handdator

Visa fullständig version : Grannfejd i brf - Gå över gräsmatta


thomas.olesen
2009-10-29, 08:44
Vår förening och föreningen rakt över oss delas av en gräsmatta som vi äger hälften var av men dock utan någon synlig gräns.
Den föreningens styrelse består till en stor del äldre som har alldelse för mycket tid att sitta och leta fel hos andra.

Jag fick igår ett surt brev om att deras förening inte tolererade att någon sneddar över deras del av gräsmattan längre och krävde att vår styrelse skulle stoppa detta.
Mitt svar var väl i princip att vår styrelse inte har något stöd i lagen för att tala om för medlemmar vad de ska göra utanför husets gränser för våran del av gräsmatttan har de full rätt att beträda så mycket de vill.

Detta kan kännas lite som petitesser men har man inte mycket att göra så är det säker det enda lilla roliga man har.

totiki
2009-10-29, 10:09
Portalparagrafen i stadgarna upplyser om att styrelsens uppdrag i huvudsak är att se till medlemmarnas ekonomiska intressen.
Det finns sorgligt nog inget sagt om var en undre gräns, rent ekonomiskt, skall gå för att styrelsen skall anse att en nivå är uppnådd då de bör ingripa å medlemmarnas vägnar.
En förening kan anse att kostnaden för gräsfrö är en lämplig nivå.
En annan förenings styrelse kan å andra sidan anse att samma nivå är under styrelsens uppdrag och hänskjuta frågan till medlemmarnas gemensamma stämma. Då kan medlemmarna själva ta ansvar för frågan. Då slipper styrelsen agera gränsvakt.

Den första föreningen kan också överväga att betala för ett staket för att slippa springet om man anser att det är ekonomiskt försvarbart.

j.a
2009-10-29, 19:31
Den andra föreningen får kontakta den person som de anser tar "olovlig väg" över deras tomt. Det har er föreningen överhuvud inget att göra med.

thomas.olesen
2009-11-01, 06:33
Den andra föreningen får kontakta den person som de anser tar "olovlig väg" över deras tomt. Det har er föreningen överhuvud inget att göra med.

Det var det jag misstänkte men stärker att höra det från fler håll. Det är ju sällan man är ensam om att ett problem.
Tack för hjälpen...