handdator

Visa fullständig version : Lån tagna av förening för finansiering av lägenhetsköp


Joey
2009-10-09, 14:18
Får en styrelse besluta om att ta extralån på fastigheten i syfte att finansiera en av medlemmarnas köp av en av bostadsrätterna i samma förening?

Ett sådant förfarande medför att, i slutändan, de övriga medlemmarna är med och betalar ränte- och amorteringskostnader för en av medlemmarnas bostad.

Hur fel är det på en skala från "olämpligt" till "lagvidrigt"?

Tilläggas kan att det endast var den aktuella lägenhetsköparen samt dåvarande styrelsen som kände till affären. Övriga bostadsrättsmedlemmar samt nuvarande styrelse var ovetande.

Tack så mycket för svar och ge gärna förslag på hur man skulle kunna gå tillväga för att reda ut situationen!

Gusten
2009-10-09, 15:08
Vad menas med att föreningen finansierar en av medlemmarnas köp
av bostadsrätten. Har föreningen lånat ut pengar till medlemmen för
att medlemmen inte själv har kunnat få ett banklån beviljat ?

Joey
2009-10-09, 15:23
Hej Gusten!

Föreningen har utökat sin belåning på fastigheten och pengarna har getts till köparen, som i förlängningen getts till säljaren. Ingen av medlemmarna i föreningen (ja, utom den som tog emot pengarna samt styrelsen) var medvetna om "dealen".

Köparen av bostadsrätten får med stor sannolikhet belåna lägenheten högre (nu är den ca 50% belånad).

Jag har inte kollat i stadgarna, men dylikt förfarande syftar ju inte direkt till "föreningens medlemmars bästa".

totiki
2009-10-09, 15:50
Det verkar jättekonstigt.
Finns det ett avtal mellan föreningen och den som tog emot pengarna? Vad säger i så fall det? Han måste väl betala räntor och amorteringar till föreningen i sådana fall.

Om han inte får banklån kan han väl inte belåna lgh? Menar du att föreningen ytterliggare kan/ska belåna lgh åt honom?

Oavsett vilket är det underligt att föreningen ägnar sig åt ett sådant förfarande. Finns ett avtal emellan parterna behöver det inte vara lagstridigt. Men frågan är om föreningen får ägna sig åt finansiell verksamhet överhuvudtaget. Det beror på vad det står i föreningens registreringsbevis under verksamhet.

Aha, lägenhetsköparen var redan medlem. Det förändrar inte så mycket, men föreningen har förmodligen hans första lgh som pant för den ytterliggare. Är det fråga om en sammanslagning av lgh? Han bör få en särskild avi på räntor och amorteringar utöver årsavgiften och det måste absolut finnas ett avtal som reglerar förhållandet dem emellan. Annars är det absolut lagstridigt. Det är suspekt under alla förhållanden.

schrapet
2009-10-09, 15:59
Som vanligt har man för lite bakgrundsinformation om er förening men min
gissning är att det tidigare varit hyresrätter som bildat en BRF och att inte alla hyresgäster velat
vara med från början. Är det korrekt? Nu här en hyresgäst bestämt sig för att köpa och
tar ett lån via föreningen! I min förening som varit BRF från början så är det numera reglerat i stadgarna att styrelsen får inte teckna lån utan stämmans godkännande men så har det inte alltid varit.
När vi var med i Riksbyggen kunde styrelsen ta lån utan stämmans bifallande.:13:/SP

totiki
2009-10-09, 16:11
Schrapet. Ifall det handlade om en hyresrätt skulle föreningen ta ett lån och ge tillbaka det till sig själv, eftersom det då skulle vara föreningen som var säljare. Annars skulle det kunna vara svarta pengar för att lösa ut en hyresgäst.
Detta verkar vara en riktig röra.

Joey, det måste till korrekt distinkt info. Sitter du i nuvarande styrelse och kan kolla verifierbara fakta?