handdator

Visa fullständig version : Valberedningens objektivitet i brf


Marcus
2009-10-15, 12:41
I vår bostadsrättsförening består valberedningen av två personer som har innehaft sin position i 15 år.
Det finns starka kopplingar mellan valberedningen och vissa personer i styrelsen som vägrar släppa greppet. Därmed riskerar föreningen att missa en möjlighet till att få in nytt blod i styrelsen med nya tankar och idéer.

Valberedningen har en viktig roll att fylla vid tillsättning av ledande positioner i föreningen och är på så sätt en maktfaktor. Men om valberedningen bara föreslår personer som är "ja-sägare" så blir föreningen givetvis lidande.

Nu undrar jag om det finns några riktlinjer för hur länge en valberedning ska sitta alternativt (smarta) förslag på hur man byter ut en valberedning?

Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Essa
2009-10-15, 23:33
Såvitt jag vet finns inga regler om hur länge samma personer får vara valberedare.

Valberedningen har dock inte monopol på att föreslå kandidater, det får vilken medlem som helst göra. Du behöver då stöd av tillräckligt många medlemmar.

Man kan också skriva en motion om stadgeändring avseende valberedningens uppgifter. En del bra idéer kan man nog få från Admins förslag till heltäckande stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm) här på forumet.

Henric Lellky
2009-10-17, 20:04
Marcus >>

När kopplingen mellan styrelse och valberedning inte längre uppfattas som oberoende av varandra så tappar valberedningen helt och hållet sin legitimitet, då har jag mycket hellre en förening utan valberedning.

Men om det inte går att göra så som Essa föreslår (att föreslå alternativa styrelseledamöter på stämman) så är det nog enklare/effektivare att få in flera och nya personer i valberedningen. Därefter kanske oberoendet kan återskapas alternativt så blottas beroendet och de sociala kopplingarna för de nya valberedarna som då kan informera stämman om behovet av "nytt blod" i styrelsen.

En valberedning måste inte vara överens. Har man olika uppfattningar så har man, det är ju därför man brukar välja in fler än 1 person i dessa organ.