handdator

Visa fullständig version : Frågor angående medlemskap i BRF


Stefan K
2009-10-19, 08:15
Jag har några funderingar kring medlemskap i BRF:
1. Kan man vara medlem i en förening utan att stå som ägare till bostadsrätten? Alltså om jag står som ägare till en bostadsrätt, kan då min sambo (som är skriven på samma adress) också vara medlem om man ansökt om detta till föreningen?
2. När man säljer en bostadsrätt, träder man automatiskt ur föreningen då? Eller måste man skriva ett utträde som medlem i bostadsrättsföreningen?

Henric Lellky
2009-10-19, 22:36
Stefan K >>

1. Ja, förutsatt att stadgarna inte säger annat.

2. Egentligen borde man begära utträde i samband med att man flyttar och vill lämna en förenings medlemskap, men eftersom man normalt endast är medlem i en bostadsrättsföreningen med anledning av att man bor där så brukar det i princip inte behövas något särskilt utträdesdokument (fråga föreningens styrelse om de behöver en sådan vid avflyttning).

MikHo
2009-10-19, 23:52
2. Egentligen borde man begära utträde i samband med att man flyttar och vill lämna en förenings medlemskap, men eftersom man normalt endast är medlem i en bostadsrättsföreningen med anledning av att man bor där så brukar det i princip inte behövas något särskilt utträdesdokument (fråga föreningens styrelse om de behöver en sådan vid avflyttning).

Precis som Henric skriver brukar detta gå med "automatik" när mäklaren skickar in köpekontraktet så brukar där ingå dokument för utträde av säljare och ansökan från köparen.

Admin
2009-10-20, 13:54
2. När man säljer en bostadsrätt, träder man automatiskt ur föreningen då? Eller måste man skriva ett urträde som medlem i bostadsrättsförningen?

Här kan man fråga sig varför utträde inte sker med automatik från HSB-organisationen??? Om man inte talar om för HSB att man lämnar dem som medlem så behåller HSB dina pengar för tid och evighet !!!

Det kan krävas av brf:ar att medlemmen skriver under ett utträdesbevis för utträde ur brf:en.

Francois
2009-10-20, 14:21
Bostadsrättslagen säger:
11 § En medlem som inte har någon bostadsrätt i föreningen kan utträda ur föreningen och får av orsak som anges i stadgarna uteslutas ur denna.
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem.
Detta gäller inte om bostadsrätten upphört på grund av att det hus i vilket lägenheten finns har övergått till en ny ägare.

Admin
2009-10-20, 14:40
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem.

Så står det i bostadsrättslagen.

Om man inte har någon andel i någon bostadsrätt i föreningen så är man med denna lagtext per automatik ej längre medlem (utom i de fall föreningens styrelse av okänd anledning låter medlemmen stå kvar som medlem, via muntligt eller skriftligt godkännande).

Därmed blir alla dessa utträdesbevis som cirkulerar från mäklare såväl som från bostadsorganisationer helt överflödiga.
Onödig, meningslös, tids- och kostnadskrävande pappersexercis... till ingen som helst nytta för någon!

Notera också att det därmed är skillnad på utträde ur en brf och utträde ur HSB.
Utrrädet ur brf:en sker automatiskt, men ingen lag och inga stadgar gör samma sak för medlemskapet i bostadsorganisationen (HSB)!

mäklare
2009-10-21, 00:11
14 §14 §14 §14 §14 §