handdator

Visa fullständig version : HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön


Admin
2008-03-22, 06:55
Hur mycket ska en VD för en kooperativ organisation ha i lön?
Innan löneförhandlingen förra året hade HSB Malmös VD ½ miljon kronor mer om året än Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt, i lön.

Se lön för VD:ar och arvoden för styrelser inom HSB (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm).

Ändå räckte inte detta. Han ville girigt ha mer, och det hela slutade med att han fick gå.

Michael Carlsson ny VD
Nu har HSB Malmös styrelse indikerat att de vill tillsätta t.f. VD Michael Carlsson (och VD för Sundsfastigheter) som ordinarie VD för HSB Malmö.
(Redan den 25/1 2008 kunde vi läsa följande i SKD; "Vi ska söka efter en ny vd men samtidigt har Michael Carlsson många av de egenskaper vi efterlyser, säger Maj-Britt Thulin". Sedan har styrelsen även i försiktiga ordalag antytt sina planer på HSB Malmös webbplats, även om de flesta säkert har missat detta.)

Vilken fantasilön kommer han att få?
Vilken lön och diverse ersättningar/förmåner har han idag?
Vilka skelett har han i garderoben?

Ska styrelsen få chansen att göra om sina misstag?
En styrelse som låtit en VD få 2 miljoner kronor i lön kommer naturligtvis att fortsätta i samma anda, om de blir omvalda, och ge den nya VD:n en orimligt hög ingångslön. Sedan kommer han säkert att göra som förre VD:n och snabbt se till att höja sin lön med hjälp av medlemmarnas surt förvärvade pengar.

Vågar medlemmarna anförtro till samma styrelse som begått de allvarliga misstag som begåtts, att ännu en gång utse VD?

Ansvaret för detta vilar nu på fullmäktigeledamöterna!

Styrelsen ger ordförande fria händer att dela ut alla medlemmarnas pengar till VD:n
Styrelsen hade gett styrelsens ordförande (med täta kopplingar till VD:n, även privat) fria händer att fortsätta höja VD:ns lön utan begränsningar. HSB Malmös styrelse vill inte offentliggöra löneavtalet mellan styrelseordförande och VD som tecknades under föregående år. Till medlemmarna basunerar HSB Malmös styrelse ut att de nu har en nyfunnen öppenhet i styrelsen gentemot medlemmarna och att de arbetar medlemsinriktat. Att göra som styrelsen och försöka dölja avtalet talar emot detta.

Varför vill styrelsen dölja VD-avtalet för medlemmarna?
Styrelsen har för vissa utvalda nämnt att de kommer att "läsa upp" avtalet på årsstämman (delar av det). Men något är lurt med detta! Vad har då styrelsen för skäl att inte publicera avtalet som det är? Kanske avtalet i stället var bra för medlemmarna, och nu försöker styrelsen vinkla avtalet som stöd för deras sida i konflikten med VD:n och styrelseordföranden?


Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)

schrapet
2008-04-07, 18:16
När jag läste detta tyckte jag det lät bekant. Var nere en stund i arkivet och fann detta som jag sparade undan för en massa år sedan. Läs det som om det var 1997. Informationen kommer från Svensk Hyresanalys gamla hemsida som tyvärr inte finns längre.

Riksbyggens nyligen avsatte VD Ralf Hultberg, får en fallskärm på drygt 11 miljoner kronor fram
till pensionerringen. Den nye VD:n Jan Nygren, som en gång i tiden var ett statsministerämne,
får inte överta Hultbergs månadslön på 175 000 kronor. Han får nöja sig med enbart 110 000 kronor.

Ralf Hultberg sade sig vara tagen på sängen då styrelsen avsatte honom. Men det fanns de i
styrrelsen som retade sig på hans månadslön. Den var svår att motivera för medlemmarna i Byggnads,
Elektrikerförbundet och Målarförbundet, som tillsammans med Kooperativa förbundet och Kommunal
är de största ägarna i Riksbyggen.

Fram till 60-årsdagen (i december 1998) så ger Ralf Hultbergs fallskärm honom 3,7 miljoner kronor.
Därefter får han 70 % av sin månadslön i pension fram till han fyller 65 år, vilket ger 7 350 000
kronor. Tillsammans blir detta drygt 11 milj kronor. Jan Nygren, som alltså har en månadslön på 110 000
kronor, får behålla 65 procent av sin lön när han blir pensionär vid 60 års ålder.

HSB agerar numera aktivt, som ett led i att försöka tvätta bort rykten om pampstyre, för att hjälpa
sina krisdrabbade föreningar ...


Nå, vad har hänt under de senaste 11 åren vad beträffar synen på ersättningar inom intresseorganisationen ? Inget ! Forumet har fullt med exempel så att man storknar. Slutligen vill jag avsluta detta inlägg med några rader från :

Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen.
/SP

Admin
2008-04-09, 17:45
Ja, och det är rätt lustigt att medan VD:ar, chefer, anställda, styrelser, etc ser till att skaffa sig höga arvoden, löner och förmåner så ska fortfarande idag vissa kategorier inte ha någon kompensation alls för det arbete de lägger ner. T.ex. justerare, rösträknare, ombud för HSB Riksförbund, etc.

Och de som är mest emot att de som lägger ner tid och kraft ska kompenseras för detta är ofta de som har har högst betalt/de högsta arvodena.

Det rimmar illa.
Varför ska vissa kategorier ha orimligt mycket när andra ska ha inget alls?

Allt baseras på det bristande engagemanget bland medlemmarna. Det finns ingen medlemskontroll, och det utnyttjas tyvärr av dem som inte kontrolleras.

Att medlemmar t.ex. bara accepterar att årsredovisningarna är utformade så att det inte ska kunna gå att kontrollera något är helt orimligt. Men är det någon som reagerar mot detta?

Goran
2008-04-19, 18:12
Det är lätt att använda sig av andras pengar som i detta fallet ( medlemmarnas ) men det mest anmärkningsvärda är att det finns förtroendevalda personer som blir så fartblinda att man beslutar att ge en person denna fantasilön. Som sagt var det är lätt att betala med andras plånböcker. En styrelse som agerar på detta sätt även om det är i HSB Malmö bör ju självklart se sig om efter andra uppdrag-omedelbart.