handdator

Visa fullständig version : Ansvar.


totiki
2009-10-14, 11:54
Styrelserna har ju ett stort ansvar gentemot medlemmarna. Men även det omvända ansvaret är lika stort.

Det kan faktiskt gälla även på detta forum. När man blir medlem bör man fylla i faktarutan om sig själv och sin förening. För om man inte vill hjälpa till med att få sitt eget problem belyst på ett så objektivt sätt som möjligt så kan ju t ex. inte jag räkna med att ni vill vara till någon hjälp med er förening. Och som jag förstår det är det detta forums primära uppgift: att få föreningarna att fungera bättre.