handdator

Visa fullständig version : Hyresgästföreningen kritisk till Uppsalahems ombildning - Ergo


Admin
2009-09-29, 21:03
Kommunala Uppsalahem ska ombilda hyresrätter för två bostadsrättsföreningar och slutförhandla med en tredje. Hyresgästföreningen befarar att detta ytterligare kommer att utestänga studenterna från bostadsmarknaden.

Enligt Uppsalahems styrelseordförande Peter Nordgren är tanken bakom ombildningarna att få en ökad blandning av olika upplåtelseformer i stadens olika bostadsområden.
- En blandning av hyresrätter och bostadsrätter i ett område är bra för integrationen och den sociala stabiliteten i området. Det brukar Hyresgästföreningen också tycka, säger han.

Det finns totalt ungefär 85 000 bostäder i Uppsala, varav bostadsrätter utgör 35 procent, äganderätter 24 procent, hyresrätter 29 procent och studentbostäder 12 procent (siffror från Uppsalahem).
Hittills gäller ombildningen tre bostadsrättsföreningar, men Uppsalahem har ytterligare ett fyrtiotal ärenden, där det finns någon form av intresse för ombildning, enligt Georg Hardt.
- Det finns alltid personer i hyreshus som hellre vill bo i bostadsrätt, och de är välkomna att köpa en lägenhet på öppna marknaden - det är ett oskick att tjata på sina grannar. Uppsala ligger redan lägre än riksgenomsnittet vad gäller andelen hyresrätter jämfört med andra boendeformer. Vi tycker att det är vansinne att ombilda i det här läget, säger han.
Hyresgästföreningen arbetar på flera plan för att motverka utvecklingen mot fler ombildningar, bland annat genom kontakt med politiker och genom att uppmana de hyresgäster som är emot en ombildning att inte gå på mötena, vilket automatiskt räknas som ett nej. Det är inte ovanligt att grannar ställs mot grannar när ombildning kommer på tal.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.ergo.nu/nyheter/20090929-hyresgastforeningen-kritisk-till-uppsalahems-ombildning)