett hus med 60 år gamla gjujärnsrör (avlopp).

totiki
2009-11-17, 16:51
Börjar bli dags för relining så ni kan spola rören i framtiden.

Brfhavare
2010-04-18, 09:57
Vill själv installera avfallskvarn och det verkar som det finns mycket åsikter men lite fakta i sammanhanget.

Frågade också om ljudaspekten och lustigt nog har det nu blivit en sanning att ljud från avfallskvarnar transporteras i ledningarna.

Sett ur Stockholmssynvinkel med stora problem med sophantering i stan skulle det vara idealiskt att bli av med soporna redan i lägenheterna. I vår förening har vi problem med lukt till och från och det blir också väldigt kostsamt med sophämtning flera gånger i veckan och städning därtill.

Det är styrelsens sak att se till att huset fungerar. Sen får var och en rösta i kommunalvalet för bättre sophantering i kommunen. Dålig lukt minskar värdet i boendet och så även priset på lägenheterna.

tette
2012-08-12, 11:19
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/gront-ljus-for-miljosmart-malande_7416100.svd

"vardagsavfall i form av okokt eller kokt matavfall"
"Hushållspapper och bananskal"

Häften av dubbelt så många tycker detta är lättolkat?

Korsdraget
2012-08-12, 16:27
Jag kan berätta att det går lika bra med en vanlig stavmixer i en bunke med lite vatten.:7:

MEN, det innebär förståss att styrelsen inte kan ta ett generellt beslut. Dessutom kan inte förvaltaren göra upp avtal om % på försäljningen med leverantören och om det är HSB så drabbar det också personalkassan hos S, som ni alla vet. :8:

totiki
2012-08-13, 11:35
Som jag läser det vill man samla upp denna typ av avfall i särskilda tankar. Det skall alltså inte ut i nuvarande form av avlopp. Och det är väl bra ur återanvändningssynpunkt. Men hur många protester kommer det inte att bli när BRFerna ska betala kostnaden. Det lär väl bli någon form av avskiljning redan i huset, kanske redan från köksavloppet. Sedan ska kommunen dra ny ledning till uppsamlingstanken och slutligen ska avfallet omhändertas till ytterliggare en kostnad.
Personligen kan jag nog tänka mig att fortsätta gå ut med soporna och denna typ av avfall sorteras redan av villaägarna i Sthlmstrakten, kanske kan BRFerna göra samma sak. Trist att behöva ta kostnaden för en ny avfallsstam m m.

Matkvarn
2012-08-21, 16:41
Hej

Med risk för att begå ngn typ av formfel här på forumet så ger jag mig in i debatten trots eller om man så vill pga att jag arbetar med avfallskvarnar.
Har tidigare suttit i brf styrelser och vet hur svårt det kan vara att hitta relevant och saklig info kring olika frågor, detta gäller inte minst kring matkvarnar.

Ett exempel på hur information/desinformation kan spridas är ex SvD artikeln ovan där det skrivs att "tankmetoden kommer att användas i Norra Djurgårdsstaden". Jag har varit i kontakt med de flesta byggherrarna och ingen har projekterat ngn tanklösning. Det jag vill peka på är hur enkelt det är att det blir fel i informationsflödet...
Min övertygelse är att kombinationen avfallskvarn och tank är den absolut bästa lösningen i framtiden men vi är inte där ännu och i väntan på att så sker så ser jag avfallskvarn installerad till avloppsnätet som ett mycket bra alternativ till de andra alternativen som består av kollektiv kärl-insamling och kompostering i flerfamiljshus.

Inget system är optimalt på alla punkter och varje lösning har sina för och nackdelar, det tror jag gäller det mesta här i världen. Argumenten tenderar till att bli för eller emot och jag vill mena att svaret är mer komplext än så.

Ljudnivån/buller/vibrationer: om man väljer en bra konstruerad avfallskvarn med gummiupphängning så detta generellt inget problem. Kvarnen körs 30-60 sek //ggn och låter väsentligt mycket mindre än tvätt och tork.

Tillstånd: Vissa kommuner tillåter matkvarnar andra gör det inte. För att få/kunna installera kvarn måste det alltså vara tillåtet i resp kommun och det är brf som är huvudman gentemot kommunen och därmed ansvarar för inkopplingen till avloppet. Detta innebär att den enskilde medlemmen måste få ok från brf om installation.

Vad är det som kommer ut ur kvarnen?: När man använder rätt metod/teknik så blir det som kommer ut ur kvarnen ett mycket lättflytande slury som närmast kan liknas vid "juice med fruktkött". Det är ingen trögflytande mosliknande substans som fastnar i rören utan partiklar som är väsentligt mycket mindre än somligt annat som spolas i rören. För att få ut mest återvinning av matavfallet ska bitarna inte vara för små då de ska sedimentera i reningsbassängen. Rätt metod/teknik innebär att man inte tillför för lite vatten vid användandet samt även spolar iväg det malda genom att låta vattnet rinna 15-20 sek efter att man är klar.

Stop i rören? Med kvarnar installerade så tenderar rören vid normal användning att bli renare på insidan. Det är inte så märkligt då det malda mtrl fungerar som en transportör av det som annars fastnar på insidan, dvs fett. Det finns vissa fastigheter som har sämre förutsättning för installation men i de allra flesta fallen är rören inte ett problem pga avfallskvarn. Det största anledningen till stopp i avloppen är FETT. Detta är inte en kvarnrelaterad fråga utan helt enkelt ett handhavandefel av de boende då det förekommer att folk häller olja, smör och fett direkt i avloppet. Då blir funktionen helt enkelt sämre, mer fett fastnar på rörväggarna och till slut blir det stopp och sedan spolning. Rätt använd så minskar fettbeläggningen med kvarn då man använder kallvatten och det fett som ändå skickas ned i avloppet inte är kladdigt och fastnar på vägen.

Kärlinsamling av matsopor: det kanske inte verkar vara ngt större problem med att samla matavfallet i en påse under diskbänken för vidare transport till ett gemensamt kärl men det finns ett antal aspekter som man bör fundera över.
Lukt - ruttnande mat luktar mkt illa. Beroende på vart soputrymmet är kan detta sprida sig i farstu och trapphallar.
Kylda soprum - beroende på hämtningsfrekvens kommer matavfallet att ruttna och därmed behöva kylförvaring, detta kostar i investering och drift.
Städning - det kommer att gå sönder blöta papperspåsar med matavfall och detta kommer öka städkostnaderna alt försämra trivseln.
Skadedjur - råttor och skadedjur äter inte mald föda men väl matavfall som hamnar utanför kärlen.
Transporter i trapphus - med ökad transport av hårda plastkärl som rymmer 150-200 liter (tunga) så kommer slitage på dörrposter, målning etc att öka.
Ombyggnad av trp vägg - det är skillnad på säckvagnar för soptransport och matkärl. Dessa kan behöva ramper, automatiska dörröppnare osv för att kunna transporteras genom trapphuset - investeringarna betalas av brf.
Frigörande av yta i fastigheten - om det inte behövs ett kylt soprum i markplan så kan denna yta kanske användas till annan verksamhet/uthyrning? Alla fastigheter har sina förutsättningar och möjligheter och kanske kan ni frigöra utrymme och öka intäkter till föreningen.


Jag stannar lite här i debatten och hoppas på att det kommer många frågor och synpunkter som jag kan få möjlighet att bemöta. När man som brf har vägt för och nackdelar mot varandra är det enklare att fatta beslut kring vilket system för matavfallsåtervinning man bör välja.

I all välmening

tette
2012-08-21, 23:25
Undrar hur många styrelser i bostadsrättsföreningar som diskuterar detta ämne på sina möten, eller långtidsplaneringar (som troligen görs allt för lite).

Organisationerna HSB, Riksbyggen och SBC diskuterar inte med sina föreningar om liknande frågor heller. varför jo det ger inga "snabba cash".

Vilket egentligen inte borde vara deras uppgift, alltså att tjäna snabba cash på sina medlemmar/föreningar.

Ta sopsug som är är närbesläktat med avfallskvarnar, HSB ansvarade för massvis av sopsugar i miljonprogrammet, fortsätter i hammarby sjöstad på senare år, men något så miljöovänligt diskuteras inte. Det bara finns.
Media struntar också blankt i att skriva om negativa metoder.

Men HSB är duktiga på att då och då skriva att de uppfann tvättstugan, brevlådor och hissar.
Att detta inte är sanningen spelar inte så stor roll:16:

totiki
2012-08-29, 21:34
Jag tror inte nödvändigtvis att det är något fel med avfallskvarnar. Men nu säger Svd en sak och du en annan. Vem ska man tro på? Apropå tankar, alltså.

Om man nu ska köra ut det i det vanliga avloppet var ligger miljövinsten då? Det här som villaägarna gör, sopsorterar, renderar dom en lägre avgift. Det är väl för att kommunen gör drivgas till bussarna av det. De får dessutom en blå låda för tidningar gratis.
Ska kommunen bara höja avgiften ändå, för att det blir enklare för både oss och sopåkarna, p g a. slitage av avloppsledningarna (som är bland det mest eftersatta i de flesta kommuner i detta land). Slipas fettet bort går det hål.
Och finns det garantier för att politikerna inte kommer att kräva kostsamma specialinsatser från fastighetsägarna?