handdator

Visa fullständig version : Försäljning av hyresrätter överklagas - Göteborgs-Posten


Admin
2009-10-12, 23:20
Allmännyttan i Kungälv vill sälja hyresrätter. Det strider mot stadgarna, anser en hyresgäst som överklagat till länsrätten.
Stiftelsen Kungälvsbostäder äger ett 80-tal radhus i fastigheten Brandriskan. Bostäderna har varit till uthyrning i över 30 år, men nyligen beslutade fullmäktige säga ja till försäljning.
Enligt stadgarna har stiftelsen till ändamål "att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter för upplåtande av hyresbostäder".

82 miljoner kronor ligger avsevärt under marknadspriset för jämförbara fastigheter. Stiftelsen gör en årlig förlust på närmare två miljoner kronor per år, anser oppositionspolitikerna i Kungälv.

De regerande allianspartierna har en helt annan syn på försäljningen:
- Initiativet kommer från hyresgästerna. Det är chockerande att hyresgästföreningen vill stoppa en försäljning där över 80 procent vill ombilda till bostadsrätt, säger kommunalrådet Anders Holmensköld (M).

Kommuner får inte sälja till underpris
Stiftelsen Kungälvsbostäder "får icke avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av drätselkammaren och Kungl. Bostadsstyrelsen", står det i stadgarna från 1949.
Länsrätten får nu avgöra hur detta ska tolkas. Numera finns varken drätselkammare eller Kunglig Bostadsstyrelse.
All försäljning av kommunal egendom till underpris är att betrakta som otillåtet statsstöd, enligt EG-fördraget.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.223196-forsaljning-av-hyresratter-overklagas)