handdator

Visa fullständig version : Självdrag i lägenheten


totiki
2009-10-05, 09:35
Ett nytt problem som dykt upp under senare år, är att självdraget försämrats i äldre fastigheter som avvecklat den tidigare oljepannan. Skorstenarna har svalnat och p g a. av det fungerar självdraget sämre. Ibland kan det t o m. bildas en köldpropp i ventilationsgången som helt hindrar ventilationen.

Detta kan ha betydelse exempelvis för bad- & duschrum som då ventileras sämre än vad som är avsett, för att uppnå daglig torkning av utrymmena. Detta kan leda till mögelskador.

Även vad det gäller Radon kan det ha betydelse ifall man redan har problem med det. Nu kommer dessutom eventuellt nya lägre gränsvärden för Radon varvid detta problem kommer att öka.

Har man sysslat med att täta sin fastighet, kanske tilläggsisolerat, och därefter gått över till bergvärme eller fjärrvärme kan dessa problem komma att bli akuta efter några år. Redan fukten i utandningsluften kan ställa till med problem. Ifall den inte vädras ut utan bevaras och ackumuleras inom lägenheten.