handdator

Visa fullständig version : Bygglov friggebodar i brf?


Kjell Olsson
2009-10-26, 08:07
Är det rätt att byggnadsnämnden ger bygglov i efterskott för fem inglasade altaner samt fem friggebodar eller strider detta mot lagen,Ex att man skall likabehandlas samt att den enskilde medlemmen inte skall ha ekonomiskfördel av detta,placeringen är dessutom på vår allmänna platsmark. //Kjell

totiki
2009-10-26, 09:13
Byggnadsnämnden lyder inte under BRL utan är en politisk nämnd. De brukar tillstyrka allt, med arbetstillfällen som motiv.
Att föra en process mot den politiska ordningen skulle jag bestämt avråda ifrån.
Däremot kan du överklaga till Länsstyrelsen och därefter till Kammarrätten. Båda dessa instanser "brukar" rätta sig efter lagar och regler i större omfattning än de politiskt valda.

Jag kan inte uttala mig om detta specifika fall, utan ovanstående är ur ett mer generellt perspektiv.

Kjell Olsson
2009-10-26, 11:28
Byggnadsnämnden lyder inte under BRL utan är en politisk nämnd. De brukar tillstyrka allt, med arbetstillfällen som motiv.
Att föra en process mot den politiska ordningen skulle jag bestämt avråda ifrån.
Däremot kan du överklaga till Länsstyrelsen och därefter till Kammarrätten. Båda dessa instanser "brukar" rätta sig efter lagar och regler i större omfattning än de politiskt valda.

Jag kan inte uttala mig om detta specifika fall, utan ovanstående är ur ett mer generellt perspektiv.


Tack för svaret //Kjell

stephan
2009-10-28, 09:50
Hittade denna fråga under ett annat ämne.

Jag förstår inte själva frågeställningen.

Styrelsen kan inte bevilja bygglov utan måste söka av kommunen.
En styrelse kan söka kan söka generella tillstånd för tillexempel altanbyggen.

"Är det rätt att styrelsen ger bygglov i efterskott till fem friggebodar samt lika många inglasade altaner?en annan sak att nämnas är att fyra av dessa fem har styrelsen själva.Till vår bostadsrätt så tillhör ca 10m2 men det flesta ca 55st av 99 har ca 150m2 som igentligen är vår gemensamma tomtmark.Det är väl inte heller rätt utan att vi får betala för denna del. Jag själv har 150m2 som jag trodde ingick efersom ingen sa någon annat //Kjell"

Här finns lite att läsa om bygglov för Friggebodar, (undrar när de skall döpas om)?

http://www.boverket.se/Sok/?quicksearchquery=friggebodar
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=41493
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=12061
http://www.coventgarden.se/Friggebodar%20och%20bygglov.htm
http://www.omboende.se/Bygga1/Gora-mindre-tillbyggnader-/Friggebod/

Kjell Olsson
2009-10-28, 23:12
Frågan är ju att styrelsen har gett ett muntligt bygglov som saknar förankring av byggnadsnämnden men här har man lovat att bevilja dessa i efterskott och frågan är då om man inte behöver ha ett beslut om detta på årsstämman då alla fem friggebodarna står på vår gemensamma mark. //Kjell är Hittade denna fråga under ett annat ämne.

Jag förstår inte själva frågeställningen.

Styrelsen kan inte bevilja bygglov utan måste söka av kommunen.
En styrelse kan söka kan söka generella tillstånd för tillexempel altanbyggen.

"Är det rätt att styrelsen ger bygglov i efterskott till fem friggebodar samt lika många inglasade altaner?en annan sak att nämnas är att fyra av dessa fem har styrelsen själva.Till vår bostadsrätt så tillhör ca 10m2 men det flesta ca 55st av 99 har ca 150m2 som igentligen är vår gemensamma tomtmark.Det är väl inte heller rätt utan att vi får betala för denna del. Jag själv har 150m2 som jag trodde ingick efersom ingen sa någon annat //Kjell"

Här finns lite att läsa om bygglov för Friggebodar, (undrar när de skall döpas om)?

http://www.boverket.se/Sok/?quicksearchquery=friggebodar
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=41493
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=12061
http://www.coventgarden.se/Friggebodar%20och%20bygglov.htm
http://www.omboende.se/Bygga1/Gora-mindre-tillbyggnader-/Friggebod/