handdator

Visa fullständig version : Borgenär som inte vill vara borgenär längre - konsekvenser för medlem i brf?


primary
2009-10-16, 16:18
Vi har en situation som är helt ny för oss. Vi har en medlem som beviljades medlemskap för ett par år sedan med borgenär, då medlemmen hade betalningsanmärkningar.

Nu har borgenären hört av sig och vill inte vara borgenär för medlemmen längre. Vad bör vi göra då?

Då det aldrig har varit problem med medlemmen, kan vi bara ta bort borgenären och lita på att det fortsätter att fungera smärtfritt?

Ska vi göra ny kreditupplysning för att se om situationen är annorlunda idag?
Ska vi begära att medlemmen skaffar en ny borgenär? Om medlemmen inte kan göra detta - vad gör vi då?

Är det någon som har erfarenhet från ett fall som detta?

totiki
2009-10-16, 17:57
Vad gäller saken?
Har föreningen gett medlemmen lån? Eller gäller det årsavgiften?

Gäller det ett lån kan inte borgenären bara kliva av ifall den vill.
Gäller det årsavgiften har ni väl ett avtal med borgenären. Vad säger det?

Generellt. Har det fungerat hittills så är det väl den erfarenhet föreningen har av medlemmen. Vågar föreningen lita på sina erfarenheter eller inte? Om inte, vad hjälper en UC?

Gusten
2009-10-16, 18:27
Borgensman kallas den som vill dra sig ur. Föreningen är borgenär avseende årsavgiften.

Banken kräver ju ibland en borgensman för att bevilja lån.
Jag visste inte att även föreningen kan ha en borgensman men det kanske den kan ?

För övrigt har väl medllemmen visat att han han sköter betalningarna
så det finns väl ingen anledning att fortsätta att kräva borgensman.
Det kanske t. o. m. finns någon annan medlem som sköter betalningarna sämre ?

MikHo
2009-10-17, 14:15
Lättaste är att kontrollera i avtalet, står det att det krävs en borgensman för att medlemskap så ligger skyldigheten på den boende att ordna fram en sådan.
Alternativet är annars att förhandla om avtalet med Bostadsrättsföreningen.

Har den boende skött sig exemplariskt under dessa år kan man överväga att helt enkelt släppa på kravet om borgensman.
Slutar den boende med att sköta sig så får föreningen så klart försöka lösa situationen då.

Henric Lellky
2009-10-17, 19:53
primary >>

Jag tolkar "för ett par år sedan" till att vara åtminstone 2 år och om den boende har gjort punktliga betalningar under hela denna perioden så tycker jag att detta indikerar på att risken att just denne boende inte kommer att vara lika duktig framöver är på ungefär samma nivå som med vem som helst av de andra boende.

Därför håller jag med totiki, Gusten och MikHo att ni här skulle kunna släppa på kravet med borgensman.

primary
2009-10-21, 16:37
Jag kanske uttryckte mig oklart. Den boende har en borgensman gentemot föreningen för årsavgiften, och det är denne borgensman som vill inte vill vara borgensman längre för den boende. Den boendes ansökan om medlemskap i föreningen och överlåtelsen av bostadsrätt skulle inte ha godkänts utan en borgensman vid det tillfället den boende köpte sin bostadsrätt.

Jag håller med er i erat förslag, tänkte mest om det kunde bli något strul, plus att det är en intressant fråga, för vi är säkert inte den enda föreningen med boende som har borgensmän.
Det ska bli mycket intressant att se vad Riksbyggen tycker om detta, vi har styrelsemöte i morgon så vi kommer ta upp frågan då.

j.a
2009-10-23, 20:09
Eftersom ett beviljat medlemskap endast kan upphöra på de grunder som framgår av BRL (utebliven betalning, allvarliga störningar m.m.) saknas möjlighet att kräva något annat av medlemmen.

Henric Lellky
2009-10-28, 02:59
primary >>

Även om j.a. här har rätt i vad han/hon säger så handlar frågan inte om att vräka någon från föreningen vad jag har förstått, utan om att ändra på ett villkor som behövde uppfyllas för att den boende skulle bli godkänd som medlem. Det är alltså fullt möjligt för föreningen att i efterhand släppa på detta krav.