handdator

Visa fullständig version : Kan styrelse vräka mig om jag delar ut information i brf?


sameman
2009-10-03, 23:09
Bakgrunden till min fråga är att vi i vår förening med 208 medlemmar har en styrelse som många är missnöjda med. Det finns en medlemstidning(informationsblad) med tre redaktörer där det skrivs saker som är starkt vinklade i många avseenden. Det ges föga möjlighet som enskild medlem att bemöta felaktigheter. Det jag skulle vilja göra är att dra igång en egen webbplats som alla medlemmar fick tillgång till och ge vår syn och ge möjlighet till andra också, tex lägga ut motioner som man skickat in så medlemmar i lugn och ro kan läsa om dem i god tid inför en stämma. Att dra igång en sån sak skulle säkert inte vara populärt hos vissa. Frågan är om en styrelse med laglig rätt kan hota om vräkning eller andra saker för ett sådant initiativ?

Einar
2009-10-04, 09:31
Det du anger du vill göra faller helt inom ramen för vår yttranderätt och blir en rent privatsrättslig fråga ifall någon känner sig förolämpad eller dylikt. Om denne "någon" skulle anse sig vara förolämpad i något avseende får vederbörande i sådant fall stämma dig privat.

Det du avser göra har inget med de lagar som gäller inom bostadsrättsområdet att göra. Om stadgarna mot förmodan skulle ange en sådan sak som grund för uppsägning så gäller inte den bestämmelsen, då den fria yttranderätten går långt före. Se bara till att du följer bestämmelserna i PUL (personuppgiftslagen) på den tänkta webbsidan.

På det här forumet finns mycket hård kritik mot vissa föreningar och dess styrelser. Om dina farhågor skulle vara sanna skulle många av oss vara vräkta redan. Med detta sagt så kan det inte uteslutas att styrelsen kommer hota med vräkning eller skicka uppsägningsbrev. Men en sådan uppsägning måste vara sakligt grundad och kan överklagas i hyresnämnden.

Vi har själva upplevt i vår förening att man skriftligt hotat med uppsägning för att någon varit inblandad i en privat diskussion med andra medlemmar och därvid kallat detta för "störning". Men det är bara att säga att man med glädje tar ett sådant ärende till hyresnämnden och att då kommer alla fakta komma i dagens ljus!

sameman
2009-10-04, 11:16
Det känns skönt att veta. Tack för svaret:5:

Francois
2009-10-05, 09:44
Angående PUL, riskerar du förmodligen inget om du håller dig till sanningen som handlar om styrelsens arbete. Det är i alla fall tolkningen jag gör av lagändringen som gjordes 2007.

Kolla lagen:

"Den förenklade regleringen innebär att vardaglig ostrukturerad behandling i princip får utföras fritt så länge man inte kränker den uppgifterna avser. Kränkande behandling är således fortfarande otillåten. För att avgöra om en behandling är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen.

Vid behandling av personuppgifter i regelrätta register eller andra samlingar av personuppgifter som är ordnade så att det ska bli enklare att söka efter eller sammanställa personuppgifter, till exempel databaser eller stora dokument- och ärendehanteringssystem gäller fortfarande hanteringsreglerna för alla personuppgifter i systemet."

Datainspektionen, personuppgiftslagen (http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/)