handdator

Visa fullständig version : Ingen yttranderätt för egna motioner!


Admin
2008-02-20, 23:43
HSB Malmös styrelse har nu informerat mig att för de motioner som jag skrivit till HSB Malmö så kommer jag inte att få yttranderätt på årsstämman den 26 april 2008.

Jag kommer alltså inte att ges möjlighet att varken;

Försvara mina motioner, eller
Förklara, förtydliga och utveckla mina motionerOch ingen kommer att få ställa frågor till mig om mina motioner till stämman.

Skrämmande !!!

Och detta är den styrelse som säger sig vilja satsa på "mjuka värden", vara öppen och "medlemsinriktad".

:mad:

Se även följande inlägg;
Subversiv verksamhet inom HSB Malmö - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=850)

Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showtherad.php?t=4)

stephan
2008-02-21, 07:30
Ja, vad ska man säga när man läser detta?
Sanningen att HSB är den vidriga organisation, som fler och fler inser?
Hur länge skall HSB kunna "leva på gamla lagrar"?
Jämför man tillexempel HSB:s agerande till denna stämma med fotboll, skulle det kunna bli att i nästa match får domaren inte döma frispark?


Det värsta med detta är att då skulle det skrivas i varenda tidning i Sverige om den matchen, men om HSB:s borttagande av demokrati m.m, kommer väl inte ett ord i pressen?

Admin
2008-02-21, 08:05
Jo, det är ganska svårt att se detta som något annat än ett allvarligt rättsövergrepp i ett land som säger sig vara demokratiskt och av en organisation som också gärna vill utge sig för att vara demokratisk.

HSB Malmös tolkning av lagen känns en aning snedvriden.
Enligt lagen (och samtliga författare i ämnet) så ska alla som skriver motioner ha rätt att försvara och utveckla dessa.
Enligt HSB Malmös stadgar så har alla medlemmar i regionföreningen motionsrätt till årsstämman. Därav att HSB kan ta ut en varierande summa i medlemsavgift (för närvarande 250 kr per år för en brf-medlem i HSB Malmö) eftersom en medlem i en brf per automatik också är medlem i HSB:s regionförening (inom Riksbyggen fungerar det tydligen lite annorlunda).

Men får inte enskilda medlemmar yttranderätt till HSB Malmös årsstämma så återstår ingen annan möjlighet än att klandra detta fullmäktigesammanträde så att hela stämman måste göras om. Att hela stämman då måste göras om beror på att ett antal av motionerna är kopplade till ordinarie punkter i dagordningen.

Varför vill HSB Malmös styrelse göra denna fråga så komplicerad?
Vem tjänar på detta (utöver dagens styrelse)?

schrapet
2008-02-21, 15:41
Jag är ingen beundrare av intresseorganisationer. Min Brf gick ur Riksbyggen för några år sedan och personligen tycker jag det räcker med motioneranden i Brf:s
egen årstämma. Detta forum kan nog på sikt uträtta mer än några HSB motioner som ej speciellt berör den egna föreningen. //SP :18:

Admin
2008-02-22, 10:36
Jo, det är riktigt. Som privat Brf slipper man vara beroende av en huvudorganisation, och det finns onekligen vissa fördelar med detta. Som medlem i HSB m.fl. är man dock ganska beroende av huvudorganisationen. Nog en hel del mer än vad de flesta tror. Inte bara hur denna organisation hanterar ens pengar, utan även hur huvudorganisationen påverkar sin egen brf i olika frågor.

Så jag tror att det är ganska viktigt för oss som är kvar i HSB/Riksbyggen/SBC att försöka påverka huvudorganisationen i rätt riktning.

HSB Malmös styrelses inställning till att enskilda medlemmar inte ska få yttranderätt till sina motioner är särskilt anmärkningsvärd med tanke på att HSB Malmös stadgegrupp tagit fram ett förslag på stadgeändring där det uttryckligen ska stå i HSB Malmös stadgar att en motionär (oavsett om man är fullmäktigeledamot eller "vanlig" medlem) har yttrande- och förslagsrätt. Hur styrelsen (som själv ingår i denna stadgegrupp) då, för mig specifikt, kan motsätta sig det stadgeförslag som man själv varit med om att ta fram är för mig obegripligt.

Det är i och för sig inte styrelsen som bestämmer vem som ska få yttranderätt eller ej, men stämman brukar göra som styrelsen säger.

Jag kan nu bara tillägga att jag fått ett positivt besked från HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, där han faktiskt inte instämmer med HSB Malmös styrelse i denna fråga (vilket jag tidigare gjorde en förhastad slutsats om). Kent-Olof Stighs åsikt är att stämman ska ge motionärer yttranderätt.

Jag tror att Kent-Olof Stigh kommer att bli mötesordförande på HSB Malmös kommande årsstämma, så det är ju en uppenbar fördel om han som mötesordförande har en demokratisk inställning i denna fråga, som fullmäktigeledamöterna får ta del av.

j.a
2008-02-23, 16:02
Återigen, SBC är inte kooperativt som Riksbyggen och HSB. OBS! Föreningen kan vara medlem i SBC men det är inget som har med stadgar o annat att göra.

Admin
2008-03-14, 15:05
Återigen, SBC är inte kooperativt som Riksbyggen och HSB. OBS! Föreningen kan vara medlem i SBC men det är inget som har med stadgar o annat att göra.

Jag är inte riktigt säker på att jag hänger med här, så jag undrar vad detta var kommentar till?

Det är riktigt att SBC inte är kooperativt uppbyggt som HSB och Riksbyggen, vilket t.ex. innebär att det inte finns någon motionsrätt för SBC-medlemmar till SBC.
Men vad menar du med att det inte har med stadgar (eller annat) att göra att föreningen är medlem i SBC?