handdator

Visa fullständig version : Ordningsregler


ulrikano
2009-10-05, 15:37
Krävs det ett stämmobeslut för att ändra ordningsreglerna?
I vår relativt nya förening ligger ordningsreglerna i den s k "Bopärmen". Det står inget om att de tillhör stadgarna. Ska de då endast ses som rekommendationer? Det är först när ordnignsreglerna läggs i stadgarna som de har något värde, eller?

stephan
2009-10-05, 17:33
Det bör vara så att föreningen beslutar om ordningsregler på en stämma.

De får då mer subsatans som jag ser det. alla har ju fått "chansen" att vara med och påverka reglerna då.

Tyvärr är det nog lika sällsynt som att styrelser ser till att "uppdatera" ordningsregler.

De flesta ordningsregler i gamla föreningar handlar nog om att det är förbjudet att piska mattor på vissa ställen.

Alltså regler som var viktiga innan dammsugarens tid.

Kan någon tillexempel visa om det finns förhållanderegler avseende paraboler i föreningen.

Vilket borde finnas i de flesta föreningar, även om det tydligen inte finns några lagstadgade regler om paraboler än.
opps nu är jag utabför ämnet.....

totiki
2009-10-05, 17:50
Nej, men däremot finns det tvättstugeregler. Som det tvistas om i det oändliga. Och inte utan anledning.

ulrikano
2009-10-05, 19:33
Jag förstod nog inte, fick jag något svar på min fråga...?:12:

Essa
2009-10-05, 20:50
Jag tror det har diskuterats i den här tråden:

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7&highlight=ortens+sed

stephan
2009-10-05, 21:14
Nej det behövs inget stämmobeslut för att ändra eller införa ordningsregler.

Styrelsen kan om de känner för det skriva ordningsregler, och dela ut till medlemmarna.

Men till vilken nytta kan man fråga sig.

Jag tror inte de kan hänvisa till några ordningsregler som är beslutsfattade på detta sätt i några lägen.

totiki
2009-10-06, 09:03
Ordningsregler hör nog inte hemma i stadgarna heller.
Däremot kan man motionera om ordningsregler till stämman. Antingen kan man komma med ett färdigt förslag som stämman skall ta ställning till. Eller att stämman skall utse en arbetsgrupp som inkommer med ett förslag för stämman att ta ställning till. Det senare viset är nog att föredra.
Då får man ordningsregler med ett inbyggt tröghetssystem för ändringar. Antalet regler bör nog begränsas till minsta möjliga.

Man kan kanske också hellre tänka sig trivselregler som bättre uttrycker vad det handlar om. Föreningen får ändå inte straffa de som missköter reglerna. Om det inte strider mot gällande lagstiftning eller kommunens allmänna ordningsstadga, i de fallen skall föreningen använda sig av gällande beslutsgång.

ulrikano
2009-10-06, 09:51
Stort tack för att ni tagit er tid och svarat!

MikHo
2009-10-06, 10:48
Föreningen får ändå inte straffa de som missköter reglerna. Om det inte strider mot gällande lagstiftning eller kommunens allmänna ordningsstadga, i de fallen skall föreningen använda sig av gällande beslutsgång.


Ett exempel kan vara som i vår förening där ordningsreglerna säger att man endast får kasta sopor mellan 08:00 och 20:00.
"Bryts" dessa regler kan styrelsen gå vidare då detta "stör" andra grannar.

Vi har soprum ute på gården och kastar man glas eller metall så ekar detta, speciellt då många inte stänger dörren under tiden man kastar sina sopor.

Annat exempel som kan vara svårare att "gå vidare med" är att det i många ordningsregler står att man skall använda gångbanorna som finns men ändå genar många tvärs över gräsmattan med risk för att det blir en uppsliten gång just där. Detta är ju svårare att peka på någon specifik lag. Men visst ser det trevligare ut med en grön gräsmatta än med bruna gångvägar mitt i.

tette
2011-12-07, 17:39
Stadgar diskuteras under HSB slavkontrakt.
Jag vill här koppla stadgefrågan till ordningsregler.
Diskuterats en del i andra ämnen på forumet, men det kan aldrig bli för mycket.

Idag är det inte många bostadsrättsföreningar som har ordningsregler som uppdateras med stämmobeslut är jag ganska säker på.

Och skall ordningsregler diskuteras i styrelserna kallar man ofta på sin bostadsorganisation? Många har ju tron att de har ju sån erfarenhet HSB (1923) tillexempel.
Det jag tror mindre på är att man ifrågasätter att "hjälpen" kanske inte gynnar medlemmarna.

Kanske det skall finnas i stadgar att:
föreningen skall ha av stämman beslutade ordningsregler.

Verkar minst lika viktigt som att föreningen skall ha en underhållsplan, eller/och att föreningen måste årligen besiktigas.?