handdator

Visa fullständig version : Kan styrelsen göra anspråk på altan i brf?


Arn
2009-10-11, 10:08
Kan en styrelse besluta att en altan inte längre tillhör lägenhetsinnehavaren för att den inte står omnämnd i upplåtelseavtalet?

Lägenheten är utrustad med en altan som är inhägnad av staket och avskärmad med insynsskydd mot grannen, samt på- och avstängningsknapp för elektricitet som finns inne i bostaden.

Motivet är att alla i brf skall kunna använda den.

Det ska sägas att nackdelarna för lägenhetsinnehavaren vida överstiger fördelarna för övriga medlemmar om altanen bli allmän plats. Sannolikt blir lägenheten omöjlig att sälja dessutom.

Länkar inlagda av Admin;
Uteplats och balkong - utemiljö brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10501)

Anlägga uteplats på föreningens mark (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8905)

Uteplats/altan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10567)

Uteplats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11943)

"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)

Styrelsens rättigheter och skyldigheter mot medlemmar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11847)

Byggnationer av nya altaner/uterum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11613)

Gemensamma grönytor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9873)

Uteplats utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)

Innergård ges av styrelsen till en medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3125)

Rätt att göra på tomt till bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10580)

Gusten
2009-10-11, 20:10
Lägenheten kan redan vara mer svårsåld genom att det inte hör någon
uteplats till bostadsrätten enligt upplåtelseavtalet.
Något en mäklare troligen är skyldig att informera en köpare om.

Det bästa kanske vore om man tar ett stämmobeslut om att upplåta
mark till medlemmen och sedan ta in i upplåtelseavtalet att uteplatsen
hör till lägenheten. För detta krävs att samtliga röstberättigade samtycker
till att föreningens mark upplåtes med bostadsrätt alternativt 2/3-majoritet
och hyresnämndens godkännande.

Jonte_1953
2009-10-23, 14:08
Om föreningen skall upplåta altanen till en bostadsrättshavare skall (BRL 1 kap 4 §) skall det ske mot ersättning (insats). Förhoppningsvis en insats som motsvarar värdeökningen för den berörda lägenheten. Vid ändring av en lägenhets insats gäller (BRL 9 kap 16 § p2) att samtliga som berörs skall ha gått med på det. Om föreningens kostnader fördelas efter insatsens storlek kommer övriga lägenheter att få en lägre årsavgift eftersom lägenheten med altan kommer att betala mer.

j.a
2009-10-23, 20:06
Eftersom uteplatsen inte ingår i bostadsrätten är det rent tekniskt du som gör anspråk på ytan som är gemensam.

Om du nyligen köpt bostadsrätten och detta förhållande inte upplystes om vid överlåtelsen skulle jag iaf försöka kräva säljaren på ersättning motsvarande uteplatsens mervärde.