handdator

Visa fullständig version : Styrelsens moraliska skyldighet att informera köpare om vattenskada i brf


Marcus
2009-10-13, 22:47
I vår förening inträffade en vattenskada på tredje våningen som drabbade (förutom den vållande) de båda lägenheterna under på plan 1 och 2. Försäkringsbolagen blev informerade och allt drogs igång enligt gängse rutiner.
Det blev bekräftade och dokumenterade skador i samtliga 3 lägenheter som efter cirka 6-7 månader var återställda i sitt skick.

Efter ytterliggare 3 månader så beslutar sig lägenhetsinnehavaren i lägenheten på plan 2 (under den som orsakade översvämningen) för att sälja sin lägenhet.

Har styrelsen någon (moralisk) skyldighet att informera om liknande skador som vår förening drabbades av till de potentiella köparna, eller ligger ansvaret helt på säljaren?

Till saken hör att lägenhetsinnehavaren som avyttrade lägenheten är oskyldig och har blivit drabbad av en översvämning med allt merarbete det medför.
Om styrelsen skulle informera om vattenskadan och därmed försvåra affären hade det varit som att strö salt i såren. På så sätt hade föreningens ansvariga gjort sig extremt impopulära hos den person som ville avyttra lägenheten.

Henric Lellky
2009-10-14, 00:46
Jag tycker att styrelsen har en moralisk skyldighet att informera potentiella nya medlemmar om de skador som nyligen har uppstått i och omkring lägenheten, men det ska förstås göras på ett balanserat och sakligt sätt så att man inte "skrämmer iväg" den potentielle nye medlemmen.

Den lilla tveksamhet om köp som kan uppstå hos en köpare på grund av vetskapen om skadan bör uppvägas av det positiva i att få information om lägenheten man överväger att köpa. Man får inte heller glömma att köparen kommer att bo i lägenheten och att det är bäst att köra med "öppna kort".

Att säljaren har uppfattningen att detta kommer att förstöra dennes försäljningsmöjlighet är tråkigt för denne, men jag ser ingen anledning till att mörka skadan.

Francois
2009-10-14, 09:18
Jag håller inte med att styrelsen ska informera köpare om skador som förekommit tidigare i bostadsrätten. Däremot ska styrelsen svara på frågor från potentiella köpare, och då ska styrelsen inte ljuga, utan styrelsen ska säga precis som det är.

Styrelsen kan inte ta en aktiv del i försäljningsprocessen och söka varje köpare och informera. Det är upp till köparen att ringa styrelsen och ställa frågor, anser jag.

Sedan borde större problem av olika typer som drabbar föreningen vara synliga i årsredovisningen, och därför behöver dessa överhuvudtaget inte informeras om till köparna av lägenheter.

j.a
2009-10-14, 09:34
Jag håller med. Det är vanskligt för styrelsen att lägga sig i enskilda överlåtelser, det kan i värsta fall leda till att styrelsen krävs på ekonomiskt ansvar.

Däremot bör man förstås svara på frågor om en potentiell köpare kontaktar styrelsen, men faktum är att styrelsen inte har någon skyldighet att informera "tredje man" om vad som har hänt/inte hänt i föreningens verksamhet (utöver årsredovisningen).

totiki
2009-10-14, 09:36
Anser ni också att skador av denna typ (t ex vattenskador) och dess åtgärder bör skrivas in i verksamhetsberättelsen?

Henric Lellky
2009-10-14, 15:12
Vad jag menade var att om potentiella köpare kontaktar styrelsen och frågar om lägenheten så ska man informera om skadan. Jag menade inte att styrelsen skulle kontakta dem som funderar på att köpa lgh i föreningen.

Om det ska skrivas in i verksamhetsberättelsen beror på den ekonomiska omfattningen av skadan. Styrelsen tar upp de ekonomiska händelserna som är av större vikt i redovisningen.

totiki
2009-10-14, 15:26
Jag anser att skador som förekommit under verksahetsåret bör skrivas in i förvaltningsberättelsen. Särskild upplysningsplikt utöver det anser jag inte föreningen har. Men givetvis ska styrelsen svara ärligt på frågor och inte försöka glida undan.

Alla fastigheter genomgår under årens lopp diverse olika faser, stambyten, vattenskador, renoveringar, tillbyggnader o s v. Det är liksom det liv fastigheter lever. Utöver detta så kan det finnas vanskötsel, eller motsatsen.

Normalt är det ingen som flyttar in i en hyreslägenhet som frågar efter vad som tidigare hänt i lägenheten. Någon kan ju ha dött under olika omständigheter den ena värre än den andra.
Normalt är att samma attityd råder i BRF:ar.

Sedan gäller olika omständigheter för den som ska flytta in. En mahognyallergiker kanske gärna vill veta om det funnits ett båtsnickeri i fastigheten, en mjölallergiker-ett bageri, o s v. Sådana personer kan ha ett stort intresse för hur ventilationen fungerar. Andra som har svårt att gå kan vilja veta om det ofta är stopp i hissen.

Har det förekommit vattenskador kan det vara värt att veta när dessa skett och ifall de är fackmannamässigt åtgärdade. Sådant bör skrivas in i förvaltningsberättelsen. Men de flesta läser bara den senast publicerade årsredovisningen och vet ändå inte vad som skett under tidigare år. Får en styrelse en särskild fråga från en presumtiv köpare angående vattenskador kan det finnas reell grund för denna person att bli upplyst om detta. Inte bara vad som skett det senaste året utan även för ett antal år innan detta.

En styrelse får heller inte vara så undfallande att man svarar att man inte vet, för att man inte vet, utan ska ta reda på svaret åt den eventuella köparen. Styrelsen har ju tillgång till alla verksamhetsberättelser i föreningens historia.

mäklare
2009-10-14, 20:03
Om felet är avhjälpt så existerar inte felet längre och det finns inget att informera om.

Om det är ett generellt fel som återkommer titt som tätt eller en pågående skada borde föreningen rent krasst ha en underhållsplan och informera om kommande renoveringar i fastigheten och där tillhörande ekonomi/finansiering med eventuella avgiftsförändringar.

totiki
2009-10-16, 14:57
Jag förstår hur du tänker, mäklare, och kan hålla med dig i stort sett.
Det hindrar inte att både fastigheten och föreningen har en historia som bör dokumenteras. Av den anledningen anser jag att skador i föreningen bör skrivas in i förvaltningsberättelsen.
Därigenom kan man gå tillbaka och på ett enkelt sätt kontrollera frekvensen på t ex. vattenskador. Ökar frekvensen på exempelvis trycksatta ledningar så börjar det bli dags att byta dessa.

På detta sätt jobbar ett seriöst servicebolag. Då håller man en loggbok i varje pannrum på hur ofta och hur mycket vatten man tillför värmesystemet. Hur ofta man byter glödlampor. Ja man skriver in allt man utför för att det är så man håller koll. Glödlampor kan verka lite småaktigt men om samma glödlampa går sönder med hög frekvens kan det tyda på jordfel som i sin tur är en eventuell brandrisk.

Det är väl upp till varje köpare att avgöra om de anser att ovanstående snarare är ett mått på hur seriöst föreningen sköts, istället för att se det som en brist som får dem att avstå från köp.
På precis samma vis kan säljaren och föreningen betrakta det hela.

bostadsrättsinnehavare
2009-10-20, 19:54
Finns ju ingen som helst skyldighet att informera om något som inte längre existerar.

Henric Lellky
2009-10-20, 23:09
Återställningen av själva skadan i badrummet existerar förhoppningsvis fortfarande... och vissa fel visar sig inte förrän efter en viss tid.

Det är bland annat därför som många entreprenörer lämnar garanti en tid efter arbetets utförande.

Detta var dessutom ett exempel där skadan hade uppstått i en annan lägenhet, om jag inte förstått fel, vilket kan vara nyttig information att få för en nyinflyttad.