handdator

Visa fullständig version : Historien om brf Marietorp ( HSB Malmö )


Kobran
2009-10-02, 11:18
På drygt två år hann den förre detta ordföranden rasera bostadsrätts-föreningens ekonomi och det slutade inte med detta! Han blev så utsvulten av sin insats att han därefter tillika ansåg sig ha rätten att "stilla" sin hunger på bostadsrätts-föreningens bekostnad. En faktaberättelse i bästa gangstersnitt !

Förord.

Grunden till denna sorgliga historia, är baserad på fakta som bland annat är hämtat genom Bostadsrättsförening Marietorps egen årsberättelse för räkenskapsåret 080101 – 081231. Allt är läsvärt, men det som anses vara av extra viktig natur är just revisorernas skrämmande ”utlåtande” samt den motion som avser nedan angiven person! Motionen kanske inte längre finns kvar på nätet, vilket jag förstår, eftersom den är mycket intressant! Men via f.d. ordf. går det säkert att få ”köpa” ett exemplar till en hög penning på svarta marknaden. För er som vill, går det att hämta årsredovisningen på nätet. Här finns alla fakta belysta som f.d. ordf. glömde att berätta på forumet och som sedan blev sanning när man lät den förra ordföranden och hans ”anhängare” härja i ”lösa tyglar” och smörjde sitt krås på silverfat, där allt handlade om en sak, nämligen att sko sig själva, man lät suspekta boende som påstod sig kunna fastighetsbranschen sköta renoveringar och detta då tillika under HSB:s ”Panamaflagg”. Allt detta varnade bland annat just den vicevärd som fanns innan f.d. ordf. kom till, men tyvärr grasserade dålig hörsel i föreningen vid aktuell tidpunkt så många gick emot bättre vetande, vilket man idag surt får äta upp, vilket säkert den förra vicevärden bland annat gläds åt, och man kan ju bara glädjas tillsammans med honom! Eftersom han fick rätt i detta och som i så mycket annat också! I denna berättelse kommer det också att berättas hur man på mycket förnedrande och kränkande sätt betedde sig mot tidigare anställd personal och styrelse, detta tydligen med HSB bakom sig. Givetvis berättas det också om varför den tidigare ordföranden ej fick ansvarsfrihet, vilket bör vara intressant för er som läsare och debattörer.

En del av er kanske kommer att undra varför detta skall basuneras ut. Först och främst är det för att sanningen kommit i dager, precis som det varnades för! därefter är det säkert nyttigt för en del av er här på forumet som bör ta åt sig lite, och tänka efter, av denna läsning, framför allt ni som såg f.d. ordf. som en lärd man, jovisst, vad kunde han? Det kommer i berättelsen, och någon skulle ju vilja bo i ”hans förening” Samt kanske mest signaturen, ja du känner nog igen dig själv egentligen så därför behövs ingen närmre presentation av dig, som endast hade ett vokabulär som inte tillhör ett sådant här forum, men har man inte intresse för faktadebatter, varken kan man, eller skall begära mer av dig tyvärr!

Alltså att tänka efter före man uttalar sig är aldrig fel, plus att besitta kunskap, liksom att samla in fakta, som är verklighetsbaserat och därmed ej bygga upp något på lögner och hörsägen, som en del på detta forum tycks vara väldigt duktiga på!

Hoppas därför att ögonen ej tindrar lika vackert på berörda idag, när ni ser hur det gått, och att kanske ni till och med skäms en aning med tanke på era uttalanden. Så tänk först och tala sen! För mycket av det som en del av er sagt, är väldigt svårt att radera i efterhand, så se detta som en välbehövlig läxa!

F.d. ordf. egen version.

Enligt hans egen utsago var han utvald att ta hand om att styra föreningen som han och hans falanger ansåg vara totalt misskött. Tidigare styrelser och anställda som varit verksamma var en ren katastrof, eftersom dessa ej kunde styras och manipuleras, så det endast passade honom och hans falanger! Därefter blev han mycket orolig för vad som framtiden skulle ha i sitt sköte, vilket man har full förståelse för, speciellt nu när man fått alla dokument och pusselbitar att falla på sin plats. Egentligen pratade ju denna person hela tiden om sig själva och sitt sätt att manipulera sin omgivning. Men tack och lov har inte alla fallit offer för denna psykopat.

HSB:s ”Galej”

F.d. ordf. lyckades med sin ” kluvna tunga” på ett mycket skickligt sätt manipulera och dupera boende, styrelseledamöter (efter deras egen utsago), samt även en del här på forumet, icke att förglömma hans förmodligen bästa vän KIM (som man hoppas hjälper honom att tvätta såren idag när han säkerligen behöver det) samt HSB:s representant, Lennarth Andersson som tyvärr än så länge sitter kvar i den nytillträdda styrelsen, vilket man med all rätt måste ha synpunkter på. Men att dupera HSB:s ”utsända” kan ju inte ha varit svårt, problemet var bara att ingen gjorde någon upptäckt förrän efter 3år!

Lyftet för Marietorp !

De som slog larm var föreningens egna revisorer och ytterligare en vaken person i den tidigare styrelsen, vilket man måste ge dessa gentlemän en eloge för! I annat fall hade berörd person fortsatt att smörja kråset fritt än idag och hans verksamhet hade fått pågå med fritt fall, vilket hade fått konsekvenser som man inte ens vill tänka på! För innan denna ordförandes framfart fanns det både en förvaltning & styrelse samt anställda som arbetade gemensamt för ett mål! En välmående förening, och en förening som bar frukt, och där alla kände samhörighet och ett ansvar. Den frukt som idag finns är inte värt namnet ”fallfrukt” ens än en gång. Vad som också måste anses skrämmande är att HSBs ”galej” har tydligtvis under dessa år suttit och bevistat allt utan reaktion. I och för sig inte något som är förvånansvärt, eftersom man som i regel får vad man betalar för!

fortsättning följer..........

Kobran
2009-10-03, 11:30
Det är ingen skönlitteratur att läsa precis, men ack så intressant! För så går det tydligen när man låter girigheten och dess falanger och inkompetens gå emot bättre vetande.

Beträffande att anlita HSB:s jurist har jag aldrig varit med om att man direkt hjälper föreningen, utan här ser man till att skydda sina "egna" först det vill säga bland annat HSB:s representant förmodligen. Egentligen kan man tycka att sådant borde man förstå som professionell styrelse, för det är väl sådana HSB vill ha? Egentligen för att få en professionell jurist skall man anlita en sådan ute på "stan"

Sedan gällande revisonen, måste man ju ifrågasätta dem som gör den slutgiltliga "underskriften" det vill säga Bo Revision hur pass kompetent man är för sin uppgift. För att sätta sin signatur kan vem som helst göra, men att ta ett ansvar är något helt annat, i varje fall i min värld! Men som sagt fortsättning kommer att följa !!

Einar
2009-10-03, 16:06
Vi (dvs några få av oss) i vår förening har också haft många synpunkter på Borevisions arbete. Detta finns redovisat på andra trådar här.

Vad vi dessutom kom fram till är att de har varken godkända eller autkoriserade revisorer, vilket innebär att de kan inte ens ställas till ansvar inför revisorsnämnden. Upplägget är fantastiskt!!! På fråga i fjor kände inte ens Borevisions eget huvudkontor i Stockholm till huruvida då utsedd revisor från Borevision var godkänd eller autkoriserad!!! Han var naturligtvis ingetdera vid kontroll hos revisorsnämnden.

Nu fick vi genom ett styrelsemisstag på förra årsstämman åtminstone Ernest&Young här i Kristianstad som föreningsvald revisor. Autoriserad. Så nu skall vi förhoppningsvis kunna kräva lite mer, bl a att revisionen är samordnad mellan Ernest&Young och Borevision (fortfarande utsedda av HSB) och följer en fastlagd revisionsplan. Borevision kände tidigare inte ens till var man kunde få tag i den föreningsvalde revisorn och de båda gjorde revision var för sig utan samordning.

Kobran
2009-10-09, 11:38
Målet.

Den tidigare ordförandens färdriktning var utstakat in i minsta detalj. Att så fort som möjligt ta över rodret, för att själva sedan kunna göra ”kuppen” att ”leva på andras bekostnad” och omge sig med styrelseledamöter som inte vet vad det innebär att ha ansvar, och ha en valberedning som är totalt okunniga inom sitt gebit! Det enda man visade en god bild av var att kunna kvittera ut arvoden, som man måste ha sett som en välförtjänt hacka! Men som tur var har han fallit offer för ”granskning” av rättvisan, och kommer därmed förhoppningsvis också att trilla dit på eget grepp! Hade det som innan funnits kompetent & professionell styrelse hade ju detta självklart aldrig inträffat!

Den tidigare ordföranden och falangens välkända möten.

Tillträdet till styrelsen gjordes med skicklig och dyrbar hjälp ifrån både HSB och hans egen skara på 98% (som han själv nogsamt uttryckt här i forumet) dessa visade då sina skickliga kunskaper ibland annat dåligt omdöme och okunskap, för annars hade ju inte denna händelse kunnat ske! Valberedningen hade sedan olika tillställningar som kallades uppföljningar, bomöten, diskussion om ROT-avdrag etc. Ja gud vet inte allt. Möten som var i bättre klass än ”Maranatarörelsen” enligt andra boendes egen utsago. Dessa ”stunder” hölls i föreningens fritidslokal i början av 2006 för ett försök i att dupera samtliga boende. Här anlitades olika sakkunniga som det hette. Här hade då också HSB Malmö fått biljetter på ”första parkett” för att få smörja sitt krås vid det redan väldukade bord, som tidigare var uppbyggt av inte minst en mycket kompetent & professionell förvaltning.

ROT-Bidrag.

Gällande ROT-avdraget: I denna förening finns både lägenheter och småhus. Eftersom det finns småhus kan man inte som föreningen söka ROT-avdrag för dessa, utan detta faller på den enskilde bostadsrättsinnehavaren, trots att det är bostadsrätt. Hade samtliga haft begrepp om vad solidaritet innebär, hade det aldrig funnits problem, dock tillhörde den förra ordföranden och hans falanger inte denna skara, vilket ingen med sunt tänkande räknat med heller. För om så vore hade man ju sänt in ”blanketten” och därmed fått dessa pengar via sin slutskattsedel, som man därefter skulle betala in till föreningen i efterhand på ett enkelt och smidigt sätt via månadsavgiften! Som därefter hade gynnat hela föreningen, för så skall det fungera i en bostadsrättsförening med ett kompetent styre och solidariska medlemmar!

Föreningen förlorade ca: 550.000:- !!

Tack vare den tidigare ordföranden och hans falang samt HSB förlorade alltså föreningen dessa slantar, som verkligen behövts idag! Vad han och hans ”falanger” var intresserade av var att stjälpa hela sin förening vid dåvarande tidpunkt, tack vare att man inte själva hade kontanta affärer med myndigheterna! Man var rädd för behöva ta dessa ”slantar” ur egen ficka, eftersom man säkerligen hade skuldsaldon hos vår vän ”kronofogden” För om kronofogden sett dessa pengar på skattekontot, så hade de blivit ”konfiskerade” direkt! Och då hade dessa ”ljusskygga” individer fått betala ur egen ficka, vilket hade varit intressant att se hur man skulle lösa detta! Tänk om den tidigare ordföranden istället varit så tjänstvillig och berättat sanningen, men jag förstår honom, eftersom han inte vet vad sanning är, vilket nu tillika också är bevisat. Vilket givetvis även gäller hans falanger! Så, om ni som upplyfte den tidigare ordföranden till skyarna, kanske börjar bli lite ”molokna” är detta inget konstigt, utan en helt normal reaktion, för oss andra sunt tänkande individer! Undrar om HSB, Malmö tillskjutit dessa pengar, säkerligen vill man tro, allt för att få komma tillbaks.

Lovets ord.

Den tidigare ordföranden gick sedan ut och lovprisade HSB (undrar vad han fick för detta, som någon sagt tidigare på forumet ”är han köpt” Jag vet!) och predikade att allt kommer att bli billigare och bättre. Det som hände var, att allt exploderade i fantastiska summor mot de kostnader som föreningen haft tidigare, med andra ord här vilseledde han också som i så mycket annat! Här lades pengar på saker som inte stod i relation till vad som plånboken tålde, saker som absolut ej kan anses komma på första plats! Inte om man har fastigheter som har kommit upp i en ålder av ca:30år! Där annat måste anses vara av viktigare art! En professionell förvaltning likt den som fanns tidigare hade dessutom stoppat denna persons framfart i god tid! Det finns något som kallas både löpande och periodiskt underhåll, detta visste både tidigare förvaltning, styrelse samt vicevärd vad detta var!

Konsten att lyssna.

Sedan fanns och finns det ju individer som tyvärr inte har förmågan eller viljan att lyssna till två parter innan man gör ett ställningstagande, det är ju tur att sådana inte förekommer i det svenska rättsväsendet, för då hade det ju gått riktigt illa.


Föreningens ekonomi belastades hårt av den tidigare ordförandes privata inköp!

Att man som ledamot i den tidigare ordförandens professionella team låter sådant här ske måste man ju se som graverande, eller var här fler knektar inblandade, eftersom man lät händelsen bli fullbordad? Föreningen har här igenom blivit åsamkade en skada, som förmodligen kommer att ta tid att återställa, och samtliga boende får därmed förmodligen stå för ”kalaset” detta tror jag dock ej man förstått ännu, utan man tror väl som en del, ”detta fixar väl HSB” Det den här ordföranden bland annat lyckades med var att tillgodose sin egen ”hunger” (om man får kalla det så) vilket också förmodligen måste anses vara hans mål! Bland annat belastades föreningens gemensamma kassa med diverse privata inköp av tillbehör till bil, 10.000:- telefonräkning, 14000:- mobilt bredband, datorkomponenter, med mera! Och inte minst såg man till att höja arvoden utanför de gränser som var satta med mera! Kanske ett medel för att få resten av styrelsen glada?


Saknade dokument.

Utöver detta saknas protokoll, diverse viktiga underlag, detta har med största sannolikhet tyvärr blivit ”bortstädat” enligt säkra källor finns inte ens än gång dokumenten att tillgå på HSB, så här måste man ju också ifrågasätta deras professionalitet som bland annat förvaltning. Före detta ordföranden & Co har också underlåtit att besiktiga föreningens gemensamma egendom etc, etc. Så man måste ju nog säga att denna person, om någon, ”har styrt med en riktig ”järnhand” och dessutom haft god kunskap inom fastighetsbranschen, enligt egen ”svada”. Dessutom var det av vikt att ”gamla kärringar skulle hålla käft” vad som åsyftas med detta vet jag tyvärr inte. Att det saknas dokument som bland annat rör anbudsförfarande förstår man, (känsliga dokument) eftersom man anlitat suspekta individer som tillika har adress i föreningen för arbete, och tillika var en mycket god kamrat med före detta ordföranden. Gällande denna ”suspekta” individ har också föreningen fått inleda en tvist, vilket kan bli en mycket kostsam historia för föreningen! Här skall föreningen i dagarna blivit erbjuden en förlikning på ca: 175.000:- av motparten, som man förmodligen avsagt sig, vilket är att se som positivt faktiskt! För en sådan suspekt individ skall jagas i varje ”vrå” med lagens medel!
.
Slavavtal?

Han lyckades även under sitt ”gästframträdande” binda upp föreningen med avtal hos bland annat HSB, dyra leasingavtal på tvättutrustning. Beträffande tvättutrusningen hjälpte givetvis HSB till med att binda upp föreningen till händer och fötter, allt i bästa HSB anda! Här briljerade HSB:s ”förvaltare” Håkan Blix om hur mycket pengar man skulle tjäna in etc, ren lögn! som så mycket annat, så man måste ju undra hur kompetensen ser ut hos bland annat denna medarbetare! Avtalen kan och är idag garanterat svåra att nästla sig ifrån utan att få betala stora kostnader, vilket kanske ändå kan vara lönsamt att undersöka. Det har nu tillika visat sig också att de avtal man undertecknat tillsammans med HSB, Malmö har blivit minst sexsiffriga belopp alltså dyrare än vad det var att ha anställd och då tillika kompetent personal som man hade tidigare. Detta har nu erkänts!! Så du tidigare ordförande hur mycket fick du i provision??

Fler försök till att sko sig själv..

Föreningen skall dessutom utöver allt annat också ha ett ytterligare krav på den tidigare ordföranden avseende en ”vattenskada som det skulle heta” ett krav på stort belopp! En skada som enligt den förre detta ordföranden skulle åsamkats för flera år sedan, men som han underlåtit att anmäla 2008 till sitt försäkringsbolag. Varför väntar man så länge? Kan man med all rätt undra? Har det varit telefonkö hos hans försäkringsbolag? Har du haft försäkring? Jag vet svaret!! För denna Marietorps mest exklusiva ”badanläggning” vill föreningen ha en liten ”slant” på si så där 80.000:- I årsredovisningen för 2008 finns dessutom en motion bilagd rörande denna person, mycket skrämmande läsning, men dessvärre inte för mig! I denna motion talas det även om obyggda terrasser, inköp av IPOD. Dessutom skall han som finns att läsa ”fakturera föreningen med 120.000:- pga åsknedslag” Diverse upphandlingar av tvättstugor som enligt motionen skulle blivit 1000.000:- än beräknat, verkligen intressant läsning!

Avgifter till föreningen.

Intäkterna för års/månadsavgifter är ej tillfredställande. Det enda detta gagnar är ju givetvis förvaltningen som tvår sina händer, eftersom föreningen erhåller intäkterna ändå, via avräkningskonto, men icke att förglömma man får betala en mycket dyr ränta för dessa! Man ligger ”back” med skrämmande summor!

När den gamla vicevärden arbetade här, fördes det alltid en dialog med berörd part och allt gick ”nästan” att lösa. Så föreningen sitter riktigt rejält i ”skiten” idag, vilket alla boende kan tacka sin duktige före detta ordförande för. Däremot får man ju hoppas på att ”sällskapet” som röstat fram honom, också nu självmant ställer upp och reder ut denna fantastiska härva! Så vida man inte själv har en roll i deltagarlistan, vilket man tyvärr har anledning att fundera en aning över!


Det kommer mera , mycket mera.......

clabbe
2009-10-09, 15:10
Det är mycket du skriver som är "i kod" dvs man måste nog vara insatt i turerna för att hänga med. Att den myckna texten är skriven i rött gör det inte snällare mot mina ögon, och som lök på laxen har du en animerad figur som leder ögonen bort från texten.

Det kanske är som du antyder men som det presenteras orkar man inte engagera sig faktiskt.

En undran har jag över det du skriver om ROT-avdrag. Detta var alltså något som skedde 2004 eller tidigare? Jag försöker förstå när det hände som du skriver om.

Kobran
2009-10-09, 20:43
CLABBE, beträffande din fråga om ROT-avdragen så hände detta år 2005, när föreningen stod inför viktiga åtgärder, till skillnad från f.d. ordf. leasingavtal etc. Sedan beträffande hur man orkar engagera sig, så kan man ju bara se på resultatet av det tydligen redan stora antalet läsare av denna VERKLIGA berättelse till skillnad av den förra ordförandens dupering. Det är kanske till trots lite bättre att tala fakta i en lite längre berättelse än att fara med osanningar och lögner som förstör mer än det gör nytta. Och som sagt nu finns alla fakta på bordet även skriftligen som tyvärr endast fanns i muntlig verision tidgare. Hela historien utspelade sig under år 2006. Visst kan det verka lite svårt att hålla isär allt, men man skall veta att här handlar det om rena fakta som kan vara lite svåra kanske att sätta sig in i om man inte själv varit konfronterade med dem i verkligheten. Men det är bara att ställa frågor, så lovar jag utförliga och korrekta svar också, till skillnad från den tidigare ordföranden och hans falanger!

- - - - - - -

Om man "googlar" Kan man finna en intressant läsning som den tidigare ordföranden skapat för att allt skall kunna se bra ut, och att man därmed skulle vara ärligheten själv. "Han skriver här att många inte förstår att man lägger sin investering i andras händer, Nej det har han alldeles rätt i, för hade man visst vad man vet idag om denna före detta ordförande hade man nog tänkt både en och två gånger innan man satsade på denna "parhäst" Han skriver också att man lägger sitt öde, mer eller mindre i personers händer som kanske inte besitter någon kunskap, Nej tänk så rätt denna förra ordföranden hade! Nej hade man visst idag att han sysslade med oegentligheter så hade man ytterligare här också tänkt efter kanske. Men som man sår får man också skörda! Och det stämmer verkligen här:10:

clabbe
2009-10-13, 18:28
Jag skulle nog snarare säga att om den som vill säga någonting gör det på ett sånt sätt att det är svårt att läsa, både för att det gör ont i ögonen att försöka läsa texten, och för att det som skrivs är tämligen dunkelt uttryckt, så är det den som försöker säga något som förlorar på det.

Vad gäller din länk så verkar det vara "ena sidans" diskussion med andra där man inte kan se vad andra har skrivit. Inte så värst informativt.

Holger
2009-10-14, 14:03
En viktig fråga är ju vad HSB Malmö vidtager för åtgärd mot ledamoten i denna styrelse?

Vilken utbildning har han fått i etik och moralfrågor ?


Ska man berätta en historia som Kobran har valt att göra så måste man berätta hela historien och kan naturligtvis inte ta hänsyn till om vissa personer tycker att historien blir för lång och inte orkar läsa densamma.

Detta påminner om behandlingen av motioner på HSB Malmös senaste årsstämma där man ansåg att antalet var för många och texten för lång för att behandla dem enligt gängse praxis. Man brydde sig inte om innehållet i motionerna för man orkade inte !!

När det sen gäller färgen på inlägget så är det väl upp till var och en att själv välja densamma. Allt är inte svart eller vitt. Vi ska vara tacksamma för att detta forum finns, ett forum där alla får uttrycka sina åsikter. HSB Malmö har ju t.ex inget forum värt namnet. Deras hemsida innebär ju att informationen till medlemmar bestäms av en liten klick personer och där kommunikationen är enkelriktad d.v.s endast väl utvalda åsikter kommer fram. Man kan väl mer likna det med en ren och skär propaganda.

Här på forumet är det högt i tak och alla får möjlighet att framföra sina åsikter och så ska ett demokratiskt forum fungera. Förutom denna frihet så får man välja både färg på inläggen och vilken animerad figur man vill. Om detta ställer till problem för någon läsare av inläggen så är det vederbörandes problem. Själv tycker jag att denna historia om en bostadsrättsförening i HSB Malmö är så intressant och beklaglig för dess medlemmar att jag inte bryr mig om färgen på texten eller animerad gubbe.

Detta borde vara en historia som leder till eftertanke för alla boende medlemmar i bostadsrättsföreningar ingående i HSB Malmö. Framförallt med tanke på det ansvar som HSB ledamoten har när det gäller att arbeta för medlemmarna i den bostadsrättsförening där han har sitt uppdrag. I detta fallet verkar det definitivt inte ha fungerat. Ta er tid att läsa denna historia !!

Nedan följer en länk som ger mer underlag till historien om brf Marietorp.

http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?a=visa&e=2986


Jag skulle nog snarare säga att om den som vill säga någonting gör det på ett sånt sätt att det är svårt att läsa, både för att det gör ont i ögonen att försöka läsa texten, och för att det som skrivs är tämligen dunkelt uttryckt, så är det den som försöker säga något som förlorar på det.

Vad gäller din länk så verkar det vara "ena sidans" diskussion med andra där man inte kan se vad andra har skrivit. Inte så värst informativt.

Du har ju all rätt att framföra att du får ont i ögonen av texten och att inlägget av Kobran är dunkelt. Själv är jag av en helt annan åsikt.
När det sen gäller länken ovan så är det ju en länk som ger "mer underlag till denna historia " och inte en heltäckande bild.

Nog tycker jag det är informativt. Vem som vinner eller förlorar på denna historia får väl framtiden utvisa.

Jag är inte så säker som du i ditt konstaterande.

Kobran
2009-10-19, 10:51
Polisanmälan !

De krav och de planerade åtgärder som är vidtagna mot den tidigare ordföranden kommer förhoppningsvis till gagn för föreningen i slutändan. Personligen skall jag hjälpa till på mitt sätt! Vad som är ledsamt är att andra nu skall städa upp ”spillningen” vilket är det enda som finns kvar sedan råttorna dansat på bordet! Det man nu får hoppas på är att han verkligen får användning av sina fina advokatkretsar som han gjorde sken av och hotade andra med! För ett bra försvar det lär han behöva! Eftersom en stor mun och att man varit projektledare och konsultchef tyvärr inte räcker långt inför lagen. De enda personer som ”nappade” på denna vackra predikan var ju en del på forumet! Och det bör ju säga en hel del!

Fantastiska boende.

Man skall inte bortse ifrån, att det finns många personer på Marietorp som har satsat ett hårt förvärvat kapital och som då förmodligen inget annnat ville än att det insatta kapitalet också skulle vara en väl förvaltad placering för framtiden, nämligen ett tryggt och säkert och långvarigt boende! Kanske en människas största kapitalplacering och som man kanske då tillika endast gör en gång i sitt liv! Att denna investering skulle bli en god sådan har han också förstört som så mycket annat! Idag väntar nämligen förmodligen kraftiga avgiftshöjningar framöver vilket är att se som den förra ordförandens förtjänst!

Komplex ?

Som de flesta vet och förmodligen upptäckt var den förra ordföranden noga med att poängtera sin status i samhället och ville därmed, försöka visa att han skulle tillhöra toppeliten, han ville alltså framstå som framgångsrik, vilket var också ett bland många sätt för honom att dupera sina medmänniskor på. Detta kan och är att likna vid en psykopats beteendemönster. En del på forumet tyckte ju detta var en ren lovsång för örat tyvärr. Dessa till synes dåligt pålästa individer och som tydligtvis inte vet vad ordet fakta är, tyckte ju genast då, att han måste ju vara professionell, jovisst det var han, men tyvärr på fel sida av de lagar & regler som gäller i vår värld! En del debattörer på forumet ansåg också att han ville ”bara väl för föreningen” och att föreningen var misskött. Hur kunde man påstå detta utan att ha haft en dialog med tidigare styrelser, förvaltning, boende och kanske även personal och inte minst entreprenörer, för att få veta vad som gjordes och skulle göras! Om man är professionell, så ser man till att göra detta först i alla förekommande sammanhang, om inte annat för att själv kanske förvissa sig om sanningen! Det vill säga fakta som dessutom är att se som ett ledord, för personer som jag med både goda kunskaper och ett sunt tänkande har! Och givetvis skall man vara noga med att höra minst två versioner av en historia, och inte göra som en del här på forumet, endast förlita sig till den förra ordföranden!

Hotbreven.

Det påstods nogsamt av den förra ordföranden att dåvarande vicevärd skulle ha skickat ut hotbrev. Hur vet han att det var vicevärden? Det är inte så att han själva delade ut dessa brev ? Var dessa ”hotbrev” undertecknade av dåvarande vicevärd? Tyvärr inte, utan som så mycket annat skit som spreds, var och är detta också lögn! De enda hotbrev som förekommit är dikterade av berörd person själva, som han låtit andra personer underteckna, för att själva undkomma, trodde han!

Har själva fått äran att ta del av ”vicevärdens hotbrev”, som jag måste säga är utformade på ett mycket professionellt sätt, dessa brev är mycket väl genomtänkta och beskriver något som i dagligt tal brukar kallas för sanningen, och är därmed trovärdiga, tillika nu när fakta finns att tillgå. Tänk bara att denna person som skrivit dessa ”hotbrev” kunde veta vad framtiden hade i sitt sköte, en klok person måste ju tillstås. Men sanningen är ju alltid illa hörd, och så har det ju varit i alla tider, och inte minst i denna förra ordförandes öron! Alltså skulle jag gärna signerat dessa om jag fått!

Vad som kan beklagas är att det finns ju tyvärr ingen namnteckning av vicevärden på dessa underbara dokument, även kallade hotbrev, och detta hur man än vänder och vrider på dem, såvida inte den förra ordföranden skrev dit namnet i en så kallad efterhandskonstruktion, för att kunna rädda sitt eget skinn. Jag vet att dåvarande vicevärd var mycket noga och skicklig i sin yrkesutövning, och att han därför också skrev under alla handlingar som han skrev, dock under överinseende och rekommendation av tidigare styrelser!

Däremot finns dock en skrivelse som vicevärden satt sin namnteckning på, och denna skrivelse mina vänner är oersättlig! Vicevärden har bland annat i denna skrivelse noggrant understrukit vad som var att vänta, och där är man idag! Och vilket pris detta fick med sig! För att skryta måste man säga att sådana professionella personer som denna vicevärd får man leta efter! Tyvärr lyssnade ju inte falangen på detta öra vid aktuellt tillfälle! Konstigt att inte före detta ordföranden var snabb att lägga ut den på nätet? Kan det bero på att denna berättelse också var sanningsenlig? Här finns hela orsaken dokumenterad varför det gick som det gick i denna förening, och därmed det faktum man står inför idag. Allt på grund av denna persons framfart och hans ”lärjungar” Så denna skrivelse måste ju vara guld värd idag för vicevärden som häcklades av både ordföranden själva och hans lärjungar, och av en del icke namngivna personer på forumet! Men med facit i handen förstår man ju dessa ”satans underbarn” vicevärden skulle bort för han visste och vet än idag tyvärr för mycket om mycket, som nu kommer att föras fram, fast på ett sätt som inte är önskvärt av alla tyvärr, men att vara alla till lags är ju som bekant svårt om man skall uppträda korrekt! Alltså störde vicevärden syndikatet!

Hade vicevärden varit kvar hade man ju inte kunnat ”dansat på borden och smort kråset” som man nu gjort och sedan göra ett försök till springnota.

Vackra ord.

Man måste ju sedan ställa sig bakom det beröm som en person gav på forumet, när han beträffande hotbreven säger citat: ” Att detta är en person som värnar om föreningen och dess ekonomi” och att det är ett rop på hjälp! denna fras finns/fanns tyvärr inte att finna i den förra ordförandens skolböcker trots att han ville utge sig för att vara en lärd man! Och tyvärr ej heller hos en del andra som lovprisade och därmed såg vederbörande som Gud fader själv! Detta kan man endast kalla brist på omdöme tyvärr. Men denna fras klingar vackert än idag!


Fortsättning följer…………..

Henric Lellky
2009-10-19, 22:26
Kobran >>

Jag måste hålla med clabbe om att det inte är helt lätt att följa händelseförloppet vilket försvårar lite möjligheten att bilda sig en uppfattning om vad som har hänt, speciellt om man inte har någon som helst tidigare kännedom om historiken (vilket nya läsare av detta forum kanske inte har).

Själva poängen att posta denna informationen på detta forum är ju att andra ska kunna dra lärdom av det som har inträffat. :1:

Jag läser gärna mer fakta om denna historia då det verkar handla om manipulation och/eller brottslighet och sådant är ju alltid obehagligt.

Skriv som om det är riktat till okunniga läsare (mig) så att även vi kan hänga med! :1:

MikHo
2009-10-20, 00:01
Måste bara flika in som "ny" läsare gällande denna förening och dess fd ordförande.

Jag har inte läst om detta i det gamla forumet och tänker inte bemöda mig med att leta efter det där....
Därför finner jag tyvärr att Kobrans berättelse är ganska tråkig ....

Inte lätt att hänga med, jag tappar tråden ett antal gånger och har svårt att hitta "bevis" som skulle hålla i en eventuell rättegång.

Jag tror (lite) på ditt ord och skulle inte bli förvånad om det gått till som du beskriver men jag har tyvärr (och det är riktigt tråkigt) tappat intresset.

Kobran
2009-10-26, 11:27
Skribenterna på forumet.

Sedan bör man ju visa lite empati för Er som tyvärr inte förstod bättre än att tro på denna före detta ordförande, för Ni kan ju inte varit direkt intresserade av fakta, utan endast av sensationer och sladder! vilket är beklagligt, det hade varit bättre om ni tagit er tid på att undersöka fakta. Exempelvis föreslogs det ett möte, vad jag kunde utläsa men ingen ”nappade” tydligen på detta, vad det nu kan bero på, men ni är kanske ”mogna” idag, allt går att ordna? Så därför måste man ställa sig frågan, hur ni tänker och vad era uttalanden är grundade på, inte är det fakta i varje fall! En person minns man väl då med tanke på dennes vokabulär där man på ett osmakligt sätt pratade om ”fula trynen” Sådant kan bara beklagas dig, eftersom du verkligen visat vem du var, och därför vem du också är! Bland annat måste du sakna kompetens att diskutera sakfrågor. Det fanns även en person som var stor i munnen, ett bevis på ett mycket dåligt självförtroende, och en debattnivå som inte finns på denna planet samt att du tillika saknar de kvalifikationer som egentligen borde krävas för att bo i en bostadsrättsförening, samt att tillika få uttala sig i ett annars mycket seriöst och professionellt forum! och som sedan tillika inte vågar träda fram, rena rama ynkedomen. Egentligen skall man ju tycka synd om sådana individer, eftersom de nu visat riktigt rejält vilka de är, men man skall låta sådana individer ”hållas”, eftersom sanningen alltid brukar visa sig inom sinom tid, och då brukar de flesta som på något sätt visat ett bristande omdöme tvingas att gå tillbaks till sina ”hålor” och se om sina sår!


Han förlorade till slut sin ansvarsfrihet, vilket var väntat!! Och stor tack till berörda som fick bort den förra ordföranden.

Beträffande skrivelser, så har väl knappast den omtalade förra ordföranden berättat när han dikterat skrivelser där man anklagar personalen för stöld, dessa skrivelser var han noga med att själva ej underteckna, så slapp han ju själva bära ”hundhuvudet” Har han berättat att han påstår att vicevärden skall ha uppdagats att elda upp dokument och att det tillika finns rapport på detta? Denna rapport har man förgäves försökt få tag på men tyvärr utan resultat, eftersom det inte finns någon, mer än i hans egen fantasi värld, så vida inte den före detta ordföranden eldat upp den. Det vore bättre om han kom fram ur sin ”tallibanhåla” och berättade varför man ej tillstyrkt honom ”ansvarsfrihet” som han så eftersträvade, och bad om! varför han fick ”hett” under fötterna och därmed tvingades att lämnade styrelsen! Skulle verkligen vara intressant att höra honom med egna profetior berätta vilka oegentligheter han begick.


Vicevärden en mycket omtyckt och kompetent person!

Men allt är säkert den tidigare vicevärdens fel, att det gick åt fanders för den förre detta ordföranden, och om så vore, skall vicevärden ha en stor eloge för detta! Många som blickar tillbaks idag ångrar nämligen att en sådan professionell förlängd arm som den styrelsen hade, där det fanns ordning, reda och inte minst kompetens! detta fick man sedan ”surt” erkänna! Vilket kanske egentligen inte skadar en del olyckskorpar i föreningen idag, som inte sitter och kraxar direkt. Det är så att i en position som styrelsens förlängda arm finns det aldrig en möjlighet att vara älskad av alla, skulle det vara så, är icke personen kompetent för sin tjänst. Jämför med mångas ”kamrat” den förra ordföranden! Man förstår ju att det ”sved” i denne och hans falangs ögon för man inte kunde göra ett sådant arbete, och att man aldrig kom att lyckas i heller, för resultatet ser man idag av förre ordföranden och falangens ”fria och lösa tyglar


Smutskastning av entreprenörer mfl.

Den förra ordföranden undvek att berätta här på forumet att han försökt utan framgång (tack och lov) att smutskasta tidigare entreprenörer via sitt försäkringsbolag. Vid kontroll visade detta sig som så mycket annat vara en ren lögn ifrån hans sida! Istället visade det sig att just detta bolag hade endast mycket goda vitsord om Marietorp! Tack vare ett smidigt och professionellt samarbete.


Uppsägning & avskedande av tidigare personal.

Den före detta ordföranden påstod också att personalen entledigades på ett riktigt sätt, Han borde ju istället berätta vad det kostade föreningen med dubbla löner etc i ett halvt år, och andra kostnader, eftersom tidigare personal inte kunde arbeta i ett sådant förfall, och visste hur det gick när HSB Malmö skulle bli inblandade! Han borde också berätta att man låste ute personal ifrån sin arbetsplats. Utelåsningen skötte HSB:s Håkan Blix om, som påstod att han endast gjorde vad han blev tillsagd, detta tyder på att egen tankeverksamhet inte finns hos denna individ! Och att det är en ren ja sägare med andra ord sådana som HSB älskar, så man kan ”göra som man vill” Man bespottade personalen, man hotade dem, man underlät sig att utfärda diverse handlingar, detta eftersom man inte visste hur man skulle göra hette det så vackert! (detta resulterade i att berörd/a personer fick själva bland annat skriva betyg som sedan fick undertecknas av nuvarande styrelse!) Den förra ordföranden dikterade brev som gällde anklagelser grova sådana, och lät andra skriver under dessa. VAD ÄR/VAR DETTA FÖR STYRELSE?? Detta tillika med HSB och deras lakejs goda minne och omdöme! Detta klarade man av, jag skall dock ej tala om vilka slags ”fasoner” detta är att likställa med.


Predikanten.

Han predikade också att tänk er för innan ni anställer, fullt rätt, synd bara att man nu med facit i hand inte anammade detta när det gällde valet av honom till styrelsen, innan valberedningen föreslog honom! Han skriver också låt er inte duperas, också rätt, men tyvärr är han själva väldigt duktig på detta och gjorde ett försök som lyckades.


Valberedningen.

Att han kunde dupera valberedningen var ej konstigt eftersom valberedningen dels icke var att se som kompetent för sitt uppdrag och man hade många intressen gemensamt med den förre ordföranden, och sedan gjorde det ju inte saken bättre att dom blivit utbildade av HSB Malmö!. Han tyckte också att man skall ha rätt kompetens, fullt rätt, men vem talar han om egentligen? För det kan väl inte vara honom själva! För det ser vi ju resultatet av nu! Han såg även till att omge sig med en valberedning, som ”dyrkade” honom och som tack för detta fick just en ”entreprenör” som bor i föreningen förtroendet att förstöra också på sitt sätt! Denna person processar man också mot idag, och givetvis allt med HSB Malmös goda minne!


Vad ville & menade han egentligen?

Det han egentligen menade var ju att det nu visat sig att det var mycket bättre förr, då med professionell styrelse som satte de boende och dess förening och deras ekonomi i första rummet, samt att tidigare styrelser förstod och såg till att ha en professionell förvaltning som kunde sitt arbete på sina fem fingrar, sist men inte minst hade man också en personal som man alltid med ett stort förtroende kunde vända sig till. Detta är ju kärnan för en fungerande och professionell bostadsrättsförening.


Det kommer mera........

Kobran
2009-11-02, 10:45
Lite sammanfattning.

Så man kan också säga så här hade man istället ställt upp och visat det engagemang som tidigare fanns i föreningen, så hade det som hänt idag aldrig inträffat, eftersom fakta talar för sig själva! ”Men som man bäddar får man ligga” finns det ju ett ordspråk som heter” och som tyvärr passar väldigt bra in här, synd är bara att skötsamma människor drabbas. Hade det fungerat så är det ju ”olyckskorparna ” som tillsammans med sin ”kamrat” skulle dela på de skador han har åsamkat föreningen och dess medlemmar.

”Pocenten” för före detta ordföranden.

Han var också noga med att tala om att han ”var vice ordförande för 3:e gången med 98%” majoritet, visst, men 98% av vad, knappast fanns det stöd ifrån 98% av samtliga boende, utan dessa 98% var 0,98%. Tyvärr hade han lite problem med matematiken, (det räcker att läsa årsredovisningen, så förstår man). Men skam den som ger sig, han lyckades till slut ”kravla” sig upp till toppen med sin svada, och då för att få ”klubban” som han så eftersträvade! Han gjorde också uttalanden om att det ”är/var mycket pengar man ansvarade för” men tyvärr vet/visste han inte innebörden av detta uttalande, han visste ej heller innebörden av att medlemmarna som han säger gav honom förtroende, detta ord existerade inte och ej visste han vad det innebar, men förhoppningsvis ges det honom tid att förkovra sig i dessa ämnen som en vanlig människa med ett sunt bondförnuft redan kan, alltså många med mig.

Tunga bördor och dåligt ok.

Så idag vilar och vilket det skall, mycket tunga bördor på den tidigare ordförandens axlar, och jag kan bara säga att det gör honom gott! I skrivande stund håller han även på sälja sin ytterst smakfullt inredda våning, och har förmodligen kanske flytt det minerade området också, vad detta nu kan bero på, kanske har det blivit en aning varmt under fötterna? Men många av de skribenter som uttalat sig så positivt om honom tidigare och tydligen måste känna honom bättre än andra, fråga honom? Och berätta för oss andra.

Framledes.

Det man kommer att göra nu, och har gjort är att öka trycket på honom så gott man kan med belägg som det finns klara underlag för det vill säga fakta, bland annat är hans arbetsgivare underrättad och informerad om vad för slag av ”ohyra” som man har fått in i sitt företag tyvärr. Allt för att hjälpa till, så han kan få ett ännu bättre CV, man skall ju hjälpa varandra! och detta måste väl alla ni olyckskorpar hålla med om, då med tanke på vilket ”uppsving han var för sin bostadsrättsförening, där alla skulle ”hålla käft” och göra som han sa, för så har det fungerat!


Ett professionellt råd.

Så därför ett mycket gott och vänligt råd till alla boende i en bostadsrättsförening: Se till att ha en mycket väl fungerande förvaltning. Skräckexemplen finns ju att läsa om här på forumet, där allt endast handlar om pengar, men man skall inte ge något tillbaka! Få en valberedning som inte låter sig köpas med vackra ord och fagra löften, och som definitivt ej är utbildade av HSB. Och skall det ”städas” så städa bland ”topparna” först innan man ger sig på anställda, eller slår i sönder en fungerande styrelse, något som tyvärr nog inte alla förstått här på forumet, eftersom man avgudat denna person som det rör sig om! Se sedan till att ni får den kompetens och skicklighet ni söker som passar just er förening/styrelse. En professionell valberedning bör även ha en dialog med sittande styrelser, vid byte av ledamöter detta för att just få en fungerande styrelse, som känner ett engagemang för sin förening och dess boende. För finns ingen fungerande styrelse och en professionell sådan faller hela konceptet. Har man en fungerande styrelse som är professionell så trivs alla boende, och då mår också hela föreningen bra! vilket måste vara målet.

Avslutningsvis.

Utgår man ej från ovan nämnda professionella råd, kan det bara resultera i en sak, det vill säga, precis som i denna faktaberättelse. Alltså en bostadsrättsförening som är totalt körd i botten. Samt var noga med att se till så att inte bland annat namnet på denna före detta ordförande dyker upp på valbar plats! För denna figur och hans falanger skall man akta sig för! Och denna bedrövelse hade aldrig hänt på Marietorp om det inte varit för just förre ordföranden och hans ensemble!

”Summan av kardemumman”.

Vad har Brf Marietorp fått idag tack vare sin ”Gudfader”, inte det han gick ut och lovprisade på forumet 071007 #2986 i vart fall, utan det föreningen verkligen idag står inför är följande: förmodligen kraftfulla hyreshöjningar, tack vare honom! Inte mår föreningen så bra som han lovordade, allt tack vare hans dåliga omdöme och hans psykopati! Vad som däremot är rätt är att föreningen/området är idag i mycket DÅLIG kondition ur många synvinklar, och vad då detta innebär, tack vare honom! Tänk att han kunde förutspå detta. Var detta med kristallkulans hjälp eller HSB:s ”lakej” eller ”fixade” man detta tillsammans som så mycket annat? Den förre ordförandens bedömning om kompetent styrelse, vad är det? Är det styrelsemedlemmar som man kan manipulera, och boende som man dupera, precis som han ? Du och ni i styrelsen mådde skit under flera månader enligt egen uppgift ? Skitsnack! Du levde på andras bekostnad och dårars godtrohet!. Men idag mår många ordentliga boende mycket dåligt tack vare dig och det klientel du omgav dig med, speciellt när man nu också får städa upp efter din och dina falangers ”spillning?? Men nu har du valt att flytta, vad det nu beror på, kan det vara för att få loss ”kontanter” till dina ”personliga inköp? Eller är det till de 550.000:- som du med dina falangers hjälp såg till att dom aldrig kom föreningen tillgodo, listan kan göras längre ! Du nämnde mäklarna ?? Förr i tiden hade man förtryckta blanketter till hyresnämnden sa du, du måste prata om dig själv ! Hur många mäklare tror du ringer idag för att fråga varför det är som det är? Hur många boende har du förföljt unser din tid som förtroendevald ? Jag vet!! Du skrev bland annat att du tackade Börje Nilsson HSB Malmö, har du idag berättat vad du gjort för din förening ? Börje Nilsson är kanske ett stort stöd idag för dig! För denna person liksom du, är inte att se som en sanningsenlig person! Detta gäller även Håkan Blixt med flera! Du skrev att man lyft fram sanningen till ytan, här kan bara sägas en sak ! Och det är att denna individ KIM är av samma ”frösort” som du alltså en stor BLUFF!! (rentutav din tvilling) Alltså du är avslöjad riktigt rejält ! Så fortsättningsvis skall du veta att du av lagen är påpassad över allt, liksom dina falanger!

Och ett stort tack till alla som orkat och visat intresset av att endast läsa fakta! men jag är säker på att det kommer mera ”godsaker” framöver gällande denna ”lilla följetong” som givetvis också tål att granskas i dagsljus! Så vem är segraren? Jo segraren är en person som skriver den verkliga historien och inte döljer sig bakom falska fasader lögner och hot. Segraren låter sig ej heller mutas, eller på annat sätt sko sig själva på andras bekostnad, eller duperas av vackra ord och fagra löften, Segraren kan stå för både sina ord och handling! I dag är man i föreningen mycket glada och tacksamma för att skumrasket kommit fram i dagsljus, om än för sent! Så till den före detta ordföranden skall bara sägas att det nu verkligen lyfts upp till ytan vad bland annat du sysslat med under ditt gästspel på Marietorp! Och detta är bara en liten del ! För det finns mer under dina och falangens mattor!

Holger
2009-11-06, 18:46
Historien visar att vem som helst som bor i en bostadsrättsförening kan drabbas.

Det gäller alltså att ha tur och inte få in fel personer i föreningens styrelse och inte minst att undvika vissa HSB ledamöter som i detta fallet Lennart Andersson. Hur kan man då undvika detta jo, genom att ha en valberedning som vet vem man framför som förslag på förtroendevald på årsstämman samt genom kunniga och uppmärksamma medlemmar.

När det gäller HSB ledamoten så är ju frågan istället hur många Lennart Andersson finns det i våra bostadsrättsföreningar.
Är det 10%, 50% eller 90% ?

Den före detta ordföranden har ju som tur är för brf Marietorps medlemmar lämnat sitt uppdrag och vad jag förstått också området.

HSB Malmö har inte reagerat överhuvudtaget även om det ryktesvägen görs gällande att Lennart Andersson nu lämnat sitt uppdrag.
Det är väl knappast så att HSB Malmö gett honom foten. Troligen har han tvingats därtill av publiceringen av denna historia på detta forum.

Hur många fler uppdrag har han kvar i HSB Malmö ? I hur många fler föreningar sitter han som HSB Malmös representant ?
Det finns fortfarande många obesvarade frågor när det gäller brf Marietorp och HSB Malmö.

totiki
2009-11-11, 12:29
Jag förstår att den förra ordförande betett sig illa. Jag orkar inte läsa allt som skrivs och var ej medlem på forumet då det begav sig. Men...

...har allt detta ledit till något? Har han ställts till svars? Har det blivit någon påföljd? Eller är avkapningen av honom här på forumet det enda som hänt?

Katten Georg
2009-11-11, 13:09
Han är polisanmäld

Om man läser revisionsberättelsen så kan man konstatera att man en mer "oren reviosionsberättelse" får man leta efter. Det hör till saken att det är ganska ovanligt med orena revisionsberättelser eftersom man snabbt brukar korrigera eventuella saker som fångat revisorernas uppmärksamhet.
Revisionsberättelsen i detta fall är synnerligen anmärkningsvärd och torde utgöra en bra grund att stå på när det rättsliga efterspelet pågår. Till tidigare insändare i detta ämne kan jag bara säga: Läs revisionsberättelsen så begriper ni att "konstiga" saker har hänt.

En helt annan fråga är vad HSB - representanten har sysslat med under pågående konstigheter? Har HSB representanten något berättigande efter dylika malörer?

Kobran
2009-12-15, 13:42
:13: Man har tidigare kunnat se på Brf:s Marietorps egen hemsida, dock att observera att det gäller den ärliga hemsidan och inte den förra ordförandes och hans falangers sladdersida, som helt plötsligt dog ut, vad detta nu kan bero på? Fanns det inte mer att ljuga om eller, vännerna svek?

Så på deras "riktiga" hemsida som tydligen också ligger nere kunde man se att HSB:s representantens plats var "vakant" så med all rätt undrar man ju vad som hänt? Har måntro representanten insett sin "goda" kompetens och självmant lämnat posten eller har han fått den hjälp han behövde för att ställa sin plats till förfogande?

Sedan är det som "Katten Georg" säger att all dokumentation som finns och har funnits att läsa om detta hittills är mycket bra till det rättsliga efterspel som finns att vänta! Kan inte bli bättre, så att byken verkligen blir tvättad en gång för alla! Det gäller som sagt att sätta sig in i de turer som varit och som komma skall !

Till slut så vill hjag passa på att önska alla på Forumet en riktigt God Jul och ett Gott Slut på 2009 !

Goran
2009-12-31, 14:45
Efter att ha läst berättelsen om brf Marietorp så inser man ju vikten av att i en bostadsrättsförening ha engagerade medlemmar som kan uppmärksamma vad som försiggår i sin förening.

Sen behövs det medlemmar som ser till att HSB Malmö har ledamöter som inte bara finns på ett papper som i detta fallet utan verkligen tar tillvara medlemmarnas bästa.

Om inte engagemanget finns bland medlemmarna så kan denna berättelse bli verklighet i fler bostadsrättsföreningar i HSB.

Kan bara önska brf Marietorps medlemmar en styrelse och en HSB ledamot värd namnet.

Kobran
2010-01-25, 13:56
Vill börja med att tacka alla er som har och läser den här historian som egentligen inte får förekomma i en "serös" värld, och er som också förstår och förstått vilket "skumrask" den här förra ordföranden tillhör! Men med HSB som ledstjärna kan man tydligen inte begära mer. Delvis eftersom man har ju haft en professionell ledamot som endast suttit av sin tid och fått arvode för detsamma, det är inte dåligt! kanske en sysselsättning man skulle satsa på i framtiden.

Ni som önskar kan ju också Googla på Brf Marietorp, då kan ni få upp den gamla hemsidan som den förra ordföranden "stoltserade" med där han med kryptisk skrift baktalat anställda bland annat, detta är nu också ett ärende för rättvisan! Han berättade här också hur hårt han/styrelsen arbetade (säkerligen på hans egna planer) Ni kan också se vilka om han omgärdade sig med, bland annat finns här "hantverkare" som han allierade sig med, och en annan som inte passade sällskapet, denna person blev utäten och kunde därmed inte vara kvar i styrelsen. Det bästa är att ni kanske kan känna igen en del namn som man kanske skall ha lite i beaktning.

Så här på det nya året skall det också berättas att det kommer mer av intresse gällande detta och givetvis med saklig bakgrund, som det inte saknas underlag för, här kastar vi inte underlagen som den tidigare ordföranden gjorde, utan dessa kommer absolut att behövas.

Kobran
2010-02-08, 15:55
:10: Alla har kanske inte haft tillgång till revisionberättelsen. Denna avhandlar hur just Ordföranden och hans falanger skött föreningen med järnahnd. Vad som är mest förbluffande är att HSB, Malmö och dess kompetenta ledamot, deras revisorer ej slagit larm i tid, men det är ju klart det gäller att dra ut så mycket kapital som är möjligt av medlemmarna det är ju HSB:s policy idag!

I berättelsen finns att läsa citat: Föreningens ansamlade förlust har ökat. Ökningen beror till stora delar på ökade driftskostnader. Jovisst driftskostnaderna har ökat, men till vilken nytta, och vem har dragit nyttan av detta, inte de boende.Kan det månne vara hans kamrat som skulle tvätta taken här ute. Betalt fick han men förstörde för hela föreningen Av styrelsen antagen budget visar den ett underskott på 850tkr (detta visar hur bra f.d. ordf. var i sin matematik) rena rama psykopatfasonerna!Revisorerna i föreningen skriver också att om det får fortsätta så, kommer föreningen att hamna i föreningslagens bestämmelser om vad som krävs när föreningen tillgångar inte längre täcker skulderna, alltså likvidation!Tänk vilket omdöme den tidigare ordföranden hade och hans falanger!

Revisorerna fortsätter med att man gjort arbeten utan att ha medel till detta, man har inga anbudsförfaranden Hur kan man som HSB representant godkänna detta ?? Det saknas alltså underlag vilket det aldrig gjorts tidigare med en professionell förvaltning, styrelse och inte minst en kompetent personal!Däremot har styrelsen varit noga med att belasta föreninges ekonomi med privata saker. Tråkigt när man inte kan skilja på mitt och ditt. Kanske en utbildning HSB skulle satsa på!Revisorerna skriver också att man passade på att höja styrelsearvodet med 100320:- mer än vad som beslutats. Här kräver dessutom Revisorerna att detta återbetalas.Frågan är bara hur Herr före detta ordföranden resonerat här? och hur han skall få tag i pengarna, är det nya trix som gäller? Revisorerna skriver också att man saknar protokoll etc. Ja som det kan gå för en Projektledare. Idag är Herr före detta ordföranden bosatt i Riksbyggen, hoppas bara man inte kommer på idéen att låta honom sköta bokföringen där också! Fler intressanta tingets kommer senare, just då med tanke på den rättsliga biten.Undrar hur Herr före detta ordföranden skall finansiera detta??En fråga som många av oss ställer sig är hur en arbetsgivare kan ha en sådan person engagerad. Det måste vara spännande!

Katten Georg
2010-02-23, 16:11
Är det någon som undrar varför boendekostnaderna skenar iväg?
Hur ser förtroendet för funktionen HSB - representant ut efter detta?
Vad gör HSB när den här typen av händelser uppdagas? Som vanligt ingenting.

Kobran
2010-03-20, 15:32
:mad:Lite mer informalia i Marietorps historien är på sin plats !!

Man undrar precis likt föregående persons inlägg hur HSB,Malmö reagerar och vad man gör, man har ju och försöker i vanlig ordning sopa allt under mattorna! Detta säkerligen för att skydda sitt eget och den eminenta HSB-representanten Lennart Andersson! Samtidigt måste man också ifrågasätta hur en person som Lennart Andersson förmodligen fortfarande sitter som ordförande i en större Bostadsrättsförening i Malmö, hur man tänker här, har man tänkt? vet man verkligen hur denne person är?

Beträffande kostnader som också förra personens inlägg gällde, så tror jag ingen tänker på detta så länge som man inte kommer hem och knackar på "min" dörr, så va fan då gör det inget.

En sedan mycket intressant frågeställning i Marietorpshistorien är ju det så kallade "Brödarskapet" som ordf omgav sig med. Det vill säga när han använde sig av boende i föreningen för tjänster som gick käpp rakt åt helvete. Alltså den här förlikningen som föreningen fick ett förslag på ca: 175000:-

Berörd person här tillhörde först valberedningen på något sätt, därefter kom vederbörande in ordf:s boningar, men sedan tyckte ordf att vederbörande ej kunde sitta i styrelsen om man skulle ge vederbörande arbete i föreningen. Tänk vad du är och var smart ordf! Vederbörande som fick arbete stoltserade liviligt med att man var i fastighetsbranschen och var därmed en riktig "KING" vilket även vår kamrat ordf tyckte, ty här såg man sin chans att göra friska och fina "kulor" på andras okunskaper! Tänk om alla boende förstått detta från början vilka konsekvenser allt har fört med sig idag! Den här personen som ordf använde sig av har bytt namn på sitt bolag, man undrar ju vad detta kan bero på? Man kanske är multinationell? Kanske Herr före detta ordföranden kan berätta detta så att vi alla förstår lite bättre hur det fungerar i den världen!

Kunde sedan vara väldigt intressant om Herr före detta ordföranden kunde berätta lite mer ingående om den skrivelse som är undertecknad av 21 hushåll och som inte innehåller de bästa rekommendationer för en trovärdig ordförande! Denna skrivelse är hårresande på alla sätt hur man kan dupera boende, otroligt och med HSB tydligen i ryggen, fy Fan!

Nej ordf hoppas du nu sitter med huvudet i dina händer och undrar hur du skall komma ur detta som du åstadkommit. Något som andra har byggt upp på 20år raserade du på några år, för du vill väl inte påstå att allt som finns dokumenterat idag om dig är lögner, i så fall måste man vidhålla att det är SANNA lögner!!

Det tragiska är ju att vi som gick på dina lögner som du kamoflerade så vackert förmodligen också skall betala för dig! Men idag har vår sittande styrelse förtroende, för annars hade dom säkerligen inte suttit kvar. Och hade du haft förtroendet kvar ordf, så vet i fan hur det hade slutat, eller hur var det du utryckte det ??

Kobran
2010-03-21, 20:12
:5: Ni som fortfarande önskar få tag i en fullt komplett årsredovisning gällande verksamhetsåret 2008 från Marietorp i Oxie, där samtliga sidor finns kvar, gå in på MÄKLARPUNKTEN.SE här finns den att ladda ner i sin fulla karraktär! Om inte annat så säger den mycket innan man eventuellt ingår något samröre med nedan namngiven person!

Här finns nämligen hela skrivelsen som f.d. ordf. var snabb att ta bort, som egentligen man inte kan förstå varför han gjorde, vilket dessutom är att se som felaktigt beteende, eftesom man inte lämnar ut fakta! Kanske du vill gå ut och förklara detta f.d. ordf., detta har du säkert tid till i dag och även framledes! Framförallt har du säkert en mycket bra förklaring till detta som så mycket annat som du åsamkat Marietorp!

Kobran
2010-04-10, 18:21
:23:

F.d. ordf. fick sitt styrelseuppdrag av en inkompetent valberedning som gick i f.d. ordf. "skola" och löd under hans beskydd, och som stöttades upp av HSB,Malmö Som boende kan man inte idag förstå hur lättmanipuilerade en del individer är eller var tyvärr. Så den som hade makten duperade ju tyvärr oss alla andra med sitt skitprat, vilket vi idag surt får äta upp, detta kommer vi tillbaks till lite senare! Så KIM eller vad du nu kallas, visst måste man säga att den person du tyckte dig veta var inkompetent har visat sig segra, vilket kommer att läggas ut också lite senare. Det kommer att läggas ut ursäkter som andra har fått skriva under för f.d. ordf. framfart när han härjat med ilviljan och ett "habegär" som vapen och med god hjälp av HSB:s representant! Dessa dokument kommer säkert att bli chockerande, för en del individer, bland annat "figuren" KIM med flera som idag tillsammans slickar såren på f.d. ordf. förmodligen! En person i dagens styrelse skall ha heder för att man hade handlingskraften att få f.d. ordf. från styrelsen, heder åt en sådan styrelsemedlem! Eller vad säger du KIM? och därefter ramlade även representanten! Så prata om maktbegär eller hur var det du uttryckte det KIM? Och tyvärr kostar detta oss säkerligen mycket pengar nu, som givetvis vi boende får betala. Men f.d. ordf. kanske satsar sitt "kapital" idag på ett Café "där unga och gamla kan mötas" tänk att så många gick på denna "fras" Undrar vad "före detta ordföranden" hade blandat i "degen" KIM du kanske vet? Sedan måste jag ju erkänna att det finns ju dokumenterat någonstans där en vettig person sade "kostnaderna kommer att komma" tyvärr kan jag bara hålla med!

outsidern
2010-04-11, 07:39
Den här bostadsrättsföreningen är tydligen en stor soppa. Hörde av en bekant att bara för några år sedan hade de en anställd vicevärd som också körde sitt eget race och tjänade duktigt med pengar. Han fick de vad jag förstår ut till slut.

Det känns ändå som om de lär av varandra. Vad den ene hittar på kan den andre också hitta på. Konstigt att medlemmarna inte reagerar tidigt mot överhögheten om det så representeras av en styrelseordförande eller en vicevärd. :5:

Admin
2010-04-11, 09:34
I en brf gäller att det är medlemmarna som är högsta belutande organ och styrelsen är den exekutiva konstellationen av medlemmarna.

Det var i alla fall tanken. Nu fungerar det inte så i kanske 99% av brf:arna, utan det är styrelsen som bestämmer. På gott och ont... kanske mest ont.

Men i alla fall är det så att en vicevärd inte inom lagens ramar kan sko sig på en brf om inte detta understödjs av styrelsen. Så om det varit som du säger så är det väl styrelsen som gjort fel och som ska ta konsekvenserna av detta.

Den historia som redogjorts för i denna tråd visar hur illa systemet är uppbyggt och hur lätt det är för en styrelse att lura skjortan av medlemmarna.

En sedelärande historia och dylik information borde kanske alla medlemmar i Sveriges brf:ar tvingas läsa som inträdeskrav i föreningen.

Kobran
2010-04-11, 13:37
:14:Den här bostadsrättsföreningen är tydligen en stor soppa. Hörde av en bekant att bara för några år sedan hade de en anställd vicevärd som också körde sitt eget race och tjänade duktigt med pengar. Han fick de vad jag förstår ut till slut.

Du, outsidern "att du har hört av en bekant" det påvisar ju tyvärr hur du tänker och kanske hur lite insatt du är i hur en bostadsrättsförening kanske skall fungera till medlemmarnas bästa, därför tror jag knappast du bor i föreningen och kanske inte därför bör uttala dig förr än du har lite fakta klarlagt det är rätt så bra att ha det och inte leva på hörsägen och lögner.

Tidgare innan f.d. ordf. framfart fanns det kompetens och då inte minst i styrelsen och förvaltning som fanns! Dom som föll offer för den före detta ordföranden får nog betala för detta också idag, vilket kanske inte skadar dessa individer! Och du outsidern du kan väl om du vill läsa lite fakta i årsredovisningen så ser du hur den förra ordföranden skötte "korten" Läs gärna skrivelsen ett flertal gånger som finns bilagd. Detta måste ju vara ett "race" utan gränser. För det var väl så du sa ?

Du pratar dessutom kostnader, du har nog inte riktigt kanske anammat vilka kostnader det medförde när väl HSB nästlat sig in och hjälpt girigheten till makten, hör gärna med din bekant som säkert med glädje redovisar detta för dig också, här kan vi prata kostnader! och tillika till vad nytta!

outsidern
2010-04-11, 14:15
"Men i alla fall är det så att en vicevärd inte inom lagens ramar kan sko sig på en brf om inte detta understödjs av styrelsen. Så om det varit som du säger så är det väl styrelsen som gjort fel och som ska ta konsekvenserna av detta."

Detta håller jag med om och tydligen fick styrelsen gå och lyckligtvis även vicevärden.

När det gäller ditt inlägg Kobran så förstår jag inte varför du försvarar felaktigheter, eller läser jag ditt inlägg fel?

Tittar jag in den årsredovisning du hänvisar till ser jag att föreningen dras med avskrivningar till följd av åtgärder som kanske kan ifrågasättas? Åtgärder som tydligen tidigare styrelse och vicevärd låg bakom. Det framkommer med all tydlighet. Det är bara att ladda ner årsredovisningen på den länk du hänvisade till.

Det är väl bra att du lyfter fram denna soppan, något alla borde ta lärdom av. Nämligen att se till så att inte styrelse och vicevärd är i maskopi med varandra. :5:

Kobran
2010-04-11, 20:26
:13: Du bästa outsidern beträffande din skicklighet i att läsa en årsredovisning får stå för dig. Man brukar ju säga att man kan tolka " som fan läser biblen" så är det nog tyvärr i ditt fall vill många med mig påstå! vilket man bara gläds åt!

Du har med andra ord ej läst hela årsredovisningen, läs något som heter revisionsberättelse, läs ett brev som är undertecknat av boende i föreningen, eller detta vill du kanske undanröja? och "sopa" under mattan? folk är inte dumma i huvudet outsidern.

Att förra styrelsen försvann beror på att ingen seriös person ville eller kunde samarbeta med förra ordföranden och hans falanger, men vem vet du kanske hade kunnat, tycker man sig kunna läsa mellan raderna!

Och den gamla styrelsen fick rätt i detta som så mycket annat, idag sitter man med skägget i brevlådan, vilket man också skall ha!

Sedan skall jag för dig påpeka nogsamt att jag om någon försvarar inte felaktigheter, där har du också tyvärr fel, som i så mycket annat! hade jag haft fel hade jag aldrig lyft upp detta till ytan! hoppas detta klart och tydligt framgår.

Åtgärder som tidigare styrelser samt vicevärd gjort har gagnat de boende och inte som den du försvarar i högsta grad, gagnat endast sig själv, bara att läsa innantill om du läser årsredovisningen på rätt sätt, men det krävs vilja och engagemang för detta.

En styrelse och vicevärd är aldrig i masskopi med varandra, trodde du förstod detta, men man skall ju alltid lära heter det. En vicevärd är alltid styrelsens förlängda arm vilket man inte skall se lättvindligt på som många tycks göra. Beträffande lönesättningar som DU ej heller tycks vilja förstå så sätts dessa ej av anställd personal utan av styrelse, kanske något att tänka på när du pratar med dina "vänner" Trodde verkligen du kände till detta, men ack så fel, tyvärr.

Så vad du kanske skall tänka på är att hålla dig till fakta och inget annat så debatten hålls på ett seriöst plan, vilket detta forum är känt för!

Börja med en lärdom om hur man förslagsvis läser en årsredovisning på ett korrekt sätt!

Sedan är det ju rätt att man inte skall ha en ordförande som skor sig själva på medlemmarnas bekostnad, och gynnar supsekta individer med arbete, som sedan nuvarande styrelse haft problem med, så innan du pratar om tidigare styrelser och anställda, har du mycket att lära tyvärr.

Allt detta finns att läsa i denna sorgliga historia, om man läser den rätt och inte tolkar på sitt eget sätt för att kanske försvara någon, det märks att du gör detta Outsidern.

Beträffande åtgärder som är gjorda och dess avskrivningar samt om dessa var behövliga eller ej, vill jag nog påstå att icke du kan eller skall debattera i, utan detta låter vi dom som hade kompetens bedöma, för detta existerade innan förra ordföranden och hans falanger.

Utan engagera dig det som förre detta ordföranden förstört för oss, då med inblick ifrån den stora draken, som förmodligen haft öppna, nej slutna ögon vilket vi skall i efterhand rätta till, detta har aldrig tidigare existerat, med en vaken styrelse och en mycket god förvaltning!

Karl-Otto
2010-04-26, 19:53
:14: F.d. ordf. vi är många som vet att du läst denna horibla och tyvärr sanna berättelse om dig och din "verksamhet" som du bedrev ute på Marietorp! Är det inte på tiden att du nu visar vad du går för och berättar hur du gav arbete till bland annat din gode vän Jimmy Andersson i föreningen som sedan fick byta efternamn eftersom man inte tål dagens ljus! Denna person är ju just den som föreningen har problem med när det gäller att man förstörde tak etc. Berätta f.d. ordf. hur detta gick till, och var anbudsförfarandet finns? Fick du något extra för detta i egen ficka? Skulle vara kul om du kan presentera detta, eller detta har som mycket annat också "fallit" under stolarna, är det så f.d. ordf.??

Det skulle också vara trivsamt om du kan berätta hur du mer eller mindre tvingade din styrelsekollega att skriva samt underteckna ett brev där du anklagar personalen för oegentligheter, ett brev som du inte själva vågade underteckna! Personen ifråga fick sedan tack vare ett sådant fanskap som dig f.d. ordf. skriva en skriftlig ursäkt, tycker du detta är rätt? Detta fick vederbörande göra medans du skodde dig själv! Både brevet och ursäkten har jag lyckats få en kopia av och kommer att läggas ut här för allmän beskådning, så alla kan se vem f.d. ordf. är!

Advokaten
2010-04-27, 00:37
Kobran...
Har läst detta forums alla inlägg nu och kan hålla med vissa om att det är alldeles för mycket ovidkommande information, rent ut sagt jobbigt att läsa.

Inlagorna i detta forum skulle kunnat sammanfattas i ett inlägg med korta koncisa uppgifter i punktform om vilka lagliga överträdelser som förekommit. Jag förstår fortfarande inte vilka dessa är och uppenbarligen inte polisen heller eftersom polisanmälan ännu inte resulterat i en åtalan.

Just nu består 98% av inläggen av "Ojdå, jag har blivit lurad, kom och hjälp mig".

Kobran...jag stödjer givetvis din ambition om att få fram sanningen, men du har inte gjort ett bra jobb med dina inlagor i att övertyga mig om vems sanning som är den rätta. Väldigt lite fakta är framställd...

Sedan är jag intresserad av dina kommentarer i inlägg #25 och inlägg #42 som har med f.d. ordf. nuvarande arbetsgivare att göra.

I #25 påstår du att arbetsgivare är informerad. Vem pratade du då med om jag får fråga?

I #42 undrar du över hur nuvarande arbetsgivare kan ha f.d. ordf. anställd. Det kanske beror på att de inte känner till denna historia? Jag ställer mig tveksam till substansen i ditt påstående i inlägg #25 som jag citerar....

Inlägg #25 Kobran: Det man kommer att göra nu, och har gjort är att öka trycket på honom så gott man kan med belägg som det finns klara underlag för det vill säga fakta, bland annat är hans arbetsgivare underrättad och informerad om vad för slag av ”ohyra” som man har fått in i sitt företag tyvärr.

Inlägg #42 Kobran: En fråga som många av oss ställer sig är hur en arbetsgivare kan ha en sådan person engagerad. Det måste vara spännande!

Kobran
2010-05-04, 11:03
1. För att man kanske skall kunna förstå hela innebörden av denna suspekta handling som f.d. ordf. utfört samt det rykte han gett föreningen, så vill det till att man vet så mycket som möjligt, alltså kan ingen information var onödig i detta fall. Information som dessutom är baserad på fakta. Det är ju också så att ingen är tvingad att läsa inlägg som man tycker är jobbigt. Det är fördelen med detta forum. Läs vad som intresserar och låt övrigt vara.

2. Om du läst inlagorna och dessutom både årsredovisning, (för övrigt finns det uppgifter om var denna finns att hämta) revisionsberättelse samt brev från boende, så kanske du förstår bättre. Sedan måste jag ställa mig frågan hur pass du känner till att polisanmälan ej lett till åtal ännu. Det tar som alla vet mycket lång tid innan ett åtal kan komma till stånd. Om polisen som du påstår inte hade sett lagöverträdelserna i detta fallet så hade detta mål säkert för länge sedan lagts ner.

3. Detta påstående är inte värt att kommentera.

4. Trevligt att du stöder min ambition. För en vanlig människa med ett sunt tänkande så räcker det med att läsa den kompletta årsredovsining som föreningen lämnat ut. Den om inget annat berättar sanningen! För ingen tror jag väl, som står på lagens rätta sida kan påstå något annat! Den är undertecknad av seriösa styrelsemedlemmar, som såg till att få ut f.d. ordf., seriösa revisorer i föreningen, samt icke att förglömma den skrivelse som är inlämnad, som också är undertecknad. Så att kanske vilja sig på försöket att detta skulle vara tagit direkt ur "Elsa Beskows" sagoböcker, då vill det till att man har en god fantasi! Värt för dig att veta är kanske också att f.d. ordf. såg till att få bort skrivelsen som behandlade hans framfart i föreningen, konstigt att man gör så om man vill betraktas som oskyldig, eller hur ? Att jag inte lyckats övertyga dig i denna fråga har inte heller varit mitt mål.

5. Att man informerat f.d. ordf. arbetsgivare, kan ju knappast se som felaktigt utan tvärtom! Skulle du vilja ha en sådan person anställd ? Beträffande vem man talat med, så tror jag mig förstå att det inte föreligger någon som helst skyldighet att lämna ut detta här, så fungerar lagen, jag kan ej heller finna att man utlämnat något specifikt företagsnamn. Det är inte relevant i sammanhanget. Om arbetsgivaren är informerad så känner denne ju till historien ganska klart. Sedan hur arbetsgivaren väljer att ta tag i saker och ting beror ju endast på denne. Hur sedan f.d. ordf. lyckas dupera sin arbetsgivare ,ja, det är en helt annan historia.

Advokaten
2010-05-04, 23:10
1. För att man kanske skall kunna förstå hela innebörden av denna suspekta handling som f.d. ordf. utfört samt det rykte han gett föreningen, så vill det till att man vet så mycket som möjligt, alltså kan ingen information var onödig i detta fall. Information som dessutom är baserad på fakta. Det är ju också så att ingen är tvingad att läsa inlägg som man tycker är jobbigt. Det är fördelen med detta forum. Läs vad som intresserar och låt övrigt vara.

Advokaten: Jo det är ju förvisso sant att all fakta ska fram för att ge en helhetsbild av handlingen. Men jag tror nog du skulle klarat av att sammanfatta detta i ett inlägg, med 6-7 punkter, typ som i årsredovisningen. Vilket du själv erkänner i ditt inledande svar till punkt 4:..räcker det med att läsa den kompletta årsredovsining som föreningen lämnat ut. Den om inget annat berättar sanningen!

Tyvärr är det ju så att man måste läsa inläggen först för att kunna avgöra om de ger någon ny fakta i ärendet.!

2. Om du läst inlagorna och dessutom både årsredovisning, (för övrigt finns det uppgifter om var denna finns att hämta) revisionsberättelse samt brev från boende, så kanske du förstår bättre. Sedan måste jag ställa mig frågan hur pass du känner till att polisanmälan ej lett till åtal ännu. Det tar som alla vet mycket lång tid innan ett åtal kan komma till stånd. Om polisen som du påstår inte hade sett lagöverträdelserna i detta fallet så hade detta mål säkert för länge sedan lagts ner.

Advokaten: All referensdokumentation var genomgången innan jag skrev mitt första inlägg! Polisen har ju en del att göra i form av förundersökning innan ärendet kan gå vidare till åklagare och åtal. Vet du var i processen detta ärendet befinner sig? Vet er jurist Stellan Håkansson som gjorde polisanmälan? Jag hade nog annars följt upp detta innan jag uttalade mig.

3. Detta påstående är inte värt att kommentera.

Advokaten: Det förstår jag.

5. Att man informerat f.d. ordf. arbetsgivare, kan ju knappast se som felaktigt utan tvärtom! Skulle du vilja ha en sådan person anställd ? Beträffande vem man talat med, så tror jag mig förstå att det inte föreligger någon som helst skyldighet att lämna ut detta här, så fungerar lagen, jag kan ej heller finna att man utlämnat något specifikt företagsnamn. Det är inte relevant i sammanhanget. Om arbetsgivaren är informerad så känner denne ju till historien ganska klart. Sedan hur arbetsgivaren väljer att ta tag i saker och ting beror ju endast på denne. Hur sedan f.d. ordf. lyckas dupera sin arbetsgivare ,ja, det är en helt annan historia.

Advokaten: Absolut. Jag var aldrig inne på att det skulle vara fel att informera arbetsgivaren. Jag är bara tveksam till att det verkligen blivit gjort!!

Om ni har informerat arbetsgivaren och delgett "sanningen" som du nämner finns i årsredovisningen, kan du väl själv inte tro på att denne f.d. ordf. skulle kunna dupera sin arbetsgivare att se mellan fingrarna på en sådan allvarlig sak? Jag kan det då inte...men det är ju bara jag.

insidern
2010-05-07, 18:18
Man kan bara konstatera att de stora förlorarna är medlemmar som fortfarande bor kvar i brf Marietorp.

En mycket lärorik historia är det i alla fall. Det gäller att vara noga med vem man väljer in i sin styrelse.

Men det kanske viktigaste är vilken roll HSB ledamoten egentligen har och vems intressen han ska bevaka.

Det borde ju vara medlemmarna i bostadsrättsföreningen men med tanke på denna HSB ledamots agerande eller brist på detsamma så är ju frågan om HSB ledamoten har något berättigande.

Kanske dags att avveckla ledamoten ?

Kobran
2010-05-24, 12:24
:5: Det finns en tråd på forumet: STYRELSE TRAKASSERAR ENSKILD MEDLEM.
Den 22/5 har en signatur: Dr Johan lagt in en mycket bra skrivelse som faktiskt även passar ypperligt på den förra ordföranden i Brf Marietorp också!

Det vill säga hur man skall vara för att platsa i en styrelse, där allt endast går ut på at sko sig själva, anlita suspekta entreprenörer, hur man gör vid sitt badrum etc etc, mycket läsvärt och sanningsenligt tillika!

Sedan vill jag till advokaten bara säga en sak, du behöver inte vara orolig, beträffande sanningen i de inlägg och påståeenden jag gör och gjort, allt är som tidigare sagt dokumenterat till 100% och kommer också att hålla i alla instanser när det kommer dit, vilket det gör! Men det tar tid tyvärr eftersom inget skall lämnas åt slumpen! så är det. Så någon form av rop på hjälp behövs inte, hjälpen tror jag garanterat den förra ordföranden behöver, men han har ju redan "duktiga" advokater ??

Advokaten
2010-05-24, 23:33
Sedan vill jag till advokaten bara säga en sak, du behöver inte vara orolig, beträffande sanningen i de inlägg och påståeenden jag gör och gjort, allt är som tidigare sagt dokumenterat till 100% och kommer också att hålla i alla instanser när det kommer dit, vilket det gör! Men det tar tid tyvärr eftersom inget skall lämnas åt slumpen! så är det. Så någon form av rop på hjälp behövs inte, hjälpen tror jag garanterat den förra ordföranden behöver, men han har ju redan "duktiga" advokater ??

Advokaten: Vi får väl se om några år då detta eventuellt får sitt avslut. Men som jag tidigare nämnt är jag ytterst tveksam till att det går i er favör...MEN ingen skulle bli gladare än jag om jag får fel...:5:

Kobran
2010-05-25, 11:37
Advokaten: Vi får väl se om några år då detta eventuellt får sitt avslut. Men som jag tidigare nämnt är jag ytterst tveksam till att det går i er favör...MEN ingen skulle bli gladare än jag om jag får fel...:5:

:10: Först är det ju kul att advokaten önskar att det går vägen, du måste ju ha ett sunt bondförnuft, och så vitt man kan förstå, önskar du inte någon direkt sol över denna person, om nu man förstår dig rätt.

Man kan aldrig till 100% direkt förutspå en tvist, allt beror på de underlag samt olika bevismaterial som kan visas samt hur hållbart det är i rättsväsendet, utan här skall rättsväsendet visa sin professionelliatet.

Men viktigt är, att sätter du aldrig ned foten så får sådana här individer göra precis som dom vill, och tillika med den "bästa" förvaltningen som finns det vill säga HSB, (när dom själva får säga det) Vet inte om det sagts tidigare, men detta hade aldrig inträffat med en vaken förvaltning! och en kompetent och professionell HSB-ledamot. Ledamoten var att jämnställa med en nolla det vill säga ingenting! Dessa utsända tentakler har aldrig och kommer aldrig att göra någon nytta mer än att kosta pengar för föreningarna! Tråkigt bara att inte samtliga bostadsrättsföreningar i HSB inser detta faktum!

Skall du sedan ha hjälp med att komma åt sådana här individer, gäller det att vetskapen om var man söker rätt kompetens, det vill säga någon som kan läsa lagen på ett rättvist sätt. Och det finns mycket god kompetens att få på´"stan" Man skall ju deffinitivt ej använda sig av jurister som endast gynnar den "egna" klanen dår går det åt helvete långt innan processen har börjat!

Du hade ju tidigare en fråga om arbetsgivaren till den här förra ordföranden var kontaktad.

Det kan garanteras dig att arbetsgivaren är underrättad! Men man blev givietvis tagen på sängen, vilket är fullt förståeligt. För man hade inget direkt recept på hur man skall behandla sådan "ohyra" för vanlig luskam räcker garanterat ej! Arbetsgivaren har ögonen på denna "individen" var säker på detta, såväl som många andra!

Så har man som i detta fall begått oegentligheter, där det inte handlar om att "sno" en kola i "Svenssons Tobak" så skall man också ta konsekvenserna, vilket inte skadar denna individ, utan tvärtom! Detta oavsett hur lång tid det tar, inget är som väntans stunder, speciellt för den anklagade!

Intressant kan kanske också vara att den förra ordföranden och hans falanger orsakade en förlust på ex antal miljoner, som nu den nya styrelsen lyckats få ned, dock ej helt. Hade man gjort som man skulle göra, som professionelliateten föreslog en gång i tiden hade man idag haft en god balans i finanserna! Men på den gamla ordförandens tid gällde det först att se om sitt eget hus och låta andra stå för fiolerna, och då tro att alla var "gamla kärringar" som skulle hålla käft! men se alla är inte så in i H..... korkade som denna ordförande trodde! Oavsett om man är kärring eller ej!

Kobran
2010-07-05, 14:35
:mad: Den tidigare ordföranden var ju väldigt snabb att prata om hotbrev som skulle ha förekommit, vilket som så mycket annat som denna mafioso påstått är ren och skär lögn! ett sätt som han använde sig av för att locka till en "klick" icke bättre vetande tyvärr, det vet man nu med facit i handen! och då det stundar bistra tider för den förra ordföranden, då man nu får återegälda "kakan"

Däremot skall det bli ett nöje att här få presentera ett hot och anklagelsebrev som man fått tillstånd att visa upp, som är dikterat av den tidigare ordföranden, men tyvärr vågade han inte sätta sin signatur under, utan lät tyvärr en icke bättre vetande få göra detta, vilket är beklagligt tyvärr, som så mycket annat, detta då också under HSB:s berömda "flagga" med Lennart Andersson i "spetsen"

När den som tyvärr fick undeerteckna skrivelsen tillsammans med HSB,s representant blev konfronterade med skrivelsen hade man icke talets gåva, tänk om HSB fortsatt så då hade många föreningar levt väl idag!

ANMODAN

Styrelsen anmodar er NN, adressuppgifter, att inom 14 dagarfrån brevets datum att återsända och överlämna alla de dokument som har avlägsnats från Brf Marietorp Fastighetsexpedition, Keramikvägen 51, Oxie.

Handlingar rörande Marietorp, dess underhåll, underlag för anltande av entreprenörer och material avseende boende och anställda är Brf Marietorps egendom.

STYRELSEN anser detta är tjänstefel, stöld, samt egenmäktigt förfarande och kommer att polisanmäla händelsen om inte anmodan åtgärdas inom föreskriven tid.

Med vänliga hälsningar

NN

Styrelsen Brf Marietorp


Ja vad säger man om detta, jo detta är en dåres undereverk och inget annat, man vet egentligen inte om man skall skratta eller gråta. Men en sak är klar det är inte bra att anklaga någon för stöld, egenmäktigt förfarande, eller tjänstefel, om man inte har mycket goda grunder för detsamma, detta lär den förra ordföranden få veta och det kommer också att svida rejält, vilket vi är en majorietet som önskat länge.

Karl-Otto
2010-07-13, 12:20
:13: Denna förra ordföranden, har med egna ord stoltserat med att han fakturerade Brf Marietorp med med denna astronomiska summa! Undrar i vems "ficka" dessa småslantar hamnade ??

Så ett varningens tecken höjs därför till RIKSBYGGEN där denna "herre" i dag figurerar som "inneboende" hyresgäst, vilket bara man kan beklaga. Så tänk er för nu i åsktider så inte denna man prövar här också med en faktura, för han behöver säkerligen fylla på sin penningpung! för allt kostar, och någon skall betala, eftersom dina "kamrater" lär visst svika, inga bra kompisar eller?

Kobran
2010-07-13, 15:00
:4: Om det finns fler som vill få tag i den årsredovisning gällande 2008 där den förra ordföranden körde föreningen totalt ner i skiten, så finns den att hämta på "Objektdata" där då också allt material finns kvar som den förra ordföranden ej observerat, som när han fick fly från föreningen! Ty då var han snabb nog att sopa en del väsentligheter under mattan för att alla skulle tro han var en ängel, men ack så fel! Vad han visade sig vara duktig på var att "klippa och klistra" detta blir snart också hans heltidssyssla!

Men som tur är så finns det vakna individer uppe än så länge!

insidern
2010-07-22, 13:59
Historien visar att vem som helst som bor i en bostadsrättsförening kan drabbas.

Det gäller alltså att ha tur och inte få in fel personer i föreningens styrelse och inte minst att undvika vissa HSB ledamöter som i detta fallet Lennart Andersson. Hur kan man då undvika detta jo, genom att ha en valberedning som vet vem man framför som förslag på förtroendevald på årsstämman samt genom kunniga och uppmärksamma medlemmar.

När det gäller HSB ledamoten så är ju frågan istället hur många Lennart Andersson finns det i våra bostadsrättsföreningar.
Är det 10%, 50% eller 90% ?

Den före detta ordföranden har ju som tur är för brf Marietorps medlemmar lämnat sitt uppdrag och vad jag förstått också området.

HSB Malmö har inte reagerat överhuvudtaget även om det ryktesvägen görs gällande att Lennart Andersson nu lämnat sitt uppdrag.
Det är väl knappast så att HSB Malmö gett honom foten. Troligen har han tvingats därtill av publiceringen av denna historia på detta forum.

Hur många fler uppdrag har han kvar i HSB Malmö ? I hur många fler föreningar sitter han som HSB Malmös representant ?
Det finns fortfarande många obesvarade frågor när det gäller brf Marietorp och HSB Malmö.

Enligt olika rykten så har HSB lämnat in en stämning mot tidigare ordföranden på 80000:- plus rättegångskostnader. Detta vidimeras också av en artikel i media idag.

Vad innebär detta för HSB Malmös styrelseledamot tillika HSB ledamot som gjorde det möjligt att enligt föreningens nu inlämnade stämning lura till sig förmåner som föreningens medlemmar sedan fick betala. Har denne ledamot något uppdrag kvar idag ?

Hela denna historia är ju ett skrämmande exempel på vad som kan hända och man kan bara hoppas att rättvisa nu skipas.

En sak är dock säker och det är att HSB definitivt inte är en garant för att dessa oegentligheter inte ska hända.

Kobran
2010-08-05, 18:08
:6:Äntligen är det dags för den förra Ordföranden i Marietorp att försöka "linda" in vårt rättsväsende i sina fantastiska lögner!

Det finns nu att tillgå för allmän beskådning på Tingsrätten i Malmö handlingar där stämningsansökan är inlämnad gällande olika oegentligheter som skall ha begåtts av denna hungriga varg! vilket idag måste vara en tung börda att bära för denna "herre" Den förra ordföranden gjorde ett uttalande om att "mäklarna som anlitades i föreningen" bar alltid med sig papper färdig signerade att sändas in till hyresnämnden. Du förra ordföranden ! Tänk om vi gjort så också när det gällde dig med dina "affärer" Det vill säga att vi "synade" dig mer i "sömmarna" tänk så bra vi hade haft det idag om vi gjort detta! Du skulle inte ens en gång få ha din namnskylt på en dörr, men det vågar du väl inte idag. Skall bli fantasiskt kul att se hur Du skall lösa finansieringen av att betala tillbaks dina "lån" som du tydligen (enligt de underlag somm finns) tillskanat dig under din "ledarroll" där du "duperade" din närmsta "kollega" bland annat! Har han kanske signerat fakturorna, eftersom du lurat honom att skriva anklagelser mot andra som icke är/var sanningsenliga, utan endast till för att DU skulle kunna göra som du ville, vilket idag har fått sitt pris, som DU nu också får betala tillbaks med råge!

En sak som bevisar hur:16: "duktig och inkompetent" personal man har på HSB, Malmö är ju när man begär att förvaltaren skall köpa in vinterdäck till den förra ordföranden, vilket gjordes, hur kan man bara som styrelse, förvaltning samt HSB, ledamot låta detta få gå igenom, Lennart Andersson du kan väl ta "bladet" från munnen och berätta för oss hu inkompetent du är/var i Brf Marietorp, Tror tusan att den förra ordföranden "dyrkade" en sådan figur som dig! Skulle samtidigt vara inressant för många att få veta hur du kan ha haft så många uppdrag, inte är det för ditt kunnandes skull i varje fall !

Nej, detta hade aldrig hänt eller fått fortgå med en professionell förvaltning och styrelse!

Kobran
2010-08-29, 15:35
:6: Det utlovades ju att Ni här på forumet skulle få läsa "ursäkten" som blev "kontentan" av den förra ordförandens framfart. Tyvärr fick han inte själva skriva och underteckna denna, utan i vanlig ordning fick andra ta "skiten" efter honom.

Här kommer citat:

Hej ...... Tack för pratsunden och här kommer ursäkten som jag lovade dig.

URSÄKT.

Med anledning av brev till NN daterat den XX 2006 där det framkommer ett flertal anklagelser såsom tjänstefel, stöld, egenmäktigt förfarande och att NN riskerade att bli polisanmäld.

Jag vill med detta brev ta tillbaka alla anklagelser som grundats på en felbedömning av undertecknad och där jag brustit i att kontrollera vad som egentligen hade hänt. Hoppas detta är en godtagbar ursäkt.

Mvh/ NN

Ja vad kan man säga om detta: Jo att det är för jävligt att först och främst rikta anklagelser som det ej fanns grund för, sedan påtvingar den förra ordföranden en annan person att skriva hotbrev, dessutom får samma person skriva ursäkten. Så bästa förra ordföranden, du kommer säkert att behöva "gå under jorden" innan allt är färdigt med dig!

Skulle vara ganska trevligt att veta vad vissa personer som höll den förra ordföranden (gangstern) om ryggen vad man anser nu med facit i handen och där det inte alls är trevligt för den förra ordföranden längre, vilket han själva bäddat för, givetvis! Så till förra ordföranden vill jag rikta ett varningens ord! Du har långt ifrån sonat vad du gjort i föreningen!:15:

Holger
2010-09-09, 14:31
När man nu fått tillgång till handlingarna från Malmö Tingsrätt så kan man ju konstatera att först så sitter en HSB ledamot i denna styrelse och möjliggör att detta kunde hända genom att inte agera och sätta stopp för dessa oegentligheter och sen så ger föreningen en fullmakt till HSB Malmö att som ombud stämma den förre ordföranden.

Att först vara i allra högsta grad medskyldig genom att inte uppmärksamma vad som händer och sker i styrelsearbetet och sedan tjäna pengar i en eventuell rättegång är ganska uppseendeväckande.

Hur kan HSB Malmö agera på detta sätt ? Handlar allting bara om pengar ? En otrolig historia !!

tette
2010-09-09, 16:04
Ingen trevlig läsning det som händer i Marietorp.
Känns också väldigt tveksamt att låta en HSB jurist ta över eländet?
En HSB jurist gör väl inte allt för att för att "sätta dit" HSBledamoten och BoRevision om de nu har ett visst ansvar i det som sker?

- - - - - - - - -

Finns det inga tidningsrubriker om marietorp?

Skall man berömma HSB för något så är det just att de på något sätt lyckas få media att dölja alla "skandaler, övertramp, myglerier etc" ssom sker i bostadsrättsbranchen.

Man kan ju tro att HSB använder medlemspengarna till att köpa tystheten.

När något händer i en brf så tystnar musiken? Hemsidan skalas av, HSB ledamoten lämnat? så att vakans uppstår. Detta för att HSB ska kunna åta sig den juridiska hjälpen till föreningen?

Revisorns roll?

- - - - - - - - -

Familjen HSB skyydar alltid sina egna och anfall är bästa försvar? men det är väl bara naturlig nepotism?

Någon som vet vem som attesterat fakturorna som finns med i handlingarna?

Jag har bara "skummat" Tingsrättshandlingarna och konataterat att f.d. ordf. kört ett eget race, men det bör vara många andra inblandade i denna historia.

Hur det går till i HSB föreningar vet många som läser dessa sidor.

I fallet f.d. ordf. Marietorp finns nog många frågor att ställa?

Styrelseldamoten blir av med sina däck september 2008. Säger åt förvaltaren (HSB) som beställer däcken, däcken betalas av föreningen vid det tillfället. (här får man inte av handlingarna veta vem som attesterat fakturan?.

8 månader senare yrkar föreningen på att f.d. ordf. ska betala.

Tiden här emellan skulle vara intressant att veta vad som hände.
1. förvaltaren beställer däck till en styrelseldamot utan att kolla med någon annan.

Det säger mycket hur det ofta går till mellan HSB:s förvaltare och styrelseledamöter i "högre" befattning?

Men det som jag ser som "hemskt" i detta är att det är HSB som som ställer sig som ombud för kärande,

Men det är klart då är risken mindre att det utreds förvaltarens och övriga styrelsens roller, Inte minst HSBledamoten som nu tydligen lämnat sin plats. Också allt enligt HSB:s taktik.

- - - - - - - - -

HSB är en så usel organisation, att det bara finns ett sätt att överleva för dem.

Gör allt för att tjäna pengar.
Att detta också gör att man med alla medel kör över sina medlemmar struntar man blankt i.

Försök hitta en svinigare organisation i detta land, det går inte.
Man får leta i några av de värsta diktaturer för att finna liknande.
P.s Riksbyggen och SBC ligger inte långt efter.
De kör också över sina medlemmar med full kraft.

Holger
2010-09-17, 18:05
Handlingarna innehåller nästan 40 sidor är offentliga och kan fås på Malmö Tingsrätt mot en billig penning. Ärende nr T 6867-10.

Det är mycket intressant läsning inte minst med tanke på vad som skrivits i denna tråd.

Advokaten
2010-09-17, 18:25
Jo, jag hämtade dem igår, 33 bilagor, och har dem elektroniskt om någon vill ha dem. Hälften var dock kvitton på olika inköp och inte så intressant läsning. Men i övrigt ok.

Kobran
2010-09-18, 18:39
Beträffande de handlingar som finns att tillgå på Malmö Tingsrätt finns ju helt klart bara en sak att säga, om detta inte är intressant så vet jag nog inte vad som kan vara av intresse, att där finns kvitto etc med är ju en självklarhet, detta måste du säkert inse som utger dig för att kunna lagen.

Det måste ses som ytterst intressant att det till allmän kännedom kommer fram hur denna "gentleman" på ett som han tyckte smidigt och uträknat sätt tillskansat sig egna, skall vi kalla det "små" förmåner, som han ansåg sig ha rätt till, detta måste väl vara av intresse. Tillika har man då också under HSB,Malmös insyn fortsatt att godkänna detta. Inser du då inte om du nu är "advokat" hur in i h....te tokigt detta låter att materialet ej är av intresse, men till en viss del kan man ju förstå det, för tänk om verkligheten hinner ifatt denna individ, vilket den kommer att göra!

En annan sak som också är av intresse är ju att valberedningen som "lyfte" fram denna person till podiet, är att man måste starkt ifrågasätta deras kompetens för detta uppdrag, denna valberedning är/var inte värda namnet ens än gång! En valberednig är nämligen en utav det viktigaste uppdragen som förekommer i förening, eller vad det månne vara.

Ett stort problem är också att HSB:s "kompetenta övervakare" har låtit detta fortskrida. Här borde ju organisationen också göra sin "hök" medhjälplig i härvan!

Därefter har man mage att ställa upp som företrädare för föreningen med "expertis" dvs jurist, denna jurist är inte mer jurist än vad advokaten är!

Advokaten
2010-09-18, 22:11
.... detta måste du säkert inse som utger dig för att kunna lagen..

Kobran: Det här har du fått om bakfoten. Eller så har du haft svårt att läsa och förstå mina inlägg. Jag har inte någonstans i mina inlägg utgett mig för att vara en advokat eller kunna lagen. Jag skulle heller inte tro att du är en orm bara för att ditt alias är Kobran.

Till ämnet, jag tycker i sig kvittona är irrelevanta i sammanhanget. Det räcker för mig att f.d. ordf. är stämd av HSB på ca 150 000 kr. Att sedan denna summa består att många olika inköp OK, men att se kvittot från Kerma för kakel och klinker ändrar inte på historien, vilket var vad jag försökte säga i mitt tidigare inlägg. Ledsen att jag inte var tillräckligt tydlig där för att du skulle förstå detta.

Kobran
2010-09-19, 14:43
Advokaten, Då är vi ju överens, det vill säga att man skall vara tydlig i sina inlägg! Därför skall man inte vara för säker, f.n vet jag kanske är en orm eller har blivit en sådan! Så advokaten vi är fullständigt överens!

Sedan skall det också nämnas att det Brf Marietorp och nuvarande styrelse som tagit steget att stämma (nu vet ju alla namnet på personen) f.d. ordf., vilket man skall ge sittande styrelse en eloge för! och inte HSB,Malmö. HSB,Malmö hade säkert velat tysta ner detta om man fått som man velat! Allt för att skydda sitt eget skinn och därmed icke visa vilken inkompetens HSB och dess representanter har som sitter (tyvärr) ute styrelserna i de olika föreningar som finns.

HSB, Malmö har bara precis som framgått tidigare sett sin chans att tjäna en "slant" på denna oegentligheternas mans framfart, vilket tyvärr sittande styrelse nappat på! En juridisk expertis utanför HSB,Malmö hade fixat detta för länge sedan, och därmed sett till var denna person skall höra hemma!

Hoppas det nu finns någon som vet med sig var denna "oegentligheternas man" arbetar och kan framföra detta också till hans arbetsgivare, för en sådan person är icke att se som tillförlitlig !

Egentligen är det ju otroligt att en sådan man som f.d. ordf. inte kommenterar denna historia, med andra ord måste han tiga och samtycka till allt, vilket känns hedrande!

Sedan till TETTE, som undrar om detta finns i media, nej tyvärr finns inte detta att tillgå denna väg, vilket i och för sig hade varit mycket bra! Men f.d. ordf. blev tvungen att "packa" sin ryggsäck och fly från föreningen i tid och då trodde han att allt skulle "lägga" sig men så kommer det tyvärr inte att bli, utan nu kör vi "racet" till slutet, och gärna lite till om det behövs. Denna man skall följas med lagens alla medel som står till buds och tack och lov är det många!

Jag lovar er att detta kommer att följas upp noggrant och ni skall få reda på allt!

Holger
2010-09-26, 10:42
Ursprungligen skrivet av tette: Styrelseledamoten blir av med sina däck september 2008. Säger åt förvaltaren (HSB) som beställer däcken, däcken betalas av föreningen vid det tillfället. (här får man inte av handlingarna veta vem som attesterat fakturan?

Den som attesterat fakturan gällande inköpta däck är Ilja.

Enligt samstämmiga uppgifter så var/är han anställd och avlönad av HSB Malmö.

Fakturan gäller alltså 4 vinterdäck och 4 fälgar till en sammanlagd kostnad av 10644:-.

Jo, fint ska det vara när andra betalar.

tette
2010-09-26, 12:22
ovanstående inlägg visar ju då också att en HSB förvaltare skrivit under och godkänt hela badrumsrenoveringen. Då blir fallet än mer intressant?

Om man som förvaltare attesterar byggfakturor förstora belopp bör man ha kontroll på vad som sker? Och om man innte har det måste väl HSBförvaltaren lyfta fram detta till styrelsen?

Men detta fall tror jag inte är ovanligt, HSBförvaltare och någon i styrelsen, oftast ordföranden styr och ställer och "kör över" de andra i styrelsen.

Tänk om bostadsrättsbranchen skulle bevakas somövriga brancher då skulle varenda tidning ha minst ett par artiklar om dagen om skandaler,bestickningar och övrigt mygel?

Och en än gång måste det tilläggas att det nu är HSB som styrelsen anlitat som jurist.

- - - - - - - -

Om jag inte missminner mig låg Marietorpi skyhög ledning avseende vicevärsarvode.(Förvaltaren vicevärd också) Kankse då en koppling att man då ser mellan fingrarna och inte vill "stöta sig" med den som ser till att arvodet betalas ut och ligger på den nivån?

Kobran
2010-09-26, 14:47
Om jag inte missminner mig låg Marietorpi skyhög ledning avseende vicevärsarvode.(Förvaltaren vicevärd också) Kankse då en koppling att man då ser mellan fingrarna och inte vill "stöta sig" med den som ser till att arvodet betalas ut och ligger på den nivån?

Tette, Förvaltaren Ilja är en utav HSB Malmös "egna" lakejer som dansar när man rycker i snöret, och här har du ju beviset när HSB:s "duktiga & professionella" verksamhet tar över !

Huruvida den tidigare vicevärdens lön var för hög eller ej skall man alltid ställa i relation till vad som åligger personens ansvarsområden, så är det! Genom att läsa olika inlägg som banditen RF skrivit och sedan även dom svarat honom och höll honom varmt om hjärtat kan man ju endast förstå att en del har tyvärr ingen kunskap om vad det handlar om så är faktum! Så har man ju uttalat sig väldigt snällt. Man skall nämligen aldrig gå i debatt utan att ha på "fötterna" vilket finns nu och är helt underbart!

Den styrelse som satt innan RF hade ansvar för föreningen, likaså förvaltningen som fanns och sist men inte minst även de anställda. Men man försvarade inte personer i likhet med RF, vilket inte var bra, men nu får man betala priset för detta och det drabbar tyvärr alla. Det bästa är ju RF efterräkningar som inte slutar vid detta!

Du vet det är inte försvarbart att man som förvaltare godkänner diverse olika privata inköp som nu gjorts och det finns belägg för, det är ju bara att konstatera vad det är för "gäng" som existerar ! Det är värre än björnligan!

Dessutom är man totalt inkompetent som förvaltare, styrelseirdförande och styrelse när man gör sådant här, men man får vad man betalar för ! Det vill säga skit in skit ut!

tette
2010-09-26, 16:45
http://www.hsb.se/ostergotland/tjanster/administrativ-service/hsb-certifiering-

Jag kan inte undgå att referera till HSB:s certifiering av brfer i fallet Marietorp.

Kan det vara så att om föreningarna är certierade så sker det noll koll av revisorerna. Stämpeln certifiering visar ju att styrelsen är proffisionell etc.

Det blir ju billigt och bra för HSB?

- - - - - - - - - -

http://www.brfmarietorp.se/

Jag gillar att brf Marietorp länkar hit på sin hemsida. Fast det hade varit bättre om de länkat direkt till denna sida, för här får väl medlemmarna mer information än av styrelsen?

Tyvärr ingen årsredovisning, borttagen? Heller ingen information om "affären", däremot kan man se att HSB:s styrelseldamot är vakant.

Gömmer sig källaren?

- - - - - - - - - -

http://www.maklarelind.se/dokument/FCBC537BF6AB4527B7A858CB7E7882BE.pdf

Bra att detta ämne tas upp igen. det finns många fler fall därute men liksom detta är det svårt att få fram bevis då det är "högsta hönsen" som fuskar.

Det vill säga styrelsen eller delar av den.

Samtidigt är det synd att den nya styrelsen inte startar en ny era för föreningen och tvättar bort skiten.
Ny styrelse, ny hemsida, uppföljning och visa att sanningen är bäst i slutändan.

I detta fall kan man ju fråga sig om det är lämpligt att låts hsb jurist undersöka o hjälpa styrelsen.
Revisorerna och en ledamot och en suppleant är ju just HSB.
Och Just HSB har ju visat sig att man inte är sena att göra vad som står i deras makt att hjälpa varandra.

skulle det inte vara intressant för många att få veta vad som sägs i kommande årsredovisningarna från och med 2008?

Men som vanligt, några förskringringar i brf branschen lockar inte media.
inte när det gäller hsb föreningar i alla fall.

- - - - - - - - - -

Jag måste kommentera hsb taktiken när det gäller "att tvätta byken".

Erfarenhetsom jag själv har att när föreningens styrelse eller förvaltare blir anmäld för försnillning av föreningsmedel byter HSB styrelseldamot och sätter in en erfaren "gammal räv" 70 år gammal.

Likadant i br Marietorp nya hsbledamoten där 69 år.

Visst erfarenhet är bra, men samtidigt skall man väl bygga nytt förtoende i en förening som "råkat" ut för försnillare"?

Kobran
2010-10-11, 19:22
:6: Enligt mycket trovärdiga uppgifter skall f.d. ordf. nu ha krupit till korset ! Vilket innebär ett erkännande att man på felaktigt sätt tillskansat sig, skall vi säga förmåner etc som ej är inom lagen i Sverige. Inget annat var egentligen att vänta i heller med de uppgifter som inlämnats till vårt rättsmaskineri.

Så nu skall f.d. ordf. betala stora summor till föreningen plus räntor etc för de oegentligheter som han hållit på med.

Det sägs också att f.d. ordf. nu håller på med att samla in summan, där då hans "falang" ställer upp med "bössorna" Själva har jag bidragit med en gylfknapp vilket jag tycker en sådan "herre" är värd !

Sedan måste man med all rätt undra hur HSB:s Malmös så kallade Jurist Stellan Håkansson med ett gott samvete kan biträda föreningen i denna "tvist"
Där man måste påstå att HSB,Malmö och dess "kompetenta" medarbetare själva deltagit, det vill säga godkänt fakturor etc etc.

Skulle ju vara intressant att veta vad man gör med den så kallade förvaltaren som godkände RF:s fakturor, Lennarth Andersson som var HSB:s representant vid tillfället "när man dansade på bordet" eller man väljer att skydda dessa gentlemän under sina vingar, som så mycket annat, om så är fallet kommer man inte långt, det skall jag personligen se till!

Vid diverse konfrontation med Lennarth Andersson valde han att icke förstå svenska språket, kan det vara HSB, Malmö som begärde detta, jag vill påstå att det var /är så! Man ordnade även så att RF:s "nickedocka" i föreningen fick tiga så att inget obekvämt skulle komma fram, men ack vad man bet sig i tungan där också! Sådant väljer HSB,Malmö att hålla käft om!

Så till f.d. ordf. kan man ju bara säga följande: tackar du nu även Admin, Ulla Lilja, KIM etc, etc, för dom har väl hjälpt dig nu också, för dom går väl med bössorna nu till dig!

Hade man varit i dina klädeer idag f.d. ordf., hade man dragit så långt till skogs som möjligt, men akta dig, för älgjakten har börjat så man vet aldrig vad som kan hända i buskarna!

Advokaten
2010-10-13, 23:38
:6: Enligt mycket trovärdiga uppgifter skall f.d. ordf. nu ha krupit till korset ! Vilket innebär ett erkännande att man på felaktigt sätt tillskansat sig, skall vi säga förmåner etc som ej är inom lagen i Sverige. Inget annat var egentligen att vänta i heller med de uppgifter som inlämnats till vårt rättsmaskineri.

Tråkigt, det hade varit bättre med en tydlig fällande dom till kärandes favör. Nu låter det som en förlikning är på gång och då blir inte straffet så kännbart för f.d. ordf. Han kommer helt enkelt lindrigt undan och vi får aldrig insyn i den egentliga uppgörelsen då denna förlikning inte arkiveras i tingsrättens dom arkiv.....


Så nu skall f.d. ordf. betala stora summor till föreningen plus räntor...
Ja du Kobran, antaligen blir/blev det en 50/50 affär av detta vilket är det normala vid en förlikning..så troligen får f.d ordf. betala ut ca 40'-50 000 kr totalt. Han kommer med anda ord väldigt billigt undan..så var det med denna historien. Död och begraven.....

tette
2010-10-14, 10:25
När HSB är med blir det i 9 av 10 fall förlikning, då skapas inga prejudikat och media ser inget intresse i att skriva om fallen.

HSB Sveriges maffia?

Sandlådan
2010-10-14, 18:13
Jag är alldeles ny som läsare/skribent i detta forum.

Kan någon vänlig själ berätta för mig var/hur jag kan få läsa den orena revisionsberättelse som det refereras till i början av tråden?

(Revisionsberättelsen är av intresse för andra som också har div. föreningens styrelse eftersom missförhållandena i brf Marietorp lett till en stämning)

Kobran
2010-10-17, 15:48
Död och begraven.....
Sittande styrelse är inte HSB:s lakejer, och medlemmarna i den ej heller utvalda av f.d. ordf. "gäng" Detta innebär att man icke är/var övertalningsbar vid förhandlingsbordet, så tyvärr advokaten kan man inte ge dig rätt i din bedömning i detta fallet.

Däremot har du alldeles rätt i att de mesta uppgörelser brukar sluta som du nämner, men det beror också på vad man anser sig ha för chanser vid en kommande domstolsförhandling etc. Men här är ett solklart fall bara att läsa innantill, inte ens en psykopat kan prata sig ur detta!

Så f.d. ordf. har inte det lätt idag, vilket man inte skall ha i heller, när man låtit andra betalat kalaset. Jag tror ju inte han väntat sig en sådan utgång! Utan här trodde han att han skulle gå med flaggan i topp, istället blev det på halv stång! Så visst död, dock icke helt och icke begraven, han skall gå igenom mycket än!

Kobran
2010-10-28, 18:10
Jag är alldeles ny som läsare/skribent i detta forum.

Kan någon vänlig själ berätta för mig var/hur jag kan få läsa den orena revisionsberättelse som det refereras till i början av tråden?

(Revisionsberättelsen är av intresse för andra som också har div. föreningens styrelse eftersom missförhållandena i brf Marietorp lett till en stämning)

Så här kan en oren revisionsberättelse se ut !

Till föreningsstämman i HSB Brf Marietorp i Malmö organisationsnummer 716406-8970
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Marietorp i Malmö för räkenskapsåret 2008-01-01- 2008-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund for våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har, med undantag av utbetalda arvoden enligt nedan, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for föreningen, behandlar resultatet enligt forslaget i förvaltningsberättelsen.
De senaste åren har föreningens ansamlade förlust ökat. Ökningen beror till stor del på kraftigt ökade driftkostnader. Av styrelsen antagen budget för 2009 visar på ett underskott på ca 850 tkr, detta efter att stora kostnadsposter strukits från ursprungligt budgetförslag. Om utvecklingen fortsätter kan Brf Marietorp hamna i föreningslagens bestämmelser om vad som krävs när föreningens tillgångar inte längre täcker skulderna, med diskussion om frivillig likvidation.
Under året har stora arbeten utförts i föreningen. Protokoll är bristfälliga vad gäller anbudsförfaranden. Det är inte möjligt att ur protokollen utläsa vilka anbud som inkommit/antagits, vilka underlag styrelsen haft för sina beslut eller vilka beslut styrelsen fattat vad gäller flera av dessa arbeten. I ett av dessa större arbeten där anbudsförfarandet samt styrelsens behandling/beslut saknas i protokollen pågår nu en tvist med entreprenören, en tvist som kan komma att innebära väsentlig skada för föreningen.
Under året har föreningen belastats med kostnader av privat karaktär gällande t ex telefonkostnad, utrustning till bil, datorkomponenter samt bärbara datorer inklusive mobilt bredband till samtliga styrelseledamöter. För delar av dessa kostnader har fd ordförande polisanmälts av styrelsen.
Utbetalning av styrelse- och revisionsarvode har i juni 2008 skett med ett belopp som överstiger stämmans beslut med 100 320 kr. Dessa tillsammans med arbetsgivaravgifter, totalt 135389 kr, är upptaget som en fordran i Årsredovisningen och belastar därmed inte årets resultat, vilket borde ha ske/t. Därutöver bör föreningen ställa krav på återbetalning av belopp överstigande stämmans beslut.
Styrelsen har på följande punkter handlat i strid med föreningens stadgar. Det saknas protokoll från möte där styrelsen konstituerat sig. Någon uppgift om stadgeenlig yttre besiktning har varken lämnats i Förvaltningsberättelse el/er protokollförts. Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2008 är inte undertecknat av sekreteraren och har justerats endast av ordförande för stämman.
Med beaktande av ovanstående samt att det i nuläget inte är möjligt för mig att avgöra vilka ledamöter som deltagit i olika beslut då dessa ofta inte har protokollförts avstyrker vi ansvarsfrihet for styrelsens ledamöter

Malmö den 8/5 2009
Lars Hallenheim Paul Christoffersson
Revisor Revisor

tette
2010-10-28, 19:11
Troligtvis skulle cirka 500 revisionsrapporter inbrf:er se ut som denna ifall rapporterna skulle berätta sanningar. Men som sagts tidigare med den usla kontroll som sker, HSB:s system med kollektivrevisioner så blir det bara några fåtal om året i brf.branchen.

Man kan bara hoppas på framtiden och information kommer ut till brf medlemmar. Mmen tyvärr verkar boende mer intresseradeav Robinsson o liknande istället för att bevaka sina intressen.

Karl-Otto
2010-11-13, 19:40
:5: Efter att följt denna dramatiska och samtidigt denna professionellt dokumenterade historia, måste man ändå undra hur f.. man idag i föreningen kan ha en kvar i sittande styrelse som var med när RF styrde och ställde och själva endast smorde kråset. Det är också ytterst klandervärt att man dessutom har samma valberedning kvar, som inte annat kan vara än mutbara, och gjorde allt med alla oseriösa medel det är ju bevisat eftersom man stod bakom RF. Så vad tänker man göra åt detta måntro? Kunde ju vara trevligt att veta vad dessa "figurer" tänker idag, ni som haft så många åsikter tidigare.

Eller fantasin flöder ej längre hos dessa individer :13:

Kobran
2010-12-11, 12:30
:D Så här i stundande helgtider med allt vad det innebär, så hoppas man att både den så kallade "outsidern" (RF) manas till eftertanke och verkligen tänker efter vilken katastrof man tillsammans med sina lakejer, HSB,malmö exvis, då bland annat ställt till med, och vad föreningen fått stå ut med tack vare dessa "varelser"

Till övriga andra Admin och andra vettiga debattörer på detta forum önskar vi givetvis en God Jul och ett Gott Slut på 2010 !

outsidern
2010-12-11, 20:34
Jag tycker det är bra att det nu blir ordning på Marietorp. Man har inte bara lyckats bli av en ordförande utan sedan tidigare även en vicevärd som ärvde sitt uppdrag. Nu tar det några år innan medlemmarna återhämtat sig ekonomiskt från dessa tokstollar, men bra blir det. :4:

Mr Magoo
2010-12-11, 21:55
Kör dom!!!!. Folk som påverkar MIN och DIN ekonomi skall ha väldigt bra på fötterna. STÖKAR dom ska vi tillsammans försöka lösa detta.

Kobran
2010-12-13, 18:13
:16: För det första var har du fått det ifrån att någon skulle "ärvt" sitt uppdrag, samtliga anställningar är gjorda av styrelser och inget annat, så lögner outsidern, hör inte hemma på detta forum, vilket gör att man hoppas att du också stängs av härifrån! Det vore därför bättre om du använder dig av fakta som använts i början av den här historian, men visst sanning är alltid det sämsta många kan höra. Så skall du prata ren "skit" så skall du nog göra detta på andra håll!

Däremot den tidigare ordföranden tillträdde på en miniortet av "tokstollar" för att använda sig av ditt vokabulär! samt lögner, svek och sitt sätt att manipulera och ljuga, och detta är tillika bevisat, vilket vi är många som tycker är underbart! detta eftersom man ingick i en "klan" som inte hade och har rent mjöl i påsen och inte kunde göra rätt för sig! Så är det outsidern, men detta vet du säkert om !

Jag tycker det är bra att det nu blir ordning på Marietorp. Man har inte bara lyckats bli av en ordförande utan sedan tidigare även en vicevärd som ärvde sitt uppdrag. Nu tar det några år innan medlemmarna återhämtat sig ekonomiskt från dessa tokstollar, men bra blir det. :4:

Benq
2011-08-29, 20:09
Någon som har tillgång till skrivelsen som det pratas om här?

Kunde sedan vara väldigt intressant om Herr före detta ordföranden kunde berätta lite mer ingående om den skrivelse som är undertecknad av 21 hushåll och som inte innehåller de bästa rekommendationer för en trovärdig ordförande! Denna skrivelse är hårresande på alla sätt hur man kan dupera boende, otroligt och med HSB tydligen i ryggen, fy Fan!

Peng
2011-08-29, 20:14
Beng, Jag skall mer än gärna framledes berätta hur han kunde få detta uppdrag. Precis som du också säger hur kan denna person ha ett arbete ?? Jo den sista idioten är inte född ännu, tydligen även när det gäller företag, och icke att förglömma kunde denna person övertala de flesta att tro på vad som helst, så länge han själva tjänade på det!

Jag ber att få återkomma.

Benq
2011-08-31, 22:25
Någon som vet vilket ärendenr polisanmälan/eller i tingstätten har som nämns i detta inlägg?
Det är inte 6867/10, det handlar om vattenskadan och däcken som "försvann"

Så här kan en oren revisionsberättelse se ut !

Till föreningsstämman i HSB Brf Marietorp i Malmö organisationsnummer 716406-8970
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Marietorp i Malmö för räkenskapsåret 2008-01-01- 2008-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund for våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har, med undantag av utbetalda arvoden enligt nedan, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for föreningen, behandlar resultatet enligt forslaget i förvaltningsberättelsen.
De senaste åren har föreningens ansamlade förlust ökat. Ökningen beror till stor del på kraftigt ökade driftkostnader. Av styrelsen antagen budget för 2009 visar på ett underskott på ca 850 tkr, detta efter att stora kostnadsposter strukits från ursprungligt budgetförslag. Om utvecklingen fortsätter kan Brf Marietorp hamna i föreningslagens bestämmelser om vad som krävs när föreningens tillgångar inte längre täcker skulderna, med diskussion om frivillig likvidation.
Under året har stora arbeten utförts i föreningen. Protokoll är bristfälliga vad gäller anbudsförfaranden. Det är inte möjligt att ur protokollen utläsa vilka anbud som inkommit/antagits, vilka underlag styrelsen haft för sina beslut eller vilka beslut styrelsen fattat vad gäller flera av dessa arbeten. I ett av dessa större arbeten där anbudsförfarandet samt styrelsens behandling/beslut saknas i protokollen pågår nu en tvist med entreprenören, en tvist som kan komma att innebära väsentlig skada för föreningen.
Under året har föreningen belastats med kostnader av privat karaktär gällande t ex telefonkostnad, utrustning till bil, datorkomponenter samt bärbara datorer inklusive mobilt bredband till samtliga styrelseledamöter. För delar av dessa kostnader har fd ordförande polisanmälts av styrelsen.
Utbetalning av styrelse- och revisionsarvode har i juni 2008 skett med ett belopp som överstiger stämmans beslut med 100 320 kr. Dessa tillsammans med arbetsgivaravgifter, totalt 135389 kr, är upptaget som en fordran i Årsredovisningen och belastar därmed inte årets resultat, vilket borde ha ske/t. Därutöver bör föreningen ställa krav på återbetalning av belopp överstigande stämmans beslut.
Styrelsen har på följande punkter handlat i strid med föreningens stadgar. Det saknas protokoll från möte där styrelsen konstituerat sig. Någon uppgift om stadgeenlig yttre besiktning har varken lämnats i Förvaltningsberättelse el/er protokollförts. Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2008 är inte undertecknat av sekreteraren och har justerats endast av ordförande för stämman.
Med beaktande av ovanstående samt att det i nuläget inte är möjligt för mig att avgöra vilka ledamöter som deltagit i olika beslut då dessa ofta inte har protokollförts avstyrker vi ansvarsfrihet for styrelsens ledamöter

Malmö den 8/5 2009
Lars Hallenheim Paul Christoffersson
Revisor Revisor

calle
2011-09-01, 08:34
Hej.. jag vill gärna ha länken till den omtalade bloggen som fd ordföranden har.

Kobran
2011-09-01, 12:34
:15: Den länk som "BENG" lagt ut, hör ju till viss del inte hemma i en seriös debatt, det är frutkansvärt bara att sådant kan och får finnas på nätet! Det enda det kan visa prov på är vad som icke får förekomma vid val av personer till förtroendeposter, men i Marietorps fall körde man efter Kajsa Vargs koncept "man tager vad man haver" och därefter fick man också äta vad som blev över efter att ordföranden och hans "kompanjoner" där även HSB:s förträffliga tjänstemän fått sin beskärda del av "bytet"

Sedan måste kan man ju verkligen undra hur BENG är så säker på vem som är grundaren till bloggen. Detta bör det finnas goda belägg för.

Så med lite eftertanke bör man kanske förstå ADMIN som redigerat lite i texterna.

Det enda som är synd är ju att falangen inkluderande HSB samt de debattörer, som tyckte att "ordföranden" var minsann en "klok och lärd" person, lyser så vackert i mörkret med sin frånvaro.

Kobran
2011-09-01, 13:42
:3 Någon som har tillgång till skrivelsen som det pratas om här?

Skrivelsen är egentligen en MOTION som lämnades in på ÅRSSTÄMMAN.

Följande matnyttigt finns i denna motion:

Den förra ordföranden skulle ha gjort elinstallationer som sedan skulle faturerats Brf Marietorp med 120000:- Jo summan finns på papper ! Sedan skall det kommas ihåg att någon behörighet för dessa installationer har berörd person EJ ! Detta är kontrollerat med ELSÄKERHETSVERKET.

Det skall även noteras att det inhandlats 1st NOTEBOOK för okända summor!

Han passade också på att ifrån TURKIET ringa för ca: 14000:- som sedan Marietorp skulle betala !

Det gjordes upphandlingar om Tvättstugor, där det i slutändan visade sig att han lät sig ta den offert som var 1.000.000:- dyrare än annan inkommen offert.

Han gjorde upphandlingar av RIXNET, TV-kanaler, Bredband, etc som det lovades att det skulle ej kosta bostadsrättsinnehavaren något, men i slutändan blev det 100:-/ bostad, men lite svinn måste man räkna med eller?

Uteplatsen på Fajansvägen där han fick fly ifrån, gjordes om etc etc.

Detta är undertecknat av ca: 21 myndigförklarade bostadsrättsinnehavare i föreningen!

Man måste ju här undra vad FAN ! har HSB ledamoten gjort Jag har alltid trott att en HSB ledamot skall gå de boendes väg och icke HSB, Malmös väg, eller har jag fel ? Alltså här är det klart och tydligt bevisat vilka kunskaper HSB, Malmös ledamöter har ute i de flesta föreningar ! För att inte tala om vilka ärthjärnor det kan finnas till styrelseledamöter som "ritar" på allt, Nej Fy FAN, för sådant, så BENG, hoppas du kan glädjas åt denna horibla läsning, det finns ännu mer som kommer, men allt skall inte lämnas ut på en gång, utan denna ordförande skall kramas åt sakta men säkert !

Karl-Otto
2011-09-07, 20:29
Ställ dej istället frågan: Hur kan en sittande styrelse (nuvarande) acceptera att HSB, Malmö sätter ut en "figur" med denna aktningsvärda ålder:16:

Vore kul om den förra ordföranden kunde berätta om han idag har ett nytt förtroendeuppdrag i RIKSBYGGEN, eftersom han "flydde" dit nära SUS, det är ju bra och framför allt tryggt att veta. Du kan väl samtidigt berätta själva om hur du ljög dig till en uppgörelse ??

Sedan kan du väl berätta hur det gick till att "lirka" med föreningen så att en förlikning kom till stånd? Detta innebär i slutändan att en förening med icke bra skött ekonomi, som du RF raserat skall betala ännu mer, men detta fixar väl HSB,Malmö så man har en chans att nästla sig fast, nej fy fan vad genomruttet !

Du som kallade dig KIM, eller var det CIM, träd nu fram ur dina talibanhålor, det var inte du som försvarade RF väl ??:13:

Till "advokaten" Kom fram med lite tips är på forumet om hur man skall göra för att för all framtid skydda sig för en sådan "parasit" som den förra ordföranden, vore ju bra och till stor hjälp för oss alla !

Kiim
2011-09-08, 15:59
Jag är glad över att såväl tidigare ordförande är borta som att vicevärden som fick jobbet av sin pappa inte längre är kvar i föreningen. Båda kostade många pengar och kom undan billigt i slutändan.:5:

tette
2012-01-22, 23:18
"Inledningsvis var idén att hägna in området med höga, galvaniserade staket med kodkrav, precis som grannföreningen Dalgården redan gjort."

http://www.skanskan.se/article/20120122/MALMO/701229899/1004/-/oxiebor-vill-ha-kameror

Karl-Otto
2012-05-08, 10:09
Denna tråd är en av de längsta och mest besökta trådarna i detta forum. När man läser denna ytterst intressanta historia om hur det kan gå till i en HSB bostadsrättsförening så måste man ju ta sig tid att läsa allt för att skaffa sig ett underlag för att bilda sig en uppfattning om hela historien.

Om man inte tar sig den tiden så inträffar just det som hänt på de senaste årsstämmorna i HSB Malmö när det gäller motionshanteringen. Där ansåg styrelse och fullmäktigeledamöter att det var för mycket och för besvärligt att läsa och istället valde man att ta ställning mot yrkanden i motionerna och därigenom avslå motioner som man inte läst.

Goran
2012-08-21, 17:16
Man kan bara konstatera att de stora förlorarna är medlemmar som fortfarande bor kvar i brf Marietorp.

En mycket lärorik historia är det i alla fall. Det gäller att vara noga med vem man väljer in i sin styrelse.

Men det kanske viktigaste är vilken roll HSB ledamoten egentligen har och vems intressen han ska bevaka.

Det borde ju vara medlemmarna i bostadsrättsföreningen men med tanke på denna HSB ledamots agerande eller brist på detsamma så är ju frågan om HSB ledamoten har något berättigande.

Kanske dags att avveckla ledamoten ?


Det är definitivt dags att i varje förening som vill medlemmarnas bästa se till att ledamoten avvecklas. Det finns ett sätt som är oerhört effektivt nämligen att begära utträde ur HSB Malmö. Med denna åtgärd så kan styrelsen arbeta på det sätt som är tänkt nämligen för medlemmarnas bästa. Man slipper en person i styrelsen vars intresse av naturliga skäl finns hos sin uppdragsgivare. Ledamoten arvoderas som bekant av HSB Malmö.

insidern
2012-09-12, 18:24
Det är definitivt dags att i varje förening som vill medlemmarnas bästa se till att ledamoten avvecklas. Det finns ett sätt som är oerhört effektivt nämligen att begära utträde ur HSB Malmö. Med denna åtgärd så kan styrelsen arbeta på det sätt som är tänkt nämligen för medlemmarnas bästa. Man slipper en person i styrelsen vars intresse av naturliga skäl finns hos sin uppdragsgivare. Ledamoten arvoderas som bekant av HSB Malmö.

Denna tråd torde vara en ypperlig läsning för de personer som tänkt sig att engagera sig i en bostadsrättsförening som har sitt medlemskap i HSB Malmö. En information som denna är ovärderlig som ren faktainformation om hur HSB:s representant kan och i vissa fall agerar eller rättare sagt inte agerar.

Det gäller att som förtroendevald styrelsemedlem i en bostadsrättsförening se till att HSB ledamoten arbetar och verkar för bostadsrättsföreningens medlemmar och inte som i detta fall visar en genant brist på respekt för sitt uppdrag. Hur många HSB ledamöter av denna sort finns det egentligen?

Goran
2012-09-22, 10:50
Denna tråd belyser det allvarliga i att HSB Malmö har en person med insyn i bostadsrättsföreningens göranden och låtanden. En person som inte haft något med bostadsrättsföreningens dagliga verksamhet att göra. En person som i denna och säkert massor av andra bostadsrättsföreningar ingenting sett, ingenting hört och ingenting gjort. Att han däremot varit arvoderad av HSB Malmö råder det inget tvivel om.

Avståndet mellan vad som sägs i tal och skrift från HSB Malmö och vad som krävs för ett medlemsvänligt handlande är stort. Mycket stort.

Korsdraget
2012-09-22, 13:42
Hej Göran och alla andra på forumet,

Läget är miserabelt inom hela HSB.
I Stockholmsföreningarna har HSB Stockholm utsett tidigare administratör att vara styrelseledamot + suppleanter.

Styrelserepresentanten här styr och ställer på sätt att hon skriver under handlingar på uppdrag av HSB, handlingar som ordförande i föreningen borde skriva under kan jag tycka.

Styrelserepresentanten anser sig inte jäv, inte ens när styrelsen skall fatta beslut om upphandling av teknisk förvaltare. Styrelserepresentanten anser inte att kassören har rätt att reservera sig och därtill uppviglar hon övriga i styrelsen att mobba kassören.

Styrelserepresentantens mantra är helt utan ansvar och ställer inte upp för att svara på frågor på stämmorna. Det gör f ö inte den HSB-anställde tekniska förvaltaren heller.

Ordförande för stämman är alltid en f d anställd jurist hos HSB.
Fd juristen är i dag domstolsanställd. (Tydligen en merit för domstolstjänst att praktiken skett hos HSB).
Om stämman + valberedning föreslår annan ordförande vid stämman så går käften i gång på alla som anser att vi vet vad vi har och någon ny vet vi inget om. Det samma sker når stadgeändringar föreslås.

Här pågår en sakta men säker kapitalförstöring under HSBs ledarskap. Samtliga BRF-ägare vet att byggnaderna är skadade, men säljer hellre än gör felanmälan. Övriga anser att 1) vi bor tryggt i HSB, 2) självrisken är för dyr, 3) om du stämmer föreningen så vill jag surfa på vågorna. Att själv ta makten över sina rättigheter verkar vara en icke-fråga. Allt detta sker samtidigt som folk helt klart vet att olagligheter pågår. Bevis: bygglov är inget som HSB söker! Det förstår faktiskt alla, men sen .....

Den fråga som mal runt i mitt huvud är:
Kan en person stämma HSB till Europadomstolen?
Hur hitta någon som hjälper till att skriva sakframställan.
Advokater och jurister här svarar att de har inte återförsäkringar som räcker till när HSB drar på och de har domstolarnas rådmän på sin sida.

Med vänliga hälsningar
Korsdraget