handdator

Visa fullständig version : Styrelseledamot i valberedningen


Loellan
2009-10-26, 23:55
Kan valberedningen välja in en anhörig till en ledamot som redan sitter i styrelsen? Vi försöker hitta någonstans där det står om släktskap i styrelsen etc, men finner inget svar någonstans.

Essa
2009-10-27, 01:04
Vi försöker hitta någonstans där det står om släktskap i styrelsen etc, men finner inget svar någonstans.

Där har du nog svaret. Om det inte är uttryckligen förbjudet att sitta i samma styrelse som t.ex. sin bror, så är det tillåtet.

Och varför skulle ett sådant förbud finnas?

Admin
2009-10-27, 11:31
Ja, det är korrekt som Essa säger. Det finns inget sådant direkt uttalat förbud i lagtexten för ledamöter i styrelsen.

Däremot kan jag svara på Essas fråga om varför ett sådant "förbud" ska finnas.

Det ska kanske inte finnas något direkt uttalat förbud, men varje enskild förening får själv fundera över vilka konsekvenser det får att välja in ledamöter som är släkt med varandra.

Inte minst viktigt är det faktum att risken finns att "släkten gaddar ihop sig".
Konsekvensen kan alltså bli en icke fungerande styrelse, avhopp, etc.

Släkt, anhöriga, make/maka, någon man har förhållande med och nära vänner ska i mesta möjliga mån undvikas i en och samma styrelse!!!

Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Henric Lellky
2009-10-28, 02:52
Valberedningen väljer ju formellt inte in kandidaterna utan föreslår dem och valberedningen kan därför föreslå vilka medlemmar de vill. En bra valberedning bör dock kunna ge en bra förklaring på varför deras kandidater är goda förslag, oavsett släktskap, vänskapsband eller andra kopplingar mellan ledamöter och kandidater. Det är också en god idé av en valberedning att upplysa stämman om sådana kopplingar innan de ska fatta beslutet.

Det är alltså egentligen medlemmarnas uppgift (om man har den uppfattningen) att på stämman ifrågasätta/argumentera emot att en släkting till en styrelseledamot ska väljas in i styrelsen.

Om han ändå blir invald så besitter kandidaten förhoppningsvis tillräckligt med goda egenskaper som kan väga upp det något olyckliga att han är släkt med en sittande styrelseledamot.

Kompetens är i mitt tycke en viktigare egenskap för en bostadsrättsförening än att ledamoten nödvändigt måste vara oberoende. Dessutom så vimlar det inte med människor som vill engagera sig i sin bostadsrättsförening. Skulle det visa sig att den nye ledamoten inte kan agera som en oberoende ledamot så kan ju medlemmarna på nästa stämman avsätta honom och välja in någon annan.