handdator

Visa fullständig version : Medlemsmöte mm


Loellan
2009-10-26, 21:19
Om valberedningen vill ha ett medlemsmöte/öppet hus utan styrelsen och styrelsen sätter sig emot det, hur agerar vi då när dom hävdar sin rätt att dom också är medlemmar och får vara med på mötet?

En annan fundering vi har är;
Har vi rätt att vara med på ett styrelsemöte för att bilda oss en uppfattning av hur styrelsen arbetar. Dom hävdar bestämt att vi ej har det. Vi är dock en Riksbyggen brf
Finns det dokumenterat någonstans att vi har rätt till detta som vi kan skriva ut och ge till dom, svart på vitt?

Styrelsen gör allt för att vi inte ska få som vi vill tyvärr...

Hoppas på lite matnyttig information från detta otroligt bra forum.

Admin
2009-10-26, 22:02
Ja, man kan kanske tycka att styrelsens ledamöter inte ska kunna uteslutas från ett möte mellan valberedning och medlemmar.
I en perfekt värld så ska styrelsen naturligtvis ha lika stor rätt att närvara som övriga medlemmar.

Eftersom vi tyvärr inte lever i en perfekt värld måste man tänka logiskt.
Att styrelsen inte ska deltaga på detta medlemsmöte kan enkelt motiveras på olika sätt.
T.ex. att medlemmar inte ska behöva känna tryck från "dem som har makten".
Man kan säkert rada upp ett antal olika skäl till varför valberedningen ska träffa medlemmarna utan styrelsen, om man funderar lite.

Valberedningens rättighet att närvara på styrelsemöte
Valberedningen har självfallet rätt att närvara på styrelsemöten efter överenskommelse med styrelsen. Dock är det - som det mesta annat - ingen lagstadgad rätt.
Det går definitivt inte att motivera att valberedningen inte ska få närvara på ett eller ett par styrelsemöten. Däremot finns det mycket starka motiveringar varför valberedningen ska göra just detta.

Valbereredningens rättigheter och skyldigheter
Det finns extremt lite dokumenterat om hur det ska fungera i brf:ar.
Vad gäller valberedningens arbete så tror jag den bästa sammanställningen över detta finns på webbsidan för valberedningens uppgifter (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm).

Denna webbsida kan varje valberedningen utgå från och modifiera efter eget behag och den egna föreningens förutsättningar.

Sedan gäller det att valberedningen lyckas övertala stämman att det är dessa riktlinjer som ska gälla, och att detta beslut protokollförs i stämmoprotokollet (med valberedningens riktlinjer som bilaga). Därmed vet alla vad som gäller.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Loellan
2009-10-26, 23:49
Tack för ditt svar admin!

Admin
2009-10-27, 11:24
Varsågod, och jag kan bara understryka vad Totiki redan nämnts i andra trådar;
det är valbereningen som bestämmer hur valberedningen ska arbeta, styrelsen har inget att säga till om detta.

Men för att en valberedning ska kunna fungera effektivt krävs riktlinjer för valberedningen.

Eftersom såväl lagar/lagstiftare, regering/riksdag/makthavare och stadgar samt bostadsorganisationer mer eller mindre helt glömt bort den kanske viktigaste delen av en bostadsrättsförening (valberedningen) så måste varje enskild förening själv ta fram detta regelverk (naturligtvis gärna med utgångspunkt från mitt förslag).

Loellan
2009-11-21, 15:38
Vi i valberedningen har skrivit om möte med medlemmarna på lappar som vi delat ut till föreningens medlemmar men då inte till styrelsens medlemmar;

"Valberedningen informerar

Snart dax för årsstämma 2010 och vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i föreningen.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs delägarnas) engagemang för att kunna fungera.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Det gäller bl.a. att kompetensen i föreningen utnyttjas på bästa sätt.

Det handlar om Din ekonomi !!!

Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och träffa valberedningen den bla, bla november när vi har öppet hus i föreningslokalen. Klockan bla,bla

Vi bjuder in Dig för diskussion som skulle kunna tänka dig att engagera dig i vår förening.

Varmt Välkommen!"

Vidare har vi också skrivit vem som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar nästa år enligt mandattiden.

Vi tycker att styrelsen själv borde ha insikt att inte närvara på detta öppet hus. Tyvärr har det blivit tjafs om att de ej har fått lapp i brevlådan och tänker nu komma iaf.

Vidare så har vi fått (höra) av en styrelseledamot att det florerar en lapp i föreningen om att avsätta valberedningen och att det är folk som skrivit på?

Vad ska vi göra?
Vi tänker som så att vi ska ha is i magen och köra på som vi tänkt och strunta i vad som händer runt omkring. Man kan väl för böveln inte avsätta en valberedning utan att stämman är med och bestämmer om det. Sen har vi faktiskt på alla sätt försökt att sköta detta på bästa sätt då vi vet sedan tidigare år att det fungerat uruselt!

Det är ju inte annat än att vi förstår att styrelsen vill oss illa. Styrelsen upplever det som mycket motgångar nu när styrelsen ej kan vara med och påverka hur valberedningen sköter sitt uppdrag och när ordförande inte kan vara med och bestämma vilka som ska väljas in i styrelsen.

MikHo
2009-11-21, 16:28
Ni kan inte hindra styrelsemedlemmarna att närvara vid detta möte eftersom även de är medlemmar i föreningen och kanske vill anmäla att de tänker ställa upp för omval.

Däremot får de inte under mötet yttra sig som styrelsemedlem utan som "privatperson"/medlem.

Valberedningen kan endast avsättas genom extrastämma.

Loellan
2009-11-21, 17:13
Tack MikHo för ditt svar. Alltid nyttigt att få höra en annans åsikt om saker och ting.

Vänligen