handdator

Visa fullständig version : Förråd i brf, ändring


frågvis
2009-10-19, 18:49
Jag läste en tidigare diskussion om ändring av förråd, men i mitt fall ser det lite annorlunda ut. Jag köpte en lägenhet för några år sedan och då ingick det 2 förråd (står även i kontraktet). Nu har styrelsen sålt ut vindsvåning för att några av de boende ska kunna göra etagelägenheter (vilket jag absolut inte motsätter mig eftersom det höjer värdet på fastigheten och vi får in mer pengar via hyran).

Det jag däremot inte accepterar är att de tar dem utan någon som helst kompensation. Motiveringen var att det inte är den enskilda boendens sak/rätt att bestämma om förråden. Det har även tidigare varit så att förråden varit ojämt fördelade. Extra förråd har därför byggts till och vissa av oss har blivit av med.

Min fråga är; Har föreningen rätt att omfördela förråden utan att åtminstone samtidigt kompensera de som blir av med utrymme?
Jag köpte en lägenhet med två förråd och att ta ett av dem låter för mig lika dumt som om de skulle säga att de "tyvärr" måste ta en del av utrymmet vid hallen/garderoben eftersom det är enda sättet att kunna installera en hiss.

Gusten
2009-10-19, 19:48
Avses med "kontraktet" överlåtelseavtalet mellan säljaren och köparen ?

Elller står det även i upplåtelseavtalet (bostadsrättsavtalet) att det till lägenheten hör två förråd ?

bostadsrättsinnehavare
2009-10-20, 19:50
Man har alltså gått in i ditt förråd utan ditt medgivande? En polisanmälan borde här vara befogad.